Hoe zit het met griffierecht?

Als u procedeert bij de rechtbank moet daarvoor griffierecht worden betaald

Griffierecht is de bijdrage die u als burger of organisatie (rechtspersoon) betaalt voor de kosten van de behandeling van een civiele (burgerlijke) gerechtelijke procedure. Een procedure wordt over het algemeen met een dagvaarding opgestart.   

Proceskosten

Start u zelf een procedure op als eiser dan moet u de proceskosten eerst zelf betalen waaronder de kosten van de rechtbank. Wanneer u de gedaagde partij bent dan hoeft u geen kosten voor de rechtbank te betalen om verweer te voeren Deze kostenpost ofwel het griffierecht wordt derhalve alleen door de eisende partij betaald. Als eisende partij kunt u deze kosten, wanneer u in het gelijk gesteld wordt, verhalen op de gedaagde partij. Deze kosten worden dan namelijk in het vonnis van de kantonrechter opgenomen als verschuldigd door de gedaagde partij.

Griffierecht

De term griffierecht wordt gebruikt omdat u betaalt aan de griffie van de rechtbank. Griffie is een ander woord voor administratie of secretariaat van de rechtbank en is een leenwoord uit het Frans. Wanneer een dagvaarding wordt aangebracht bij de kantonrechter dan moet u binnen vier weken na de eerste rolzitting het griffierecht betalen. Wanneer het griffierecht niet dan wel niet tijdig betaald wordt dan leidt dat in beginsel tot doorhaling van de procedure en wordt er ontslag van instantie verleend en moet de procedure opnieuw gestart worden. Het griffierecht van de doorgehaalde procedure blijft echter wel verschuldigd.

Tarieven van het griffierecht

De tarieven voor het griffierecht worden door de overheid vastgesteld. Per 1 januari zijn er weer nieuwe tarieven van toepassing. Voor sommige procedures is het griffierecht hoger dan voor andere procedures. Het tarief is hoger naarmate het financiële belang van de zaak hoger wordt oftewel voor een procedure met vordering van € 400,00 betaalt u een lager tarief dan bij een procedure met een vordering van € 10.000,00. Bij het vaststellen van griffierechttarief kijkt de rechtbank ook of u als burger (natuurlijk persoon) procedeert dan wel door middel van een vennootschap (rechtspersoon). 

Bent u benieuwd naar de huidige tarieven voor het griffierecht? U kunt deze bekijken op onze website.

https://www.centurionjuristen.nl/incassokosten