Hoe om te gaan met dubieuze incassobureaus?

Een dubieus incassobureau is een incassobureau die de consument onder hoge druk zet en angst inboezemt door een intimiderend gedrag. Zodra de consument een weerwoord geeft, wordt er vervolgens vaak niet op gereageerd. De Nederlandse wetgeving wordt met regelmaat met voeten getreden.

Wat zijn de gevolgen?

Door dubieuze incassobureaus komt de debiteur vaak alleen nog maar dieper in de schulden, terwijl de Nederlandse wetgeving dit in de kern nooit bedoeld heeft. Helaas is het zo dat omdat de mogelijke verdiensten aanlokkelijk zijn, er verkeerde incassopraktijken aan over gehouden kunnen worden. 

Een ander groot probleem dat zich al langere tijd heeft aangediend zijn de onterechte rekeningen. Als verweer wordt er vaak als reden gegeven dat de kosten van kantoor automatisering de hoge rekeningen rechtvaardigen. Ook in dit soort gevallen geeft een dubieus incassobureau vaak geen adequate reactie als de consument er om vraagt.

Doel van een integer incassobureau

Het doel van een integer (Juridisch) incassobureau is om de openstaande schulden die een debiteur heeft zo snel mogelijk betaald te krijgen aan de crediteur. Dit is ook de wettelijke insteek van de regering. Zorg dat u als crediteur altijd met een integer (Juridisch) incassobureau in zee gaat. Dit beschermt uw eigen bedrijf tegen reputatieschade en vermijdt bij uw debiteuren onnodige misère. 

Consumentenbond en het NVI

Voor klachten over dubieuze incassobureaus en hun handelspraktijken kan men terecht bij de Consumentenbond en het NVI. Het gaan dan vaak om intimiderend gedrag, bedreigingen en extreem hoge incassokosten. Het NVI vecht al geruime tijd voor een harder aanpak van dubieuze incassobureaus en strengere wetgeving voor deze markt. Televisieprogramma’s, zoals Radar, kunnen benadeelden ook van hulp voorzien door landelijk bekendheid te geven van de problemen.

Nog even het volgende over beslaglegging

Houd er rekening mee dat een incassobureau geen beslaglegging mag doen op uw eigendommen, dat mag alleen een gerechtsdeurwaarder doen nadat er een gerechtelijke uitspraak is geweest. Let ook op voor niet-bestaande rekeningen. Men wordt gebeld door dubieuze incassobureaus of bedrijven omtrent een dienst of product die zogenaamd  gekocht was, maar nooit afgerekend. Betaal nooit, maar meld het zeker wel! Dit kan bij de Consumentenbond en het NVI.

Conclusie

Dubieuze incassobureaus bedienen zich van twijfelachtige handelingen die niet wettelijk zijn toegestaan, maar via de Consumentenbond en het NVI kan een iedereen melding maken van alle malprestaties die binnen de incassobranche plaatsvinden. Ook televisieprogramma’s kunnen hulp bieden.

Een vergunning & wettelijke register voor incassobureaus.

Er is in de afgelopen jaren veel gesproken en geklaagd over malafide incassobureaus die met ongeoorloofde pressie middelen en te hoge kosten de schuldenaar naar de emotionele en financiële ondergang jaagt. Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, wil daarom dat er een wet word aangenomen dat incassobureaus verplicht stelt om een vergunning te hebben en zich in een register te laten opnemen. Hiermee wordt de schuldenaar beschermd van malafide incassobureaus en hun praktijken.

Met dit wetsvoorstel, dat onderdeel is van het regeer akkoord, wil het kabinet de bonafide incassobureaus van de malafide organisaties scheiden. De schuldeiser, die in zijn recht staat, moet uiteraard zijn uitgeleende geld terug kunnen krijgen. Wel is het zo dat de schuldenaar niet dieper in de financiële problemen mag word gedrukt.

