Hoe zit het met griffierecht?

Als u procedeert bij de rechtbank moet daarvoor griffierecht worden betaald

Griffierecht is de bijdrage die u als burger of organisatie (rechtspersoon) betaalt voor de kosten van de behandeling van een civiele (burgerlijke) gerechtelijke procedure. Een procedure wordt over het algemeen met een dagvaarding opgestart.   

Proceskosten

Start u zelf een procedure op als eiser dan moet u de proceskosten eerst zelf betalen waaronder de kosten van de rechtbank. Wanneer u de gedaagde partij bent dan hoeft u geen kosten voor de rechtbank te betalen om verweer te voeren Deze kostenpost ofwel het griffierecht wordt derhalve alleen door de eisende partij betaald. Als eisende partij kunt u deze kosten, wanneer u in het gelijk gesteld wordt, verhalen op de gedaagde partij. Deze kosten worden dan namelijk in het vonnis van de kantonrechter opgenomen als verschuldigd door de gedaagde partij.

Griffierecht

De term griffierecht wordt gebruikt omdat u betaalt aan de griffie van de rechtbank. Griffie is een ander woord voor administratie of secretariaat van de rechtbank en is een leenwoord uit het Frans. Wanneer een dagvaarding wordt aangebracht bij de kantonrechter dan moet u binnen vier weken na de eerste rolzitting het griffierecht betalen. Wanneer het griffierecht niet dan wel niet tijdig betaald wordt dan leidt dat in beginsel tot doorhaling van de procedure en wordt er ontslag van instantie verleend en moet de procedure opnieuw gestart worden. Het griffierecht van de doorgehaalde procedure blijft echter wel verschuldigd.

Tarieven van het griffierecht

De tarieven voor het griffierecht worden door de overheid vastgesteld. Per 1 januari zijn er weer nieuwe tarieven van toepassing. Voor sommige procedures is het griffierecht hoger dan voor andere procedures. Het tarief is hoger naarmate het financiële belang van de zaak hoger wordt oftewel voor een procedure met vordering van € 400,00 betaalt u een lager tarief dan bij een procedure met een vordering van € 10.000,00. Bij het vaststellen van griffierechttarief kijkt de rechtbank ook of u als burger (natuurlijk persoon) procedeert dan wel door middel van een vennootschap (rechtspersoon). 

Bent u benieuwd naar de huidige tarieven voor het griffierecht? U kunt deze bekijken op onze website.

https://www.centurionjuristen.nl/incassokosten

Wat is een betalingsregeling?

Bij een betalingsregeling worden er concrete afspraken gemaakt over wanneer een schuld is afgelost en het aantal deelbetalingen en termijnen waarin dat gebeurd. In dit geval is er sprake van een ‘Minnelijke Schuldregeling’ tussen de schuldenaar en de schuldeiser(s). Een betalingsregeling kan zowel door de schuldenaar als de schuldeiser worden voorgesteld, maar de tegenpartij hoeft hier niet mee akkoord te gaan.

Hoogte van de termijnbetalingen

De hoogte van de termijnbetalingen kan verschillen, dit ligt namelijk aan de financiële ruimte die een schuldenaar heeft. U moet wel rekening houden met het beslagvrije voet. Dit betekend dat er voldoende financiële middelen overblijven voor de schuldenaar nadat het termijnbedrag is betaald. Dit bedrag ligt iets onder de bijstandsnorm. Er zijn vaste formules voor het berekenen van de hoogte van een termijnbedrag, en via de volgende links krijgt u daar meer inzicht in.

Zelf actie ondernemen

Het is altijd raadzaam om als schuldenaar zelf een betalingsregeling te treffen met uw schuldeiser(s), omdat de financiële problemen hiermee minder gauw oplopen. U toont hiermee een bereidheid om tot een oplossing te komen. In dit proces moet u onder andere de volgende gegevens overhandigen.

 • Kopie laatste salarisstrook/uitkeringsspecificatie
 • Kopie bankafschrift afgelopen 6 weken
 • Overzicht overige inkomsten en uitgaven

Lenen bij een kredietbank

Het is ook mogelijk om geld te lenen bij een kredietbank, waaronder de Gemeentelijke Kredietbank. Alle schuldeisers kunnen dan in 1- keer worden afbetaald. Deze “Sociale Lening” wordt dan in termijnen binnen een bepaalde periode, met rente, terugbetaald aan de kredietbank.

Geen betalingsregeling mogelijk?

Soms is een betalingsregeling niet mogelijk. Dit komt voor als 1- of meer schuldeisers niet akkoord gaan met de betalingsvoorstel die een schuldenaar heeft aangeboden. In dit soort gevallen kan de schuldenaar een beroep doen op wettelijke schuldsanering. Binnen het traject van de “Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen” wordt van de schuldenaar verwacht binnen een periode van drie jaar zoveel mogelijk van de openstaande schuld te hebben afbetaald. Hierna is de schuldenaar vrij van de financiële schuld. In de volgende link kunt u meer informatie vinden hierover.

Juridisch Incassobureau

Bent u benaderd door een juridisch incassobureau die namens een schuldeiser handelt, dan is het altijd verstandig om in overleg te treden. Omdat een schuldeiser zijn geld terug wil krijgen zal er geluisterd worden naar elk aannemelijk aanbod die de schuldenaar op tafel legt, en is de kans op een betalingsregeling realistisch. In de volgende voorbeeld link kunt u terug vinden welke gegeven u zal moeten overleggen aan een juridisch incassobureau. 

