Wordt u ook gepest door telemarketeers?

Telecommunicatiewetgeving

Al jaren worden wij lastiggevallen door ongewenste telefoontjes van callcenters, telemarketeers en andere bedrijven waarop wij helemaal niet zitten te wachten. Ook buitenlandse bedrijven bellen regelmatig naar Nederland en spreken dan vaak alleen in het Engels of Duits. Met onderdrukte en geblokkeerde nummers werden mensen dan dagenlang benaderd voor de aanschaf van allerlei producten en/of diensten. Denk dan aan energieleveranciers en computer/software reparatiediensten. Jarenlang is in Nederland landelijk hierover geklaagd, maar de regering deed daar vrij weinig mee. Dit jaar is daar met de nieuwe telecommunicatiewet toch verandering in gekomen.

Bel-me-niet-register

Tot juli 2021 bestond het bel-me-niet-register, maar dat is sinds de nieuwe wetgeving opgeheven. Op dit register kon je je gegevens achterlaten en na ongeveer zes maanden zouden de ongewenste telefoontjes ophouden, althans dat was de bedoeling. Helaas belden veel bedrijven toch nog.

Telecommunicatiewet

De telecommunicatiewet is aangescherpt. Dit betekent dat de opt-in-systeem het oude bel-me-niet-register heeft vervangen. Verkopers mogen je nu alleen bellen als je speciaal toestemming hebt gegeven. Ook zzp’ers mogen niet zomaar meer worden benaderd. De enige uitzondering is als je al klant bent of in de laatste drie jaren klant bent geweest bij het bellende bedrijf.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Het ACM verzorgt de handhaving van deze regels omtrent de telecommunicatiewetgeving, en schrijft boetes uit waar nodig.  Sinds de aanscherping van de telecommunicatiewetgeving ligt de bewijslast van toestemming bij het bellend bedrijf en niet meer bij diegene die benaderd wordt. 

Er is in 2020 massaal geklaagd over de overtredingen van het Bel-me-niet-register met maar liefst 3700 meldingen. Het ACM gaat sinds de invoering van de nieuwe wetgeving veel strenger en actiever handhaven, en dat zal nu veel makkelijker gaan met de nieuwe spelregels.

WhatsApp Fraude

RTL Nieuws heeft in 2020 ontdekt dat bij veel callcenter medewerkers regelmatig de persoonlijke data van hun klanten doorverkopen aan criminelen. Hier wordt vervolgens fraude mee gepleegd. Er is geconstateerd dat er op het internet een grootschalige markt is voor dit soort informatie, waar vervolgens uitgebreid WhatsApp fraude mee wordt gepleegd. De gebruikte vorm van fraude heet vriend-in-nood fraude en wordt gehanteerd om ouderen en kwetsbaren te bellen waarbij ze zich doen voorkomen als een familielid of een bekende. Het meeste van deze doorverkochte gegevens komt van callcenters die energiecontracten verkopen. De meest verhandelde gegevens zijn namen, geboortedata, adressen, telefoonnummers, maar ook bankgegevens. Op het internet zijn chatgroepen en fora gevonden waar dit soort informatie tegen betaling worden aangeboden, wat uiteraard verboden is.

Consuwijzer

Via Consuwijzer kunt u advies inwinnen over het blokkeren van hardnekkige bellers, nepnummers en stalkers. Het blokkeren van nummers, onderzoek laten doen naar vreemde nummers door uw provider en aangifte doen van stalking bij de politie zijn enkele opties die op de Consuwijzer website worden uitgelegd.

Meldpunt Telemarketing

Sinds de telecommunicatiewet is aangepast bestaat het bel-me-niet-register niet meer. U kunt u nu via een opt-in of opt-out beltoestemming verlenen of weigeren. Bij het Meldpunt Telemarketing kunt u melding maken als u toch ongewenst benaderd wordt.

Wordt u gebeld door een bedrijf/instantie die ooit van u een opt-in heeft gekregen maar u wilt niet meer door hun gebeld worden, dan kunt u tijdens het telefoongesprek gebruik maken van het Recht van Bezwaar. Dit Recht van Bezwaar kan alleen per bedrijf worden ingezet en niet overkoepelend voor meerdere bedrijven tegelijk. Het bellende bedrijf is dan wettelijk verplicht om u uit hun bellijsten te verwijderen.

Wat valt buiten de nieuwe wetswijziging

Er zijn organisaties die buiten de nieuwe wetswijzigingen vallen. Dit zijn organisaties die aan marktonderzoek doen. Wilt u ook dat dit soort organisaties u niet meer bellen dan moet u zich specifiek aanmelden op de website van onderzoekfilter.

Anoniem bellen

Anoniem bellen is sinds 1 juli 2021 verboden. Het nummer van het bellende bedrijf moet zichtbaar zijn, is dat niet zo dan moet de provider van de persoon die gebeld wordt de nummer en gegevens van de beller altijd achterhalen als daar om gevraagd wordt.

Conclusie

De nieuwe telecommunicatiewetgeving geeft het ACM meer macht om bij overschrijdend gedrag boetes uit te schrijven aan bedrijven die de fout in gaan. U heeft de mogelijkheid uzelf uit diverse registers te schrijven. Naast opdringerige bedrijven zijn ook fraudeurs bezig met het lastigvallen. Let dus goed op wie u daadwerkelijk aan de telefoonlijn hebt of in uw berichten box hebt staan. Luister naar uw onderbuikgevoel! Laat het even bezinken uit zelfbescherming om te voorkomen dat u acties doet waarvan u achteraf spijt krijgt. Staat u een ongevraagd en/of opdringerig gesprek niet aan, dan kan u altijd nog ophangen.

Gebruikte links:

De rechtsgeldigheid van cameratoezicht (wat zijn de regels?)

Camera’s als elektronische beveiligers van commerciële en privé-eigendommen zijn al jaren orde van de dag als bescherming tegen diefstal en ander crimineel gedrag. Maar hoe zit het met de landelijke regelgeving omtrent het maken en gebruiken van het opgenomen materiaal? Wat is wettelijk toegestaan?

Politie

De politie maakt veelvuldig gebruik van camerabeelden, dit om crimineel gedrag te bevestigen, bewijzen en criminelen aansprakelijk te stellen. Via de databank ‘Camera in beeld’ kan de politie snel de juiste camera’s vinden en achterhalen wat deze elektronische “ogen” hebben waargenomen op een plaats delict. Deze databank geeft zowel particuliere als overheidscamera’s weer en in het geval van particuliere camera’s neemt de politie contact op met de eigenaren om de camerabeelden op te vragen. 

De politie kijkt niet mee met uw camerabeelden. Wel weten zij, mits u zich heeft aangemeld, welke gedeelten van de straat met uw camera’s worden opgenomen. Er wordt alleen contact met u opgenomen als uw beelden mogelijk zouden kunnen helpen bij een opsporingsonderzoek. Houdt er rekening mee dat camerabeelden van particulieren en ondernemers mogen worden ingebracht als bewijslast in een rechtzaak.

Databank “Camera in Beeld”

Niet alle particuliere camera’s staan geregistreerd bij deze databank, maar wel heel veel. Bij overheidscamera’s ligt dat anders. Bij de politie worden de camera en contact gegevens in een camera-registratiesysteem opgeslagen, waardoor de informatie alleen voor politiebeambten beschikbaar is. Het gaat hierbij onder andere om informatie over locaties, beeldkwaliteit, wie de beelden bewaard, hoelang de beelden worden bewaard en om wat voor soort beelden het gaat.

