Hoe om te gaan met dubieuze incassobureaus?

Een dubieus incassobureau is een incassobureau die de consument onder hoge druk zet en angst inboezemt door een intimiderend gedrag. Zodra de consument een weerwoord geeft, wordt er vervolgens vaak niet op gereageerd. De Nederlandse wetgeving wordt met regelmaat met voeten getreden.

Wat zijn de gevolgen?

Door dubieuze incassobureaus komt de debiteur vaak alleen nog maar dieper in de schulden, terwijl de Nederlandse wetgeving dit in de kern nooit bedoeld heeft. Helaas is het zo dat omdat de mogelijke verdiensten aanlokkelijk zijn, er verkeerde incassopraktijken aan over gehouden kunnen worden. 

Een ander groot probleem dat zich al langere tijd heeft aangediend zijn de onterechte rekeningen. Als verweer wordt er vaak als reden gegeven dat de kosten van kantoor automatisering de hoge rekeningen rechtvaardigen. Ook in dit soort gevallen geeft een dubieus incassobureau vaak geen adequate reactie als de consument er om vraagt.

Doel van een integer incassobureau

Het doel van een integer (Juridisch) incassobureau is om de openstaande schulden die een debiteur heeft zo snel mogelijk betaald te krijgen aan de crediteur. Dit is ook de wettelijke insteek van de regering. Zorg dat u als crediteur altijd met een integer (Juridisch) incassobureau in zee gaat. Dit beschermt uw eigen bedrijf tegen reputatieschade en vermijdt bij uw debiteuren onnodige misère. 

Consumentenbond en het NVI

Voor klachten over dubieuze incassobureaus en hun handelspraktijken kan men terecht bij de Consumentenbond en het NVI. Het gaan dan vaak om intimiderend gedrag, bedreigingen en extreem hoge incassokosten. Het NVI vecht al geruime tijd voor een harder aanpak van dubieuze incassobureaus en strengere wetgeving voor deze markt. Televisieprogramma’s, zoals Radar, kunnen benadeelden ook van hulp voorzien door landelijk bekendheid te geven van de problemen.

Nog even het volgende over beslaglegging

Houd er rekening mee dat een incassobureau geen beslaglegging mag doen op uw eigendommen, dat mag alleen een gerechtsdeurwaarder doen nadat er een gerechtelijke uitspraak is geweest. Let ook op voor niet-bestaande rekeningen. Men wordt gebeld door dubieuze incassobureaus of bedrijven omtrent een dienst of product die zogenaamd  gekocht was, maar nooit afgerekend. Betaal nooit, maar meld het zeker wel! Dit kan bij de Consumentenbond en het NVI.

Conclusie

Dubieuze incassobureaus bedienen zich van twijfelachtige handelingen die niet wettelijk zijn toegestaan, maar via de Consumentenbond en het NVI kan een iedereen melding maken van alle malprestaties die binnen de incassobranche plaatsvinden. Ook televisieprogramma’s kunnen hulp bieden.

Hoe om te gaan met dubieuze debiteuren?

Vrijwel elk bedrijf krijgt, op termijn, te maken met oninbare facturen die al lang onbetaald open staan. Deze dubieuze debiteuren, waarvan u twijfelt of ze ooit nog hun facturen zullen betalen, geven u veel stress. De onbetaalde rekeningen en de kosten die u moet maken om het verschuldigde geld te innen gaat immers ten koste van uw bedrijfsvoering. Wel zijn er een aantal zaken die u als crediteur goed op orde moet hebben en weten voordat u uw debiteuren benaderd omtrent hun onbetaalde rekeningen.

Debiteurenbeheer

Als eerste is het erg belangrijk om de debiteurenbeheer goed te regelen binnen uw bedrijf. Wellicht kan u één van uw werknemers de verantwoordelijkheid geven om uw debiteurenbestand op orde te houden en de dubieuze debiteuren tijdig te benaderen omtrent hun openstaande facturen. Het bijhouden van de omloopsnelheid van de openstaande rekeningen geeft daarom goed weer hoe snel al uw debiteuren hun schulden aan uw bedrijf betalen, en hierdoor kan je tijdig inzien of er betalingsproblemen kunnen ontstaan. Het hebben van de juiste systeem waarmee wordt weergegeven of de facturen betaald zijn is noodzakelijk, een goed software pakket dat gekoppeld is aan het internet bankieren is hierbij essentieel. Het versturen van ‘vriendelijke’ betalingsherinneringen kan dan snel gebeuren zodra het oorspronkelijke betalingstermijn is overschreden. Wel is het altijd verstandig om de betalingstermijn goed op uw facturen te vermelden, dit om alle twijfel te vermijden.

Klantenbezoek

Het bezoeken van u klanten is een kwestie van goed ondernemerschap. Bij de meeste klanten zult u hierdoor een goede zakenrelatie kunnen opbouwen, maar helaas kan het voorkomen dat een klant zal claimen dat u niet de producten of diensten hebt geleverd die op de offerte stonden vermeld. Als de klant niet het volle bedrag wil betalen kunt u tijdens een bezoek beter inzicht krijgen in de claim. Het laten aftekenen van de offertes en leveringsbonnen is wijselijk omdat het u in de toekomst kan beschermen tegen onduidelijkheid of eventuele oneerlijkheid van een afnemer.