Conclusie

Het kan voorkomen dat u buiten uw schuld om in de financiële problemen bent geraakt door een scheiding of door zaken waar u weinig tot niets aan kon doen. Waar u wel enige controle over heeft is de proactieve manier hoe u ermee omgaat. Neem de eerste stappen tot financiële vrijheid door zelf te handelen, en een betalingsregeling kan tot de mogelijkheden behoren.

Succesvolle handel na de Brexit 

Succesvolle handel na de Brexit 

In de afgelopen jaren heeft het Brexit proces veel teweeg gebracht bij de staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk, maar ook bij de inwoners van de overige 27 landen van de Europese Unie. Vooral bij ondernemers die internationale betrekkingen hebben op zakelijk gebied speelt het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een grote rol.

Hoe zal mijn afzet markt zijn in het Verenigd Koninkrijk post Brexit? Gaan mijn zakelijke kosten in de Britse afzetmarkt omhoog? Moet mijn bedrijf zich noodgedwongen gaan richten op andere afzet markten, en hoe lucratief zullen die dan zijn? Deze en andere vragen zijn uiterst relevant nadat het Conservatieve kabinet van Boris Johnson een bijzonder grote mandaat won bij de verkiezingen van 12 december 2019 en Brexit een feit werd. Het is dan ook wellicht tijd om het niet alleen als een realiteit te zien, maar ook om nu te richten op de positieve aspecten van deze nieuwe werkelijkheid.

Hieronder volgen een aantal handige links die meer toelichting geven op de nieuwe situatie. Het is belangrijk dat uw bedrijf administratief zodanig is ingericht zodat het maximum aan veiligheid en groei uit de aankomende regelgeving gehaald kan worden.

Positieve geluiden door overwinning Britse Conservatieven van Boris Johnson

Sinds de Conservatieve Partij een grote meerderheid heeft wonnen in het Britse Lagerhuis is de Britse Pond, ook wel Sterling genoemd, goed in waarde gestegen ten opzichte van de Euro en de Amerikaanse Dollar. Over het algemeen leidt dit tot een hoger (internationaal) aankoopvolume door het Britse volk.

Volgens “The Straits Times” is uit onderzoek gebleken dat onder Chief Financial Officers (CFO’s) van Britse bedrijven het handels optimisme enorm is toegenomen sinds de verkiezingsuitslag van 2019. Dit is natuurlijk geen garantie voor dramatische aanpassingen, maar is in de regel een goed teken dat er bereidheid is om meer handel te drijven.

Meerdere studies tonen aan dat internationale handel behoorlijk is toegenomen en verbeterd door de WTO* regels die zijn aangenomen door de lid landen van deze organisatie. Ook is in dezelfde studies aangetoond dat de handels barrières bij een afwezigheid van de WTO** beduidend hoger zouden zijn.

Douane formaliteiten met het Verenigd Koninkrijk

Post Brexit zult u als ondernemer te maken krijgen met douane formaliteiten. Op het Brexit Loket geven de Nederlandse Rijksoverheid & Belastingdienst goed weer waar u zich als ondernemer aan moet houden.

Voor een EORI Nummer, AEO Vergunning, Overige Exportdocumenten en “Hoe stress te voorkomen bij zakenreizen” kunt u op volgende websites terecht voor meer informatie.

Conclusie

De wereld veranderd, en u zult als ondernemer mee moeten veranderen. Nieuwe deuren gaan open. Alhoewel er veel geluiden zijn over onzekerheid, geldt ook hier: “Who Dares Wins”. Door goed op de hoogte te zijn van de veranderingen kan een ondernemer tijdens deze periode floreren, waarbij de afwachtende wellicht veel kansen laat liggen op financieel gebied.

*De World Trade Organization (WTO) is een organisatie die zich bezig houd met de regulering van internationale handel tussen landen op een inter-governmentaal niveau, en werd in 1995 door 123 landen ondertekend in Marrakesh, Marokko. Heden zijn 164 landen aangesloten bij deze organisatie. Door het verschaffen van goede onderhandelingskaders, voor lid landen, op het gebied van  geschillenbeslechting en handelsverdragen kan de WTO zich richten op het reguleren van de handel op intellectuele eigendommen, goederen en diensten. Met uitzondering van zaken zoals nationale veiligheid en milieubescherming is discriminatie tussen handels partners verboden door de WTO, en handels onenigheden tussen handels partners worden door onafhankelijke rechters beslecht.

**Het artikel “On the Effects of GATT/WTO Membership on Trade: They are positive and Large After All” van 01/Juli/2019 geeft aan dat een “Hard Brexit”, zoals een Brexit volgens de WTO regels vaak word genoemd, een unieke bijdrage aan de stabiliteit van de wereldeconomie biedt.

Incasso tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk na Brexit

Het Brexit proces dat nu al ruim drie jaar aan de gang is roept door alle onduidelijkheid bij veel mensen vragen en angsten op. Wellicht heeft U als ondernemer te maken gehad met wanbetalers in het Verenigd Koninkrijk en zult u zich zeker afvragen hoe het nu verder moet na de Brexit, ongeacht wat voor soort Brexit er uiteindelijk zal komen. Wat voor zakelijke risico´s krijgt u voor uw kiezen? Krijgt u wel voldoende en correct juridisch advies en hulp? Krijgt u het geld waar U recht op heeft? Ook voor ondernemers die nog geen zakelijke betrekkingen hebben met het Verenigd Koninkrijk, maar die het wel ambiëren, stellen deze vragen aan zichzelf en aan anderen.

