Wordt u ook gepest door telemarketeers?

Telecommunicatiewetgeving

Al jaren worden wij lastiggevallen door ongewenste telefoontjes van callcenters, telemarketeers en andere bedrijven waarop wij helemaal niet zitten te wachten. Ook buitenlandse bedrijven bellen regelmatig naar Nederland en spreken dan vaak alleen in het Engels of Duits. Met onderdrukte en geblokkeerde nummers werden mensen dan dagenlang benaderd voor de aanschaf van allerlei producten en/of diensten. Denk dan aan energieleveranciers en computer/software reparatiediensten. Jarenlang is in Nederland landelijk hierover geklaagd, maar de regering deed daar vrij weinig mee. Dit jaar is daar met de nieuwe telecommunicatiewet toch verandering in gekomen.

Bel-me-niet-register

Tot juli 2021 bestond het bel-me-niet-register, maar dat is sinds de nieuwe wetgeving opgeheven. Op dit register kon je je gegevens achterlaten en na ongeveer zes maanden zouden de ongewenste telefoontjes ophouden, althans dat was de bedoeling. Helaas belden veel bedrijven toch nog.

Telecommunicatiewet

De telecommunicatiewet is aangescherpt. Dit betekent dat de opt-in-systeem het oude bel-me-niet-register heeft vervangen. Verkopers mogen je nu alleen bellen als je speciaal toestemming hebt gegeven. Ook zzp’ers mogen niet zomaar meer worden benaderd. De enige uitzondering is als je al klant bent of in de laatste drie jaren klant bent geweest bij het bellende bedrijf.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Het ACM verzorgt de handhaving van deze regels omtrent de telecommunicatiewetgeving, en schrijft boetes uit waar nodig.  Sinds de aanscherping van de telecommunicatiewetgeving ligt de bewijslast van toestemming bij het bellend bedrijf en niet meer bij diegene die benaderd wordt. 

Er is in 2020 massaal geklaagd over de overtredingen van het Bel-me-niet-register met maar liefst 3700 meldingen. Het ACM gaat sinds de invoering van de nieuwe wetgeving veel strenger en actiever handhaven, en dat zal nu veel makkelijker gaan met de nieuwe spelregels.

WhatsApp Fraude

RTL Nieuws heeft in 2020 ontdekt dat bij veel callcenter medewerkers regelmatig de persoonlijke data van hun klanten doorverkopen aan criminelen. Hier wordt vervolgens fraude mee gepleegd. Er is geconstateerd dat er op het internet een grootschalige markt is voor dit soort informatie, waar vervolgens uitgebreid WhatsApp fraude mee wordt gepleegd. De gebruikte vorm van fraude heet vriend-in-nood fraude en wordt gehanteerd om ouderen en kwetsbaren te bellen waarbij ze zich doen voorkomen als een familielid of een bekende. Het meeste van deze doorverkochte gegevens komt van callcenters die energiecontracten verkopen. De meest verhandelde gegevens zijn namen, geboortedata, adressen, telefoonnummers, maar ook bankgegevens. Op het internet zijn chatgroepen en fora gevonden waar dit soort informatie tegen betaling worden aangeboden, wat uiteraard verboden is.

Consuwijzer

Via Consuwijzer kunt u advies inwinnen over het blokkeren van hardnekkige bellers, nepnummers en stalkers. Het blokkeren van nummers, onderzoek laten doen naar vreemde nummers door uw provider en aangifte doen van stalking bij de politie zijn enkele opties die op de Consuwijzer website worden uitgelegd.

Meldpunt Telemarketing

Sinds de telecommunicatiewet is aangepast bestaat het bel-me-niet-register niet meer. U kunt u nu via een opt-in of opt-out beltoestemming verlenen of weigeren. Bij het Meldpunt Telemarketing kunt u melding maken als u toch ongewenst benaderd wordt.

Wordt u gebeld door een bedrijf/instantie die ooit van u een opt-in heeft gekregen maar u wilt niet meer door hun gebeld worden, dan kunt u tijdens het telefoongesprek gebruik maken van het Recht van Bezwaar. Dit Recht van Bezwaar kan alleen per bedrijf worden ingezet en niet overkoepelend voor meerdere bedrijven tegelijk. Het bellende bedrijf is dan wettelijk verplicht om u uit hun bellijsten te verwijderen.

Wat valt buiten de nieuwe wetswijziging

Er zijn organisaties die buiten de nieuwe wetswijzigingen vallen. Dit zijn organisaties die aan marktonderzoek doen. Wilt u ook dat dit soort organisaties u niet meer bellen dan moet u zich specifiek aanmelden op de website van onderzoekfilter.

Anoniem bellen

Anoniem bellen is sinds 1 juli 2021 verboden. Het nummer van het bellende bedrijf moet zichtbaar zijn, is dat niet zo dan moet de provider van de persoon die gebeld wordt de nummer en gegevens van de beller altijd achterhalen als daar om gevraagd wordt.

Conclusie

De nieuwe telecommunicatiewetgeving geeft het ACM meer macht om bij overschrijdend gedrag boetes uit te schrijven aan bedrijven die de fout in gaan. U heeft de mogelijkheid uzelf uit diverse registers te schrijven. Naast opdringerige bedrijven zijn ook fraudeurs bezig met het lastigvallen. Let dus goed op wie u daadwerkelijk aan de telefoonlijn hebt of in uw berichten box hebt staan. Luister naar uw onderbuikgevoel! Laat het even bezinken uit zelfbescherming om te voorkomen dat u acties doet waarvan u achteraf spijt krijgt. Staat u een ongevraagd en/of opdringerig gesprek niet aan, dan kan u altijd nog ophangen.

Gebruikte links:

De rechtsgeldigheid van cameratoezicht (wat zijn de regels?)

Camera’s als elektronische beveiligers van commerciële en privé-eigendommen zijn al jaren orde van de dag als bescherming tegen diefstal en ander crimineel gedrag. Maar hoe zit het met de landelijke regelgeving omtrent het maken en gebruiken van het opgenomen materiaal? Wat is wettelijk toegestaan?

Politie

De politie maakt veelvuldig gebruik van camerabeelden, dit om crimineel gedrag te bevestigen, bewijzen en criminelen aansprakelijk te stellen. Via de databank ‘Camera in beeld’ kan de politie snel de juiste camera’s vinden en achterhalen wat deze elektronische “ogen” hebben waargenomen op een plaats delict. Deze databank geeft zowel particuliere als overheidscamera’s weer en in het geval van particuliere camera’s neemt de politie contact op met de eigenaren om de camerabeelden op te vragen. 

De politie kijkt niet mee met uw camerabeelden. Wel weten zij, mits u zich heeft aangemeld, welke gedeelten van de straat met uw camera’s worden opgenomen. Er wordt alleen contact met u opgenomen als uw beelden mogelijk zouden kunnen helpen bij een opsporingsonderzoek. Houdt er rekening mee dat camerabeelden van particulieren en ondernemers mogen worden ingebracht als bewijslast in een rechtzaak.

