Hoe ga je als crediteur om met je debiteuren binnen de horecasector als gevolg van Covid-19?

Sinds december 2019 zijn we in economisch donkere tijden terecht gekomen, waarbij betalingsachterstanden en faillissementen van bedrijven helaas “orde van de dag” zijn geworden. Veel van deze ondernemers zijn zelf niet of nauwelijks schuldig aan deze financiële problemen, dit omdat zij door de strenge coronamaatregelen gedwongen zijn om hun bedrijvigheden stil te leggen terwijl hun kosten niet volledig worden vergoed. 

In normale tijden zouden veel schuldeisers via incassobureaus en soms de rechtbank hun debiteuren aanmoedigen om hun achterstallige rekeningen alsnog volledig te voldoen, maar nu zou u als schuldeiser kunnen overwegen om een andere koers te varen met uw debiteuren. Het is immers niet onwil maar wetgeving die deze betalingsachterstanden bij uw debiteuren heeft veroorzaakt. 

De vraag “Hoe ga je als crediteur om met je debiteuren binnen de Horecasector?” word daarom met de dag belangrijker. 

De kost gaat voor de baat uit

Helaas stevent de Nederlandse economie af op een terugval die zijn weerga niet kent. Het is de verwachting dat het “bruto binnenlands product” met ongeveer 6% zal krimpen in 2021. Een diepe economische daling is niet te voorkomen, ondanks de overheidssteun. Door de oplopende werkeloosheid zal de particuliere consumptie met bijna 7% dalen, maar in 2021 beperkt gecorrigeerd worden. Binnen de “foodservice” is het vooral voor restaurants en de catering bijzonder negatief. De 1½ meter maatregel is extreem nadelig gebleken voor veel restaurants die daardoor bedrijf niet of nauwelijks rendabel kunnen krijgen. Doordat er veel minder internationale toeristen Nederland bezoeken is de economie ook bijzonder hard geraakt. (Bron 1)

Horeca debiteuren

De Horecasector is door de wettelijke coronamaatregelen één van de zwaarst getroffen bedrijfssectoren in Nederland. Door ervaren horecaondernemers wordt al gesproken over een slachting die onder de horeca ondernemingen zal plaats vinden en dat er een “zondvloed” aan faillissementen opkomst is. Ondanks dat er altijd wel ondernemers zijn die kansen zien en pakken in tijden van economische malaise, is het voor de overgrote deel van de ondernemers niet mogelijk om met eigen geld langdurig een lockdown te overbruggen.

Mocht u als ondernemer te maken krijgen met debiteuren die in gebreke zijn, dan zou het wellicht wenselijk zijn om het volgende te overwegen.

 • Neem regelmatig contact op met uw debiteuren. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk zijn. Goed contact schept rust en vertrouwen, en hiermee onderhoudt u een positieve relatie met de mensen die u geld verschuldigd zijn.
 • In sommige gevallen kan het verlengen van een betalingstermijn uitkomst bieden, mits uw eigen cashflow daardoor niet in gevaar komt.
 • Verhuurt u bedrijfspanden aan horecaondernemers, dan zou een tijdelijke huur verlaging mogelijk uitkomst bieden. Het is beter om een lager maandelijks huurbedrag te ontvangen dan helemaal niets. Bij een faillissement is de kans erg groot dat u van de achterstallige huur weinig tot niets ontvangt.
 • Op de website van Koninklijk Horeca Nederland is een pagina gewijd aan de financiële tegemoetkomingen van de overheid. Voor zover uw huurders er niet van op de hoogte zijn, kunt u ze hiervan verwittigen. (Bron 2) 
 • De meeste ondernemers zullen onderhand wel bekend zijn met de NOW-regeling, maar het kan nooit kwaad om uw debiteuren in te lichten over de veranderingen. (Bron 3)

Conclusie 

Door de reacties van de overheid op Covid-19 is ondernemend Nederland in een positie beland dat begin 2019 volstrekt niet te voorzien was, en zeker niet veroorzaakt is door de ondernemers zelf. Dit neemt niet weg dat er veel openstaande rekeningen zijn die op termijn wel vereffend moeten worden. Hierdoor moet elke crediteur zichzelf wel de vraag “Hoe ga je als crediteur om met je debiteuren binnen de Horecasector?”stellen. De genoemde suggesties kunnen wellicht als startpunt dienen om samen met uw debiteuren naar een uitkomst te zoeken.

