Hoe ga je als crediteur om met je debiteuren binnen de horecasector als gevolg van Covid-19?

Sinds december 2019 zijn we in economisch donkere tijden terecht gekomen, waarbij betalingsachterstanden en faillissementen van bedrijven helaas “orde van de dag” zijn geworden. Veel van deze ondernemers zijn zelf niet of nauwelijks schuldig aan deze financiële problemen, dit omdat zij door de strenge coronamaatregelen gedwongen zijn om hun bedrijvigheden stil te leggen terwijl hun kosten niet volledig worden vergoed. 

In normale tijden zouden veel schuldeisers via incassobureaus en soms de rechtbank hun debiteuren aanmoedigen om hun achterstallige rekeningen alsnog volledig te voldoen, maar nu zou u als schuldeiser kunnen overwegen om een andere koers te varen met uw debiteuren. Het is immers niet onwil maar wetgeving die deze betalingsachterstanden bij uw debiteuren heeft veroorzaakt. 

De vraag “Hoe ga je als crediteur om met je debiteuren binnen de Horecasector?” word daarom met de dag belangrijker. 

De kost gaat voor de baat uit

Helaas stevent de Nederlandse economie af op een terugval die zijn weerga niet kent. Het is de verwachting dat het “bruto binnenlands product” met ongeveer 6% zal krimpen in 2021. Een diepe economische daling is niet te voorkomen, ondanks de overheidssteun. Door de oplopende werkeloosheid zal de particuliere consumptie met bijna 7% dalen, maar in 2021 beperkt gecorrigeerd worden. Binnen de “foodservice” is het vooral voor restaurants en de catering bijzonder negatief. De 1½ meter maatregel is extreem nadelig gebleken voor veel restaurants die daardoor bedrijf niet of nauwelijks rendabel kunnen krijgen. Doordat er veel minder internationale toeristen Nederland bezoeken is de economie ook bijzonder hard geraakt. (Bron 1)

Horeca debiteuren

De Horecasector is door de wettelijke coronamaatregelen één van de zwaarst getroffen bedrijfssectoren in Nederland. Door ervaren horecaondernemers wordt al gesproken over een slachting die onder de horeca ondernemingen zal plaats vinden en dat er een “zondvloed” aan faillissementen opkomst is. Ondanks dat er altijd wel ondernemers zijn die kansen zien en pakken in tijden van economische malaise, is het voor de overgrote deel van de ondernemers niet mogelijk om met eigen geld langdurig een lockdown te overbruggen.

Mocht u als ondernemer te maken krijgen met debiteuren die in gebreke zijn, dan zou het wellicht wenselijk zijn om het volgende te overwegen.

 • Neem regelmatig contact op met uw debiteuren. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk zijn. Goed contact schept rust en vertrouwen, en hiermee onderhoudt u een positieve relatie met de mensen die u geld verschuldigd zijn.
 • In sommige gevallen kan het verlengen van een betalingstermijn uitkomst bieden, mits uw eigen cashflow daardoor niet in gevaar komt.
 • Verhuurt u bedrijfspanden aan horecaondernemers, dan zou een tijdelijke huur verlaging mogelijk uitkomst bieden. Het is beter om een lager maandelijks huurbedrag te ontvangen dan helemaal niets. Bij een faillissement is de kans erg groot dat u van de achterstallige huur weinig tot niets ontvangt.
 • Op de website van Koninklijk Horeca Nederland is een pagina gewijd aan de financiële tegemoetkomingen van de overheid. Voor zover uw huurders er niet van op de hoogte zijn, kunt u ze hiervan verwittigen. (Bron 2) 
 • De meeste ondernemers zullen onderhand wel bekend zijn met de NOW-regeling, maar het kan nooit kwaad om uw debiteuren in te lichten over de veranderingen. (Bron 3)

Conclusie 

Door de reacties van de overheid op Covid-19 is ondernemend Nederland in een positie beland dat begin 2019 volstrekt niet te voorzien was, en zeker niet veroorzaakt is door de ondernemers zelf. Dit neemt niet weg dat er veel openstaande rekeningen zijn die op termijn wel vereffend moeten worden. Hierdoor moet elke crediteur zichzelf wel de vraag “Hoe ga je als crediteur om met je debiteuren binnen de Horecasector?”stellen. De genoemde suggesties kunnen wellicht als startpunt dienen om samen met uw debiteuren naar een uitkomst te zoeken.

Bronnen:

 1. Coronacrisis verdeelt foodsector in winnaars en verliezers: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/food/coronacrisis-verdeelt-foodsector-in-winnaars-en-verliezers/

Hoe om te gaan met dubieuze debiteuren?

Vrijwel elk bedrijf krijgt, op termijn, te maken met oninbare facturen die al lang onbetaald open staan. Deze dubieuze debiteuren, waarvan u twijfelt of ze ooit nog hun facturen zullen betalen, geven u veel stress. De onbetaalde rekeningen en de kosten die u moet maken om het verschuldigde geld te innen gaat immers ten koste van uw bedrijfsvoering. Wel zijn er een aantal zaken die u als crediteur goed op orde moet hebben en weten voordat u uw debiteuren benaderd omtrent hun onbetaalde rekeningen.