Databank “Camera in Beeld”

Niet alle particuliere camera’s staan geregistreerd bij deze databank, maar wel heel veel. Bij overheidscamera’s ligt dat anders. Bij de politie worden de camera en contact gegevens in een camera-registratiesysteem opgeslagen, waardoor de informatie alleen voor politiebeambten beschikbaar is. Het gaat hierbij onder andere om informatie over locaties, beeldkwaliteit, wie de beelden bewaard, hoelang de beelden worden bewaard en om wat voor soort beelden het gaat.

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland is het een grondrecht dat de privacy van iedereen wordt beschermd. Dit grondrecht wordt beschermd door een onafhankelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat hier om alle persoonsgegevens, dus ook van de gehele overheid, bedrijfsleven, alle burgers, scholen, verenigingen en stichtingen.

Neemt uw camera beelden en opnamen van de openbare weg, goederen of van personen terwijl dat niet nodig is, dan wordt de Nederlandse wet overtreden. De Autoriteit Persoonsgegevens kan hiertegen optreden, als zij hier kennis van nemen. Het gaat hier niet om minimale beelden, omdat de situatie het onmogelijk maakt om dat niet te doen. Bijvoorbeeld; als uw voordeur aan de openbare weg grenst.

Camera’s rond eigen woning en/of bedrijf

Het plaatsen en gebruiken van camera’s rond uw eigen woning en/of bedrijf is toegestaan, maar er zijn wel regels aan verbonden. 

 • U mag alleen beelden en opnamen maken met als doel om de persoonlijke en bedrijfseigendommen te beschermen. Deze beelden en opnamen mogen niet worden gebruikt om de privacy te schenden van mensen, dieren en goederen.
 • Bij camerabewaking van eigendommen is het soms onvermijdelijk dat er enig overlap is met openbare gronden, zoals een stoep. Dit is toegestaan, maar moet wel duidelijk binnen de perken blijven.
 • Particulieren en bedrijven moeten altijd kenbaar maken dat er cameratoezicht aanwezig is en dat er opnamen gemaakt kunnen worden. Doorgaans gebeurt dit doormiddel van een bordje of een sticker op of bij een deur of hek.
 • De beelden mogen niet voor derden bereikbaar zijn en worden meestal niet langer dan 28 dagen bewaard.

Het doelbewust richten van uw camera’s en het filmen en opnemen van beelden van de openbare weg of van het terrein van uw buren mag hooguit in zeer uitzonderlijke gevallen. Benader de Autoriteit Persoonsgegevens over wat wel en niet mag. 

Wilt u camera’s plaatsen aan huis? Dan kunt u het stappenplan (zie bron onderaan artikel) van de Autoriteit Persoonsgegevens hanteren. 

Uw gemeente en cameratoezicht (openbare ruimte)

Elke gemeente mag de openbare orde handhaven doormiddel van cameratoezicht op openbare plaatsen. Vaak wordt er bij frequente straatroof, hangjongeren, drugsdealers en zakkenrollers cameratoezicht ingezet en gebruikt. Dit gebeurt onder andere bij uitgaanscentra waar veel mensen op af komen. Wel moet er aan strenge voorwaarden worden voldaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving waar deze strenge voorwaarden uit voortkomen.

De overheid, zowel landelijk als lokaal, mag alleen cameratoezicht inzetten onder de volgende voorwaarden:

 • Het opsporen van criminaliteit,
 • Het handhaven van de openbare orde.
 • Het handhaven van de verkeersveiligheid.

Het inzetten van mobiele/verplaatsbare camera’s door gemeenten komt zeer vaak voor, en dit wordt een flexibel cameratoezicht genoemd. Deze camera’s staan op een onderstel dat makkelijk verplaatsbaar is. De voordelen hiervan zijn:

 • De gemeente hoeft niet steeds vaste camera’s te verplaatsen. Voor het verplaatsen van vaste camera’s is telkens een aparte aanvraag noodzakelijk.
 • Het is snel inzetbaar bij overlast dat zich telkens snel verplaatst.

Cameratoezicht op de werkvloer en in winkels

Alleen als het echt nodig is mogen camera’s in winkels en op de werkvloer geplaatst worden en meestal is dat bij de kassa’s, ingang en in magazijnen. Wel moet er duidelijk aangegeven worden dat er cameratoezicht aanwezig is, anders is de winkeleigenaar of werkgever in overtreding van de wet.

In het geval dat er veel wordt gestolen mag een winkeleigenaar of werkgever cameratoezicht plaatsen zonder dat het gemeld wordt. Dit is alleen toegestaan als men niet op een andere manier kan voorkomen dat er gestolen wordt.

Als de werkgever diefstal en fraude door werknemers wil bestrijden doormiddel van grootschalig en/of systematisch cameratoezicht dan moet er een data protection impact assessment (DPIA) worden uitgevoerd.

Conclusie

De wettelijke regels omtrent het hebben en gebruiken van cameratoezicht is maatwerk. Het is noodzakelijk dat u zich als ondernemer en als burger bewust bent van alle regels en dan pas overgaat tot het gebruik van cameratoezicht.

Er zijn vele voordelen te behalen om cameratoezicht toe te passen en dringt de criminaliteit lokaal zeker terug en zal de pakkans vergroten. U zal zich ongetwijfeld veiliger voelen hoewel u desondanks nog steeds opmerkzaam en alert in uw omgeving zal moeten zijn. 

In de onderstaande bronnen kunt u zich uitgebreid laten informeren voordat u overgaat tot het plaatsen van cameratoezicht. 

Bronnen

 1. Politie – Camera in Beeld
 2. Rijksoverheid – Straatroof, overvallen en woninginbraak
 3. Autoriteit Persoonsgegevens – Camera’s thuis en bij de buren
 4. Autoriteit Persoonsgegevens – Cameratoezicht op openbare plaatsen
 5. Autoriteit Persoonsgegevens – Cameratoezicht op de werkplek
 6. Autoriteit Persoonsgegevens – Kom in actie bij een datalek
 7. Autoriteit Persoonsgegevens – Stappenplan bij camera’s aan huis
 8. Autoriteit Persoonsgegevens – Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 9. Autoriteit Persoonsgegevens – Mag mijn werkgever een verborgen camera gebruiken?

Ziekteverzuim, wat staat er in de wet?

Arbeidsrecht is een behoorlijk uitgebreid en veelzijdig onderwerp, dat eigenlijk per aspect besproken zou moeten worden. In dit artikel zullen we een aantal sleutelpunten belichten mbt wetgeving rondom het ziekteverzuim.

Eerste stappen bij ziekte

Bij ziekte moet de werknemer dat wettelijk gezien direct melden aan de werkgever. De regels voor het ziek melden kan een werknemer vinden in zijn/haar arbeidsovereenkomst met de werkgever, de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst), maar ook in het bedrijfsreglement.