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland is het een grondrecht dat de privacy van iedereen wordt beschermd. Dit grondrecht wordt beschermd door een onafhankelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat hier om alle persoonsgegevens, dus ook van de gehele overheid, bedrijfsleven, alle burgers, scholen, verenigingen en stichtingen.

Neemt uw camera beelden en opnamen van de openbare weg, goederen of van personen terwijl dat niet nodig is, dan wordt de Nederlandse wet overtreden. De Autoriteit Persoonsgegevens kan hiertegen optreden, als zij hier kennis van nemen. Het gaat hier niet om minimale beelden, omdat de situatie het onmogelijk maakt om dat niet te doen. Bijvoorbeeld; als uw voordeur aan de openbare weg grenst.

Camera’s rond eigen woning en/of bedrijf

Het plaatsen en gebruiken van camera’s rond uw eigen woning en/of bedrijf is toegestaan, maar er zijn wel regels aan verbonden. 

 • U mag alleen beelden en opnamen maken met als doel om de persoonlijke en bedrijfseigendommen te beschermen. Deze beelden en opnamen mogen niet worden gebruikt om de privacy te schenden van mensen, dieren en goederen.
 • Bij camerabewaking van eigendommen is het soms onvermijdelijk dat er enig overlap is met openbare gronden, zoals een stoep. Dit is toegestaan, maar moet wel duidelijk binnen de perken blijven.
 • Particulieren en bedrijven moeten altijd kenbaar maken dat er cameratoezicht aanwezig is en dat er opnamen gemaakt kunnen worden. Doorgaans gebeurt dit doormiddel van een bordje of een sticker op of bij een deur of hek.
 • De beelden mogen niet voor derden bereikbaar zijn en worden meestal niet langer dan 28 dagen bewaard.

Het doelbewust richten van uw camera’s en het filmen en opnemen van beelden van de openbare weg of van het terrein van uw buren mag hooguit in zeer uitzonderlijke gevallen. Benader de Autoriteit Persoonsgegevens over wat wel en niet mag. 

Wilt u camera’s plaatsen aan huis? Dan kunt u het stappenplan (zie bron onderaan artikel) van de Autoriteit Persoonsgegevens hanteren. 

Uw gemeente en cameratoezicht (openbare ruimte)

Elke gemeente mag de openbare orde handhaven doormiddel van cameratoezicht op openbare plaatsen. Vaak wordt er bij frequente straatroof, hangjongeren, drugsdealers en zakkenrollers cameratoezicht ingezet en gebruikt. Dit gebeurt onder andere bij uitgaanscentra waar veel mensen op af komen. Wel moet er aan strenge voorwaarden worden voldaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving waar deze strenge voorwaarden uit voortkomen.

De overheid, zowel landelijk als lokaal, mag alleen cameratoezicht inzetten onder de volgende voorwaarden:

 • Het opsporen van criminaliteit,
 • Het handhaven van de openbare orde.
 • Het handhaven van de verkeersveiligheid.

Het inzetten van mobiele/verplaatsbare camera’s door gemeenten komt zeer vaak voor, en dit wordt een flexibel cameratoezicht genoemd. Deze camera’s staan op een onderstel dat makkelijk verplaatsbaar is. De voordelen hiervan zijn:

 • De gemeente hoeft niet steeds vaste camera’s te verplaatsen. Voor het verplaatsen van vaste camera’s is telkens een aparte aanvraag noodzakelijk.
 • Het is snel inzetbaar bij overlast dat zich telkens snel verplaatst.

Cameratoezicht op de werkvloer en in winkels

Alleen als het echt nodig is mogen camera’s in winkels en op de werkvloer geplaatst worden en meestal is dat bij de kassa’s, ingang en in magazijnen. Wel moet er duidelijk aangegeven worden dat er cameratoezicht aanwezig is, anders is de winkeleigenaar of werkgever in overtreding van de wet.

In het geval dat er veel wordt gestolen mag een winkeleigenaar of werkgever cameratoezicht plaatsen zonder dat het gemeld wordt. Dit is alleen toegestaan als men niet op een andere manier kan voorkomen dat er gestolen wordt.

Als de werkgever diefstal en fraude door werknemers wil bestrijden doormiddel van grootschalig en/of systematisch cameratoezicht dan moet er een data protection impact assessment (DPIA) worden uitgevoerd.

Conclusie

De wettelijke regels omtrent het hebben en gebruiken van cameratoezicht is maatwerk. Het is noodzakelijk dat u zich als ondernemer en als burger bewust bent van alle regels en dan pas overgaat tot het gebruik van cameratoezicht.

Er zijn vele voordelen te behalen om cameratoezicht toe te passen en dringt de criminaliteit lokaal zeker terug en zal de pakkans vergroten. U zal zich ongetwijfeld veiliger voelen hoewel u desondanks nog steeds opmerkzaam en alert in uw omgeving zal moeten zijn. 

In de onderstaande bronnen kunt u zich uitgebreid laten informeren voordat u overgaat tot het plaatsen van cameratoezicht. 

Bronnen

 1. Politie – Camera in Beeld
 2. Rijksoverheid – Straatroof, overvallen en woninginbraak
 3. Autoriteit Persoonsgegevens – Camera’s thuis en bij de buren
 4. Autoriteit Persoonsgegevens – Cameratoezicht op openbare plaatsen
 5. Autoriteit Persoonsgegevens – Cameratoezicht op de werkplek
 6. Autoriteit Persoonsgegevens – Kom in actie bij een datalek
 7. Autoriteit Persoonsgegevens – Stappenplan bij camera’s aan huis
 8. Autoriteit Persoonsgegevens – Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 9. Autoriteit Persoonsgegevens – Mag mijn werkgever een verborgen camera gebruiken?

Hoe ga je als crediteur om met je debiteuren binnen de horecasector als gevolg van Covid-19?

Sinds december 2019 zijn we in economisch donkere tijden terecht gekomen, waarbij betalingsachterstanden en faillissementen van bedrijven helaas “orde van de dag” zijn geworden. Veel van deze ondernemers zijn zelf niet of nauwelijks schuldig aan deze financiële problemen, dit omdat zij door de strenge coronamaatregelen gedwongen zijn om hun bedrijvigheden stil te leggen terwijl hun kosten niet volledig worden vergoed. 

In normale tijden zouden veel schuldeisers via incassobureaus en soms de rechtbank hun debiteuren aanmoedigen om hun achterstallige rekeningen alsnog volledig te voldoen, maar nu zou u als schuldeiser kunnen overwegen om een andere koers te varen met uw debiteuren. Het is immers niet onwil maar wetgeving die deze betalingsachterstanden bij uw debiteuren heeft veroorzaakt. 

De vraag “Hoe ga je als crediteur om met je debiteuren binnen de Horecasector?” word daarom met de dag belangrijker. 