Afwaardering van een vordering

Afwaardering van een vordering behoort ook tot de zakelijke mogelijkheden, maar is een minder prettige koers om te bewandelen. Het afwaarderen van een vordering is dus mogelijk, mits deze binnen alle redelijkheid niet meer als volwaardig kan worden beschouwd. Dit gaat helaas wel ten kosten van de winstmarge. De Hoge Raad, 15 februari 1989, staat dit toe en ziet dit als een goed koopmansgebruik. Wel stelt zij hieraan bepaalde voorwaarden.

 • Per balansdatum de omstandigheden beoordelen.
 • Elke debiteur moet individueel beoordeeld worden.
 • Op basis van een redelijk oordeel van de ondernemer de schuld waarderen.

Inschakelen van een Juridisch Incassobureau

Voor ondernemers kan het inschakelen van een Juridisch Incassobureau soms een hoge drempel lijken, zeker als het om debiteuren gaat die al jaren hun producten of diensten afnemen en nu voor veel geld aan onbetaalde rekeningen hebben lopen. De angst dat een debiteur failliet gaat als er teveel druk op wordt gezet kan bij een crediteur een gebrek aan daadkracht oproepen. Bij het inschakelen van een bekwaam Juridisch Incassobureau zal deze angst vaak worden weggenomen omdat ze uw debiteuren professioneel benaderen, dit om uw rekeningen betaald te krijgen en de zakelijke relatie met uw debiteuren in stand te houden. Een bekwaam Juridisch Incassobureau kijkt samen met de crediteur en debiteuren naar wat de betalingsmogelijkheden zijn, zodat er aan beide kanten een goed gevoel heerst en een resultaatgerichte afloop bemiddeld kan worden.

Conclusie

Ondanks het hebben van een goed debiteurenbestand en het afleggen van regelmatige klantenbezoeken kan het voorkomen dat uw bedrijf een aantal dubieuze debiteuren op de boeken heeft staan die voor verschillende redenen hun facturen niet hebben betaald. Alhoewel het afwaarderen van een vordering soms onvermijdelijk lijkt biedt het inschakelen van een bekwaam Juridisch Incassobureau een grotere kans op een succesvol afloop, zeker als een bureau op basis van “No Cure, No Pay” werkt.

Wat is een betalingsregeling?

Bij een betalingsregeling worden er concrete afspraken gemaakt over wanneer een schuld is afgelost en het aantal deelbetalingen en termijnen waarin dat gebeurd. In dit geval is er sprake van een ‘Minnelijke Schuldregeling’ tussen de schuldenaar en de schuldeiser(s). Een betalingsregeling kan zowel door de schuldenaar als de schuldeiser worden voorgesteld, maar de tegenpartij hoeft hier niet mee akkoord te gaan.

Hoogte van de termijnbetalingen

De hoogte van de termijnbetalingen kan verschillen, dit ligt namelijk aan de financiële ruimte die een schuldenaar heeft. U moet wel rekening houden met het beslagvrije voet. Dit betekend dat er voldoende financiële middelen overblijven voor de schuldenaar nadat het termijnbedrag is betaald. Dit bedrag ligt iets onder de bijstandsnorm. Er zijn vaste formules voor het berekenen van de hoogte van een termijnbedrag, en via de volgende links krijgt u daar meer inzicht in.

Zelf actie ondernemen

Het is altijd raadzaam om als schuldenaar zelf een betalingsregeling te treffen met uw schuldeiser(s), omdat de financiële problemen hiermee minder gauw oplopen. U toont hiermee een bereidheid om tot een oplossing te komen. In dit proces moet u onder andere de volgende gegevens overhandigen.

 • Kopie laatste salarisstrook/uitkeringsspecificatie
 • Kopie bankafschrift afgelopen 6 weken
 • Overzicht overige inkomsten en uitgaven

Lenen bij een kredietbank

Het is ook mogelijk om geld te lenen bij een kredietbank, waaronder de Gemeentelijke Kredietbank. Alle schuldeisers kunnen dan in 1- keer worden afbetaald. Deze “Sociale Lening” wordt dan in termijnen binnen een bepaalde periode, met rente, terugbetaald aan de kredietbank.

Geen betalingsregeling mogelijk?

Soms is een betalingsregeling niet mogelijk. Dit komt voor als 1- of meer schuldeisers niet akkoord gaan met de betalingsvoorstel die een schuldenaar heeft aangeboden. In dit soort gevallen kan de schuldenaar een beroep doen op wettelijke schuldsanering. Binnen het traject van de “Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen” wordt van de schuldenaar verwacht binnen een periode van drie jaar zoveel mogelijk van de openstaande schuld te hebben afbetaald. Hierna is de schuldenaar vrij van de financiële schuld. In de volgende link kunt u meer informatie vinden hierover.

Juridisch Incassobureau

Bent u benaderd door een juridisch incassobureau die namens een schuldeiser handelt, dan is het altijd verstandig om in overleg te treden. Omdat een schuldeiser zijn geld terug wil krijgen zal er geluisterd worden naar elk aannemelijk aanbod die de schuldenaar op tafel legt, en is de kans op een betalingsregeling realistisch. In de volgende voorbeeld link kunt u terug vinden welke gegeven u zal moeten overleggen aan een juridisch incassobureau. 

Conclusie

Het kan voorkomen dat u buiten uw schuld om in de financiële problemen bent geraakt door een scheiding of door zaken waar u weinig tot niets aan kon doen. Waar u wel enige controle over heeft is de proactieve manier hoe u ermee omgaat. Neem de eerste stappen tot financiële vrijheid door zelf te handelen, en een betalingsregeling kan tot de mogelijkheden behoren.

U heeft uw vonnis van de rechter ontvangen, wat nu?