De medische of psychische klachten die een werknemer ervaart hoeven wettelijk niet aan de werkgever te worden doorgegeven. Ook mag uw werkgever daar ook niet naar vragen. Wat de werkgever wél mag vragen is of de klachten zijn ontstaan door een bedrijfsongeval.

Bedrijfsarts

De werkgever kan van de zieke werknemer verwacht dat hij/zij naar een bedrijfsarts gaat. Vanwege de recht op privacy is de bedrijfsarts enigszins beperkt in het vrijgeven van informatie omtrent de medische klachten en historie van de werknemer richting de werkgever. De ziekte en de behandeling ervan vallen namelijk onder de medische informatie die niet zonder toestemming van de werknemer besproken mogen worden met derden.

Wat de bedrijfsarts wel aan de werkgever mag doorgeven is het volgende:

 • Of de werknemer wel werkelijk ziek is of niet.
 • Hoelang de ziekte naar alle waarschijnlijkheid gaat duren.
 • Wat de mate van arbeidsongeschiktheid is, en wat de taken zijn die de werknemer nog kan doen op het werk.
 • Welke bijdrage de werkgever kan doen, zodat de werknemer het werk kan uitvoeren. (Bijvoorbeeld door de werkplek aan te passen.)

De zieke werknemer moet doen wat door de bedrijfsarts wordt opgedragen. Mocht de werknemer het niet eens zijn met de bevindingen van de bedrijfsarts, dan kan een “second opinion” worden aangevraagd bij de bedrijfsarts. De werkgever zal hier de kosten voor moeten dragen. Een ander alternatief is het zogenaamde “deskundigenoordeel”. Dit deskundigenoordeel moet bij het UWV worden aangevraagd. De kosten hiervoor zijn voor de rekening van de werknemer.

Doorbetalen van het loon

Over het algemeen zal de werkgever minimaal 70% van het loon van de werknemer bij ziekte, moeten doorbetalen. Als de werknemer een vast contract heeft, dan moet de werkgever dat twee jaar lang doen. Het tijdelijk of helemaal stopzetten van het loon mag alleen als de werknemer zich niet houdt aan de regels voor re-integratie of weigert om passend werk te aanvaarden. Wel moet de werkgever de intentie om het loon stop te zetten schriftelijk aanzeggen bij de werknemer.

Re-integratie

De werkgever en werknemer moeten in goed overleg bekijken hoe de werknemer naar de functie terug kan waarvoor hij/zij is aangenomen, dit proces heet re-integratie. Zolang dat niet kan, moet er gekeken worden naar passend werk bij de huidige werkgever. Is er ondanks alle pogingen geen mogelijkheid om terug te keren naar de originele functie of naar passend werk, dan moet de werkgever opzoek naar werk bij een andere werkgever.

Betermelding

Een werknemer moet zich altijd beter melden bij de werkgever zodra er sprake is van een volledige genezing. Als de bedrijfsarts vindt dat de werknemer beter is, dan kan het zijn dat de werknemer ook door de bedrijfsarts of werkgever beter wordt gemeld. Als de werknemer 100% beter is, dan moet de werkgever hem/haar altijd beter melden. Mocht de werknemer in deze gevallen een afwijkende mening zijn toegedaan dan de werkgever, dan moet via een deskundigenoordeel het UWV worden ingeschakeld.

Werkgever accepteert de ziekmelding niet

Als een werknemer zich volgens de geldende regels heeft ziekgemeld, dan mag de werkgever de ziekmelding niet weigeren. Wel mag de werkgever een bedrijfsarts inschakelen als er twijfel bestaat over de ziekmelding. Mocht een werkgever de ziekmelding toch weigeren, dan kan de werknemer een brief sturen waarin wordt gevraagd om de ziekmelding te accepteren. Blijft de werkgever volharden, dan moet de werknemer contact opnemen met een jurist of advocaat.

Ontslag tijdens de ziekte periode

Normaal gesproken mag een werkgever de werknemer niet ontslaan tijdens de ziekteperiode. Wel zijn er een aantal uitzonderingen op deze regel.

 • De werknemer werkt niet mee aan de re-integratie.
 • Het ontslag valt binnen de proefperiode.
 • Bij faillissement van de werkgever.
 • Als de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • Bij geen verlenging van het tijdelijk contract.
 • De werknemer is langer dan twee jaar ziek.
 • Ontslag op staande voet.

Vakantiedagen

Wettelijk gezien hoeft de werknemer bij ziekte geen vakantiedagen in te leveren. Dit geldt ook als de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt. Wel kan het zijn dat er een clausule is bedongen door de werkgever dat bij ziekte de bovenwettelijke vakantiedagen wel opgenomen dienen te worden, maar dat moet wel in het arbeidsovereenkomst vermeld staan.

Bij ziekte de deur uit

Een werkgever mag niet van de werknemer verwachten dat hij/zij de hele dag thuisblijft. De werkgever mag wel van de werknemer verwachten hij/zij zich aan de bedrijfsregels houdt, maar die moeten wel redelijk en billijk zijn. Bijvoorbeeld, de werknemer moet elke werkdag op een vaste tijd thuis zijn voor overleg of controle. Kan de werknemer om die tijd niet thuis zijn, moet dat wel vooraf gemeld worden. Ziekenhuis of huisarts bezoek kan hier een reden voor zijn.

Deskundigenoordeel van het UWV

Een deskundigenoordeel kan zowel door de werkgever als door de werknemer worden aangevraagd bij het UWV. Voor de werkgever liggen de kosten op €400,– en voor de werknemer op €100,–. Dit middel wordt aangewend als de werkgever en werknemer er niet uit komen, en dan de UWV als bemiddelaar erbij betrekt. De Deskundigenoordeel – Werkgever en de Deskundigenoordeel – Werknemer verwijzen naar de beide mogelijkheden.

Vaststellingsovereenkomst

Als twee of meer partijen een wettelijk bindende regeling willen treffen om een geschil te voorkomen of om een bestaande geschil op te lossen, dan wordt dat vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Binnen het arbeidsrecht is een vaststellingsovereenkomst erg populair. Als een werkgever en werknemer een ontslag met wederzijds goedvinden willen regelen, zonder tussenkomst van het UWV en de Kantonrechter, dan gebeurt dat via een vaststellingsovereenkomst. Men moet rekening houden met een herroepingstermijn van 14 dagen waarin het akkoord door de partijen kan worden ingetrokken. Onderteken daarom nooit een vaststellingsovereenkomst totdat u het hebt laten nakijken door een jurist of advocaat.

Wet verbetering poortwachter

In de Wet verbetering poortwachter wordt voorgeschreven dat vanaf de 1ste ziektedag de werknemer actief wordt begeleid, met een snelle terugkeer tot het arbeidsproces als doel.

Zowel de werkgever als de werknemer hebben een aantal wettelijke verplichtingen aan welk zij wettelijk moeten voldoen, en bij langdurig ziekteverzuim is het verplicht maken van een Plan van Aanpak onderdeel van het re-integratieproces.