De kost gaat voor de baat uit

Helaas stevent de Nederlandse economie af op een terugval die zijn weerga niet kent. Het is de verwachting dat het “bruto binnenlands product” met ongeveer 6% zal krimpen in 2021. Een diepe economische daling is niet te voorkomen, ondanks de overheidssteun. Door de oplopende werkeloosheid zal de particuliere consumptie met bijna 7% dalen, maar in 2021 beperkt gecorrigeerd worden. Binnen de “foodservice” is het vooral voor restaurants en de catering bijzonder negatief. De 1½ meter maatregel is extreem nadelig gebleken voor veel restaurants die daardoor bedrijf niet of nauwelijks rendabel kunnen krijgen. Doordat er veel minder internationale toeristen Nederland bezoeken is de economie ook bijzonder hard geraakt. (Bron 1)

Horeca debiteuren

De Horecasector is door de wettelijke coronamaatregelen één van de zwaarst getroffen bedrijfssectoren in Nederland. Door ervaren horecaondernemers wordt al gesproken over een slachting die onder de horeca ondernemingen zal plaats vinden en dat er een “zondvloed” aan faillissementen opkomst is. Ondanks dat er altijd wel ondernemers zijn die kansen zien en pakken in tijden van economische malaise, is het voor de overgrote deel van de ondernemers niet mogelijk om met eigen geld langdurig een lockdown te overbruggen.

Mocht u als ondernemer te maken krijgen met debiteuren die in gebreke zijn, dan zou het wellicht wenselijk zijn om het volgende te overwegen.

 • Neem regelmatig contact op met uw debiteuren. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk zijn. Goed contact schept rust en vertrouwen, en hiermee onderhoudt u een positieve relatie met de mensen die u geld verschuldigd zijn.
 • In sommige gevallen kan het verlengen van een betalingstermijn uitkomst bieden, mits uw eigen cashflow daardoor niet in gevaar komt.
 • Verhuurt u bedrijfspanden aan horecaondernemers, dan zou een tijdelijke huur verlaging mogelijk uitkomst bieden. Het is beter om een lager maandelijks huurbedrag te ontvangen dan helemaal niets. Bij een faillissement is de kans erg groot dat u van de achterstallige huur weinig tot niets ontvangt.
 • Op de website van Koninklijk Horeca Nederland is een pagina gewijd aan de financiële tegemoetkomingen van de overheid. Voor zover uw huurders er niet van op de hoogte zijn, kunt u ze hiervan verwittigen. (Bron 2) 
 • De meeste ondernemers zullen onderhand wel bekend zijn met de NOW-regeling, maar het kan nooit kwaad om uw debiteuren in te lichten over de veranderingen. (Bron 3)

Conclusie 

Door de reacties van de overheid op Covid-19 is ondernemend Nederland in een positie beland dat begin 2019 volstrekt niet te voorzien was, en zeker niet veroorzaakt is door de ondernemers zelf. Dit neemt niet weg dat er veel openstaande rekeningen zijn die op termijn wel vereffend moeten worden. Hierdoor moet elke crediteur zichzelf wel de vraag “Hoe ga je als crediteur om met je debiteuren binnen de Horecasector?”stellen. De genoemde suggesties kunnen wellicht als startpunt dienen om samen met uw debiteuren naar een uitkomst te zoeken.

Bronnen:

 1. Coronacrisis verdeelt foodsector in winnaars en verliezers: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/food/coronacrisis-verdeelt-foodsector-in-winnaars-en-verliezers/

Hoe om te gaan met dubieuze incassobureaus?

Een dubieus incassobureau is een incassobureau die de consument onder hoge druk zet en angst inboezemt door een intimiderend gedrag. Zodra de consument een weerwoord geeft, wordt er vervolgens vaak niet op gereageerd. De Nederlandse wetgeving wordt met regelmaat met voeten getreden.

Wat zijn de gevolgen?

Door dubieuze incassobureaus komt de debiteur vaak alleen nog maar dieper in de schulden, terwijl de Nederlandse wetgeving dit in de kern nooit bedoeld heeft. Helaas is het zo dat omdat de mogelijke verdiensten aanlokkelijk zijn, er verkeerde incassopraktijken aan over gehouden kunnen worden. 

Een ander groot probleem dat zich al langere tijd heeft aangediend zijn de onterechte rekeningen. Als verweer wordt er vaak als reden gegeven dat de kosten van kantoor automatisering de hoge rekeningen rechtvaardigen. Ook in dit soort gevallen geeft een dubieus incassobureau vaak geen adequate reactie als de consument er om vraagt.

Doel van een integer incassobureau

Het doel van een integer (Juridisch) incassobureau is om de openstaande schulden die een debiteur heeft zo snel mogelijk betaald te krijgen aan de crediteur. Dit is ook de wettelijke insteek van de regering. Zorg dat u als crediteur altijd met een integer (Juridisch) incassobureau in zee gaat. Dit beschermt uw eigen bedrijf tegen reputatieschade en vermijdt bij uw debiteuren onnodige misère. 

Consumentenbond en het NVI

Voor klachten over dubieuze incassobureaus en hun handelspraktijken kan men terecht bij de Consumentenbond en het NVI. Het gaan dan vaak om intimiderend gedrag, bedreigingen en extreem hoge incassokosten. Het NVI vecht al geruime tijd voor een harder aanpak van dubieuze incassobureaus en strengere wetgeving voor deze markt. Televisieprogramma’s, zoals Radar, kunnen benadeelden ook van hulp voorzien door landelijk bekendheid te geven van de problemen.

Nog even het volgende over beslaglegging

Houd er rekening mee dat een incassobureau geen beslaglegging mag doen op uw eigendommen, dat mag alleen een gerechtsdeurwaarder doen nadat er een gerechtelijke uitspraak is geweest. Let ook op voor niet-bestaande rekeningen. Men wordt gebeld door dubieuze incassobureaus of bedrijven omtrent een dienst of product die zogenaamd  gekocht was, maar nooit afgerekend. Betaal nooit, maar meld het zeker wel! Dit kan bij de Consumentenbond en het NVI.

Conclusie

Dubieuze incassobureaus bedienen zich van twijfelachtige handelingen die niet wettelijk zijn toegestaan, maar via de Consumentenbond en het NVI kan een iedereen melding maken van alle malprestaties die binnen de incassobranche plaatsvinden. Ook televisieprogramma’s kunnen hulp bieden.

Hoe om te gaan met dubieuze debiteuren?

Vrijwel elk bedrijf krijgt, op termijn, te maken met oninbare facturen die al lang onbetaald open staan. Deze dubieuze debiteuren, waarvan u twijfelt of ze ooit nog hun facturen zullen betalen, geven u veel stress. De onbetaalde rekeningen en de kosten die u moet maken om het verschuldigde geld te innen gaat immers ten koste van uw bedrijfsvoering. Wel zijn er een aantal zaken die u als crediteur goed op orde moet hebben en weten voordat u uw debiteuren benaderd omtrent hun onbetaalde rekeningen.

Debiteurenbeheer

Als eerste is het erg belangrijk om de debiteurenbeheer goed te regelen binnen uw bedrijf. Wellicht kan u één van uw werknemers de verantwoordelijkheid geven om uw debiteurenbestand op orde te houden en de dubieuze debiteuren tijdig te benaderen omtrent hun openstaande facturen. Het bijhouden van de omloopsnelheid van de openstaande rekeningen geeft daarom goed weer hoe snel al uw debiteuren hun schulden aan uw bedrijf betalen, en hierdoor kan je tijdig inzien of er betalingsproblemen kunnen ontstaan. Het hebben van de juiste systeem waarmee wordt weergegeven of de facturen betaald zijn is noodzakelijk, een goed software pakket dat gekoppeld is aan het internet bankieren is hierbij essentieel. Het versturen van ‘vriendelijke’ betalingsherinneringen kan dan snel gebeuren zodra het oorspronkelijke betalingstermijn is overschreden. Wel is het altijd verstandig om de betalingstermijn goed op uw facturen te vermelden, dit om alle twijfel te vermijden.