Debiteurenbeheer

Als eerste is het erg belangrijk om de debiteurenbeheer goed te regelen binnen uw bedrijf. Wellicht kan u één van uw werknemers de verantwoordelijkheid geven om uw debiteurenbestand op orde te houden en de dubieuze debiteuren tijdig te benaderen omtrent hun openstaande facturen. Het bijhouden van de omloopsnelheid van de openstaande rekeningen geeft daarom goed weer hoe snel al uw debiteuren hun schulden aan uw bedrijf betalen, en hierdoor kan je tijdig inzien of er betalingsproblemen kunnen ontstaan. Het hebben van de juiste systeem waarmee wordt weergegeven of de facturen betaald zijn is noodzakelijk, een goed software pakket dat gekoppeld is aan het internet bankieren is hierbij essentieel. Het versturen van ‘vriendelijke’ betalingsherinneringen kan dan snel gebeuren zodra het oorspronkelijke betalingstermijn is overschreden. Wel is het altijd verstandig om de betalingstermijn goed op uw facturen te vermelden, dit om alle twijfel te vermijden.

Klantenbezoek

Het bezoeken van u klanten is een kwestie van goed ondernemerschap. Bij de meeste klanten zult u hierdoor een goede zakenrelatie kunnen opbouwen, maar helaas kan het voorkomen dat een klant zal claimen dat u niet de producten of diensten hebt geleverd die op de offerte stonden vermeld. Als de klant niet het volle bedrag wil betalen kunt u tijdens een bezoek beter inzicht krijgen in de claim. Het laten aftekenen van de offertes en leveringsbonnen is wijselijk omdat het u in de toekomst kan beschermen tegen onduidelijkheid of eventuele oneerlijkheid van een afnemer.

Afwaardering van een vordering

Afwaardering van een vordering behoort ook tot de zakelijke mogelijkheden, maar is een minder prettige koers om te bewandelen. Het afwaarderen van een vordering is dus mogelijk, mits deze binnen alle redelijkheid niet meer als volwaardig kan worden beschouwd. Dit gaat helaas wel ten kosten van de winstmarge. De Hoge Raad, 15 februari 1989, staat dit toe en ziet dit als een goed koopmansgebruik. Wel stelt zij hieraan bepaalde voorwaarden.

 • Per balansdatum de omstandigheden beoordelen.
 • Elke debiteur moet individueel beoordeeld worden.
 • Op basis van een redelijk oordeel van de ondernemer de schuld waarderen.

Inschakelen van een Juridisch Incassobureau

Voor ondernemers kan het inschakelen van een Juridisch Incassobureau soms een hoge drempel lijken, zeker als het om debiteuren gaat die al jaren hun producten of diensten afnemen en nu voor veel geld aan onbetaalde rekeningen hebben lopen. De angst dat een debiteur failliet gaat als er teveel druk op wordt gezet kan bij een crediteur een gebrek aan daadkracht oproepen. Bij het inschakelen van een bekwaam Juridisch Incassobureau zal deze angst vaak worden weggenomen omdat ze uw debiteuren professioneel benaderen, dit om uw rekeningen betaald te krijgen en de zakelijke relatie met uw debiteuren in stand te houden. Een bekwaam Juridisch Incassobureau kijkt samen met de crediteur en debiteuren naar wat de betalingsmogelijkheden zijn, zodat er aan beide kanten een goed gevoel heerst en een resultaatgerichte afloop bemiddeld kan worden.

Conclusie

Ondanks het hebben van een goed debiteurenbestand en het afleggen van regelmatige klantenbezoeken kan het voorkomen dat uw bedrijf een aantal dubieuze debiteuren op de boeken heeft staan die voor verschillende redenen hun facturen niet hebben betaald. Alhoewel het afwaarderen van een vordering soms onvermijdelijk lijkt biedt het inschakelen van een bekwaam Juridisch Incassobureau een grotere kans op een succesvol afloop, zeker als een bureau op basis van “No Cure, No Pay” werkt.

De rechtsgeldigheid van WhatsApp berichten

Met moderne communicatie technologie komt ook de vraag: Hoe staat het met mijn rechtsgeldigheid van de gebruikte communicatie middelen? Mag bijvoorbeeld een WhatsApp bericht als bewijsstuk worden aangedragen tijdens een dispuut?

In het blogartikel ‘Rechtsgeldigheid van een verborgen geluidsopname’ wordt er verwezen naar artikel 139a lid 1 van het wetboek van Strafrecht en ook naar artikel 152 van Wetboek van Rechtsvordering. Hierin wordt bepaald dat het inderdaad als bewijsvoering kan worden gebruikt in de rechtbank. De kanttekening die gemaakt wordt is dat het wél door de rechter beoordeeld moet worden in hoeverre de privacy van de tegenpartij aangetast wordt met openbaar maken van de opname.

Een ander onderdeel van deze casus is dat er een onderscheid gemaakt zal moeten worden tussen overeenkomsten/verklaringen waarvoor papier gebruikt is en welke waarvoor dat niet het geval is. Denk daarbij aan een overeenkomst zoals het kopen van een huis, waarbij er veel dossiervorming plaats heeft gevonden. In het geval van een ingebrekestelling die via een WhatsApp verstuurd wordt, is er alleen het elektronisch bericht zelf. De inzet van WhatsApp kan dan ter discussie kunnen worden gesteld. Een eenvoudige oplossing is op altijd eerst de ingebrekestelling op briefpapier te versturen en pas daarna de elektronische versie om de eerder verstuurde brief kracht bij te zetten. De communicatie is dan 100% rechtsgeldig.