Vragen en angsten die gezien de rumoerigheid omtrent Brexit logisch lijken, maar die niet altijd nodig zijn. Dit is een poging om wat meer duidelijkheid te verschaffen over dit onderwerp en waar de pijnpunten daadwerkelijk zitten.

Wetgeving in het Verenigd Koninkrijk

Wetgeving is vaak een complex verhaal, zeker als het gaat om internationale betrekkingen. Men moet zich meestal erg lang verdiepen in zaken die ze niet kennen in een taal en cultuur dat ze niet goed eigen zijn, en dus niet goed begrijpen.  Beslagen ten ijs komen vergt daarom meer tijd, geld en ervaring. Goede hulp van de juiste professionelen is juist in dit soort gevallen noodzakelijk, en zal u als ondernemer op termijn veel geld, tijd en stress besparen.

Ondanks dat het Verenigd Koninkrijk in veel gevallen als één land gezien wordt, is dat qua wetgeving niet altijd het geval. Er zijn drie rechtstelsels waar U mogelijk mee te maken zal krijgen. Afhankelijk van welke regio in het Verenigd Koninkrijk waar u als ondernemer zaken gaat doen, zijn er dus afwijkende juridische regels waar u rekening mee moet houden.

Alhoewel u naar alle waarschijnlijkheid de Engelse taal redelijk tot goed beheerst en het Verenigd Koninkrijk als land behoorlijk goed kent, wilt u niet voor ongewilde verrassingen komen te staan. Het in de arm nemen van de juiste professionelen, die u in specifieke zaken bijstaan, is dan in bepaalde gevallen noodzakelijk. Juridische Incasso is zo een geval.

In het Verenigd Koninkrijk gaat men vaker sneller over tot het inhuren van een juridisch incasso instelling dan in sommige andere Europese landen. Met dit in gedachte zullen veel Britse wanbetalers pas overgaan tot betaling als ze zijn benaderd door een juridisch incasso instelling die uw belangen behartigd. Wel moet u rekening houden dat een incasso advocaat meer indruk wekt dan een gewoon incassobureau bij veel van de Britse bevolking.

Nederlandse Banken

Veel Nederlandse banken, waaronder de ABN AMRO Bank en de ING, zijn al geruime tijd bezig om de juiste voorbereidingen te treffen voor de Brexit. Dit ongeacht de verschillende soorten Brexit mogelijkheden. Zij kijken naar de Soft-Brexit, Hard-Brexit en de WTO Rules Brexit mogelijkheden. Eind 2019 of begin 2020 moet de Brexit naar alle waarschijnlijkheid gebeuren, en uw Nederlandse bank kan u daarbij op zakelijk vlak van dienst zijn.

Uw Britse zakenpartner(s) zitten in hetzelfde schuitje, en hebben ook vragen en angsten omtrent hun internationale handel. Goede communicatie binnen uw netwerk zal alle partijen verbeteringen opleveren.

Ongeacht de soort Brexit, gaan de SEPA-betalingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie gewoon door.

WTO/WHO Regels

World Trade Organization of Wereld Handels Organisatie in het Nederlands is een internationale organisatie wiens regels en bepalingen zullen worden gebruikt bij een WTO Rules Brexit. Sommigen noemen dit een “No Deal” Brexit, maar dat is niet helemaal correct omdat er nog wel degelijk regels en bepalingen van kracht zijn.

Op basis van deze WTO-regels en bepalingen worden er al internationale handelsbetrekkingen gevormd door meerdere landen, en in de toekomst mogelijk dus ook tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het is een kwestie van goed onderhandelen, mits je op de hoogte bent van hoe de regels werken.

Nederlands Internationale Handel

In 2017 heeft Nederland voor 22,7 miljard geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk. Dit reflecteert hoe belangrijk de Britten zijn voor ons handelsland. Zij zijn ons tweede exportbestemming, en dat levert ons veel geld op.

Dat u vragen hebt omtrent uw huidige of toekomstige internationale handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk is begrijpelijk, maar is zeker niet zo ingewikkeld als het lijkt. Het is gewoon een kwestie van de juiste hulp zoeken.

 

Welke rentetarieven zijn wettelijk toegestaan?

Rente is een vergoeding voor geleden schade die de debiteur dient te betalen wanneer het verschuldigde bedrag niet tijdig aan de crediteur wordt betaald. U kunt zich in dit geval de vraag stellen of er daadwerkelijk schade geleden is. Het korte antwoord hierop is dat de  “wetgever” dit op voorhand heeft bepaald. De hoogte van de rente staat hierdoor niet meer ter discussie. Op 1 december 2002 is er een scheiding gemaakt tussen wettelijke rente voor handelstransacties en niet-handelstransacties ofwel consumentenrente. De Nederlands Bank publiceert deze cijfers t.b.v. handelstransacties als service aan het publiek maar zijn werkelijk van de ECB afkomstig. De wettelijke rente t.b.v. niet-handelstransacties worden vastgesteld door Algemene Maatregel van Bestuur en gepubliceerd door de staat.

Welke rente vormen bestaan er?