Klantenbezoek

Het bezoeken van u klanten is een kwestie van goed ondernemerschap. Bij de meeste klanten zult u hierdoor een goede zakenrelatie kunnen opbouwen, maar helaas kan het voorkomen dat een klant zal claimen dat u niet de producten of diensten hebt geleverd die op de offerte stonden vermeld. Als de klant niet het volle bedrag wil betalen kunt u tijdens een bezoek beter inzicht krijgen in de claim. Het laten aftekenen van de offertes en leveringsbonnen is wijselijk omdat het u in de toekomst kan beschermen tegen onduidelijkheid of eventuele oneerlijkheid van een afnemer.

Afwaardering van een vordering

Afwaardering van een vordering behoort ook tot de zakelijke mogelijkheden, maar is een minder prettige koers om te bewandelen. Het afwaarderen van een vordering is dus mogelijk, mits deze binnen alle redelijkheid niet meer als volwaardig kan worden beschouwd. Dit gaat helaas wel ten kosten van de winstmarge. De Hoge Raad, 15 februari 1989, staat dit toe en ziet dit als een goed koopmansgebruik. Wel stelt zij hieraan bepaalde voorwaarden.

 • Per balansdatum de omstandigheden beoordelen.
 • Elke debiteur moet individueel beoordeeld worden.
 • Op basis van een redelijk oordeel van de ondernemer de schuld waarderen.

Inschakelen van een Juridisch Incassobureau

Voor ondernemers kan het inschakelen van een Juridisch Incassobureau soms een hoge drempel lijken, zeker als het om debiteuren gaat die al jaren hun producten of diensten afnemen en nu voor veel geld aan onbetaalde rekeningen hebben lopen. De angst dat een debiteur failliet gaat als er teveel druk op wordt gezet kan bij een crediteur een gebrek aan daadkracht oproepen. Bij het inschakelen van een bekwaam Juridisch Incassobureau zal deze angst vaak worden weggenomen omdat ze uw debiteuren professioneel benaderen, dit om uw rekeningen betaald te krijgen en de zakelijke relatie met uw debiteuren in stand te houden. Een bekwaam Juridisch Incassobureau kijkt samen met de crediteur en debiteuren naar wat de betalingsmogelijkheden zijn, zodat er aan beide kanten een goed gevoel heerst en een resultaatgerichte afloop bemiddeld kan worden.

Conclusie

Ondanks het hebben van een goed debiteurenbestand en het afleggen van regelmatige klantenbezoeken kan het voorkomen dat uw bedrijf een aantal dubieuze debiteuren op de boeken heeft staan die voor verschillende redenen hun facturen niet hebben betaald. Alhoewel het afwaarderen van een vordering soms onvermijdelijk lijkt biedt het inschakelen van een bekwaam Juridisch Incassobureau een grotere kans op een succesvol afloop, zeker als een bureau op basis van “No Cure, No Pay” werkt.

Wat is een betalingsregeling?

Bij een betalingsregeling worden er concrete afspraken gemaakt over wanneer een schuld is afgelost en het aantal deelbetalingen en termijnen waarin dat gebeurd. In dit geval is er sprake van een ‘Minnelijke Schuldregeling’ tussen de schuldenaar en de schuldeiser(s). Een betalingsregeling kan zowel door de schuldenaar als de schuldeiser worden voorgesteld, maar de tegenpartij hoeft hier niet mee akkoord te gaan.

Hoogte van de termijnbetalingen

De hoogte van de termijnbetalingen kan verschillen, dit ligt namelijk aan de financiële ruimte die een schuldenaar heeft. U moet wel rekening houden met het beslagvrije voet. Dit betekend dat er voldoende financiële middelen overblijven voor de schuldenaar nadat het termijnbedrag is betaald. Dit bedrag ligt iets onder de bijstandsnorm. Er zijn vaste formules voor het berekenen van de hoogte van een termijnbedrag, en via de volgende links krijgt u daar meer inzicht in.

Zelf actie ondernemen

Het is altijd raadzaam om als schuldenaar zelf een betalingsregeling te treffen met uw schuldeiser(s), omdat de financiële problemen hiermee minder gauw oplopen. U toont hiermee een bereidheid om tot een oplossing te komen. In dit proces moet u onder andere de volgende gegevens overhandigen.

 • Kopie laatste salarisstrook/uitkeringsspecificatie
 • Kopie bankafschrift afgelopen 6 weken
 • Overzicht overige inkomsten en uitgaven

Lenen bij een kredietbank

Het is ook mogelijk om geld te lenen bij een kredietbank, waaronder de Gemeentelijke Kredietbank. Alle schuldeisers kunnen dan in 1- keer worden afbetaald. Deze “Sociale Lening” wordt dan in termijnen binnen een bepaalde periode, met rente, terugbetaald aan de kredietbank.

Geen betalingsregeling mogelijk?

Soms is een betalingsregeling niet mogelijk. Dit komt voor als 1- of meer schuldeisers niet akkoord gaan met de betalingsvoorstel die een schuldenaar heeft aangeboden. In dit soort gevallen kan de schuldenaar een beroep doen op wettelijke schuldsanering. Binnen het traject van de “Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen” wordt van de schuldenaar verwacht binnen een periode van drie jaar zoveel mogelijk van de openstaande schuld te hebben afbetaald. Hierna is de schuldenaar vrij van de financiële schuld. In de volgende link kunt u meer informatie vinden hierover.

Juridisch Incassobureau

Bent u benaderd door een juridisch incassobureau die namens een schuldeiser handelt, dan is het altijd verstandig om in overleg te treden. Omdat een schuldeiser zijn geld terug wil krijgen zal er geluisterd worden naar elk aannemelijk aanbod die de schuldenaar op tafel legt, en is de kans op een betalingsregeling realistisch. In de volgende voorbeeld link kunt u terug vinden welke gegeven u zal moeten overleggen aan een juridisch incassobureau. 

Conclusie

Het kan voorkomen dat u buiten uw schuld om in de financiële problemen bent geraakt door een scheiding of door zaken waar u weinig tot niets aan kon doen. Waar u wel enige controle over heeft is de proactieve manier hoe u ermee omgaat. Neem de eerste stappen tot financiële vrijheid door zelf te handelen, en een betalingsregeling kan tot de mogelijkheden behoren.

Wat is een kredietverzekering?

Tijdens het ondernemen bestaat er altijd het risico dat een debiteur zijn facturen niet kan betalen. De consequenties hiervan zijn vaak erg onprettig voor u als crediteur, maar gelukkig kan u als ondernemer hiertegen verzekeren. Doormiddel van een kredietverzekering kunt u uw eigen onderneming beschermen tegen de financiële schade die uw niet-betalende debiteuren veroorzaken. Een kredietverzekering, ook wel debiteurenverzekering genoemd, geeft u als ondernemer dus de zekerheid dat u uw geld ontvangt als de klant in financiële gebreke blijft.