Als u het vonnis van de rechter krijgt toegestuurd dan staan daar de volgende zaken in:

 • Het procesverloop
 • De motivering van de beslissing
 • De beslissing met betrekking tot de proceskosten. De overwegend in het ongelijk gestelde partij moet deze kosten betalen.

Een belangrijk detail is dat de wederpartij de kans krijgt om zich binnen drie maanden te beroepen op de uitspraak van de rechter. Men kan tegen een eindvonnis of arrest “in hoger beroep” en na een uitspraak “in cassatie” gaan. Wanneer een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard dan kunt u vrij tot executie overgaan. Wanneer de andere partij niet in hoger beroep gaat is het vonnis ook definitief bindend.

De deurwaarder zal de verschillende vormen van beslaglegging inzetten om het vonnis van de rechter tot uitvoer te brengen. Of u nu een schuldeiser of schuldenaar bent, het is belangrijk om de consequenties van uw keuzes en handelingen te kennen en te begrijpen.

In dit artikel behandelen wij de volgende zaken:

 • Het executeren van het vonnis
 • Faillissement
 • Kosten & Tarieven

Het executeren van het vonnis
Zodra u als schuldeiser het vonnis van de rechter hebt ontvangen zal de deurwaarder over gaan tot executie en uw debiteur een bevel tot betaling doen toekomen. In juridische termen heet dit een “Betekening en Bevel”. Vaak wordt er dan wel betaald maar niet altijd. Ook in deze fase kan men een betalingsafspraak maken. Bij het uitblijven van de betaling kan men overgaan tot beslaglegging.

Het begrip “Executie” duidt hier op het uitvoeren van een bepaald recht of een vonnis. De schuldenaar zal altijd eerst schriftelijk en persoonlijk door de deurwaarder worden benaderd. Als het bevel van de deurwaarder geen betalingen tot effect heeft, zal men overgaan tot de daadwerkelijke executie. Een executoriale titel is altijd noodzakelijk voordat een executie mag worden uitgevoerd en dat is het vonnis zoals door de rechter is uitgesproken en er sprake is van uitvoerbaarheid bij voorraad. Ook moet men rekening houden of er geen beroep tegen het vonnis meer mogelijk is. Zodra de schuldenaar niet aan het vonnis voldoet, kan de schuldeiser het vonnis ten uitvoer laten leggen door een deurwaarder. De hieronder genoemde vormen van beslaglegging kunnen door u worden aangewend om uw schuldenaar tot betaling te bewegen.

 • Derden beslag onder de werkgever of uitkerende instantie of andere derden die nog een bedrag aan uw schuldenaar moeten betalen.
 • Conservatoir beslag
 • Derden beslag onder de bank
 • Beslag op roerende en onroerende zaken
 • Bodembeslag, door de Belastingdienst

Om u een indruk te geven van beslaglegging hebben wij het bankbeslag eruit gelicht. Men moet bij een bankbeslag rekening houden dat het om een moment opname gaat, dit in tegenstelling tot de andere vormen van derdenbeslag. Ten opzichte van de houder van een bankrekening heeft de desbetreffende bank namelijk een doorlopende verplichting. Volgens de wet hoeft een bank bij beslaglegging alleen het saldo op te geven dat op het moment van beslaglegging ook daadwerkelijk op de genoemde rekening(en) staat.

Voorbeeld:
Bij een bankbeslag geldt dat het saldo van de betreffende dag en tijdstip leidend is. Indien de rekening van de schuldenaar op de dag van beslagname onvoldoende is om de schuld mee te betalen vis je helaas (deels) achter het net omdat het beslag alleen betrekking heeft op het saldo op de rekening op het moment van de beslaglegging. Bedragen die daarna op de rekening worden bijgeschreven vallen niet onder het beslag. De gerechtsdeurwaarder alleen kan dit uitvoeren en het verzoek indienen bij de bank(en) waarvan de IBAN-nummers bekend zijn. Dit proces kun je herhalen zo vaak als je wilt, echter moet u er wel rekening mee houden dat de kosten hierdoor oplopen. De bank heeft het recht om er vier weken over doen om de deurwaarder een schriftelijk antwoord te geven.

In overleg met het juridisch incassobureau zal de schuldeiser beslissen welke vormen van beslag er worden ingezet om de schuldenaar te bewegen om tot betaling van de schulden over te gaan. Het juridisch incassobureau blijft van begin tot eind uw aanspreekpunt voor vragen en informatie. De keuzes kunnen gevolgen hebben voor de schuldeiser als de schuldenaar failliet gaat of inkomen heeft wat onder de beslagvrije voet ligt. U zult dan uiteindelijk zelf deze kosten voor de beslagleggingen moeten betalen. Dit valt niet onder de no cure no pay regeling, want u heeft immers een vonnis dat in uw voordeel is uitgesproken en mogelijk op een later tijdstip alsnog geëxecuteerd kan worden.

Tijdens het executieproces dient men rekening te houden met een aantal zaken, waarvan hieronder enkelen zijn genoemd.

