Wanneer kan ik mijn geld verwachten?

,

Een product of dienst is geleverd en u wilt nu zo snel mogelijk betaald worden, maar hoe zit dat eigenlijk met de wettelijke betalingstermijn en impact ervan op de cashflow van uw bedrijf?

ZZP’ers worden tijdens B2B (Business-to-Business) onderhandelingen vaak geconfronteerd met betalingstermijnen die niet heel goed passen binnen de financiële strategie van hun eigen onderneming. Termijnen van 60 dagen of meer zijn zeer gebruikelijk en worden dus standaard dikwijls gehandhaafd vanuit de kant van de koper. Zelfs termijnen van 120 dagen zijn niet ongewoon binnen bepaalde sectoren.

Deze lange periodes zijn voor een ‘gewone’ consument nauwelijks te begrijpen: in de supermarkt hoef je niet aan te komen met een betalingstermijn van 30 dagen. Waarom moet u als ondernemer dan wel wachten op uw geld nadat uw dienst of product geleverd is?

Ons wordt vaak de vraag gesteld: mag een opdrachtgever eenzijdig een betalingstermijn afdwingen? Het is goed om te weten waar uw rechten liggen en welke risico’s uw keuze met zich mee kunnen brengen.

Wat de wet zegt

Artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek legt het volgende uit over betalingstermijnen:

  • Een betalingstermijn van 30 dagen vanaf ontvangst van de prestatie of ontvangst van de factuur.
  • Een langere betalingstermijn is toegestaan door middel van een overeenkomst indien deze niet onbillijk is jegens de schuldeiser waarbij gelet moet worden op: a) Is er een objectieve reden om af te wijken van de 30 dagen termijn? b) De aard van de prestatie. c) Is er nog steeds sprake van een goede handelspraktijk?

Er mag dus worden afgeweken van de standaard termijn van 30 dagen, mits dit in overleg gebeurd en vastgelegd wordt. Dit kan middels een brief, e-mail of een WhatsApp bericht, zolang het maar duidelijk is voor beide partijen. Is er niets overeengekomen? Dan geldt standaard termijn van 30 dagen.

Betalingstermijn van overheidsinstanties

Het kan ook zo zijn dat het een overeenkomst betreft tussen uw onderneming en een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld wanneer er na een aanbesteding aan uw bedrijf gegund wordt. Hoe zit het dan met de betalingstermijn?

Artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek stipuleert dat een betalingstermijn van 30 dagen als standaard wordt aangehouden en bij een specifieke overeenkomst een betalingstermijn van maximaal 60 dagen geldt. Meer dan 60 dagen is niet toegestaan. Ook niet door middel van een overeenkomst.

Uw mogelijkheden

Er zijn dus eigenlijk 2 opties voor u als ondernemer: a) U accepteert de veelal standaard aangehouden termijn van 60 dagen (ook al zou het in vele gevallen gewoon 30 dagen moeten zijn) óf b) u gaat in onderhandeling met de opdrachtgever om tot een akkoord te komen. Als de opdrachtgever u graag wilt hebben zal dit zeker een optie kunnen zijn. Bepaal wel vooraf voor uzelf op welk punt u bereid bent om weg te lopen van de onderhandelingen, indien deze te veel risico met zich mee brengen (liquiditeitsproblemen, inkoopvertragingen etc.)

Redelijk versus onredelijke termijnen

Onze mening is dat een betalingstermijn van meer dan 30 dagen niet redelijk is en vaak ook onnodig. Er zijn risico’s aan verbonden wanneer u 2 maanden op een grote betaling moet wachten. Dit is dus een belangrijke afweging wanneer u met een klant in zee gaat. Zorg er bovendien voor dat de termijn ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt en er niet alsnog te laat betaald wordt. Een professioneel incassobureau kan een oplossing bieden door direct actie te ondernemer indien de betalingstermijn overschreden is.

Tips

  • Om een gezonde cashflow te houden binnen uw bedrijf, is het aan te raden om de standaard betalingstermijn van 30 dagen aan te houden (zo lang dit niet uw acquisitie van nieuwe klanten in gevaar brengt. Worden het er meer? Leg het vast.)
  • Probeer middels Algemene Voorwaarden vooraf aan te geven hoe uw bedrijf zakendoet m.b.t. betalingstermijnen.
  • Schakel op tijd een incassobureau in wanneer termijnen worden overschreden, zodat er op een gezonde manier zakengedaan kan worden en er geen frustratie optreedt.
1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Rente is alleen verschuldigd vanaf het moment van verzuim. Ook als u uw debiteur in gebreke stelt ver nadat de wettelijke betalingstermijn is verstreken wordt de rente met terugwerkende kracht op het moment van het verstrijken van de betalingstermijn doorberekend. Lees meer hierover in ons artikel ‘Waneer kan ik mij geld verwachten’. […]

Reacties zijn gesloten.