Conclusie

De regelgeving omtrent het ziekteverzuim is uitgebreid in de Nederlandse wetgeving vastgelegd, maar het is altijd raadzaam om op arbeidsrechtelijk vlak advies in te winnen bij een jurist of advocaat.

U heeft uw vonnis van de rechter ontvangen, wat nu?

Als u het vonnis van de rechter krijgt toegestuurd dan staan daar de volgende zaken in:

 • Het procesverloop
 • De motivering van de beslissing
 • De beslissing met betrekking tot de proceskosten. De overwegend in het ongelijk gestelde partij moet deze kosten betalen.

Een belangrijk detail is dat de wederpartij de kans krijgt om zich binnen drie maanden te beroepen op de uitspraak van de rechter. Men kan tegen een eindvonnis of arrest “in hoger beroep” en na een uitspraak “in cassatie” gaan. Wanneer een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard dan kunt u vrij tot executie overgaan. Wanneer de andere partij niet in hoger beroep gaat is het vonnis ook definitief bindend.

De deurwaarder zal de verschillende vormen van beslaglegging inzetten om het vonnis van de rechter tot uitvoer te brengen. Of u nu een schuldeiser of schuldenaar bent, het is belangrijk om de consequenties van uw keuzes en handelingen te kennen en te begrijpen.

In dit artikel behandelen wij de volgende zaken:

 • Het executeren van het vonnis
 • Faillissement
 • Kosten & Tarieven

Het executeren van het vonnis
Zodra u als schuldeiser het vonnis van de rechter hebt ontvangen zal de deurwaarder over gaan tot executie en uw debiteur een bevel tot betaling doen toekomen. In juridische termen heet dit een “Betekening en Bevel”. Vaak wordt er dan wel betaald maar niet altijd. Ook in deze fase kan men een betalingsafspraak maken. Bij het uitblijven van de betaling kan men overgaan tot beslaglegging.

Het begrip “Executie” duidt hier op het uitvoeren van een bepaald recht of een vonnis. De schuldenaar zal altijd eerst schriftelijk en persoonlijk door de deurwaarder worden benaderd. Als het bevel van de deurwaarder geen betalingen tot effect heeft, zal men overgaan tot de daadwerkelijke executie. Een executoriale titel is altijd noodzakelijk voordat een executie mag worden uitgevoerd en dat is het vonnis zoals door de rechter is uitgesproken en er sprake is van uitvoerbaarheid bij voorraad. Ook moet men rekening houden of er geen beroep tegen het vonnis meer mogelijk is. Zodra de schuldenaar niet aan het vonnis voldoet, kan de schuldeiser het vonnis ten uitvoer laten leggen door een deurwaarder. De hieronder genoemde vormen van beslaglegging kunnen door u worden aangewend om uw schuldenaar tot betaling te bewegen.

 • Derden beslag onder de werkgever of uitkerende instantie of andere derden die nog een bedrag aan uw schuldenaar moeten betalen.
 • Conservatoir beslag
 • Derden beslag onder de bank
 • Beslag op roerende en onroerende zaken
 • Bodembeslag, door de Belastingdienst

Om u een indruk te geven van beslaglegging hebben wij het bankbeslag eruit gelicht. Men moet bij een bankbeslag rekening houden dat het om een moment opname gaat, dit in tegenstelling tot de andere vormen van derdenbeslag. Ten opzichte van de houder van een bankrekening heeft de desbetreffende bank namelijk een doorlopende verplichting. Volgens de wet hoeft een bank bij beslaglegging alleen het saldo op te geven dat op het moment van beslaglegging ook daadwerkelijk op de genoemde rekening(en) staat.

Voorbeeld:
Bij een bankbeslag geldt dat het saldo van de betreffende dag en tijdstip leidend is. Indien de rekening van de schuldenaar op de dag van beslagname onvoldoende is om de schuld mee te betalen vis je helaas (deels) achter het net omdat het beslag alleen betrekking heeft op het saldo op de rekening op het moment van de beslaglegging. Bedragen die daarna op de rekening worden bijgeschreven vallen niet onder het beslag. De gerechtsdeurwaarder alleen kan dit uitvoeren en het verzoek indienen bij de bank(en) waarvan de IBAN-nummers bekend zijn. Dit proces kun je herhalen zo vaak als je wilt, echter moet u er wel rekening mee houden dat de kosten hierdoor oplopen. De bank heeft het recht om er vier weken over doen om de deurwaarder een schriftelijk antwoord te geven.

In overleg met het juridisch incassobureau zal de schuldeiser beslissen welke vormen van beslag er worden ingezet om de schuldenaar te bewegen om tot betaling van de schulden over te gaan. Het juridisch incassobureau blijft van begin tot eind uw aanspreekpunt voor vragen en informatie. De keuzes kunnen gevolgen hebben voor de schuldeiser als de schuldenaar failliet gaat of inkomen heeft wat onder de beslagvrije voet ligt. U zult dan uiteindelijk zelf deze kosten voor de beslagleggingen moeten betalen. Dit valt niet onder de no cure no pay regeling, want u heeft immers een vonnis dat in uw voordeel is uitgesproken en mogelijk op een later tijdstip alsnog geëxecuteerd kan worden.

Tijdens het executieproces dient men rekening te houden met een aantal zaken, waarvan hieronder enkelen zijn genoemd.

 • Beslagvrije voet: Bij de beslagvrije voet dient u rekening te houden met het bestaansminimum van de schuldenaar, want deze dient namelijk ten alle tijden gewaarborgd te worden. Dit betekent dat een door de wetgever vastgesteld bedrag aan inkomen niet in beslag kan worden genomen.
 • Beslag op toeslagen: Bij een beslag op toeslagen dient men altijd rekening te houden met de redenen waarom deze toeslagen ooit zijn toegekend. Er moet in enige mate sprake zijn van een correlatie tussen de schuld en de beslaglegging op de toeslag.
 • Verbod op beslaglegging: Er zijn goederen die wettelijk niet onder de beslaglegging mogen vallen. Zaken van een “hoogstpersoonlijke aard”, zoals trouwringen en gezelschapsdieren worden buiten de beslaglegging gehouden. Ook de gereedschappen van ambachtslieden of werklieden vallen hieronder.
 • Verjaring van schulden: Men kan met de verjaring van schulden te maken krijgen tijdens het incassoproces. Niet elke schuld heeft dezelfde verjaringstermijn, maar de meeste schulden verjaren binnen een termijn van 2 tot 5 jaar. Daartegenover verjaard een vordering uit hoofde van een vonnis pas na 20 jaar.
 • Looncessie: Bij looncessie eist de schuldeiser dat de werkgever van de schuldenaar medewerking verleent en dat er op grond van een “Akte van Cessie” een gedeelte van het (toekomstige) loon aan de schuldeiser wordt uitbetaald. Vaak gebeurt dit via een incassobureau. Vanwege de “Wet op consumentenkrediet” en het “Arbeidsrecht” kan looncessie in sommige gevallen als ongeldig/nietig worden beschouwd. Het is daarom raadzaam om dit goed uit te zoeken.