Ook bij afnemers met wie u een stabiele en langdurige relatie hebt opgebouwd kan een betalingsachterstand voorkomen, en dat komt vaker voor dan u wellicht denkt. Door “financieel zwaar weer” of een faillissement kan een klant die al jaren netjes op tijd betaald niet meer aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoen, met alle consequenties van dien.

Soorten kredietverzekering

U moet rekening houden dat er verschillende soorten kredietverzekeringen zijn, de een is uitgebreider dan de ander. In de meest complete kredietverzekeringen komen zaken als klantinformatie, incasso en schadevergoeding in ieder geval voor. Bij de meest complete en uitgebreide kredietverzekeringen kan de gehele omzet verzekerd worden tegen de schade die wanbetalers veroorzaken. Vaak heet deze kredietverzekering een “Business polis” of omzetverzekering.

Er zijn vier soorten van kredietverzekering:

 1. Verzekering per transactie
 2. Verzekering per debiteur
 3. Kredietverzekering per land
 4. Omzetverzekering

Hiervan is de Omzetverzekering de meest uitgebreide mogelijkheid.

Welke dekkingsgraad heeft u nodig?

Voordat u een kredietverzekering afsluit moet u eerst goed bekijken wat uw bedrijf exact nodig heeft qua dekkingsgraad. Wat u per maand voor uw kredietverzekering zal moeten betalen, hangt af van wat de verzekeringsmaatschappij per pakket aanbiedt. Mogelijk kunt u met een beperkt pakket al goed uit de voeten.

Afhankelijk van de verschillende factoren die u hanteert bij het zaken doen, zoals de regio’s en landen waarmee u handeldrijft en uw betalingscondities, worden de premiekosten van een kredietverzekering bepaald. U moet ongeveer rekening houden met premiekosten tussen de 0,1% en 0,5% van uw omzet.

Aan de hand van de volgende factoren bepalen verzekeringmaatschappijen de hoogte van uw premie:

 1. Het aantal debiteuren
 2. Het dekkingspercentage bij een schade-uitkering
 3. Omzetvolume
 4. Hoogte van uw eigen risico
 5. Vestigingsland(en) van uw debiteuren

Klanten analyse

De limiet per klant zal tijdens een klantenanalyse bij een goede kredietverzekering in het pakket worden opgenomen, zodat u weet tot welk bedrag u veilig kan factureren. Dat bedrag is dan vaak ook de limiet tot welk de kredietverzekering dan uitbetaald mocht dat noodzakelijk zijn.

Wat is verzekerd?

De onbetaalde rekeningen van uw debiteuren worden gedekt als ze niet in de mogelijkheid zijn om deze te betalen vanwege een faillissement of door zaken zoals oorlog, natuurrampen of door politieke onrust.

Wat is niet verzekerd?

Bij particuliere klanten en bij klanten die wel kunnen betalen, maar uit onwil dit niet doen wordt er niet uitgekeerd.

Wat verwacht de verzekeringsmaatschappij van u?

 1. U moet er zelf alles aan doen om de debiteuren rekeningen betaald te krijgen.
 2. Een eigendomsvoorbehoud in de overeenkomst met uw afnemer opnemen.
 3. De verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte stellen als een afnemer niet op tijd betaald.
 4. Aanmaningen versturen zodra uw afnemer niet op tijd of volgens afspraak betaald.
 5. Met uw afnemers goede leverings- en betalingsvoorwaarden afspreken.
 6. Een goed debiteurenbeheer voert.

Conclusie

Ondanks alle mogelijkheden die een kredietverzekering biedt moet u zich wel afvragen of het financieel verstandig is om deze verzekering af te sluiten. De maandelijkse premies van een kredietverzekering kunnen snel oplopen tot zeer hoge bedragen. Deze kosten moet u afwegen tegen het financiële voordeel die het eventueel zou moeten opleveren.

De “No Cure, No Pay” kosten van een juridisch incassobureau zijn nul, maar bij een juridisch vervolg kunnen wel proceskosten gemoeid zijn. U betaalt dus alleen maar wanneer er resultaatgericht voor u is gewerkt en dus niet maandelijks voor een verzekering.

Wellicht is het daarom wenselijk om met een goed juridisch incassobureau te praten wanneer u openstaande vorderingen heeft, in plaats van u tegen hoge kosten te verzekeren tegen dit soort onzekere voorvallen. Een juridisch incassobureau heeft de mogelijkheid om potentiële klanten door te lichten op de betalingsrisico’s die zij kunnen opleveren. U kunt dan zelf bepalen of u zaken met hun wilt doen.

Zorg dat u altijd goed op de hoogte bent van de verschillende mogelijkheden, zodat u achteraf geen financiële hinder ondervindt van een slechte keuze.

Ziekteverzuim, wat staat er in de wet?

Arbeidsrecht is een behoorlijk uitgebreid en veelzijdig onderwerp, dat eigenlijk per aspect besproken zou moeten worden. In dit artikel zullen we een aantal sleutelpunten belichten mbt wetgeving rondom het ziekteverzuim.

Eerste stappen bij ziekte

Bij ziekte moet de werknemer dat wettelijk gezien direct melden aan de werkgever. De regels voor het ziek melden kan een werknemer vinden in zijn/haar arbeidsovereenkomst met de werkgever, de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst), maar ook in het bedrijfsreglement.

De medische of psychische klachten die een werknemer ervaart hoeven wettelijk niet aan de werkgever te worden doorgegeven. Ook mag uw werkgever daar ook niet naar vragen. Wat de werkgever wél mag vragen is of de klachten zijn ontstaan door een bedrijfsongeval.

Bedrijfsarts

De werkgever kan van de zieke werknemer verwacht dat hij/zij naar een bedrijfsarts gaat. Vanwege de recht op privacy is de bedrijfsarts enigszins beperkt in het vrijgeven van informatie omtrent de medische klachten en historie van de werknemer richting de werkgever. De ziekte en de behandeling ervan vallen namelijk onder de medische informatie die niet zonder toestemming van de werknemer besproken mogen worden met derden.

Wat de bedrijfsarts wel aan de werkgever mag doorgeven is het volgende:

 • Of de werknemer wel werkelijk ziek is of niet.
 • Hoelang de ziekte naar alle waarschijnlijkheid gaat duren.
 • Wat de mate van arbeidsongeschiktheid is, en wat de taken zijn die de werknemer nog kan doen op het werk.
 • Welke bijdrage de werkgever kan doen, zodat de werknemer het werk kan uitvoeren. (Bijvoorbeeld door de werkplek aan te passen.)

De zieke werknemer moet doen wat door de bedrijfsarts wordt opgedragen. Mocht de werknemer het niet eens zijn met de bevindingen van de bedrijfsarts, dan kan een “second opinion” worden aangevraagd bij de bedrijfsarts. De werkgever zal hier de kosten voor moeten dragen. Een ander alternatief is het zogenaamde “deskundigenoordeel”. Dit deskundigenoordeel moet bij het UWV worden aangevraagd. De kosten hiervoor zijn voor de rekening van de werknemer.

Doorbetalen van het loon

Over het algemeen zal de werkgever minimaal 70% van het loon van de werknemer bij ziekte, moeten doorbetalen. Als de werknemer een vast contract heeft, dan moet de werkgever dat twee jaar lang doen. Het tijdelijk of helemaal stopzetten van het loon mag alleen als de werknemer zich niet houdt aan de regels voor re-integratie of weigert om passend werk te aanvaarden. Wel moet de werkgever de intentie om het loon stop te zetten schriftelijk aanzeggen bij de werknemer.