Tip: U kunt in uw Algemene Voorwaarden het gebruik van WhatsApp laten opnemen, zodat er geen discussie meer zal bestaan in de toekomst over de rechtsgeldigheid.

Wat zijn de voor- en nadelen van WhatsApp?

Een voordeel wanneer u een WhatsApp bericht verstuurd is dat u kunt zien wanneer een bericht is verzonden en gelezen. Dit is bij e-mail niet altijd het geval: U kunt de lees- en/of ontvangstbevestiging optie aanzetten, maar aangezien de ontvanger van de email toestemming moet geven om een automatisch bericht terug te sturen is er geen garantie dat de betreffende bevestiging ook daadwerkelijk retour komt. Mocht het wél werken, dan is de email gewoon rechtsgeldig.

Tip: Maak gebruik van de desktopversie van WhatsApp zodat u uw mobiele telefoon als desktop kunt gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld MS Word om uw brief te kopiëren in het bericht. U kunt ook makkelijk een document of foto toevoegen.

Nog een voordeel van WhatsApp is het gemak en de snelheid. Omdat u kunt zien of het bericht gelezen is, kunt u op een praktische wijze follow up doen. Denk bijvoorbeeld aan een telefoontje. Mensen zijn ook vaak geneigd om sneller te reageren, vanwege het praktische aspect.

Het nadeel is dat als je een heel verhaal op een berichtje wil zetten, dat ook niet echt handig werkt en worden fouten makkelijk gemaakt.

Tip: Een WhatsApp kan nogal onpersoonlijk overkomen bij een zware brief. Gebruik WhatsApp alleen als het niet anders kan. Heeft u een brief, e-mail en sms al gebruikt zonder resultaat? Dan is WhatsApp een uitkomst mits de ontvanger hier ook gebruik van maakt.

Conclusie

Het gebruikt van WhatsApp is vrijwel altijd rechtsgeldig, alleen is het niet zo ‘solide’ en nogal onpraktisch wanneer er veel informatie in moet. WhatsApp is gemakkelijk, maar heeft een ietwat onpersoonlijk karakter. Dus handig als het een zakenrelatie betreft, maar niet ideaal voor een betere kennis. Het is erg geschikt als herinneringstool.

Wanneer kan ik mijn geld verwachten?

Een product of dienst is geleverd en u wilt nu zo snel mogelijk betaald worden, maar hoe zit dat eigenlijk met de wettelijke betalingstermijn en impact ervan op de cashflow van uw bedrijf?

ZZP’ers worden tijdens B2B (Business-to-Business) onderhandelingen vaak geconfronteerd met betalingstermijnen die niet heel goed passen binnen de financiële strategie van hun eigen onderneming. Termijnen van 60 dagen of meer zijn zeer gebruikelijk en worden dus standaard dikwijls gehandhaafd vanuit de kant van de koper. Zelfs termijnen van 120 dagen zijn niet ongewoon binnen bepaalde sectoren.

Deze lange periodes zijn voor een ‘gewone’ consument nauwelijks te begrijpen: in de supermarkt hoef je niet aan te komen met een betalingstermijn van 30 dagen. Waarom moet u als ondernemer dan wel wachten op uw geld nadat uw dienst of product geleverd is?

Ons wordt vaak de vraag gesteld: mag een opdrachtgever eenzijdig een betalingstermijn afdwingen? Het is goed om te weten waar uw rechten liggen en welke risico’s uw keuze met zich mee kunnen brengen.

Wat de wet zegt

Artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek legt het volgende uit over betalingstermijnen:

 • Een betalingstermijn van 30 dagen vanaf ontvangst van de prestatie of ontvangst van de factuur.
 • Een langere betalingstermijn is toegestaan door middel van een overeenkomst indien deze niet onbillijk is jegens de schuldeiser waarbij gelet moet worden op: a) Is er een objectieve reden om af te wijken van de 30 dagen termijn? b) De aard van de prestatie. c) Is er nog steeds sprake van een goede handelspraktijk?

Er mag dus worden afgeweken van de standaard termijn van 30 dagen, mits dit in overleg gebeurd en vastgelegd wordt. Dit kan middels een brief, e-mail of een WhatsApp bericht, zolang het maar duidelijk is voor beide partijen. Is er niets overeengekomen? Dan geldt standaard termijn van 30 dagen.

Betalingstermijn van overheidsinstanties

Het kan ook zo zijn dat het een overeenkomst betreft tussen uw onderneming en een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld wanneer er na een aanbesteding aan uw bedrijf gegund wordt. Hoe zit het dan met de betalingstermijn?

Artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek stipuleert dat een betalingstermijn van 30 dagen als standaard wordt aangehouden en bij een specifieke overeenkomst een betalingstermijn van maximaal 60 dagen geldt. Meer dan 60 dagen is niet toegestaan. Ook niet door middel van een overeenkomst.

Uw mogelijkheden

Er zijn dus eigenlijk 2 opties voor u als ondernemer: a) U accepteert de veelal standaard aangehouden termijn van 60 dagen (ook al zou het in vele gevallen gewoon 30 dagen moeten zijn) óf b) u gaat in onderhandeling met de opdrachtgever om tot een akkoord te komen. Als de opdrachtgever u graag wilt hebben zal dit zeker een optie kunnen zijn. Bepaal wel vooraf voor uzelf op welk punt u bereid bent om weg te lopen van de onderhandelingen, indien deze te veel risico met zich mee brengen (liquiditeitsproblemen, inkoopvertragingen etc.)