Faillissement
Het faillissement moet gezien worden als collectieve verhaalprocedure door de gezamenlijke schuldeisers op een “rechtspersoon” of “natuurlijke persoon”.

In de praktijk zullen de “gewone schuldeisers” weinig tot geen geld krijgen uit het faillissement, omdat de “preferente schuldeisers” voorrang krijgen. U moet hierbij denken aan het UWV, de Belastingdienst en de bank. Door het pand- of hypotheekrecht mag een schuldeiser als hypotheekhouder of pandhouder zich wettelijk gedragen alsof er geen faillissement is. Dit is de separatistenregeling. Wel kunt u de schade die het faillissement van een debiteur met zich meebrengt enigszins beperken door de volgende zaken van tevoren op orde te hebben.

 • Eigendomsvoorbehoud
 • Recht van Reclame
 • Retentierecht
 • Kredietverzekering

Een schuldenaar kan nadat de veroordeling is uitgesproken zichzelf failliet laten verklaren, zodat de deurwaarder het vonnis niet kan executeren. U kunt uw vordering met bewijsstukken ter verificatie indienen bij de faillissementscurator, wat wel verstandig is. Het komt ook regelmatig voor dat een faillissement zal eindigen door “opheffing wegens gebrek aan baten”. In dat geval herleven de vorderingen van de schuldeisers op de schuldenaar. Mits uw vordering niet is verjaard, kunt u dus ook na zeer geruime tijd gewoon tot executie overgaan.

Een goed voorbeeld hiervan is de uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof van 16 maart 2010, waarbij een in Nederland gevestigde bank nog een openstaande vordering had op een schuldenaar. Op 14 september 1993 was de schuldenaar via een verstekvonnis veroordeeld tot betaling van de opgelopen schulden en enkele jaren laten failliet verklaard. Na opheffing van het faillissement kon de schuldeiser alsnog aanspraak maken op betaling van de openstaande schuld, die nu veel hoger uitviel door de opgelopen wettelijke rente.

Kosten en Tarieven
De kosten waar u mee te maken zult krijgen kunnen snel oplopen en zijn afhankelijk van de wettelijke pressiemiddelen die u in overleg met uw juridisch incassobureau besluit in te zetten om uw geld te ontvangen.

Voorbeeld:
Dit is een indicatie voor de afwikkeling van beslaglegging op een woonhuis en onderzoek naar (privé) inkomsten. NB: Ieder dossier is anders en kan nooit met elkaar worden vergeleken.

Betekening en bevel 80,24
Exec. beslag onroerende zaken 150,70
Overbetekening 70,59
Overbetekening hypotheekhouder 70,59
Depôt doorhaling 71,14
Info Kamer van Koophandel 16,74
Info Basisregister Personen 4,14
Info UWV naar inkomstenbron 2,27
Inschrijving Kadaster (BTW vrij) 63,00
Raadplegen Kadaster 5,14
BTW 97,99
———-
Totaal incl. BTW 627,63

 

In geval van een langdurige beslaglegging zou een tussentijdse afwikkeling gevraagd kunnen worden waardoor u zelf dit bedrag zult moeten voorschieten.

Tijdens een incassoprocedure, proces en executie van het vonnis zullen de kosten oplopen. De originele schuld wordt dan verhoogd met deze gemaakte kosten, en de “in het ongelijk gestelde partij”, zal van rechtswege deze kosten moeten vergoeden. Meestal is dat de schuldenaar, omdat de extra kosten immers door eigen toedoen zijn veroorzaakt. Als de schuldenaar niet het vermogen heeft om de kosten te betalen of failliet wordt verklaard, dan komen de kosten voor rekening van de schuldeiser. Wel kan de schuldeiser na het opheffen van een faillissement of bij gebleken vermogen nog verhaal komen halen bij de schuldenaar op de openstaande schuld, mits de vordering niet is verjaard.

In de “besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders”, kortweg BTAG genoemd, zijn de tarieven die een gerechtsdeurwaarder moet doorberekenen voor de ambtshandelingen die zijn verricht uitvoerig vermeld. Een deurwaarder mag alle kosten bij de schuldenaar in rekening brengen die gemaakt zijn om de gehele schuld betaald te krijgen. Informatie, Incasso, Proces, Executie & Beslagkosten, maar ook de wettelijke rente zijn een aantal kosten, maar het beperkt zich niet hiertoe. Het griffierecht, de explootkosten, het salaris gemachtigde en de eventuele nakosten komen ook voor rekening van de “in het ongelijk gestelde partij”.

Het kan voorkomen dat de kosten van de deurwaarder hoger uitvallen dan de oorspronkelijke schuld die door de schuldenaar betaald moet worden. Dit komt deels doordat de hoogte van een aantal kosten door de wet zijn voorgeschreven. Dit zijn vaste kosten ongeacht de hoogte van de openstaande schuld. Een goed voorbeeld hiervan is het bankbeslag. Het KBvG kan u meer inzage geven in de rol van de deurwaarder.

Met onze Incasso- en kostencalculator kunt u inzicht krijgen in de kosten die tot en met de gerechtelijke procedure betrekking hebben op uw specifieke zaak. Voor additionele informatie kunt u zich ook richten tot Tarieven en Incassokosten.

Conclusie
Als schuldeiser zult u zich bewust moeten zijn van de kosten die gemoeid zijn met het verloop van het juridisch incassoproces, omdat deze kosten wellicht voor uw rekening komen mocht er niets op de schuldenaar verhaald kunnen worden. Een goede timing zou dus een effectieve strategie kunnen zijn, omdat daardoor minder tijd verlopen gaat. Men twijfelt dikwijls om door te trappen terwijl dat wel nodig is, waardoor extra kosten moeten worden doorberekend.

Ondernemen in crisistijd

Het jaar 2020 is heel anders begonnen dan we dachten. Qua gezondheid en economie is er veel om ons zorgen over te maken. Als we het nieuws mogen geloven, dan zal dat ook nog wel even duren. Toch zijn er zelfs in deze tijd economische tips die u als ondernemer kunnen helpen om uw bedrijf in deze tijd financieel boven water te houden.

Extra hulp van het kabinet en uw bank

De banken zullen u als ondernemer extra advies en hulp bieden. Zij willen immers ook niet dat uw bedrijf failliet gaat, dat kost hun veel geld. Neem tijdig contact op met uw bank en maak uw plannen bespreekbaar. Hoe sneller u handelt, des te meer financiële ruimte er mogelijk in zit voor u als ondernemer. Ook het Kabinet biedt u als ondernemer extra en uitgebreidere mogelijkheden aan sinds de aanvang van het Covid-19 virus. De BMKB-C & BL regelingen zijn hier een voorbeeld van.