Wettelijke rente

In artikel 6:119 van het burgerlijk wetboek wordt aangegeven wanneer er rente verschuldigd is m.b.t. niet-handelstransacties. Dit is de rente die de consument of particulier is verschuldigd indien er financieel verzuim optreedt. Standaard is de wettelijke rente op dit moment 2% op jaarbasis. Rente mag telkens berekend worden over het deel van het desbetreffende jaar waarin er sprake is van verzuim. Het systeem van rente op rente wordt hier gehanteerd ofwel samengestelde rente. De wettelijke consumentenrente kan fluctueren. Zie hier waar u het beste als consument de actuele rente kan bekijken.

Wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW)

In artikel 6:119a van het burgerlijk wetboek wordt aangegeven wanneer er rente verschuldigd is voor alle handelstransacties. De handelsrente wordt ieder halfjaar bepaald namelijk op 1 januari en op 1 juli. De huidige stand is 8,0% op jaarbasis. Op de website van De Nederlandse Bank (DNB) kunt u de tabel uitdraaien met de actuele wettelijke rentes.

Contractuele rente

Dit is de rente die bepaald wordt door het van toepassing zijnde contract behorende bij de overeenkomst. Hier is geen maximum aan verbonden en is niet speciaal voor een doelgroep bedoeld. Uiteraard kan een rechter de contractuele rente matigen indien daar aanleiding toe zou zijn.

Samengestelde of enkelvoudige rente?

Bij enkelvoudige rente krijg je rente berekend over het hele jaar (lees 12 maanden). Bij samengestelde rente gaat de rente over het eerste jaar mee in de totaalsom.

Voorbeeld enkelvoudige rente

Na 1 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00 (2% rente over € 1.000,00)

Na 2 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00

Na 3 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00

Na 4 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00

In totaal: € 80,00 rente

Voorbeeld samengestelde rente

Na 1 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00 (2% rente over € 1.000,00)

Na 2 jaar € 20,40 rente op € 1.020,00

Na 3 jaar € 20,81 rente op € 1.040,40

Na 4 jaar € 21,22 rente op € 1.061,21

In totaal: € 82,43 rente

Standaard wordt een samengestelde rente toegepast voor alle vorderingen tenzij anders is bepaald in de algemene voorwaarden of overeenkomst/contract.

Wanneer is de rente verschuldigd?

Rente is alleen verschuldigd vanaf het moment van verzuim. Ook als u uw debiteur in gebreke stelt ver nadat de wettelijke betalingstermijn is verstreken wordt de rente met terugwerkende kracht op het moment van het verstrijken van de betalingstermijn doorberekend. Lees meer hierover in ons artikel ‘Waneer kan ik mij geld verwachten’.

Incasso- en proceskostencalculator

Centurion Juristen & Incasso heeft de meest uitgebreide incasso- en proceskostencalculator welke in Nederland bestaat en vrij beschikbaar is. U kunt direct de resultaatberekening in detail zien van iedere vordering door simpelweg het bedrag, rente datum en rentesoort in te vullen. Het resultaat is zichtbaar in het minnelijke incassotraject en de gerechtelijke procedure waarbij met alle scenario’s rekening is gehouden. Deze berekeningen zijn voor alle partijen gemakkelijk te gebruiken ter controle of als werktool.

De rechtsgeldigheid van WhatsApp berichten

Met moderne communicatie technologie komt ook de vraag: Hoe staat het met mijn rechtsgeldigheid van de gebruikte communicatie middelen? Mag bijvoorbeeld een WhatsApp bericht als bewijsstuk worden aangedragen tijdens een dispuut?

In het blogartikel ‘Rechtsgeldigheid van een verborgen geluidsopname’ wordt er verwezen naar artikel 139a lid 1 van het wetboek van Strafrecht en ook naar artikel 152 van Wetboek van Rechtsvordering. Hierin wordt bepaald dat het inderdaad als bewijsvoering kan worden gebruikt in de rechtbank. De kanttekening die gemaakt wordt is dat het wél door de rechter beoordeeld moet worden in hoeverre de privacy van de tegenpartij aangetast wordt met openbaar maken van de opname.

Een ander onderdeel van deze casus is dat er een onderscheid gemaakt zal moeten worden tussen overeenkomsten/verklaringen waarvoor papier gebruikt is en welke waarvoor dat niet het geval is. Denk daarbij aan een overeenkomst zoals het kopen van een huis, waarbij er veel dossiervorming plaats heeft gevonden. In het geval van een ingebrekestelling die via een WhatsApp verstuurd wordt, is er alleen het elektronisch bericht zelf. De inzet van WhatsApp kan dan ter discussie kunnen worden gesteld. Een eenvoudige oplossing is op altijd eerst de ingebrekestelling op briefpapier te versturen en pas daarna de elektronische versie om de eerder verstuurde brief kracht bij te zetten. De communicatie is dan 100% rechtsgeldig.

Tip: U kunt in uw Algemene Voorwaarden het gebruik van WhatsApp laten opnemen, zodat er geen discussie meer zal bestaan in de toekomst over de rechtsgeldigheid.

Wat zijn de voor- en nadelen van WhatsApp?

Een voordeel wanneer u een WhatsApp bericht verstuurd is dat u kunt zien wanneer een bericht is verzonden en gelezen. Dit is bij e-mail niet altijd het geval: U kunt de lees- en/of ontvangstbevestiging optie aanzetten, maar aangezien de ontvanger van de email toestemming moet geven om een automatisch bericht terug te sturen is er geen garantie dat de betreffende bevestiging ook daadwerkelijk retour komt. Mocht het wél werken, dan is de email gewoon rechtsgeldig.