Redelijk versus onredelijke termijnen

Onze mening is dat een betalingstermijn van meer dan 30 dagen niet redelijk is en vaak ook onnodig. Er zijn risico’s aan verbonden wanneer u 2 maanden op een grote betaling moet wachten. Dit is dus een belangrijke afweging wanneer u met een klant in zee gaat. Zorg er bovendien voor dat de termijn ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt en er niet alsnog te laat betaald wordt. Een professioneel incassobureau kan een oplossing bieden door direct actie te ondernemer indien de betalingstermijn overschreden is.

Tips

 • Om een gezonde cashflow te houden binnen uw bedrijf, is het aan te raden om de standaard betalingstermijn van 30 dagen aan te houden (zo lang dit niet uw acquisitie van nieuwe klanten in gevaar brengt. Worden het er meer? Leg het vast.)
 • Probeer middels Algemene Voorwaarden vooraf aan te geven hoe uw bedrijf zakendoet m.b.t. betalingstermijnen.
 • Schakel op tijd een incassobureau in wanneer termijnen worden overschreden, zodat er op een gezonde manier zakengedaan kan worden en er geen frustratie optreedt.

De rechtsgeldigheid van verborgen geluidsopnames

Wij hebben onlangs een arbeidszaak met succes afgerond, waarbij de cliënt geluidsopnames had gemaakt van alle gesprekken tussen hem, zijn werkgever sinds 17 jaar en de bedrijfsarts. Dat ging als volgt: Voordat ieder gesprek aanving, zette hij de dictafoon app van zijn smartphone aan. Hij nam dan vervolgens zijn mobiele mee de vergaderkamer in en legde deze stiekem met het scherm naar beneden op tafel. Een tikkeltje riskant, wat ook bleek toen hij een keer de vergissing maakte door het scherm tijdens een gesprek naar boven te laten wijzen. Het scherm kwam tot leven en toonde een felle rode knop in opname stand. Deze drukte hij snel weg en deed alsof er niets aan de hand was. Niemand had gelukkig iets in de gaten en dat is maar goed ook, want dat zou het gesprek direct een andere wending hebben gegeven en wellicht een invloed hebben gehad op de uitkomst van de mondelinge afspraken.

Op het eerste gezicht klinkt dit allemaal erg James Bond-achtig. En inderdaad, het is nogal sneaky. Maar de vraag of de geluidsopname zelf rechtsgeldig is, is natuurlijk een uiterst belangrijke. Het ging hier namelijk om onderhandelingen die een grote impact zouden hebben gehad op een vervolg carrière, om dan nog maar te zwijgen over de eventuele financiële uitbetalingen voor deze soon-to-be ex-werknemer. De cliënt had zo zijn eigen redenen om opnames te maken.

Zo waren bijvoorbeeld situaties waarbij er zeer relevante uitlatingen vanuit het bedrijf kwamen, maar die vervolgens nooit officieel werden vastgelegd op papier. Helaas werden deze wel als pesterij gebruikt of in de vorm van pressie/intimidatie middel boven het hoofd van de cliënt gehouden. Een aantal van deze uitlatingen vanuit de kant van de werkgever konden met het opnameapparaat worden vastgelegd. Deze geluidsopnames vormden een duidelijke onderbouwing van zijn standpunt en motivatie. Ook gaf het hem een stuk rust in een tamelijk slopende periode van machteloosheid.

Maar mag je wel iemands stem opnemen?

De grote vraag is dus of je een geluidsopname mag maken ja of nee. Op grond van artikel 139a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht is het antwoord: JA, het mag. Er zijn wel wat condities, bijvoorbeeld dat het stiekem opnemen van een gesprek alleen is toegestaan als je ook zélf een deelnemer bent in het gesprek. Een derde persoon die niet deelneemt aan het gesprek mag wel het gesprek opnemen mits dat in opdracht is van de deelnemer van het gesprek.

Maar wat als de werkgever expliciet aangeeft dat er dat geen geluidsopname gemaakt mag worden? Dan mag je alsnog een verborgen geluidsopname maken. Waarom? Omdat niemand boven de wet staat, dus ook niet een werkgever.

Artikel 152 van het Wetboek van Rechtsvordering geeft aan dat alle mogelijke middelen ingezet mogen worden in een civiele procedure. Anders dan in een strafrechtelijke procedure, geldt voor het civiele recht geen algemene regel dat bewijsvoering onrechtmatig verkregen kan zijn. Kanttekening is wel dat de rechter altijd bepaald of de geluidsopname vanuit zijn oogpunt als relevant bewijs mag dienen. Wat hier zwaar weegt is de privacywetgeving. (In 1987 heeft de Hoge Raad de uitspraak gedaan dat uitsluiting van bewijs alleen in het geval van “rechtens ontoelaatbare inbreuk op de privacy” van toepassing is. Het maatschappelijk belang dat de waarheid boven tafel komt weegt namelijk zwaarder dan uitsluiting van bewijs vanwege inbreuk op de privacy.)