Re-integratie

De werkgever en werknemer moeten in goed overleg bekijken hoe de werknemer naar de functie terug kan waarvoor hij/zij is aangenomen, dit proces heet re-integratie. Zolang dat niet kan, moet er gekeken worden naar passend werk bij de huidige werkgever. Is er ondanks alle pogingen geen mogelijkheid om terug te keren naar de originele functie of naar passend werk, dan moet de werkgever opzoek naar werk bij een andere werkgever.

Betermelding

Een werknemer moet zich altijd beter melden bij de werkgever zodra er sprake is van een volledige genezing. Als de bedrijfsarts vindt dat de werknemer beter is, dan kan het zijn dat de werknemer ook door de bedrijfsarts of werkgever beter wordt gemeld. Als de werknemer 100% beter is, dan moet de werkgever hem/haar altijd beter melden. Mocht de werknemer in deze gevallen een afwijkende mening zijn toegedaan dan de werkgever, dan moet via een deskundigenoordeel het UWV worden ingeschakeld.

Werkgever accepteert de ziekmelding niet

Als een werknemer zich volgens de geldende regels heeft ziekgemeld, dan mag de werkgever de ziekmelding niet weigeren. Wel mag de werkgever een bedrijfsarts inschakelen als er twijfel bestaat over de ziekmelding. Mocht een werkgever de ziekmelding toch weigeren, dan kan de werknemer een brief sturen waarin wordt gevraagd om de ziekmelding te accepteren. Blijft de werkgever volharden, dan moet de werknemer contact opnemen met een jurist of advocaat.

Ontslag tijdens de ziekte periode

Normaal gesproken mag een werkgever de werknemer niet ontslaan tijdens de ziekteperiode. Wel zijn er een aantal uitzonderingen op deze regel.

 • De werknemer werkt niet mee aan de re-integratie.
 • Het ontslag valt binnen de proefperiode.
 • Bij faillissement van de werkgever.
 • Als de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • Bij geen verlenging van het tijdelijk contract.
 • De werknemer is langer dan twee jaar ziek.
 • Ontslag op staande voet.

Vakantiedagen

Wettelijk gezien hoeft de werknemer bij ziekte geen vakantiedagen in te leveren. Dit geldt ook als de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt. Wel kan het zijn dat er een clausule is bedongen door de werkgever dat bij ziekte de bovenwettelijke vakantiedagen wel opgenomen dienen te worden, maar dat moet wel in het arbeidsovereenkomst vermeld staan.

Bij ziekte de deur uit

Een werkgever mag niet van de werknemer verwachten dat hij/zij de hele dag thuisblijft. De werkgever mag wel van de werknemer verwachten hij/zij zich aan de bedrijfsregels houdt, maar die moeten wel redelijk en billijk zijn. Bijvoorbeeld, de werknemer moet elke werkdag op een vaste tijd thuis zijn voor overleg of controle. Kan de werknemer om die tijd niet thuis zijn, moet dat wel vooraf gemeld worden. Ziekenhuis of huisarts bezoek kan hier een reden voor zijn.

Deskundigenoordeel van het UWV

Een deskundigenoordeel kan zowel door de werkgever als door de werknemer worden aangevraagd bij het UWV. Voor de werkgever liggen de kosten op €400,– en voor de werknemer op €100,–. Dit middel wordt aangewend als de werkgever en werknemer er niet uit komen, en dan de UWV als bemiddelaar erbij betrekt. De Deskundigenoordeel – Werkgever en de Deskundigenoordeel – Werknemer verwijzen naar de beide mogelijkheden.

Vaststellingsovereenkomst

Als twee of meer partijen een wettelijk bindende regeling willen treffen om een geschil te voorkomen of om een bestaande geschil op te lossen, dan wordt dat vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Binnen het arbeidsrecht is een vaststellingsovereenkomst erg populair. Als een werkgever en werknemer een ontslag met wederzijds goedvinden willen regelen, zonder tussenkomst van het UWV en de Kantonrechter, dan gebeurt dat via een vaststellingsovereenkomst. Men moet rekening houden met een herroepingstermijn van 14 dagen waarin het akkoord door de partijen kan worden ingetrokken. Onderteken daarom nooit een vaststellingsovereenkomst totdat u het hebt laten nakijken door een jurist of advocaat.

Wet verbetering poortwachter

In de Wet verbetering poortwachter wordt voorgeschreven dat vanaf de 1ste ziektedag de werknemer actief wordt begeleid, met een snelle terugkeer tot het arbeidsproces als doel.

Zowel de werkgever als de werknemer hebben een aantal wettelijke verplichtingen aan welk zij wettelijk moeten voldoen, en bij langdurig ziekteverzuim is het verplicht maken van een Plan van Aanpak onderdeel van het re-integratieproces.

Conclusie

De regelgeving omtrent het ziekteverzuim is uitgebreid in de Nederlandse wetgeving vastgelegd, maar het is altijd raadzaam om op arbeidsrechtelijk vlak advies in te winnen bij een jurist of advocaat.

U heeft uw vonnis van de rechter ontvangen, wat nu?

Als u het vonnis van de rechter krijgt toegestuurd dan staan daar de volgende zaken in:

 • Het procesverloop
 • De motivering van de beslissing
 • De beslissing met betrekking tot de proceskosten. De overwegend in het ongelijk gestelde partij moet deze kosten betalen.

Een belangrijk detail is dat de wederpartij de kans krijgt om zich binnen drie maanden te beroepen op de uitspraak van de rechter. Men kan tegen een eindvonnis of arrest “in hoger beroep” en na een uitspraak “in cassatie” gaan. Wanneer een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard dan kunt u vrij tot executie overgaan. Wanneer de andere partij niet in hoger beroep gaat is het vonnis ook definitief bindend.

De deurwaarder zal de verschillende vormen van beslaglegging inzetten om het vonnis van de rechter tot uitvoer te brengen. Of u nu een schuldeiser of schuldenaar bent, het is belangrijk om de consequenties van uw keuzes en handelingen te kennen en te begrijpen.

In dit artikel behandelen wij de volgende zaken:

 • Het executeren van het vonnis
 • Faillissement
 • Kosten & Tarieven

Het executeren van het vonnis
Zodra u als schuldeiser het vonnis van de rechter hebt ontvangen zal de deurwaarder over gaan tot executie en uw debiteur een bevel tot betaling doen toekomen. In juridische termen heet dit een “Betekening en Bevel”. Vaak wordt er dan wel betaald maar niet altijd. Ook in deze fase kan men een betalingsafspraak maken. Bij het uitblijven van de betaling kan men overgaan tot beslaglegging.

Het begrip “Executie” duidt hier op het uitvoeren van een bepaald recht of een vonnis. De schuldenaar zal altijd eerst schriftelijk en persoonlijk door de deurwaarder worden benaderd. Als het bevel van de deurwaarder geen betalingen tot effect heeft, zal men overgaan tot de daadwerkelijke executie. Een executoriale titel is altijd noodzakelijk voordat een executie mag worden uitgevoerd en dat is het vonnis zoals door de rechter is uitgesproken en er sprake is van uitvoerbaarheid bij voorraad. Ook moet men rekening houden of er geen beroep tegen het vonnis meer mogelijk is. Zodra de schuldenaar niet aan het vonnis voldoet, kan de schuldeiser het vonnis ten uitvoer laten leggen door een deurwaarder. De hieronder genoemde vormen van beslaglegging kunnen door u worden aangewend om uw schuldenaar tot betaling te bewegen.