Bronnen:

 1. Coronacrisis verdeelt foodsector in winnaars en verliezers: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/food/coronacrisis-verdeelt-foodsector-in-winnaars-en-verliezers/

Ondernemen in crisistijd

Het jaar 2020 is heel anders begonnen dan we dachten. Qua gezondheid en economie is er veel om ons zorgen over te maken. Als we het nieuws mogen geloven, dan zal dat ook nog wel even duren. Toch zijn er zelfs in deze tijd economische tips die u als ondernemer kunnen helpen om uw bedrijf in deze tijd financieel boven water te houden.

Extra hulp van het kabinet en uw bank

De banken zullen u als ondernemer extra advies en hulp bieden. Zij willen immers ook niet dat uw bedrijf failliet gaat, dat kost hun veel geld. Neem tijdig contact op met uw bank en maak uw plannen bespreekbaar. Hoe sneller u handelt, des te meer financiële ruimte er mogelijk in zit voor u als ondernemer. Ook het Kabinet biedt u als ondernemer extra en uitgebreidere mogelijkheden aan sinds de aanvang van het Covid-19 virus. De BMKB-C & BL regelingen zijn hier een voorbeeld van.

Commerciële mogelijkheden zien en vinden.

Veel bedrijven hebben een mooie webshop en koeriersdiensten. Met dit soort verkoop mogelijkheden kunnen zeker een aantal bedrijven hun waren en producten nog aan de man brengen. Wellicht is het verstandig om te kijken naar de mogelijkheden die je als ondernemer wel heb met betrekking tot online verkoop. Soms is verkoop via social media, zoals Facebook, een ideale tijdelijk oplossing. Bedrijven die hun fysieke producten via een webshop kunnen verkopen hebben een koeriersdienst of een postkantoor als bezorg mogelijkheid, maar bedrijven die een dienst leveren moeten andere wegen zien te vinden om tot een verkoop over te gaan. Hun producten kunnen immers niet letterlijk met de post mee. Hier enkele suggesties die u tijdens het nadenken zouden kunnen helpen:

 • Een schoonmaakbedrijf zal zijn diensten moeilijker kunnen uitvoeren, maar wellicht wel met extra beschermende kleding en producten. Ook zouden zij hun schoonmaak producten via een webshop kunnen promoten en verkopen, zodat de afnemers zelf het werk kunnen doen in deze tijden.
 • Leerkrachten zouden hun vakkennis via online lessen kunnen “verkopen” aan de leergierigen die tegen betaling dan kunnen inloggen.
 • Voor veel digitale producten, zoals webdesign, hoeven de ondernemers niet de deur uit. Zij kunnen hun doelgroepen online benaderen om tot verkoop over te gaan.

Zelfontwikkeling

In deze tijd waarin iedereen een “pas op de plaats” moet maken zouden werkgevers en werknemers meer aan zelfontwikkeling kunnen doen. Biedt uzelf en uw werknemers de mogelijkheid aan om cursussen en opleidingen te volgen om hun product & vakkennis op peil te houden en te verbreden. Hiermee houd u uzelf en uw personeel positief bezig met wat uw onderneming doet en uitstraalt. Veel onderwijs instellingen bieden hun lesmateriaal online aan doormiddel van cursussen en opleidingen. Ideaal in deze tijd!