Tip: Maak gebruik van de desktopversie van WhatsApp zodat u uw mobiele telefoon als desktop kunt gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld MS Word om uw brief te kopiëren in het bericht. U kunt ook makkelijk een document of foto toevoegen.

Nog een voordeel van WhatsApp is het gemak en de snelheid. Omdat u kunt zien of het bericht gelezen is, kunt u op een praktische wijze follow up doen. Denk bijvoorbeeld aan een telefoontje. Mensen zijn ook vaak geneigd om sneller te reageren, vanwege het praktische aspect.

Het nadeel is dat als je een heel verhaal op een berichtje wil zetten, dat ook niet echt handig werkt en worden fouten makkelijk gemaakt.

Tip: Een WhatsApp kan nogal onpersoonlijk overkomen bij een zware brief. Gebruik WhatsApp alleen als het niet anders kan. Heeft u een brief, e-mail en sms al gebruikt zonder resultaat? Dan is WhatsApp een uitkomst mits de ontvanger hier ook gebruik van maakt.

Conclusie

Het gebruikt van WhatsApp is vrijwel altijd rechtsgeldig, alleen is het niet zo ‘solide’ en nogal onpraktisch wanneer er veel informatie in moet. WhatsApp is gemakkelijk, maar heeft een ietwat onpersoonlijk karakter. Dus handig als het een zakenrelatie betreft, maar niet ideaal voor een betere kennis. Het is erg geschikt als herinneringstool.

Incassobureaus: alle soorten en maten

Is kleiner fijner en groter goedkoper?

In Amsterdam Zuid zit een gerenommeerde bakkerij. Deze staat alom bekend om zijn heerlijke baguettes, zuurdesembrood en bovenal de luchtige croissants. Mensen fietsen er met plezier een stukje voor om zodat ze aldaar hun al deegobsessies kunnen vervullen.

Je ziet ze staan: lange rijen broodverslaafden die met smart staan te wachten tot ook zij naar binnen mogen. Ze weten immers dat deze handgemaakte, ambachtelijke lekkernijen waarmee de bakkers zich al vanaf 5 uur ’s ochtends ijverig bezigen, nergens anders te krijgen zijn. Althans, niet pain-au-chocolats van díe kwaliteit of dat olijfbrood die bijna uit passie zelve lijkt te zijn gebakken. Dit roept de vraag op: Is kleiner ook per definitie fijner wanneer het gaat om diensten zoals een incasso service, of is groter toch een stuk goedkoper?

The proof is in the pudding, zeggen ze weleens in het Engels. Het nadeel van deze methode is dat u waarschijnlijk niet de tijd of de zin heeft om allerlei incassobureaus te gaan uitproberen. Gelukkig zijn er wat handvatten die u kunnen helpen bij het kiezen van een incasso of juridische partner voor uw bedrijf.

Wat heeft mijn bedrijf nodig?

Het is een misverstand om te denken dat omdat uw bedrijf nog niet een dusdanige financiële omvang heeft, u zich niet een incassoservice van hoge kwaliteit zou kunnen permitteren. Net zoals met alle partners van uw bedrijf is het belangrijk een incassobureau te kiezen waar de prijs/kwaliteit verhouding goed is. De vraag: wat krijg ik voor mijn geld? Is er dus een die al van tevoren helder moet zijn voordat u met een bedrijf in zee gaat.

Uurtje factuurtje

Sommige bedrijven werken op basis van uurloon en niet een geleverde dienst. Dit is dus een overweging als u regelmatig wat advies op een informele manier nodig heeft. De kosten bij een lang lopende zaak zouden voor u als klant dus aardig oplopen. Ook kan het zo zijn dat er wisselende contactpersonen zijn bij het incassobureau, wat ertoe kan leiden dat er meerdere malen gecommuniceerd moet worden.

Communicatie is het sleutelwoord

Een voordeel van een kleiner incassobureau is dat de kwaliteit van de service makkelijker gewaarborgd kan worden doordat het management en incassopersoneel dichterbij elkaar staan wanner het gaat om courante -en urgente zaken. Bij grotere bedrijven is het borgen van kwaliteit om die reden iets moeilijker. De afweging komt vaak terug op kosten. Maar u zou niet een service dat een 7 krijgt hoeven accepteren als u ook gemakkelijk een 9 kunt veroorloven. Onthoudt ook dat kleinere bedrijven ook veel minder ‘overhead’ kosten hebben en voor een heel redelijk bedrag hun services aan kunnen bieden. Denk hieraan bijvoorbeeld een No Cure, No Pay garantie tijdens het buitengerechtelijke traject.

Kwaliteit en maatwerk

Incassomedewerkers moeten kunnen begrijpen wat er voor uw incassodossier nodig is. Soms is een juridisch traject nodig, maar vaak ook een meer pragmatische aanpak waarbij er een schikking wordt afgesproken. Een voorbeeld hiervan is de loodgieter en de onterechte slechte recensies op Google. Een doorsnee incasso medewerker zal niet weten hoe hij of zij hiermee moet om gaan en zou wellicht uw claim als niet te incasseren beschouwen, terwijl er met een beetje gerechtelijke druk misschien (een deel van) de hoofdsom toch verkregen zou kunnen worden.

Wettelijk vastgestelde prijzen

In de commerciële wereld betekend in beginsel dat massaproductie, lagere kosten richting klant oplevert en kleinere volumes weer duurder zijn. In de incasso wereld is dit niet het geval.