Commerciële mogelijkheden zien en vinden.

Veel bedrijven hebben een mooie webshop en koeriersdiensten. Met dit soort verkoop mogelijkheden kunnen zeker een aantal bedrijven hun waren en producten nog aan de man brengen. Wellicht is het verstandig om te kijken naar de mogelijkheden die je als ondernemer wel heb met betrekking tot online verkoop. Soms is verkoop via social media, zoals Facebook, een ideale tijdelijk oplossing. Bedrijven die hun fysieke producten via een webshop kunnen verkopen hebben een koeriersdienst of een postkantoor als bezorg mogelijkheid, maar bedrijven die een dienst leveren moeten andere wegen zien te vinden om tot een verkoop over te gaan. Hun producten kunnen immers niet letterlijk met de post mee. Hier enkele suggesties die u tijdens het nadenken zouden kunnen helpen:

 • Een schoonmaakbedrijf zal zijn diensten moeilijker kunnen uitvoeren, maar wellicht wel met extra beschermende kleding en producten. Ook zouden zij hun schoonmaak producten via een webshop kunnen promoten en verkopen, zodat de afnemers zelf het werk kunnen doen in deze tijden.
 • Leerkrachten zouden hun vakkennis via online lessen kunnen “verkopen” aan de leergierigen die tegen betaling dan kunnen inloggen.
 • Voor veel digitale producten, zoals webdesign, hoeven de ondernemers niet de deur uit. Zij kunnen hun doelgroepen online benaderen om tot verkoop over te gaan.

Zelfontwikkeling

In deze tijd waarin iedereen een “pas op de plaats” moet maken zouden werkgevers en werknemers meer aan zelfontwikkeling kunnen doen. Biedt uzelf en uw werknemers de mogelijkheid aan om cursussen en opleidingen te volgen om hun product & vakkennis op peil te houden en te verbreden. Hiermee houd u uzelf en uw personeel positief bezig met wat uw onderneming doet en uitstraalt. Veel onderwijs instellingen bieden hun lesmateriaal online aan doormiddel van cursussen en opleidingen. Ideaal in deze tijd!

Faillissementen

Op dit moment zijn het totale aantal faillissementen die voort zullen komen uit deze Covid-19 crisis nog onbekend, en zal het zeker nog wel maanden duren voordat deze cijfers bekend zullen zijn bij de Kamer van Koophandel en het kabinet. Wel zijn het aantal faillissementen in 2020 al iets verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren, maar deze bedrijven stonden er vaak al financieel moeilijk voor en konden ze deze crisis niet meer overbruggen met additionele hulp. In de Horeca sector zie je dit al gebeuren in verschillende steden.Het is goed om nu uw financiële bedrijfsvoering “onder de loep” te nemen en met uw boekhouder en bank bespreekbaar te maken wat uw korte termijn plannen zijn. Dit kan eventueel voorkomen dat u later onderdeel bent van deze faillissementscijfers.

Conclusie

Probeer mogelijkheden in uw directe netwerk om te kunnen blijven ondernemen. Neem uw bedrijfsplan, boekhouding en gehele bedrijfsvoering onder de loep. Benader uw bank en andere geld verstrekkers, maar ook uw boekhouder. Maak dingen bespreekbaar met uw crediteuren en debiteuren, openheid geeft vaak ruimte. Crediteuren zullen met uw openheid eerder geneigd zijn om u de financiële ruimte te geven die u graag wilt, en de debiteuren zullen met uw handreiking sneller tot een oplossing willen komen.

Relevante websites

Een vergunning & wettelijke register voor incassobureaus.

Er is in de afgelopen jaren veel gesproken en geklaagd over malafide incassobureaus die met ongeoorloofde pressie middelen en te hoge kosten de schuldenaar naar de emotionele en financiële ondergang jaagt. Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, wil daarom dat er een wet word aangenomen dat incassobureaus verplicht stelt om een vergunning te hebben en zich in een register te laten opnemen. Hiermee wordt de schuldenaar beschermd van malafide incassobureaus en hun praktijken.

Met dit wetsvoorstel, dat onderdeel is van het regeer akkoord, wil het kabinet de bonafide incassobureaus van de malafide organisaties scheiden. De schuldeiser, die in zijn recht staat, moet uiteraard zijn uitgeleende geld terug kunnen krijgen. Wel is het zo dat de schuldenaar niet dieper in de financiële problemen mag word gedrukt.

Omdat het innen van de schuld op een ethische en verantwoorde manier moet gebeuren, wil het kabinet via een “brede schuldenaanpak” de malafide incasso praktijken en bureaus van de financiële markt weren.

In de toekomst zullen alle incassobureaus die een vergunning hebben en ingeschreven staan bij het landelijke register, wettelijk en legaal schulden mogen innen bij de schuldenaars. Een vergunning word verschaft als blijkt dat ze de schuldenaars juist en duidelijk inlichten over de afbetalingsmogelijkheden van hun schulden. Ook moet het incassobureau personeel, die met de schuldenaars en schuldeisers werken, kunnen aantonen dat ze geen relevant strafblad heeft. Dit om “de kat niet op het spek te binden”, zo gezegd. Boetes zullen worden uitgeschreven aan incassobureaus die zich niet aan de wet houden.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) kan vanaf 01 April 2020 tot de volgende noodregeling overgaan. Kunt u uw boetes niet meer betalen?. Het (CJIB) kan uw betaling(en) daarvan opschorten met vier maanden, maar als de schuldenaar aanklopt bij de schuldsanering kan dat met acht maanden worden verlengd. Na deze adempauze moet u als schuldenaar deze boetes wel gaan betalen, alhoewel de tweede kamer een vorm van kwijtschelding overweegt en bespreekt.

Hier heeft u vijf adviezen hoe u met incassobureaus moet omgaan.