Kantonrecht Amsterdam in 2010

De werkgever heeft zijn werknemer gevraagd of hij een gesprek tussen beiden heeft opgenomen. De werknemer heeft dit altijd ontkend waardoor de verbazing groot was toen als bewijsvoering een stiekem opgenomen gesprek boven water kwam. De rechter oordeelde dat dit als bewijs aangevoerd mocht worden omdat dit geen inbreuk op de privacy was maar oordeelde wel dat de werknemer zich niet overeenkomstig de eisen van goed werknemerschap heeft gedragen. De werknemer kreeg als gevolg een lagere ontbindingsvergoeding.

Conclusie

Voor wat betreft geluidsopnames hoeft U niets van tevoren aan te kondigen en heeft u geen toestemming nodig, mits u zélf in het gesprek aanwezig bent. Bedenk echter wel dat u ook wordt opgenomen en dat bewijs tegen u gebruikt zou kunnen worden. Een ding is zeker: Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus let op uw woorden. Probeer altijd eerlijk en respectvol te communiceren, want dat voorkomt misverstanden en geschillen zodat een geluidsopname wellicht nooit nodig zal hoeven zijn.

Welke eigenschappen moet een incassobureau absoluut bezitten?

No cure no pay heeft ieder incassobureau en is niets bijzonders maar welke andere kenmerken mogen niet ontbreken?

Werkt uw incassobureau met juristen en heeft het een stichting derdengelden structuur en is het o.a. gericht op MKB en ZZP?

Het gaat erom dat uw incassobureau alle kenmerken bezit en niet slechts een aantal.

U wilt graag het beste incassobureau maar ziet door de bomen het bos niet meer? Wij helpen u door onderstaande presentatie.

Kies en beoordeel natuurlijk zelf maar weet dat Centurion Juristen & Incasso bestaat.

Wij zijn in één geheel uniek in onze Garantie, Service en Gedragsregels.

Denkt u dat uw incassobureau wel een aantal verbeterpuntjes heeft?

Voelt u zich op dit moment alleen een nummer en mist u dat persoonlijke gevoel?

Is het slagingspercentage te laag?

Allemaal goede redenen om verder te kijken. Feedback is altijd welkom.

Bent u bang voor uw debiteur?

Een niet betalende klant is geen klant en toch bent u bang om “te ver” te gaan omwille van uw klant. Uw debiteur dicteert wat u wel of niet mag doen en is verontwaardigd als u uiteindelijk toch een incassobureau inschakelt. Het is af en toe best redelijk om uitstel van betaling te verlenen, zeker als de persoon of bedrijf vertrouwenswaardig is gebleken in het verleden. Maar waar trekt u die lijn van ‘nu het is genoeg’?

Onlangs kwam er een groothandel van speelgoed naar ons toe welke twee facturen van ca. 12.000,– euro al voor maanden hebben openstaan. Na veel mails, telefoongesprekken, loze beloftes is een betaling altijd uitgebleven. Onze klant deed het verzoek om tot actie over te gaan maar gaf direct te kennen dat wij niet te hard mogen optreden want het is een klant die zij graag willen houden. Wij luisteren naar de klant omdat de klant de debiteur in kwestie het beste kent en een relatie heeft met de debiteur. Er mochten nog geen incassokosten berekend worden want dat zou de klant niet leuk vinden. Prima en wij hebben een zogenaamde 7 dagen brief gestuurd als service.

Dit uit wettelijke coulance want op grond van de m.i.v. 16 maart 2013 in werking getreden wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, dat automatisch na de vervaldata van de facturen en zonder dat daarvoor überhaupt een ingebrekestelling is vereist, wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.

De debiteur reageerde niet eens. Wij hebben na het verstrijken van de 7 dagen een sommatie verstuurd met rente en buitengerechtelijke incassokosten. Geen enkele reactie. Na bellen wordt verteld dat de volgende dag betaald zou worden. Dit hebben wij bevestigd per email maar de betaling bleef uit. Wat er echter wel gebeurde is dat onze klant regelmatig contact bleef houden met de debiteur. Wij werden wel op de hoogte gehouden van de gesprekken maar het probleem is dat de regie uit handen werd gegeven.

De debiteur kwam met allerlei verhalen van financieel manager ontslagen, geen toegang mails, vakantie, bedrijfspas vergeten, slechte investeringen enz. Elke keer werd er een worst voor gehouden dat als ze nog even geduld zouden hebben er hele grote zaken gedaan konden worden. De debiteur krijgt namelijk partijen speelgoed en zij kunnen daar een graantje van mee pikken. Een betaling bleef echter uit. Het grote probleem was dat de debiteur telkens aan het liegen was. Hij had bijvoorbeeld de betaling al goedgekeurd en morgen hebben wij het geld op de rekening staan. U raad het al, geen geld op de rekening.

Ondertussen heeft de debiteur toch een betaling verricht vanaf een vreemde bankrekening, zonder betalingskenmerk met een bedrag ter grootte van één factuur zonder rente en buitengerechtelijke incassokosten. Hij vond dat die kosten niet nodig waren echter onze klant krijgt wel met provisiekosten te maken hoewel deze lager zijn dan de incassokosten. Omdat er geen betalingskenmerk genoteerd is, wordt de betaling eerst in mindering op de kosten gebracht en daarna pas op de vordering zelf. Het dossier is dus met een klein restbedrag nog niet gesloten.