De incassokosten zijn volgens Wet Incasso Kosten (WIK) per 1 juli 2012. Voor ieder incassobureau zijn ze gelijk. Griffierecht, deurwaarderskosten (BTAG-tarieven) en Salaris gemachtigde zijn allemaal standaard vastgestelde prijzen. Als een incassobureau hoger uitvalt zit het hem dus in de winstmarges die het aan wil houden. Een aantal van die winstposten zijn als volgt:

Abonnement kosten

Op betaald voor de service een abonnement op jaarbasis. Bedenk wel dat elders het gewoon gratis is om gebruik te maken van de service, omdat het incassobureau overwegend aan de debiteuren kant zijn geld verdiend. Het abonnement wordt als een soort verzekering verkocht: u heeft het niet nodig, maar u zou er beter van slapen.

Dossierkosten

Er worden extra kosten gerekend voor u als klant om de informatie in het systeem op te voeren. Het is hierbij niet helder hoe lang een medewerker hierover doet. Dit ziet u pas achteraf op de factuur.

Provisiekosten

Er worden door het incassobureau extra kosten opgevoerd, omdat volgens hun bepaalde diensten al gauw buiten de strekking van de no cure, no pay claim vallen. Het is dus belangrijk om de algemene voorwaarden goed door te lezen.

Conclusie

 • Probeer een incassobureau te vinden dat qua serviceniveau en debiteuren aanpak goed bij uw bedrijf past.
 • Vraag specifiek naar verborgen kosten.
 • Staan ze open voor technische verbeteringen, zodat u gemakkelijker zaken kunt doen in de toekomst.
 • Stel eisen aan het persoonlijke contact met u als klant. Dat betekent dat ze met u mee denken.
 • Tot slot: Wees niet tevreden met een 7 als u een 9 kunt krijgen!

De rechtsgeldigheid van verborgen geluidsopnames

Wij hebben onlangs een arbeidszaak met succes afgerond, waarbij de cliënt geluidsopnames had gemaakt van alle gesprekken tussen hem, zijn werkgever sinds 17 jaar en de bedrijfsarts. Dat ging als volgt: Voordat ieder gesprek aanving, zette hij de dictafoon app van zijn smartphone aan. Hij nam dan vervolgens zijn mobiele mee de vergaderkamer in en legde deze stiekem met het scherm naar beneden op tafel. Een tikkeltje riskant, wat ook bleek toen hij een keer de vergissing maakte door het scherm tijdens een gesprek naar boven te laten wijzen. Het scherm kwam tot leven en toonde een felle rode knop in opname stand. Deze drukte hij snel weg en deed alsof er niets aan de hand was. Niemand had gelukkig iets in de gaten en dat is maar goed ook, want dat zou het gesprek direct een andere wending hebben gegeven en wellicht een invloed hebben gehad op de uitkomst van de mondelinge afspraken.

Op het eerste gezicht klinkt dit allemaal erg James Bond-achtig. En inderdaad, het is nogal sneaky. Maar de vraag of de geluidsopname zelf rechtsgeldig is, is natuurlijk een uiterst belangrijke. Het ging hier namelijk om onderhandelingen die een grote impact zouden hebben gehad op een vervolg carrière, om dan nog maar te zwijgen over de eventuele financiële uitbetalingen voor deze soon-to-be ex-werknemer. De cliënt had zo zijn eigen redenen om opnames te maken.

Zo waren bijvoorbeeld situaties waarbij er zeer relevante uitlatingen vanuit het bedrijf kwamen, maar die vervolgens nooit officieel werden vastgelegd op papier. Helaas werden deze wel als pesterij gebruikt of in de vorm van pressie/intimidatie middel boven het hoofd van de cliënt gehouden. Een aantal van deze uitlatingen vanuit de kant van de werkgever konden met het opnameapparaat worden vastgelegd. Deze geluidsopnames vormden een duidelijke onderbouwing van zijn standpunt en motivatie. Ook gaf het hem een stuk rust in een tamelijk slopende periode van machteloosheid.

Maar mag je wel iemands stem opnemen?

De grote vraag is dus of je een geluidsopname mag maken ja of nee. Op grond van artikel 139a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht is het antwoord: JA, het mag. Er zijn wel wat condities, bijvoorbeeld dat het stiekem opnemen van een gesprek alleen is toegestaan als je ook zélf een deelnemer bent in het gesprek. Een derde persoon die niet deelneemt aan het gesprek mag wel het gesprek opnemen mits dat in opdracht is van de deelnemer van het gesprek.

Maar wat als de werkgever expliciet aangeeft dat er dat geen geluidsopname gemaakt mag worden? Dan mag je alsnog een verborgen geluidsopname maken. Waarom? Omdat niemand boven de wet staat, dus ook niet een werkgever.

Artikel 152 van het Wetboek van Rechtsvordering geeft aan dat alle mogelijke middelen ingezet mogen worden in een civiele procedure. Anders dan in een strafrechtelijke procedure, geldt voor het civiele recht geen algemene regel dat bewijsvoering onrechtmatig verkregen kan zijn. Kanttekening is wel dat de rechter altijd bepaald of de geluidsopname vanuit zijn oogpunt als relevant bewijs mag dienen. Wat hier zwaar weegt is de privacywetgeving. (In 1987 heeft de Hoge Raad de uitspraak gedaan dat uitsluiting van bewijs alleen in het geval van “rechtens ontoelaatbare inbreuk op de privacy” van toepassing is. Het maatschappelijk belang dat de waarheid boven tafel komt weegt namelijk zwaarder dan uitsluiting van bewijs vanwege inbreuk op de privacy.)