Faillissementen

Op dit moment zijn het totale aantal faillissementen die voort zullen komen uit deze Covid-19 crisis nog onbekend, en zal het zeker nog wel maanden duren voordat deze cijfers bekend zullen zijn bij de Kamer van Koophandel en het kabinet. Wel zijn het aantal faillissementen in 2020 al iets verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren, maar deze bedrijven stonden er vaak al financieel moeilijk voor en konden ze deze crisis niet meer overbruggen met additionele hulp. In de Horeca sector zie je dit al gebeuren in verschillende steden.Het is goed om nu uw financiële bedrijfsvoering “onder de loep” te nemen en met uw boekhouder en bank bespreekbaar te maken wat uw korte termijn plannen zijn. Dit kan eventueel voorkomen dat u later onderdeel bent van deze faillissementscijfers.

Conclusie

Probeer mogelijkheden in uw directe netwerk om te kunnen blijven ondernemen. Neem uw bedrijfsplan, boekhouding en gehele bedrijfsvoering onder de loep. Benader uw bank en andere geld verstrekkers, maar ook uw boekhouder. Maak dingen bespreekbaar met uw crediteuren en debiteuren, openheid geeft vaak ruimte. Crediteuren zullen met uw openheid eerder geneigd zijn om u de financiële ruimte te geven die u graag wilt, en de debiteuren zullen met uw handreiking sneller tot een oplossing willen komen.

Relevante websites

Economische malaise door het aanhoudende Coronavirus

De wereld is in beroering en de angst lijkt te regeren: Ziekte, faillissementen, werkeloosheid en economische malaise zijn nu “Hot Topics” geworden. In deze tijd is wijsheid, voorzichtigheid en goede leiderschap op basis van een gezond verstand zeer gewenst, noodzakelijk zelfs.

De Nederlandse regering neemt nu vergevorderde maatregelen om de economische situatie onder controle te krijgen en te houden. Dit doen zij om Nederland op de been te houden als internationale handelsnatie. De uitdaging ligt hem in het feit dat het Corona vraagstuk op het snijvlak ligt tussen sociaal en economisch gedrag. Er wordt dus volop gemotiveerd, want contente mensen zijn namelijk de drijfkracht achter gemeenschappen, clubs, organisaties, bedrijven en dus ook het land in zijn geheel.

De Nederlandse regering doet er alles aan om de Nederlandse bedrijfsleven volledig op de been te houden. Bedrijven zijn de spil van werkvoorziening. Banen hangen namelijk samen met de financiële gezondheid van alle werkgevers in de commerciële sector.

Hier vind u twee maatregelen waar de regering nu mee bezig is.

 • Spoedingreep nodig tegen faillissementen. Hierbij roepen insolventiejuristen de politiek onmiddellijke op tot het invoeren van de WHOA. (Wet homologatie onderhands akkoord) Deze wet maakt het mogelijk dwarsliggende crediteuren te binden aan een akkoord, en kan faillissement van ondernemingen met een hoge schuldenlast, die in essentie gezond zijn, worden voorkomen.
 • Aannemen wet “Gedwongen Schuldsanering”. Via gedwongen schuldsanering worden schuldeisers geholpen, dit omdat de schuldenaar sneller in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) terecht komt. Bedrijven die in financieel zwaar weer zitten worden hiermee geholpen om minder snel failliet te gaan.

Heeft u schulden:

 • Neem adequate maatregelen om financieel solvent te worden en te blijven.
 • Wees verstandig en wijs ten aanzien van u uitgaven.
 • Benader zelf uw schuldeisers om tot een regeling te komen.
 • Onderzoek welke instellingen u kunnen helpen om van uw schulden af te komen.
 • Onthoud! Proactief gedrag ten opzichte van uw schulden wekt vertrouwen bij uw schuldeisers.

Bent u schuldeiser:

 • Onderzoek welke wettelijke regelingen er zijn om u in deze tijd te helpen om uw geld terug te krijgen.
 • Benader uw schuldenaren op tijd en ga met hun in dialoog.
 • Wees op tijd met actie ondernemen ten aanzien van al uw financiële zaken. Dit zal u meer bescherming bieden tegen faillissement en andere financiële malaise.
 • Neem op tijd contact op met uw incassopartner, en bespreek uw plan van aanpak.

Links naar relevante artikelen.