Welke rentetarieven zijn wettelijk toegestaan?

, , ,

Rente is een vergoeding voor geleden schade die de debiteur dient te betalen wanneer het verschuldigde bedrag niet tijdig aan de crediteur wordt betaald. U kunt zich in dit geval de vraag stellen of er daadwerkelijk schade geleden is. Het korte antwoord hierop is dat de  “wetgever” dit op voorhand heeft bepaald. De hoogte van de rente staat hierdoor niet meer ter discussie. Op 1 december 2002 is er een scheiding gemaakt tussen wettelijke rente voor handelstransacties en niet-handelstransacties ofwel consumentenrente. De Nederlands Bank publiceert deze cijfers t.b.v. handelstransacties als service aan het publiek maar zijn werkelijk van de ECB afkomstig. De wettelijke rente t.b.v. niet-handelstransacties worden vastgesteld door Algemene Maatregel van Bestuur en gepubliceerd door de staat.

Welke rente vormen bestaan er?

Wettelijke rente

In artikel 6:119 van het burgerlijk wetboek wordt aangegeven wanneer er rente verschuldigd is m.b.t. niet-handelstransacties. Dit is de rente die de consument of particulier is verschuldigd indien er financieel verzuim optreedt. Standaard is de wettelijke rente op dit moment 2% op jaarbasis. Rente mag telkens berekend worden over het deel van het desbetreffende jaar waarin er sprake is van verzuim. Het systeem van rente op rente wordt hier gehanteerd ofwel samengestelde rente. De wettelijke consumentenrente kan fluctueren. Zie hier waar u het beste als consument de actuele rente kan bekijken.

Wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW)

In artikel 6:119a van het burgerlijk wetboek wordt aangegeven wanneer er rente verschuldigd is voor alle handelstransacties. De handelsrente wordt ieder halfjaar bepaald namelijk op 1 januari en op 1 juli. De huidige stand is 8,0% op jaarbasis. Op de website van De Nederlandse Bank (DNB) kunt u de tabel uitdraaien met de actuele wettelijke rentes.

Contractuele rente

Dit is de rente die bepaald wordt door het van toepassing zijnde contract behorende bij de overeenkomst. Hier is geen maximum aan verbonden en is niet speciaal voor een doelgroep bedoeld. Uiteraard kan een rechter de contractuele rente matigen indien daar aanleiding toe zou zijn.

Samengestelde of enkelvoudige rente?

Bij enkelvoudige rente krijg je rente berekend over het hele jaar (lees 12 maanden). Bij samengestelde rente gaat de rente over het eerste jaar mee in de totaalsom.

Voorbeeld enkelvoudige rente

Na 1 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00 (2% rente over € 1.000,00)

Na 2 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00

Na 3 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00

Na 4 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00

In totaal: € 80,00 rente

Voorbeeld samengestelde rente

Na 1 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00 (2% rente over € 1.000,00)

Na 2 jaar € 20,40 rente op € 1.020,00

Na 3 jaar € 20,81 rente op € 1.040,40

Na 4 jaar € 21,22 rente op € 1.061,21

In totaal: € 82,43 rente

Standaard wordt een samengestelde rente toegepast voor alle vorderingen tenzij anders is bepaald in de algemene voorwaarden of overeenkomst/contract.

Wanneer is de rente verschuldigd?

Rente is alleen verschuldigd vanaf het moment van verzuim. Ook als u uw debiteur in gebreke stelt ver nadat de wettelijke betalingstermijn is verstreken wordt de rente met terugwerkende kracht op het moment van het verstrijken van de betalingstermijn doorberekend. Lees meer hierover in ons artikel ‘Waneer kan ik mij geld verwachten’.

Incasso- en proceskostencalculator

Centurion Juristen & Incasso heeft de meest uitgebreide incasso- en proceskostencalculator welke in Nederland bestaat en vrij beschikbaar is. U kunt direct de resultaatberekening in detail zien van iedere vordering door simpelweg het bedrag, rente datum en rentesoort in te vullen. Het resultaat is zichtbaar in het minnelijke incassotraject en de gerechtelijke procedure waarbij met alle scenario’s rekening is gehouden. Deze berekeningen zijn voor alle partijen gemakkelijk te gebruiken ter controle of als werktool.