Kantonrecht Amsterdam in 2010

De werkgever heeft zijn werknemer gevraagd of hij een gesprek tussen beiden heeft opgenomen. De werknemer heeft dit altijd ontkend waardoor de verbazing groot was toen als bewijsvoering een stiekem opgenomen gesprek boven water kwam. De rechter oordeelde dat dit als bewijs aangevoerd mocht worden omdat dit geen inbreuk op de privacy was maar oordeelde wel dat de werknemer zich niet overeenkomstig de eisen van goed werknemerschap heeft gedragen. De werknemer kreeg als gevolg een lagere ontbindingsvergoeding.

Conclusie

Voor wat betreft geluidsopnames hoeft U niets van tevoren aan te kondigen en heeft u geen toestemming nodig, mits u zélf in het gesprek aanwezig bent. Bedenk echter wel dat u ook wordt opgenomen en dat bewijs tegen u gebruikt zou kunnen worden. Een ding is zeker: Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus let op uw woorden. Probeer altijd eerlijk en respectvol te communiceren, want dat voorkomt misverstanden en geschillen zodat een geluidsopname wellicht nooit nodig zal hoeven zijn.

Bent u bang voor uw debiteur?

Een niet betalende klant is geen klant en toch bent u bang om “te ver” te gaan omwille van uw klant. Uw debiteur dicteert wat u wel of niet mag doen en is verontwaardigd als u uiteindelijk toch een incassobureau inschakelt. Het is af en toe best redelijk om uitstel van betaling te verlenen, zeker als de persoon of bedrijf vertrouwenswaardig is gebleken in het verleden. Maar waar trekt u die lijn van ‘nu het is genoeg’?

Onlangs kwam er een groothandel van speelgoed naar ons toe welke twee facturen van ca. 12.000,– euro al voor maanden hebben openstaan. Na veel mails, telefoongesprekken, loze beloftes is een betaling altijd uitgebleven. Onze klant deed het verzoek om tot actie over te gaan maar gaf direct te kennen dat wij niet te hard mogen optreden want het is een klant die zij graag willen houden. Wij luisteren naar de klant omdat de klant de debiteur in kwestie het beste kent en een relatie heeft met de debiteur. Er mochten nog geen incassokosten berekend worden want dat zou de klant niet leuk vinden. Prima en wij hebben een zogenaamde 7 dagen brief gestuurd als service.

Dit uit wettelijke coulance want op grond van de m.i.v. 16 maart 2013 in werking getreden wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, dat automatisch na de vervaldata van de facturen en zonder dat daarvoor überhaupt een ingebrekestelling is vereist, wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.

De debiteur reageerde niet eens. Wij hebben na het verstrijken van de 7 dagen een sommatie verstuurd met rente en buitengerechtelijke incassokosten. Geen enkele reactie. Na bellen wordt verteld dat de volgende dag betaald zou worden. Dit hebben wij bevestigd per email maar de betaling bleef uit. Wat er echter wel gebeurde is dat onze klant regelmatig contact bleef houden met de debiteur. Wij werden wel op de hoogte gehouden van de gesprekken maar het probleem is dat de regie uit handen werd gegeven.

De debiteur kwam met allerlei verhalen van financieel manager ontslagen, geen toegang mails, vakantie, bedrijfspas vergeten, slechte investeringen enz. Elke keer werd er een worst voor gehouden dat als ze nog even geduld zouden hebben er hele grote zaken gedaan konden worden. De debiteur krijgt namelijk partijen speelgoed en zij kunnen daar een graantje van mee pikken. Een betaling bleef echter uit. Het grote probleem was dat de debiteur telkens aan het liegen was. Hij had bijvoorbeeld de betaling al goedgekeurd en morgen hebben wij het geld op de rekening staan. U raad het al, geen geld op de rekening.

Ondertussen heeft de debiteur toch een betaling verricht vanaf een vreemde bankrekening, zonder betalingskenmerk met een bedrag ter grootte van één factuur zonder rente en buitengerechtelijke incassokosten. Hij vond dat die kosten niet nodig waren echter onze klant krijgt wel met provisiekosten te maken hoewel deze lager zijn dan de incassokosten. Omdat er geen betalingskenmerk genoteerd is, wordt de betaling eerst in mindering op de kosten gebracht en daarna pas op de vordering zelf. Het dossier is dus met een klein restbedrag nog niet gesloten.

Na een 2e en 3e sommatie, want onze klant was nog niet toe aan een dagvaarding, heeft de debiteur een kleine partij speelgoed gestuurd naar onze klant, gratis en voor niets. Een voorproefje van de goede samenwerking die op het punt staat te gebeuren. Een betaling bleef echter uit. De debiteur wilde graag betalen in goederen om de provisievergoeding te betalen en er werd onderhandeld over de hoogte van de rente en incassokosten.

Uiteindelijk zijn wij genoodzaakt een concept dagvaarding gaan maken. Wij hebben de bv en de bestuurder zelf aansprakelijk gesteld. Het is aannemelijk om te zeggen dat als er iets besteld wordt, u ervan uit mag gaan dat het bedrijf genoeg financieel draagvermogen heeft. Als er binnen 1 maand vanaf de orderdatum geen factuur kan worden voldaan, dan was dat al vrijwel zeker op voorhand bekend.