 • Derden beslag onder de werkgever of uitkerende instantie of andere derden die nog een bedrag aan uw schuldenaar moeten betalen.
 • Conservatoir beslag
 • Derden beslag onder de bank
 • Beslag op roerende en onroerende zaken
 • Bodembeslag, door de Belastingdienst

Om u een indruk te geven van beslaglegging hebben wij het bankbeslag eruit gelicht. Men moet bij een bankbeslag rekening houden dat het om een moment opname gaat, dit in tegenstelling tot de andere vormen van derdenbeslag. Ten opzichte van de houder van een bankrekening heeft de desbetreffende bank namelijk een doorlopende verplichting. Volgens de wet hoeft een bank bij beslaglegging alleen het saldo op te geven dat op het moment van beslaglegging ook daadwerkelijk op de genoemde rekening(en) staat.

Voorbeeld:
Bij een bankbeslag geldt dat het saldo van de betreffende dag en tijdstip leidend is. Indien de rekening van de schuldenaar op de dag van beslagname onvoldoende is om de schuld mee te betalen vis je helaas (deels) achter het net omdat het beslag alleen betrekking heeft op het saldo op de rekening op het moment van de beslaglegging. Bedragen die daarna op de rekening worden bijgeschreven vallen niet onder het beslag. De gerechtsdeurwaarder alleen kan dit uitvoeren en het verzoek indienen bij de bank(en) waarvan de IBAN-nummers bekend zijn. Dit proces kun je herhalen zo vaak als je wilt, echter moet u er wel rekening mee houden dat de kosten hierdoor oplopen. De bank heeft het recht om er vier weken over doen om de deurwaarder een schriftelijk antwoord te geven.

In overleg met het juridisch incassobureau zal de schuldeiser beslissen welke vormen van beslag er worden ingezet om de schuldenaar te bewegen om tot betaling van de schulden over te gaan. Het juridisch incassobureau blijft van begin tot eind uw aanspreekpunt voor vragen en informatie. De keuzes kunnen gevolgen hebben voor de schuldeiser als de schuldenaar failliet gaat of inkomen heeft wat onder de beslagvrije voet ligt. U zult dan uiteindelijk zelf deze kosten voor de beslagleggingen moeten betalen. Dit valt niet onder de no cure no pay regeling, want u heeft immers een vonnis dat in uw voordeel is uitgesproken en mogelijk op een later tijdstip alsnog geëxecuteerd kan worden.

Tijdens het executieproces dient men rekening te houden met een aantal zaken, waarvan hieronder enkelen zijn genoemd.

 • Beslagvrije voet: Bij de beslagvrije voet dient u rekening te houden met het bestaansminimum van de schuldenaar, want deze dient namelijk ten alle tijden gewaarborgd te worden. Dit betekent dat een door de wetgever vastgesteld bedrag aan inkomen niet in beslag kan worden genomen.
 • Beslag op toeslagen: Bij een beslag op toeslagen dient men altijd rekening te houden met de redenen waarom deze toeslagen ooit zijn toegekend. Er moet in enige mate sprake zijn van een correlatie tussen de schuld en de beslaglegging op de toeslag.
 • Verbod op beslaglegging: Er zijn goederen die wettelijk niet onder de beslaglegging mogen vallen. Zaken van een “hoogstpersoonlijke aard”, zoals trouwringen en gezelschapsdieren worden buiten de beslaglegging gehouden. Ook de gereedschappen van ambachtslieden of werklieden vallen hieronder.
 • Verjaring van schulden: Men kan met de verjaring van schulden te maken krijgen tijdens het incassoproces. Niet elke schuld heeft dezelfde verjaringstermijn, maar de meeste schulden verjaren binnen een termijn van 2 tot 5 jaar. Daartegenover verjaard een vordering uit hoofde van een vonnis pas na 20 jaar.
 • Looncessie: Bij looncessie eist de schuldeiser dat de werkgever van de schuldenaar medewerking verleent en dat er op grond van een “Akte van Cessie” een gedeelte van het (toekomstige) loon aan de schuldeiser wordt uitbetaald. Vaak gebeurt dit via een incassobureau. Vanwege de “Wet op consumentenkrediet” en het “Arbeidsrecht” kan looncessie in sommige gevallen als ongeldig/nietig worden beschouwd. Het is daarom raadzaam om dit goed uit te zoeken.

Faillissement
Het faillissement moet gezien worden als collectieve verhaalprocedure door de gezamenlijke schuldeisers op een “rechtspersoon” of “natuurlijke persoon”.

In de praktijk zullen de “gewone schuldeisers” weinig tot geen geld krijgen uit het faillissement, omdat de “preferente schuldeisers” voorrang krijgen. U moet hierbij denken aan het UWV, de Belastingdienst en de bank. Door het pand- of hypotheekrecht mag een schuldeiser als hypotheekhouder of pandhouder zich wettelijk gedragen alsof er geen faillissement is. Dit is de separatistenregeling. Wel kunt u de schade die het faillissement van een debiteur met zich meebrengt enigszins beperken door de volgende zaken van tevoren op orde te hebben.

 • Eigendomsvoorbehoud
 • Recht van Reclame
 • Retentierecht
 • Kredietverzekering

Een schuldenaar kan nadat de veroordeling is uitgesproken zichzelf failliet laten verklaren, zodat de deurwaarder het vonnis niet kan executeren. U kunt uw vordering met bewijsstukken ter verificatie indienen bij de faillissementscurator, wat wel verstandig is. Het komt ook regelmatig voor dat een faillissement zal eindigen door “opheffing wegens gebrek aan baten”. In dat geval herleven de vorderingen van de schuldeisers op de schuldenaar. Mits uw vordering niet is verjaard, kunt u dus ook na zeer geruime tijd gewoon tot executie overgaan.

Een goed voorbeeld hiervan is de uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof van 16 maart 2010, waarbij een in Nederland gevestigde bank nog een openstaande vordering had op een schuldenaar. Op 14 september 1993 was de schuldenaar via een verstekvonnis veroordeeld tot betaling van de opgelopen schulden en enkele jaren laten failliet verklaard. Na opheffing van het faillissement kon de schuldeiser alsnog aanspraak maken op betaling van de openstaande schuld, die nu veel hoger uitviel door de opgelopen wettelijke rente.

Kosten en Tarieven
De kosten waar u mee te maken zult krijgen kunnen snel oplopen en zijn afhankelijk van de wettelijke pressiemiddelen die u in overleg met uw juridisch incassobureau besluit in te zetten om uw geld te ontvangen.

Voorbeeld:
Dit is een indicatie voor de afwikkeling van beslaglegging op een woonhuis en onderzoek naar (privé) inkomsten. NB: Ieder dossier is anders en kan nooit met elkaar worden vergeleken.

Betekening en bevel 80,24
Exec. beslag onroerende zaken 150,70
Overbetekening 70,59
Overbetekening hypotheekhouder 70,59
Depôt doorhaling 71,14
Info Kamer van Koophandel 16,74
Info Basisregister Personen 4,14
Info UWV naar inkomstenbron 2,27
Inschrijving Kadaster (BTW vrij) 63,00
Raadplegen Kadaster 5,14
BTW 97,99
———-
Totaal incl. BTW 627,63

 

In geval van een langdurige beslaglegging zou een tussentijdse afwikkeling gevraagd kunnen worden waardoor u zelf dit bedrag zult moeten voorschieten.