 • Beslagvrije voet: Bij de beslagvrije voet dient u rekening te houden met het bestaansminimum van de schuldenaar, want deze dient namelijk ten alle tijden gewaarborgd te worden. Dit betekent dat een door de wetgever vastgesteld bedrag aan inkomen niet in beslag kan worden genomen.
 • Beslag op toeslagen: Bij een beslag op toeslagen dient men altijd rekening te houden met de redenen waarom deze toeslagen ooit zijn toegekend. Er moet in enige mate sprake zijn van een correlatie tussen de schuld en de beslaglegging op de toeslag.
 • Verbod op beslaglegging: Er zijn goederen die wettelijk niet onder de beslaglegging mogen vallen. Zaken van een “hoogstpersoonlijke aard”, zoals trouwringen en gezelschapsdieren worden buiten de beslaglegging gehouden. Ook de gereedschappen van ambachtslieden of werklieden vallen hieronder.
 • Verjaring van schulden: Men kan met de verjaring van schulden te maken krijgen tijdens het incassoproces. Niet elke schuld heeft dezelfde verjaringstermijn, maar de meeste schulden verjaren binnen een termijn van 2 tot 5 jaar. Daartegenover verjaard een vordering uit hoofde van een vonnis pas na 20 jaar.
 • Looncessie: Bij looncessie eist de schuldeiser dat de werkgever van de schuldenaar medewerking verleent en dat er op grond van een “Akte van Cessie” een gedeelte van het (toekomstige) loon aan de schuldeiser wordt uitbetaald. Vaak gebeurt dit via een incassobureau. Vanwege de “Wet op consumentenkrediet” en het “Arbeidsrecht” kan looncessie in sommige gevallen als ongeldig/nietig worden beschouwd. Het is daarom raadzaam om dit goed uit te zoeken.

Faillissement
Het faillissement moet gezien worden als collectieve verhaalprocedure door de gezamenlijke schuldeisers op een “rechtspersoon” of “natuurlijke persoon”.

In de praktijk zullen de “gewone schuldeisers” weinig tot geen geld krijgen uit het faillissement, omdat de “preferente schuldeisers” voorrang krijgen. U moet hierbij denken aan het UWV, de Belastingdienst en de bank. Door het pand- of hypotheekrecht mag een schuldeiser als hypotheekhouder of pandhouder zich wettelijk gedragen alsof er geen faillissement is. Dit is de separatistenregeling. Wel kunt u de schade die het faillissement van een debiteur met zich meebrengt enigszins beperken door de volgende zaken van tevoren op orde te hebben.

 • Eigendomsvoorbehoud
 • Recht van Reclame
 • Retentierecht
 • Kredietverzekering

Een schuldenaar kan nadat de veroordeling is uitgesproken zichzelf failliet laten verklaren, zodat de deurwaarder het vonnis niet kan executeren. U kunt uw vordering met bewijsstukken ter verificatie indienen bij de faillissementscurator, wat wel verstandig is. Het komt ook regelmatig voor dat een faillissement zal eindigen door “opheffing wegens gebrek aan baten”. In dat geval herleven de vorderingen van de schuldeisers op de schuldenaar. Mits uw vordering niet is verjaard, kunt u dus ook na zeer geruime tijd gewoon tot executie overgaan.

Een goed voorbeeld hiervan is de uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof van 16 maart 2010, waarbij een in Nederland gevestigde bank nog een openstaande vordering had op een schuldenaar. Op 14 september 1993 was de schuldenaar via een verstekvonnis veroordeeld tot betaling van de opgelopen schulden en enkele jaren laten failliet verklaard. Na opheffing van het faillissement kon de schuldeiser alsnog aanspraak maken op betaling van de openstaande schuld, die nu veel hoger uitviel door de opgelopen wettelijke rente.

Kosten en Tarieven
De kosten waar u mee te maken zult krijgen kunnen snel oplopen en zijn afhankelijk van de wettelijke pressiemiddelen die u in overleg met uw juridisch incassobureau besluit in te zetten om uw geld te ontvangen.

Voorbeeld:
Dit is een indicatie voor de afwikkeling van beslaglegging op een woonhuis en onderzoek naar (privé) inkomsten. NB: Ieder dossier is anders en kan nooit met elkaar worden vergeleken.

Betekening en bevel 80,24
Exec. beslag onroerende zaken 150,70
Overbetekening 70,59
Overbetekening hypotheekhouder 70,59
Depôt doorhaling 71,14
Info Kamer van Koophandel 16,74
Info Basisregister Personen 4,14
Info UWV naar inkomstenbron 2,27
Inschrijving Kadaster (BTW vrij) 63,00
Raadplegen Kadaster 5,14
BTW 97,99
———-
Totaal incl. BTW 627,63

 

In geval van een langdurige beslaglegging zou een tussentijdse afwikkeling gevraagd kunnen worden waardoor u zelf dit bedrag zult moeten voorschieten.

Tijdens een incassoprocedure, proces en executie van het vonnis zullen de kosten oplopen. De originele schuld wordt dan verhoogd met deze gemaakte kosten, en de “in het ongelijk gestelde partij”, zal van rechtswege deze kosten moeten vergoeden. Meestal is dat de schuldenaar, omdat de extra kosten immers door eigen toedoen zijn veroorzaakt. Als de schuldenaar niet het vermogen heeft om de kosten te betalen of failliet wordt verklaard, dan komen de kosten voor rekening van de schuldeiser. Wel kan de schuldeiser na het opheffen van een faillissement of bij gebleken vermogen nog verhaal komen halen bij de schuldenaar op de openstaande schuld, mits de vordering niet is verjaard.

In de “besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders”, kortweg BTAG genoemd, zijn de tarieven die een gerechtsdeurwaarder moet doorberekenen voor de ambtshandelingen die zijn verricht uitvoerig vermeld. Een deurwaarder mag alle kosten bij de schuldenaar in rekening brengen die gemaakt zijn om de gehele schuld betaald te krijgen. Informatie, Incasso, Proces, Executie & Beslagkosten, maar ook de wettelijke rente zijn een aantal kosten, maar het beperkt zich niet hiertoe. Het griffierecht, de explootkosten, het salaris gemachtigde en de eventuele nakosten komen ook voor rekening van de “in het ongelijk gestelde partij”.