Plotseling werd de debiteur wakker en begon onze klant hevig onder druk te zetten. Hij was in al staten en begon te dreigen met een rechtszaak. Hoe is het mogelijk dat wij dit durven te doen was zijn stelling.

Als wij een dagvaarding opstellen doen wij echt onderzoek. Deze meneer had een hele reeks van vier bv’s als bestuurders staan maar uiteindelijk kwamen wij toch bij hem uit. Wij kunnen gegevens van debiteuren opzoeken waardoor wij het woonadres, geboortedatum, telefoonnummers, emailsadressen en nog veel meer gegevens zichtbaar krijgen. Dit had de debiteur duidelijk geraakt en meneer is tot betaling overgegaan van het volledige bedrag.

Wat zijn de lessen om hieruit te leren?

 • Doorbijten en uw angst voor het onbekende laten varen. Lastig? Soms wel natuurlijk maar u hoeft dit niet zelf te doen. Angst is de slechtste raadgever, onthoud dat. Laat u niet dicteren door uw debiteur want het zijn immers uw centen. Misschien staat de toekomst van uw bedrijf wel (deels) op het spel als de debiteur niet betaald.
 • Liegen niet accepteren. Een zakelijke relatie baseren op leugens is een (bijna) onmogelijk opdracht. Als het vertrouwen niet 100% aanwezig is moeten er alarmbellen afgaan. Zelfrespect maakt daar ook een deel van uit. Op langere termijn krijgt u zeker met een grotere teleurstelling te maken. Mag u dan helemaal geen zaken meer doen met uw bestaande klant? Jawel hoor maar laat hem bijvoorbeeld op voorhand betalen of laat het bedrag niet te hoog oplopen. Vaak komen bedrijven (te) laat bij ons. U kunt bijvoorbeeld aan uw debiteur aangeven dat uw systeem automatisch is ingeregeld als er niet tijdig betaald wordt en dat u automatisch onherroepelijk een incassobureau in de arm neemt. Trek dat schilt op van zelfbescherming.
 • Ga nooit met uw debiteur in (diep) gesprek. Om van uw debiteur weer een goed betalende klant te maken is het van groot belang dat u niet zelf in gesprek gaat met de debiteur. Verwijs door naar ons als incassobureau en laat ons het woord voor u doen. Wij lossen dit voor u op en houden de regie in handen. Wij doen niets dat u niet wilt doen, wij houden u op de hoogte en brengen altijd een eerlijk en helder advies uit waar u wel op kunt vertrouwen.

Wat doet u als uw factuur onbetaald blijft?

Wachten en hopen dat morgen of volgende week wel betaald wordt? Statistisch gezien wordt de kans hierop iedere dag kleiner. Uw inspanning, vriendelijkheid of harde taal van juridische stappen of inzet van een incassobureau verliezen hun kracht en geloofwaardigheid. Een ding is een feit, hoe langer u wacht, hoe onwaarschijnlijker het is dat er dan wel betaald wordt of sneller gaat worden.

Wacht daarom niet (te) lang en laat ons het woord voor u doen, hoe prettig is dat niet voor u? Geen stress meer omdat u weet dat wij het vanaf hier volledig oppakken en het woord voor u doen. Als wij het met uw debiteur in het minnelijk traject kunnen oplossen duurt dat maximaal 10 werkdagen. U weet dan direct waar u aan toe bent en welke eventuele vervolgstappen noodzakelijk zijn of juist niet. Wij helpen u hierbij volledig en verschaffen ongekende duidelijkheid.

Het is van groot belang dat u niet zelf meer in gesprek gaat met de debiteur, dit is een vergissing die veelvuldig voorkomt. U verzwakt uw en onze positie aanzienlijk als u toch blijft discussiëren over of aan een factuur blijft trekken.

In ons filmpje laten wij u zien hoe simpel en snel u facturen online indient. (<—- klik op de link)

Deze stappen zijn nodig:

 • Contactgegevens van u.
 • Heeft de debiteur in kwestie bezwaar gemaakt?
 • Is er een laatste aanmaning verstuurd?
 • Een foto van de factuur die u met uw mobiel maakt en/of u stuurt relevante bestanden mee.

Klaar! Het is nu een probleem geworden voor Centurion Juristen & Incasso.

U kijkt realtime mee via ons klantenportaal en volgt al onze stappen en die van de debiteur. Nadat uw debiteur betaald heeft, heeft u gegarandeerd binnen 5 werkdagen uw geld op uw rekening.

Dit allemaal op basis van no cure, no pay ofwel no cure, we pay. Geen dossierkosten of andere verborgen kosten.

Heeft u bulk incasso vorderingen? Dit is geen enkel probleem voor ons. Wij kunnen middels een Excel spreadsheet alle vorderingen van u importeren in ons systeem. Wij stemmen de workflows op ons advies met u af en bepalen hierdoor het verloop van het incassotraject en de eventuele gerechtelijke procedure.  Wij gebruiken brieven, emails en sms berichten die afgestemd zijn op uw onderneming en gaan vervolgens aan de slag. De rapportage gebeurt via ons klantenportaal en is realtime te volgen.

Ervaar de werkwijze van Centurion. Wij zullen op effectieve maar ook ethische manier onze kracht tonen en u bewijzen dat er mogelijkheden zijn voor een iedere situatie.