Omdat het innen van de schuld op een ethische en verantwoorde manier moet gebeuren, wil het kabinet via een “brede schuldenaanpak” de malafide incasso praktijken en bureaus van de financiële markt weren.

In de toekomst zullen alle incassobureaus die een vergunning hebben en ingeschreven staan bij het landelijke register, wettelijk en legaal schulden mogen innen bij de schuldenaars. Een vergunning word verschaft als blijkt dat ze de schuldenaars juist en duidelijk inlichten over de afbetalingsmogelijkheden van hun schulden. Ook moet het incassobureau personeel, die met de schuldenaars en schuldeisers werken, kunnen aantonen dat ze geen relevant strafblad heeft. Dit om “de kat niet op het spek te binden”, zo gezegd. Boetes zullen worden uitgeschreven aan incassobureaus die zich niet aan de wet houden.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) kan vanaf 01 April 2020 tot de volgende noodregeling overgaan. Kunt u uw boetes niet meer betalen?. Het (CJIB) kan uw betaling(en) daarvan opschorten met vier maanden, maar als de schuldenaar aanklopt bij de schuldsanering kan dat met acht maanden worden verlengd. Na deze adempauze moet u als schuldenaar deze boetes wel gaan betalen, alhoewel de tweede kamer een vorm van kwijtschelding overweegt en bespreekt.

Hier heeft u vijf adviezen hoe u met incassobureaus moet omgaan.

  • Controleer de rekening die u ontvangt. Regelmatig proberen malafide incassobureaus u tot betaling van rekeningen over te laten gaan van producten & diensten die u nooit heeft gekocht. Eis het originele contract en/of nota, want hieruit kunt u de rechtmatigheid herleiden van hun betalingsverzoek.
  • Is de rekening wel terecht ?, controleer dan toch de opgevoerde kosten. U hoort eerst een brief te ontvangen waarin wordt vermeld dat u binnen veertien dagen de rekening moet betalen. Het is pas na deze periode van veertien dagen dat de opvoering van de incassokosten is toegestaan. Wel moet u rekening houden met de wettelijk toegestane incassokosten. Deze beginnen altijd met een minimum van €40,00, en daarna ook de wettelijk vastgestelde percentages. Voor de eerste €2500,00 is dat 15%, maar u moet ook rekening houden dat een wettelijke rente van 2% per annum toegestaan is.
  • Heeft u klachten over een incassobureau?. U kunt via de consuwijzer, online klachtenwebsites of bij de branche vereniging NVI terecht voor uw klachten over intimidatie en andere ondeugdelijke praktijken. Zij kunnen u verder adviseren.
  • Is de rekening wel terecht, maar erg hoog? Neem telefonisch contact met de incassobureau in kwestie, en leg hun uw financiële probleem voor. Ondanks dat het voor een incassobureau niet verplicht is om een betalingsregeling met u te schikken, is het zeker mogelijk dat ze akkoord gaan met dit verzoek. “Radiostilte” van uw kant is nooit een goed idee, omdat u uiteindelijk met veel meer kosten wordt geconfronteerd.
  • Is de rekening onterecht/niet correct, dan moet u altijd terug vechten. Malafide incassobureaus kunnen op verschillende manieren aandringen dat u de onterechte rekening(en) toch betaald, ondanks dat u de nota goed heeft gecontroleerd. Houd alles bij over het telefonisch en schriftelijk contact dat u heeft gehad met het incassobureau, ook de eventuele bedreigingen. Verwittig het incassobureau altijd dat u een jurist/advocaat gaat inschakelen en/of aangifte gaat doen bij de politie. Houd er rekening mee dat een incassobureau u nooit wettelijk mag dagvaarden, dat mag alleen gebeuren door een deurwaarder. Ook zal een deurwaarder nooit langs komen zonder dat er voor een betalingsverplichting een rechtsgeldige basis hiervoor is.