Het kan voorkomen dat de kosten van de deurwaarder hoger uitvallen dan de oorspronkelijke schuld die door de schuldenaar betaald moet worden. Dit komt deels doordat de hoogte van een aantal kosten door de wet zijn voorgeschreven. Dit zijn vaste kosten ongeacht de hoogte van de openstaande schuld. Een goed voorbeeld hiervan is het bankbeslag. Het KBvG kan u meer inzage geven in de rol van de deurwaarder.

Met onze Incasso- en kostencalculator kunt u inzicht krijgen in de kosten die tot en met de gerechtelijke procedure betrekking hebben op uw specifieke zaak. Voor additionele informatie kunt u zich ook richten tot Tarieven en Incassokosten.

Conclusie
Als schuldeiser zult u zich bewust moeten zijn van de kosten die gemoeid zijn met het verloop van het juridisch incassoproces, omdat deze kosten wellicht voor uw rekening komen mocht er niets op de schuldenaar verhaald kunnen worden. Een goede timing zou dus een effectieve strategie kunnen zijn, omdat daardoor minder tijd verlopen gaat. Men twijfelt dikwijls om door te trappen terwijl dat wel nodig is, waardoor extra kosten moeten worden doorberekend.

Een vergunning & wettelijke register voor incassobureaus.

Er is in de afgelopen jaren veel gesproken en geklaagd over malafide incassobureaus die met ongeoorloofde pressie middelen en te hoge kosten de schuldenaar naar de emotionele en financiële ondergang jaagt. Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, wil daarom dat er een wet word aangenomen dat incassobureaus verplicht stelt om een vergunning te hebben en zich in een register te laten opnemen. Hiermee wordt de schuldenaar beschermd van malafide incassobureaus en hun praktijken.

Met dit wetsvoorstel, dat onderdeel is van het regeer akkoord, wil het kabinet de bonafide incassobureaus van de malafide organisaties scheiden. De schuldeiser, die in zijn recht staat, moet uiteraard zijn uitgeleende geld terug kunnen krijgen. Wel is het zo dat de schuldenaar niet dieper in de financiële problemen mag word gedrukt.

Omdat het innen van de schuld op een ethische en verantwoorde manier moet gebeuren, wil het kabinet via een “brede schuldenaanpak” de malafide incasso praktijken en bureaus van de financiële markt weren.

In de toekomst zullen alle incassobureaus die een vergunning hebben en ingeschreven staan bij het landelijke register, wettelijk en legaal schulden mogen innen bij de schuldenaars. Een vergunning word verschaft als blijkt dat ze de schuldenaars juist en duidelijk inlichten over de afbetalingsmogelijkheden van hun schulden. Ook moet het incassobureau personeel, die met de schuldenaars en schuldeisers werken, kunnen aantonen dat ze geen relevant strafblad heeft. Dit om “de kat niet op het spek te binden”, zo gezegd. Boetes zullen worden uitgeschreven aan incassobureaus die zich niet aan de wet houden.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) kan vanaf 01 April 2020 tot de volgende noodregeling overgaan. Kunt u uw boetes niet meer betalen?. Het (CJIB) kan uw betaling(en) daarvan opschorten met vier maanden, maar als de schuldenaar aanklopt bij de schuldsanering kan dat met acht maanden worden verlengd. Na deze adempauze moet u als schuldenaar deze boetes wel gaan betalen, alhoewel de tweede kamer een vorm van kwijtschelding overweegt en bespreekt.

Hier heeft u vijf adviezen hoe u met incassobureaus moet omgaan.

 • Controleer de rekening die u ontvangt. Regelmatig proberen malafide incassobureaus u tot betaling van rekeningen over te laten gaan van producten & diensten die u nooit heeft gekocht. Eis het originele contract en/of nota, want hieruit kunt u de rechtmatigheid herleiden van hun betalingsverzoek.
 • Is de rekening wel terecht ?, controleer dan toch de opgevoerde kosten. U hoort eerst een brief te ontvangen waarin wordt vermeld dat u binnen veertien dagen de rekening moet betalen. Het is pas na deze periode van veertien dagen dat de opvoering van de incassokosten is toegestaan. Wel moet u rekening houden met de wettelijk toegestane incassokosten. Deze beginnen altijd met een minimum van €40,00, en daarna ook de wettelijk vastgestelde percentages. Voor de eerste €2500,00 is dat 15%, maar u moet ook rekening houden dat een wettelijke rente van 2% per annum toegestaan is.
 • Heeft u klachten over een incassobureau?. U kunt via de consuwijzer, online klachtenwebsites of bij de branche vereniging NVI terecht voor uw klachten over intimidatie en andere ondeugdelijke praktijken. Zij kunnen u verder adviseren.
 • Is de rekening wel terecht, maar erg hoog? Neem telefonisch contact met de incassobureau in kwestie, en leg hun uw financiële probleem voor. Ondanks dat het voor een incassobureau niet verplicht is om een betalingsregeling met u te schikken, is het zeker mogelijk dat ze akkoord gaan met dit verzoek. “Radiostilte” van uw kant is nooit een goed idee, omdat u uiteindelijk met veel meer kosten wordt geconfronteerd.
 • Is de rekening onterecht/niet correct, dan moet u altijd terug vechten. Malafide incassobureaus kunnen op verschillende manieren aandringen dat u de onterechte rekening(en) toch betaald, ondanks dat u de nota goed heeft gecontroleerd. Houd alles bij over het telefonisch en schriftelijk contact dat u heeft gehad met het incassobureau, ook de eventuele bedreigingen. Verwittig het incassobureau altijd dat u een jurist/advocaat gaat inschakelen en/of aangifte gaat doen bij de politie. Houd er rekening mee dat een incassobureau u nooit wettelijk mag dagvaarden, dat mag alleen gebeuren door een deurwaarder. Ook zal een deurwaarder nooit langs komen zonder dat er voor een betalingsverplichting een rechtsgeldige basis hiervoor is.