Na een 2e en 3e sommatie, want onze klant was nog niet toe aan een dagvaarding, heeft de debiteur een kleine partij speelgoed gestuurd naar onze klant, gratis en voor niets. Een voorproefje van de goede samenwerking die op het punt staat te gebeuren. Een betaling bleef echter uit. De debiteur wilde graag betalen in goederen om de provisievergoeding te betalen en er werd onderhandeld over de hoogte van de rente en incassokosten.

Uiteindelijk zijn wij genoodzaakt een concept dagvaarding gaan maken. Wij hebben de bv en de bestuurder zelf aansprakelijk gesteld. Het is aannemelijk om te zeggen dat als er iets besteld wordt, u ervan uit mag gaan dat het bedrijf genoeg financieel draagvermogen heeft. Als er binnen 1 maand vanaf de orderdatum geen factuur kan worden voldaan, dan was dat al vrijwel zeker op voorhand bekend.

Plotseling werd de debiteur wakker en begon onze klant hevig onder druk te zetten. Hij was in al staten en begon te dreigen met een rechtszaak. Hoe is het mogelijk dat wij dit durven te doen was zijn stelling.

Als wij een dagvaarding opstellen doen wij echt onderzoek. Deze meneer had een hele reeks van vier bv’s als bestuurders staan maar uiteindelijk kwamen wij toch bij hem uit. Wij kunnen gegevens van debiteuren opzoeken waardoor wij het woonadres, geboortedatum, telefoonnummers, emailsadressen en nog veel meer gegevens zichtbaar krijgen. Dit had de debiteur duidelijk geraakt en meneer is tot betaling overgegaan van het volledige bedrag.

Wat zijn de lessen om hieruit te leren?

 • Doorbijten en uw angst voor het onbekende laten varen. Lastig? Soms wel natuurlijk maar u hoeft dit niet zelf te doen. Angst is de slechtste raadgever, onthoud dat. Laat u niet dicteren door uw debiteur want het zijn immers uw centen. Misschien staat de toekomst van uw bedrijf wel (deels) op het spel als de debiteur niet betaald.
 • Liegen niet accepteren. Een zakelijke relatie baseren op leugens is een (bijna) onmogelijk opdracht. Als het vertrouwen niet 100% aanwezig is moeten er alarmbellen afgaan. Zelfrespect maakt daar ook een deel van uit. Op langere termijn krijgt u zeker met een grotere teleurstelling te maken. Mag u dan helemaal geen zaken meer doen met uw bestaande klant? Jawel hoor maar laat hem bijvoorbeeld op voorhand betalen of laat het bedrag niet te hoog oplopen. Vaak komen bedrijven (te) laat bij ons. U kunt bijvoorbeeld aan uw debiteur aangeven dat uw systeem automatisch is ingeregeld als er niet tijdig betaald wordt en dat u automatisch onherroepelijk een incassobureau in de arm neemt. Trek dat schilt op van zelfbescherming.
 • Ga nooit met uw debiteur in (diep) gesprek. Om van uw debiteur weer een goed betalende klant te maken is het van groot belang dat u niet zelf in gesprek gaat met de debiteur. Verwijs door naar ons als incassobureau en laat ons het woord voor u doen. Wij lossen dit voor u op en houden de regie in handen. Wij doen niets dat u niet wilt doen, wij houden u op de hoogte en brengen altijd een eerlijk en helder advies uit waar u wel op kunt vertrouwen.

Wat doet u als uw factuur onbetaald blijft?

Wachten en hopen dat morgen of volgende week wel betaald wordt? Statistisch gezien wordt de kans hierop iedere dag kleiner. Uw inspanning, vriendelijkheid of harde taal van juridische stappen of inzet van een incassobureau verliezen hun kracht en geloofwaardigheid. Een ding is een feit, hoe langer u wacht, hoe onwaarschijnlijker het is dat er dan wel betaald wordt of sneller gaat worden.

Wacht daarom niet (te) lang en laat ons het woord voor u doen, hoe prettig is dat niet voor u? Geen stress meer omdat u weet dat wij het vanaf hier volledig oppakken en het woord voor u doen. Als wij het met uw debiteur in het minnelijk traject kunnen oplossen duurt dat maximaal 10 werkdagen. U weet dan direct waar u aan toe bent en welke eventuele vervolgstappen noodzakelijk zijn of juist niet. Wij helpen u hierbij volledig en verschaffen ongekende duidelijkheid.

Het is van groot belang dat u niet zelf meer in gesprek gaat met de debiteur, dit is een vergissing die veelvuldig voorkomt. U verzwakt uw en onze positie aanzienlijk als u toch blijft discussiëren over of aan een factuur blijft trekken.

In ons filmpje laten wij u zien hoe simpel en snel u facturen online indient. (<—- klik op de link)

Deze stappen zijn nodig:

 • Contactgegevens van u.
 • Heeft de debiteur in kwestie bezwaar gemaakt?
 • Is er een laatste aanmaning verstuurd?
 • Een foto van de factuur die u met uw mobiel maakt en/of u stuurt relevante bestanden mee.

Klaar! Het is nu een probleem geworden voor Centurion Juristen & Incasso.

U kijkt realtime mee via ons klantenportaal en volgt al onze stappen en die van de debiteur. Nadat uw debiteur betaald heeft, heeft u gegarandeerd binnen 5 werkdagen uw geld op uw rekening.