Tijdens een incassoprocedure, proces en executie van het vonnis zullen de kosten oplopen. De originele schuld wordt dan verhoogd met deze gemaakte kosten, en de “in het ongelijk gestelde partij”, zal van rechtswege deze kosten moeten vergoeden. Meestal is dat de schuldenaar, omdat de extra kosten immers door eigen toedoen zijn veroorzaakt. Als de schuldenaar niet het vermogen heeft om de kosten te betalen of failliet wordt verklaard, dan komen de kosten voor rekening van de schuldeiser. Wel kan de schuldeiser na het opheffen van een faillissement of bij gebleken vermogen nog verhaal komen halen bij de schuldenaar op de openstaande schuld, mits de vordering niet is verjaard.

In de “besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders”, kortweg BTAG genoemd, zijn de tarieven die een gerechtsdeurwaarder moet doorberekenen voor de ambtshandelingen die zijn verricht uitvoerig vermeld. Een deurwaarder mag alle kosten bij de schuldenaar in rekening brengen die gemaakt zijn om de gehele schuld betaald te krijgen. Informatie, Incasso, Proces, Executie & Beslagkosten, maar ook de wettelijke rente zijn een aantal kosten, maar het beperkt zich niet hiertoe. Het griffierecht, de explootkosten, het salaris gemachtigde en de eventuele nakosten komen ook voor rekening van de “in het ongelijk gestelde partij”.

Het kan voorkomen dat de kosten van de deurwaarder hoger uitvallen dan de oorspronkelijke schuld die door de schuldenaar betaald moet worden. Dit komt deels doordat de hoogte van een aantal kosten door de wet zijn voorgeschreven. Dit zijn vaste kosten ongeacht de hoogte van de openstaande schuld. Een goed voorbeeld hiervan is het bankbeslag. Het KBvG kan u meer inzage geven in de rol van de deurwaarder.

Met onze Incasso- en kostencalculator kunt u inzicht krijgen in de kosten die tot en met de gerechtelijke procedure betrekking hebben op uw specifieke zaak. Voor additionele informatie kunt u zich ook richten tot Tarieven en Incassokosten.

Conclusie
Als schuldeiser zult u zich bewust moeten zijn van de kosten die gemoeid zijn met het verloop van het juridisch incassoproces, omdat deze kosten wellicht voor uw rekening komen mocht er niets op de schuldenaar verhaald kunnen worden. Een goede timing zou dus een effectieve strategie kunnen zijn, omdat daardoor minder tijd verlopen gaat. Men twijfelt dikwijls om door te trappen terwijl dat wel nodig is, waardoor extra kosten moeten worden doorberekend.

Ondernemen in crisistijd

Het jaar 2020 is heel anders begonnen dan we dachten. Qua gezondheid en economie is er veel om ons zorgen over te maken. Als we het nieuws mogen geloven, dan zal dat ook nog wel even duren. Toch zijn er zelfs in deze tijd economische tips die u als ondernemer kunnen helpen om uw bedrijf in deze tijd financieel boven water te houden.

Extra hulp van het kabinet en uw bank

De banken zullen u als ondernemer extra advies en hulp bieden. Zij willen immers ook niet dat uw bedrijf failliet gaat, dat kost hun veel geld. Neem tijdig contact op met uw bank en maak uw plannen bespreekbaar. Hoe sneller u handelt, des te meer financiële ruimte er mogelijk in zit voor u als ondernemer. Ook het Kabinet biedt u als ondernemer extra en uitgebreidere mogelijkheden aan sinds de aanvang van het Covid-19 virus. De BMKB-C & BL regelingen zijn hier een voorbeeld van.

Commerciële mogelijkheden zien en vinden.

Veel bedrijven hebben een mooie webshop en koeriersdiensten. Met dit soort verkoop mogelijkheden kunnen zeker een aantal bedrijven hun waren en producten nog aan de man brengen. Wellicht is het verstandig om te kijken naar de mogelijkheden die je als ondernemer wel heb met betrekking tot online verkoop. Soms is verkoop via social media, zoals Facebook, een ideale tijdelijk oplossing. Bedrijven die hun fysieke producten via een webshop kunnen verkopen hebben een koeriersdienst of een postkantoor als bezorg mogelijkheid, maar bedrijven die een dienst leveren moeten andere wegen zien te vinden om tot een verkoop over te gaan. Hun producten kunnen immers niet letterlijk met de post mee. Hier enkele suggesties die u tijdens het nadenken zouden kunnen helpen:

 • Een schoonmaakbedrijf zal zijn diensten moeilijker kunnen uitvoeren, maar wellicht wel met extra beschermende kleding en producten. Ook zouden zij hun schoonmaak producten via een webshop kunnen promoten en verkopen, zodat de afnemers zelf het werk kunnen doen in deze tijden.
 • Leerkrachten zouden hun vakkennis via online lessen kunnen “verkopen” aan de leergierigen die tegen betaling dan kunnen inloggen.
 • Voor veel digitale producten, zoals webdesign, hoeven de ondernemers niet de deur uit. Zij kunnen hun doelgroepen online benaderen om tot verkoop over te gaan.

Zelfontwikkeling

In deze tijd waarin iedereen een “pas op de plaats” moet maken zouden werkgevers en werknemers meer aan zelfontwikkeling kunnen doen. Biedt uzelf en uw werknemers de mogelijkheid aan om cursussen en opleidingen te volgen om hun product & vakkennis op peil te houden en te verbreden. Hiermee houd u uzelf en uw personeel positief bezig met wat uw onderneming doet en uitstraalt. Veel onderwijs instellingen bieden hun lesmateriaal online aan doormiddel van cursussen en opleidingen. Ideaal in deze tijd!

Faillissementen

Op dit moment zijn het totale aantal faillissementen die voort zullen komen uit deze Covid-19 crisis nog onbekend, en zal het zeker nog wel maanden duren voordat deze cijfers bekend zullen zijn bij de Kamer van Koophandel en het kabinet. Wel zijn het aantal faillissementen in 2020 al iets verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren, maar deze bedrijven stonden er vaak al financieel moeilijk voor en konden ze deze crisis niet meer overbruggen met additionele hulp. In de Horeca sector zie je dit al gebeuren in verschillende steden.Het is goed om nu uw financiële bedrijfsvoering “onder de loep” te nemen en met uw boekhouder en bank bespreekbaar te maken wat uw korte termijn plannen zijn. Dit kan eventueel voorkomen dat u later onderdeel bent van deze faillissementscijfers.

Conclusie

Probeer mogelijkheden in uw directe netwerk om te kunnen blijven ondernemen. Neem uw bedrijfsplan, boekhouding en gehele bedrijfsvoering onder de loep. Benader uw bank en andere geld verstrekkers, maar ook uw boekhouder. Maak dingen bespreekbaar met uw crediteuren en debiteuren, openheid geeft vaak ruimte. Crediteuren zullen met uw openheid eerder geneigd zijn om u de financiële ruimte te geven die u graag wilt, en de debiteuren zullen met uw handreiking sneller tot een oplossing willen komen.

Relevante websites