Economische malaise door het aanhoudende Coronavirus

De wereld is in beroering en de angst lijkt te regeren: Ziekte, faillissementen, werkeloosheid en economische malaise zijn nu “Hot Topics” geworden. In deze tijd is wijsheid, voorzichtigheid en goede leiderschap op basis van een gezond verstand zeer gewenst, noodzakelijk zelfs.

De Nederlandse regering neemt nu vergevorderde maatregelen om de economische situatie onder controle te krijgen en te houden. Dit doen zij om Nederland op de been te houden als internationale handelsnatie. De uitdaging ligt hem in het feit dat het Corona vraagstuk op het snijvlak ligt tussen sociaal en economisch gedrag. Er wordt dus volop gemotiveerd, want contente mensen zijn namelijk de drijfkracht achter gemeenschappen, clubs, organisaties, bedrijven en dus ook het land in zijn geheel.

De Nederlandse regering doet er alles aan om de Nederlandse bedrijfsleven volledig op de been te houden. Bedrijven zijn de spil van werkvoorziening. Banen hangen namelijk samen met de financiële gezondheid van alle werkgevers in de commerciële sector.

Hier vind u twee maatregelen waar de regering nu mee bezig is.

 • Spoedingreep nodig tegen faillissementen. Hierbij roepen insolventiejuristen de politiek onmiddellijke op tot het invoeren van de WHOA. (Wet homologatie onderhands akkoord) Deze wet maakt het mogelijk dwarsliggende crediteuren te binden aan een akkoord, en kan faillissement van ondernemingen met een hoge schuldenlast, die in essentie gezond zijn, worden voorkomen.
 • Aannemen wet “Gedwongen Schuldsanering”. Via gedwongen schuldsanering worden schuldeisers geholpen, dit omdat de schuldenaar sneller in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) terecht komt. Bedrijven die in financieel zwaar weer zitten worden hiermee geholpen om minder snel failliet te gaan.

Heeft u schulden:

 • Neem adequate maatregelen om financieel solvent te worden en te blijven.
 • Wees verstandig en wijs ten aanzien van u uitgaven.
 • Benader zelf uw schuldeisers om tot een regeling te komen.
 • Onderzoek welke instellingen u kunnen helpen om van uw schulden af te komen.
 • Onthoud! Proactief gedrag ten opzichte van uw schulden wekt vertrouwen bij uw schuldeisers.

Bent u schuldeiser:

 • Onderzoek welke wettelijke regelingen er zijn om u in deze tijd te helpen om uw geld terug te krijgen.
 • Benader uw schuldenaren op tijd en ga met hun in dialoog.
 • Wees op tijd met actie ondernemen ten aanzien van al uw financiële zaken. Dit zal u meer bescherming bieden tegen faillissement en andere financiële malaise.
 • Neem op tijd contact op met uw incassopartner, en bespreek uw plan van aanpak.

Links naar relevante artikelen.

Schuld incasso: Makkelijker kunnen we het niet altijd maken, maar wél leuker

Schuld incasso: Makkelijker kunnen we het niet altijd maken, maar wél leuker

Incassobureaus, deurwaarders en juridische processen, zowel de schuldenaar als de schuldeiser hebben hiermee te maken. Financiële stress en druk geven beide partijen soms het gevoel dat ze geen kant meer op kunnen. Dit is vaak meer de resultante van persoonlijke interactie, dan dat het aan proces complexiteit ligt.

Schuldenaren ervaren de stress omdat ze vaak geen uitweg meer zien om hun financiële problemen op te lossen. Schuldeisers voelen de frustratie, omdat ze ten einde raad zijn vanwege cashflow problemen.

Koud bekeken heeft de schuldeiser het recht om de schuldenaar op zijn betalingsplicht te wijzen en hem of haar te verwittigen van de consequenties van financiële ingebrekestelling. Ondanks dat het verstandiger is om als schuldeiser een bedrijf in de hand te nemen die de expertise in huis heeft om namens uw vorderingen bij de schuldenaren op te eisen, moet u zich wel afvragen wie dat doet en op wat voor manier. In onze ‘internet age’ is een reputatie namelijk snel beschadigd.

Grote incasso-organisaties kunnen grote portfolio’s afhandelen, maar lopen het risico om die ‘bulk’ verwerking aanpak óók in hun klantencontact strategie mee te nemen. Met andere woorden: je wordt een nummer. Dit schept een afstand tussen de twee partijen voor wie er juist bemiddeld zou moeten worden om een correcte afwikkeling van de schuld de bewerkstelligen.