Dit allemaal op basis van no cure, no pay ofwel no cure, we pay. Geen dossierkosten of andere verborgen kosten.

Heeft u bulk incasso vorderingen? Dit is geen enkel probleem voor ons. Wij kunnen middels een Excel spreadsheet alle vorderingen van u importeren in ons systeem. Wij stemmen de workflows op ons advies met u af en bepalen hierdoor het verloop van het incassotraject en de eventuele gerechtelijke procedure.  Wij gebruiken brieven, emails en sms berichten die afgestemd zijn op uw onderneming en gaan vervolgens aan de slag. De rapportage gebeurt via ons klantenportaal en is realtime te volgen.

Ervaar de werkwijze van Centurion. Wij zullen op effectieve maar ook ethische manier onze kracht tonen en u bewijzen dat er mogelijkheden zijn voor een iedere situatie.

Incasso rekenvoorbeelden – Misverstanden van ‘No Cure, No Pay’

In ons vorige artikel hebben wij een praktijkvoorbeeld gegeven van een loodgieter uit Amsterdam. Om dat artikel te verduidelijken laten wij een aantal rekenvoorbeelden zien die alle onduidelijkheden weg zullen nemen. Wij gebruiken voor deze voorbeelden onze incassocalculator op onze website. Deze calculator is beschikbaar voor eenieder ter controle of als een makkelijke rekentool voor een laatste aanmaning. Deze incasso- en kostencalculator laat inhoudelijke alle kosten zien in het minnelijke en buitengerechtelijk traject zowel voor klant als debiteur. U weet direct waar u nu of in de nabije toekomst aan toe bent.

Wij komen dikwijls bedrijven tegen die hun (kleine) vorderingen als verlies wegboeken in hun boekhouding. Dat is echt onnodig en zeker op basis van no cure, no pay een ‘no brainer’. U als klant hebt altijd de regie in handen wat betreft uw uitgaven. Wij hebben de plicht alle kosten op voorhand inzichtelijk te maken en dit te communiceren met u. Geen verrassingen dus.

Wij gebruiken het volgende voorbeeld:

Een vordering van € 1.000,00 met een totaal opgelopen rente van € 25,00.

Het betreft een sommatie aan een bedrijf waardoor een laatste aanmaning niet verplicht is.

U draag de vordering over aan Centurion Juristen & Incasso.

Debiteur heeft volledig betaald

Minnelijk incassotraject
Hoofdsom vordering

1.000,00
Rente t/m heden

25,00  +p.m.
Buitengerechtelijke incassokosten

150,00

Debiteur betaald

1.175,00

U betaald

0,00

U krijgt uitgekeerd

1.025,00

Centurion krijgt uitgekeerd

150,00

Debiteur heeft een deel betaald

Minnelijk incassotraject
Hoofdsom vordering

1.000,00
Rente t/m heden

25,00  +p.m.
Buitengerechtelijke incassokosten

150,00

Totaal

1.175,00

Debiteur betaald en stopt met betalen

800,00

U betaald aan Centurion

150,00

U krijgt uitgekeerd

650,00

Uw verlies

350,00 plus een beetje rente

In het bovenstaande voorbeeld wordt ervoor gekozen om het incassotraject te stoppen. U start geen gerechtelijke procedure op om welke reden dan ook om de resterende € 350,00 te vorderen. De gedachte hierachter is dat er een resultaat of ‘cure’ is behaald zonder dat u opnieuw geld hoeft inbrengen om te procederen. Van no cure, no pay is geen sprake meer.

Soms is dit voorbeeld moeilijk te verkroppen als u een kleine vordering heeft van bijvoorbeeld € 100,00 en u daar nog eens € 40,00 incasso op moet inleveren. Toch dient dit een goed doel namelijk respect van uw debiteur.

Om een positieve draai te geven, deze gevallen zullen niet heel vaak voorkomen. U heeft in de meeste gevallen een groot deel van uw geld teruggevorderd en slechts een klein deel ingeleverd.

U gaat naar de rechtbank

Minnelijk incassotraject
Hoofdsom vordering

1.000,00
Rente t/m heden

25,00  +p.m.
Buitengerechtelijke incassokosten

150,00

Totaal

1.175,00  +p.m.

Debiteur betaald

0,00
Gerechtelijke procedure
Vordering

1.175,00
Griffierecht

470,00 verschot
Salaris-gemachtigde bij verstek

100,00 verschot variabel, opstellen dagvaarding
Ambtelijke kosten (gerechtsdeurwaarder)

80,42 verschot
BTW

0,00 Nul omdat deze wordt verekend in uw administratie.

Totaal

1825,42  +p.m.
 
Vóór het vonnis

U betaald

550,42 bovenop de niet betaalde vordering

Centurion betaald

250,00 buitengerechtelijke incassokosten + dagvaarding
 
Ná het vonnis

U betaald

0,00

U krijgt uitgekeerd

1575,42  +p.m.

Centurion krijgt

250,00

Het incassotraject wordt een juridisch dossier

Stel dat de debiteur de vordering betwist en verweer voert, zullen in sommige gevallen de incassokosten worden aangevuld met dossierkosten omdat de incassokosten op zich niet meer dekkend zijn. Dit bedoelen wij juist met maatwerk.