 • Controleer de rekening die u ontvangt. Regelmatig proberen malafide incassobureaus u tot betaling van rekeningen over te laten gaan van producten & diensten die u nooit heeft gekocht. Eis het originele contract en/of nota, want hieruit kunt u de rechtmatigheid herleiden van hun betalingsverzoek.
 • Is de rekening wel terecht ?, controleer dan toch de opgevoerde kosten. U hoort eerst een brief te ontvangen waarin wordt vermeld dat u binnen veertien dagen de rekening moet betalen. Het is pas na deze periode van veertien dagen dat de opvoering van de incassokosten is toegestaan. Wel moet u rekening houden met de wettelijk toegestane incassokosten. Deze beginnen altijd met een minimum van €40,00, en daarna ook de wettelijk vastgestelde percentages. Voor de eerste €2500,00 is dat 15%, maar u moet ook rekening houden dat een wettelijke rente van 2% per annum toegestaan is.
 • Heeft u klachten over een incassobureau?. U kunt via de consuwijzer, online klachtenwebsites of bij de branche vereniging NVI terecht voor uw klachten over intimidatie en andere ondeugdelijke praktijken. Zij kunnen u verder adviseren.
 • Is de rekening wel terecht, maar erg hoog? Neem telefonisch contact met de incassobureau in kwestie, en leg hun uw financiële probleem voor. Ondanks dat het voor een incassobureau niet verplicht is om een betalingsregeling met u te schikken, is het zeker mogelijk dat ze akkoord gaan met dit verzoek. “Radiostilte” van uw kant is nooit een goed idee, omdat u uiteindelijk met veel meer kosten wordt geconfronteerd.
 • Is de rekening onterecht/niet correct, dan moet u altijd terug vechten. Malafide incassobureaus kunnen op verschillende manieren aandringen dat u de onterechte rekening(en) toch betaald, ondanks dat u de nota goed heeft gecontroleerd. Houd alles bij over het telefonisch en schriftelijk contact dat u heeft gehad met het incassobureau, ook de eventuele bedreigingen. Verwittig het incassobureau altijd dat u een jurist/advocaat gaat inschakelen en/of aangifte gaat doen bij de politie. Houd er rekening mee dat een incassobureau u nooit wettelijk mag dagvaarden, dat mag alleen gebeuren door een deurwaarder. Ook zal een deurwaarder nooit langs komen zonder dat er voor een betalingsverplichting een rechtsgeldige basis hiervoor is.

Economische malaise door het aanhoudende Coronavirus

De wereld is in beroering en de angst lijkt te regeren: Ziekte, faillissementen, werkeloosheid en economische malaise zijn nu “Hot Topics” geworden. In deze tijd is wijsheid, voorzichtigheid en goede leiderschap op basis van een gezond verstand zeer gewenst, noodzakelijk zelfs.

De Nederlandse regering neemt nu vergevorderde maatregelen om de economische situatie onder controle te krijgen en te houden. Dit doen zij om Nederland op de been te houden als internationale handelsnatie. De uitdaging ligt hem in het feit dat het Corona vraagstuk op het snijvlak ligt tussen sociaal en economisch gedrag. Er wordt dus volop gemotiveerd, want contente mensen zijn namelijk de drijfkracht achter gemeenschappen, clubs, organisaties, bedrijven en dus ook het land in zijn geheel.

De Nederlandse regering doet er alles aan om de Nederlandse bedrijfsleven volledig op de been te houden. Bedrijven zijn de spil van werkvoorziening. Banen hangen namelijk samen met de financiële gezondheid van alle werkgevers in de commerciële sector.

Hier vind u twee maatregelen waar de regering nu mee bezig is.

 • Spoedingreep nodig tegen faillissementen. Hierbij roepen insolventiejuristen de politiek onmiddellijke op tot het invoeren van de WHOA. (Wet homologatie onderhands akkoord) Deze wet maakt het mogelijk dwarsliggende crediteuren te binden aan een akkoord, en kan faillissement van ondernemingen met een hoge schuldenlast, die in essentie gezond zijn, worden voorkomen.
 • Aannemen wet “Gedwongen Schuldsanering”. Via gedwongen schuldsanering worden schuldeisers geholpen, dit omdat de schuldenaar sneller in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) terecht komt. Bedrijven die in financieel zwaar weer zitten worden hiermee geholpen om minder snel failliet te gaan.

Heeft u schulden:

 • Neem adequate maatregelen om financieel solvent te worden en te blijven.
 • Wees verstandig en wijs ten aanzien van u uitgaven.
 • Benader zelf uw schuldeisers om tot een regeling te komen.
 • Onderzoek welke instellingen u kunnen helpen om van uw schulden af te komen.
 • Onthoud! Proactief gedrag ten opzichte van uw schulden wekt vertrouwen bij uw schuldeisers.

Bent u schuldeiser:

 • Onderzoek welke wettelijke regelingen er zijn om u in deze tijd te helpen om uw geld terug te krijgen.
 • Benader uw schuldenaren op tijd en ga met hun in dialoog.
 • Wees op tijd met actie ondernemen ten aanzien van al uw financiële zaken. Dit zal u meer bescherming bieden tegen faillissement en andere financiële malaise.
 • Neem op tijd contact op met uw incassopartner, en bespreek uw plan van aanpak.

Links naar relevante artikelen.

Succesvolle handel na de Brexit 

Succesvolle handel na de Brexit 

In de afgelopen jaren heeft het Brexit proces veel teweeg gebracht bij de staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk, maar ook bij de inwoners van de overige 27 landen van de Europese Unie. Vooral bij ondernemers die internationale betrekkingen hebben op zakelijk gebied speelt het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een grote rol.

Hoe zal mijn afzet markt zijn in het Verenigd Koninkrijk post Brexit? Gaan mijn zakelijke kosten in de Britse afzetmarkt omhoog? Moet mijn bedrijf zich noodgedwongen gaan richten op andere afzet markten, en hoe lucratief zullen die dan zijn? Deze en andere vragen zijn uiterst relevant nadat het Conservatieve kabinet van Boris Johnson een bijzonder grote mandaat won bij de verkiezingen van 12 december 2019 en Brexit een feit werd. Het is dan ook wellicht tijd om het niet alleen als een realiteit te zien, maar ook om nu te richten op de positieve aspecten van deze nieuwe werkelijkheid.

Hieronder volgen een aantal handige links die meer toelichting geven op de nieuwe situatie. Het is belangrijk dat uw bedrijf administratief zodanig is ingericht zodat het maximum aan veiligheid en groei uit de aankomende regelgeving gehaald kan worden.

Positieve geluiden door overwinning Britse Conservatieven van Boris Johnson

Sinds de Conservatieve Partij een grote meerderheid heeft wonnen in het Britse Lagerhuis is de Britse Pond, ook wel Sterling genoemd, goed in waarde gestegen ten opzichte van de Euro en de Amerikaanse Dollar. Over het algemeen leidt dit tot een hoger (internationaal) aankoopvolume door het Britse volk.

Volgens “The Straits Times” is uit onderzoek gebleken dat onder Chief Financial Officers (CFO’s) van Britse bedrijven het handels optimisme enorm is toegenomen sinds de verkiezingsuitslag van 2019. Dit is natuurlijk geen garantie voor dramatische aanpassingen, maar is in de regel een goed teken dat er bereidheid is om meer handel te drijven.

Meerdere studies tonen aan dat internationale handel behoorlijk is toegenomen en verbeterd door de WTO* regels die zijn aangenomen door de lid landen van deze organisatie. Ook is in dezelfde studies aangetoond dat de handels barrières bij een afwezigheid van de WTO** beduidend hoger zouden zijn.

Douane formaliteiten met het Verenigd Koninkrijk

Post Brexit zult u als ondernemer te maken krijgen met douane formaliteiten. Op het Brexit Loket geven de Nederlandse Rijksoverheid & Belastingdienst goed weer waar u zich als ondernemer aan moet houden.

Voor een EORI Nummer, AEO Vergunning, Overige Exportdocumenten en “Hoe stress te voorkomen bij zakenreizen” kunt u op volgende websites terecht voor meer informatie.