Een goed incassobureau zou dieper en breder moeten gaan dan alleen kennis en expertise. Een puur zakelijke benadering op dit gebied is een klassieke vorm van korte termijn denken. Met welk gevoel blijven de schuldeiser en schuldenaar achter? Bij blijvende frustratie en ergernis houden alle zakelijke interacties tussen beide partijen na de afhandeling van de schulden direct op. Dit is een zakelijk verlies voor beide partijen. Maar wat als er door een goede bemiddeling de relatie tussen beide partijen voldoende instant wordt gehouden zodat ook in de toekomst een zakelijke relatie kan blijven bestaan?

Het zou de wereld goed doen om voor de laatste optie te kiezen. Het in stand houden van de relatie tussen de beide partijen heeft een positieve invloed op de maatschappij als geheel. De zogenaamde ‘gunfactor’ wordt daarbij een actief resolutie middel in een dispuut. Je het incasso proces namelijk niet altijd eenvoudiger maken, maar je kunt het zeker leuker maken als je elkaar het licht in de ogen gunt.

U bent geen nummer voor ons

U bent geen nummer voor ons

Bij Centurion Juristen & Incasso ben u geen nummer, maar een gewaardeerde klant die zijn of haar vertrouwen in ons heeft gesteld. 

 • Omdat wij op een transparante ‘no cure, no pay’ werkwijze u als klant maatwerk leveren kennen wij uw dossier(s) persoonlijk. 
 • Door onze “snel geld garantie” krijgt u binnen vijf werkdagen uw geld, zodra wij het van de debiteur op onze derdengeldrekening hebben ontvangen.
 • Door onze derdengelden garantie staat uw geïnde geld veilig op een derdengeldenrekening geparkeerd, los van de BV.
 • Doordat wij ook verder gaan dan alleen het minnelijke incassotraject, stellen wij ook de dagvaarding op, betekenen deze en voeren daarna ook de vonnis van het rechtbank uit.
 • Onze unieke incassocalculator geeft u financieel inzicht in verschillende fases van het minnelijke incassotraject en zelfs de gerechtelijke procedure.
 • Doordat wij als doel hebben om van uw debiteur een goed betalende klant te maken, wordt een duurzamere relatie gewaarborgd. Hiermee wordt uw cashflow verbeterd.
 • Wij houden rekening met de invloed van onze beslissingen op onze medemensen en zoeken altijd naar een eerlijke oplossing. 
 • Doordat wij ten allen tijde streven naar het opbouwen van vertrouwen en het respectvol en integer handelen, zullen wij altijd een open en effectieve communicatie voeren met u als onze klant, maar ook met uw debiteuren. Doordat wij uw debiteuren op correcte wijze benaderen zal u als bedrijf nooit schade oplopen door onze samenwerking.
 • Waarom Centurion Juristen & Incasso?

Succesvolle handel na de Brexit 

Succesvolle handel na de Brexit 

In de afgelopen jaren heeft het Brexit proces veel teweeg gebracht bij de staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk, maar ook bij de inwoners van de overige 27 landen van de Europese Unie. Vooral bij ondernemers die internationale betrekkingen hebben op zakelijk gebied speelt het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een grote rol.

Hoe zal mijn afzet markt zijn in het Verenigd Koninkrijk post Brexit? Gaan mijn zakelijke kosten in de Britse afzetmarkt omhoog? Moet mijn bedrijf zich noodgedwongen gaan richten op andere afzet markten, en hoe lucratief zullen die dan zijn? Deze en andere vragen zijn uiterst relevant nadat het Conservatieve kabinet van Boris Johnson een bijzonder grote mandaat won bij de verkiezingen van 12 december 2019 en Brexit een feit werd. Het is dan ook wellicht tijd om het niet alleen als een realiteit te zien, maar ook om nu te richten op de positieve aspecten van deze nieuwe werkelijkheid.

Hieronder volgen een aantal handige links die meer toelichting geven op de nieuwe situatie. Het is belangrijk dat uw bedrijf administratief zodanig is ingericht zodat het maximum aan veiligheid en groei uit de aankomende regelgeving gehaald kan worden.

Positieve geluiden door overwinning Britse Conservatieven van Boris Johnson

Sinds de Conservatieve Partij een grote meerderheid heeft wonnen in het Britse Lagerhuis is de Britse Pond, ook wel Sterling genoemd, goed in waarde gestegen ten opzichte van de Euro en de Amerikaanse Dollar. Over het algemeen leidt dit tot een hoger (internationaal) aankoopvolume door het Britse volk.

Volgens “The Straits Times” is uit onderzoek gebleken dat onder Chief Financial Officers (CFO’s) van Britse bedrijven het handels optimisme enorm is toegenomen sinds de verkiezingsuitslag van 2019. Dit is natuurlijk geen garantie voor dramatische aanpassingen, maar is in de regel een goed teken dat er bereidheid is om meer handel te drijven.

Meerdere studies tonen aan dat internationale handel behoorlijk is toegenomen en verbeterd door de WTO* regels die zijn aangenomen door de lid landen van deze organisatie. Ook is in dezelfde studies aangetoond dat de handels barrières bij een afwezigheid van de WTO** beduidend hoger zouden zijn.

Douane formaliteiten met het Verenigd Koninkrijk

Post Brexit zult u als ondernemer te maken krijgen met douane formaliteiten. Op het Brexit Loket geven de Nederlandse Rijksoverheid & Belastingdienst goed weer waar u zich als ondernemer aan moet houden.

Voor een EORI Nummer, AEO Vergunning, Overige Exportdocumenten en “Hoe stress te voorkomen bij zakenreizen” kunt u op volgende websites terecht voor meer informatie.