Er komt bijvoorbeeld een welles nietes discussie los waar wij met elkaar uit willen komen alvorens er een gerechtelijk procedure opgestart gaat worden. In het bovenstaande voorbeeld komt duidelijk naar voren welke impact het heeft op een vordering van € 1.000,00. Een verhoging van 80% op de oorspronkelijke factuur en dat willen wij graag vermijden. Wij gaan dan bemiddelen tussen u en de debiteur om tot een passende oplossing te komen. In sommige gevallen is een gang naar de rechter echter helaas noodzakelijk maar ook in deze procedure helpen wij u volledig.

Deze kosten zullen op voorhand met u worden besproken en/of afgesproken. Een onverwachte factuur van dossierkosten en/of verschotten is daardoor onmogelijk.

 

De misverstanden van ‘No Cure, No Pay’

Een aantal weken geleden kregen wij een incasso-opdracht van onze klant, een loodgieter uit Amsterdam. Het ging om een totaalbedrag van € 181,50. De wederpartij vond dat maar een deel verschuldigd was en maakten haar ongenoegen via een Google review kenbaar. Onze klant heeft daarop netjes en vriendelijk op gereageerd dat de prijs een richtprijs was gebaseerd op de informatie die de klant hem heeft gegeven. De loodgieter gaf aan dat de klant ter plaatse om uitvoering van extra werkzaamheden heeft gevraagd die ook zijn uitgevoerd. De klant bleef echter vasthouden dat de richtprijs een vaste prijs moest zijn en dat de extra werkzaamheden die door de wederpartij ter plaatste waren uitgevoerd met bijbehorend materiaal daarbij inbegrepen had moeten zijn want achteraf gezien konden ze dat uiteindelijk zelf ook wel. Onredelijk of niet u mag het denken maar het resultaat was dat onze klant er niet meer met zijn klant uitkwam en genoodzaakt was de incasso-opdracht aan ons te geven.

Om e.e.a. duidelijker voor u te maken moeten wij erbij vertellen dat de alleen Engelssprekende huurders van dit pand op dat moment niet te traceren waren omdat op het woonadres een bv geregistreerd staat van de verhuurders. Dit gaf natuurlijk een boost voor het zelfvertrouwen dat men hier ongeschonden mee weg kon komen.

Er zijn een aantal dingen die u in dit geval als ondernemer kan doen. 1) Aangifte bij de Politie doen van laster. De politie doet hoogstwaarschijnlijk niets. 2) De wederpartij dagvaarden en de rechter een uitspraak laten doen. Iedereen die in Nederland woont staat geregistreerd en is daarom te dagvaarden volgens het Nederlands recht. Het vonnis is gewoon uitvoerbaar waarbij er loonbeslag of executie kan plaatsvinden. 3) U kan er toch met z’n tweeën uit proberen te komen met een jurist.

In overleg met onze klant is er voor de 3e optie gekozen. Wij hebben onze 14-dagen brief verstuurd en hebben contact met de wederpartij opgenomen met als gevolg dat er een tweede review geplaatst werd door de wederpartij. Om een lang verhaal kort te maken, want de clou van het verhaal is namelijk de misverstanden van ‘no cure, no pay’.
Wij zijn diverse malen in gesprek gegaan met de wederpartij en zijn daar toch op een nette manier uitgekomen. De negatieve reviews zijn verwijderd van Google en er is een akkoord gemaakt wat betreft de prijs. Een gerechtelijke procedure is hierdoor vermeden naar tevredenheid van beide partijen.

De verrassing kwam bij het presenteren van de declaratie waarbij wij de ontvangen gelden aan onze opdrachtgever hebben overgedragen en daarbij een deel van de juridische kosten in rekening hebben gebracht van slechts € 30,- exclusief btw wat zeker niet toereikend is om onze kosten te dekken.

Wat was de verwarring? 1) De opdrachtgever was in de veronderstelling dat ‘no cure, no pay’ hem helemaal niets zou kosten en dat alle kosten door de wederpartij zouden worden gedragen. Dit is in principe ook het geval indien het een onbetwiste vordering betreft omdat de wederpartij dan ook incassokosten betaald maar in dit geval is het incassodossier ontaard in een juridisch dossier en vond er conflictbemiddeling plaatst. 2) Ook is er een ‘cure’ uitgedrukt in geld naar tevredenheid geleverd waardoor ‘no cure, no pay’ niet van toepassing is omdat logische wijze de kosten enigszins gedekt moeten worden. In dit soort gevallen is het duidelijk dat zonder tussenkomst van een jurist er géén oplossing wordt bereikt, géén betaling gaat plaatsvinden en de negatieve reviews nooit zouden worden verwijderd. 3) Binnen 14-dagen na ontvangst van onze brief mogen er wettelijk geen incassokosten in rekening mogen worden gebracht aan consumenten. Had de wederpartij in deze periode gewoon het bedrag betaald dan waren er géén kosten door ons in rekening gebracht ondanks dat wij een ‘cure’ hebben geleverd door het schrijven van een brief zonder dat wij enige vorm van incassokosten hebben kunnen innen. Dit is een gratis service.

In het kort: ‘No cure, no pay’ ofwel ‘no cure, we pay’ is alleen van toepassing bij onbetwiste vorderingen en in de periode van de 14-dagen brief ofwel laatste aanmaning voor consumenten. In slechts een klein aantal gevallen heeft de klant kosten maar deze vallen in het niets weg door de opbrengsten.