Conclusie

De wereld veranderd, en u zult als ondernemer mee moeten veranderen. Nieuwe deuren gaan open. Alhoewel er veel geluiden zijn over onzekerheid, geldt ook hier: “Who Dares Wins”. Door goed op de hoogte te zijn van de veranderingen kan een ondernemer tijdens deze periode floreren, waarbij de afwachtende wellicht veel kansen laat liggen op financieel gebied.

*De World Trade Organization (WTO) is een organisatie die zich bezig houd met de regulering van internationale handel tussen landen op een inter-governmentaal niveau, en werd in 1995 door 123 landen ondertekend in Marrakesh, Marokko. Heden zijn 164 landen aangesloten bij deze organisatie. Door het verschaffen van goede onderhandelingskaders, voor lid landen, op het gebied van  geschillenbeslechting en handelsverdragen kan de WTO zich richten op het reguleren van de handel op intellectuele eigendommen, goederen en diensten. Met uitzondering van zaken zoals nationale veiligheid en milieubescherming is discriminatie tussen handels partners verboden door de WTO, en handels onenigheden tussen handels partners worden door onafhankelijke rechters beslecht.

**Het artikel “On the Effects of GATT/WTO Membership on Trade: They are positive and Large After All” van 01/Juli/2019 geeft aan dat een “Hard Brexit”, zoals een Brexit volgens de WTO regels vaak word genoemd, een unieke bijdrage aan de stabiliteit van de wereldeconomie biedt.

Brede schuldenaanpak door de Nederlandse overheid

Brede schuldenaanpak door de Nederlandse overheid

Iedereen komt weleens in aanraking met schulden. Sommige schulden zijn overwogen, zoals een hypotheek of een lening voor onderneming als starter. Andere kunnen onverwacht komen door bijvoorbeeld werkeloosheid of door een echtscheiding. Beide smaken kunnen uw leven financieel behoorlijk problematisch maken wanneer er door opstapeling van schulden onverhoopt een achterstalligheid optreedt. Hierbij is de additionele zorg over betalingen aan incassobureaus, deurwaarders etc. er eentje die de al benauwende situatie snel van kwaad tot erger kan maken. De overheid wil zich mede daarom gaan inspannen met als doel om de collectieve schuldenlast van de Nederlandse bevolking te reduceren.

De ernst van de schuldenproblematiek

Volgens de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er naar schatting 1.4 miljoen Nederlandse huishoudens met schulden die als risicovol (840.000 huishoudens) of problematisch (540.000 huishoudens) worden aangemerkt.

De uitdaging ligt in het feit dat er formeel maar 193.000 van deze 1.4 miljoen huishoudens bekend en geregistreerd zijn bij schuldverleningsinstanties. Als gevolg hiervan is er maar een klein deel bij (schuld) hulpverlenende instanties of bij het WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) bekend. Hulp kan er daarom niet of niet toereikend geboden.

Oorzaken van de Nederlandse schuldenproblematiek

Rijksuniversiteit Groningen heeft in samenwerking met Syncasso gerechtsdeurwaarders, Kredietbank Nederland en Stichting Lezen & Schrijven een gedetailleerd onderzoek verricht, waaruit voort is gekomen dat:

 • Meer dan 50% van de schuldenaren als “laaggeletterd” kunnen worden gedefinieerd. Een lagere opleiding staat dus vaak in relatie tot meer schulden.
 • Vrouwen kwetsbaarder zijn voor schulden, dan mannen. Dit is mede door “inkomstenterugval” bij echtscheiding en omdat er meer eenoudergezinnen zijn met een vrouw aan het hoofd (23%), dan waar een man voor de kinderen zorgt (14%).

Verder geeft de Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) aan dat minstens 40% van de Nederlanders moeite hebben met hun eigen financiële administratie. In een samenleving waar inkomensvoorzieningen complexer lijken te worden door toeslagen, subsidies en heffingen is dit niet erg rustgevend.

Inzet van landelijke en lokale overheid

De overheid wil op landelijk niveau een realistischer perspectief op zelfredzaamheid en wil daarom de hoeveelheid problematische en risicovolle schulden onder de Nederlandse bevolking terugdringen. Een maatschappelijk verantwoord incassobeleid krijgt hierdoor een hogere prioriteit.

De Gemeente Arnhem is een leidend voorbeeld van dit nieuwe overheidsbeleid. Per 1 januari 2020 wordt er ongeveer 2.3 miljoen euro kwijtgescholden aan personen die voorheen een bijstandsuitkering hadden, maar die geld moesten terugbetalen toen zij weer betaald werk kregen. In dit geval was dit het resultaat van een vaststelling van het incassotarief op EUR 75,- ipv een percentuele berekening over de hoofdsom van de schuld.

Conclusie

Zowel de schuldenaar als de schuldeiser hebben naast hun rechten ook plichten> Het volgende moet u dus als ondernemer goed in overweging nemen:

 • Ondanks dat het de plicht is van alle schuldenaren om hun financiële schulden tijdig te betalen, is het aan u als ondernemer om goed in beeld te krijgen met wie u zaken doet. Wat is de kredietwaardigheid van uw afnemers en klanten, zo gezegd.
 • Doet u zaken met een groot bedrijf met veel liquide middelen, dan zal u zich minder ongerust hoeven maken. Geeft u uw klanten de mogelijkheid om op rekening te kopen, wees dan bewust van een groter risico omdat zij een verhoogde kans hebben op wanbetaling.
 • Het is altijd wijsheid om uw Algemene Voorwaarden scherp te houden voordat u diensten levert of producten overhandigd aan nieuwe klanten.