Conclusie

De wereld veranderd, en u zult als ondernemer mee moeten veranderen. Nieuwe deuren gaan open. Alhoewel er veel geluiden zijn over onzekerheid, geldt ook hier: “Who Dares Wins”. Door goed op de hoogte te zijn van de veranderingen kan een ondernemer tijdens deze periode floreren, waarbij de afwachtende wellicht veel kansen laat liggen op financieel gebied.

*De World Trade Organization (WTO) is een organisatie die zich bezig houd met de regulering van internationale handel tussen landen op een inter-governmentaal niveau, en werd in 1995 door 123 landen ondertekend in Marrakesh, Marokko. Heden zijn 164 landen aangesloten bij deze organisatie. Door het verschaffen van goede onderhandelingskaders, voor lid landen, op het gebied van  geschillenbeslechting en handelsverdragen kan de WTO zich richten op het reguleren van de handel op intellectuele eigendommen, goederen en diensten. Met uitzondering van zaken zoals nationale veiligheid en milieubescherming is discriminatie tussen handels partners verboden door de WTO, en handels onenigheden tussen handels partners worden door onafhankelijke rechters beslecht.

**Het artikel “On the Effects of GATT/WTO Membership on Trade: They are positive and Large After All” van 01/Juli/2019 geeft aan dat een “Hard Brexit”, zoals een Brexit volgens de WTO regels vaak word genoemd, een unieke bijdrage aan de stabiliteit van de wereldeconomie biedt.

Brede schuldenaanpak door de Nederlandse overheid

Brede schuldenaanpak door de Nederlandse overheid

Iedereen komt weleens in aanraking met schulden. Sommige schulden zijn overwogen, zoals een hypotheek of een lening voor onderneming als starter. Andere kunnen onverwacht komen door bijvoorbeeld werkeloosheid of door een echtscheiding. Beide smaken kunnen uw leven financieel behoorlijk problematisch maken wanneer er door opstapeling van schulden onverhoopt een achterstalligheid optreedt. Hierbij is de additionele zorg over betalingen aan incassobureaus, deurwaarders etc. er eentje die de al benauwende situatie snel van kwaad tot erger kan maken. De overheid wil zich mede daarom gaan inspannen met als doel om de collectieve schuldenlast van de Nederlandse bevolking te reduceren.

De ernst van de schuldenproblematiek

Volgens de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er naar schatting 1.4 miljoen Nederlandse huishoudens met schulden die als risicovol (840.000 huishoudens) of problematisch (540.000 huishoudens) worden aangemerkt.

De uitdaging ligt in het feit dat er formeel maar 193.000 van deze 1.4 miljoen huishoudens bekend en geregistreerd zijn bij schuldverleningsinstanties. Als gevolg hiervan is er maar een klein deel bij (schuld) hulpverlenende instanties of bij het WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) bekend. Hulp kan er daarom niet of niet toereikend geboden.

Oorzaken van de Nederlandse schuldenproblematiek

Rijksuniversiteit Groningen heeft in samenwerking met Syncasso gerechtsdeurwaarders, Kredietbank Nederland en Stichting Lezen & Schrijven een gedetailleerd onderzoek verricht, waaruit voort is gekomen dat:

 • Meer dan 50% van de schuldenaren als “laaggeletterd” kunnen worden gedefinieerd. Een lagere opleiding staat dus vaak in relatie tot meer schulden.
 • Vrouwen kwetsbaarder zijn voor schulden, dan mannen. Dit is mede door “inkomstenterugval” bij echtscheiding en omdat er meer eenoudergezinnen zijn met een vrouw aan het hoofd (23%), dan waar een man voor de kinderen zorgt (14%).

Verder geeft de Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) aan dat minstens 40% van de Nederlanders moeite hebben met hun eigen financiële administratie. In een samenleving waar inkomensvoorzieningen complexer lijken te worden door toeslagen, subsidies en heffingen is dit niet erg rustgevend.

Inzet van landelijke en lokale overheid

De overheid wil op landelijk niveau een realistischer perspectief op zelfredzaamheid en wil daarom de hoeveelheid problematische en risicovolle schulden onder de Nederlandse bevolking terugdringen. Een maatschappelijk verantwoord incassobeleid krijgt hierdoor een hogere prioriteit.

De Gemeente Arnhem is een leidend voorbeeld van dit nieuwe overheidsbeleid. Per 1 januari 2020 wordt er ongeveer 2.3 miljoen euro kwijtgescholden aan personen die voorheen een bijstandsuitkering hadden, maar die geld moesten terugbetalen toen zij weer betaald werk kregen. In dit geval was dit het resultaat van een vaststelling van het incassotarief op EUR 75,- ipv een percentuele berekening over de hoofdsom van de schuld.

Conclusie

Zowel de schuldenaar als de schuldeiser hebben naast hun rechten ook plichten> Het volgende moet u dus als ondernemer goed in overweging nemen:

 • Ondanks dat het de plicht is van alle schuldenaren om hun financiële schulden tijdig te betalen, is het aan u als ondernemer om goed in beeld te krijgen met wie u zaken doet. Wat is de kredietwaardigheid van uw afnemers en klanten, zo gezegd.
 • Doet u zaken met een groot bedrijf met veel liquide middelen, dan zal u zich minder ongerust hoeven maken. Geeft u uw klanten de mogelijkheid om op rekening te kopen, wees dan bewust van een groter risico omdat zij een verhoogde kans hebben op wanbetaling.
 • Het is altijd wijsheid om uw Algemene Voorwaarden scherp te houden voordat u diensten levert of producten overhandigd aan nieuwe klanten.

Financiële solvabiliteit binnen uw onderneming in relatie tot (inter)nationale handel

Financiële solvabiliteit binnen uw onderneming in relatie tot (inter)nationale handel

Sinds mensenheugenis staat Nederland bekend om haar handelsgeest: In de verste uithoeken van de wereld zijn kenmerken terug te vinden van de aanwezigheid van gedreven ‘Hollanders’ die hun stempel hebben gedrukt op lokale economieën en culturen. Van New York tot Indonesië en van Suriname tot Japan heeft de Nederlander eeuwenlang ter land, ter zee en (meer recent) in de lucht, internationale betrekkingen gesmeed. Dit alles uit een gezond ‘winst-oogmerk’.

In het licht van deze traditionele handelsgeest is goed om van tijd tot tijd de eigen financiële stand van zaken nog eens goed onder de loep te nemen. Handel ik consequent en consistent met een ‘winst-oogmerk’? Hoe werk ik aan mijn relaties op zowel nationaal als internationaal vlak? Weet ik wat voor invloed nieuwe wetgeving heeft op mijn onderneming? Kortom: Hoe staan mijn bedrijf én mijn bedrijvigheid er commercieel voor?

Woelige economische tijden
In het ANP stelt het Europese Commissie dat wij zeer waarschijnlijk een uitdagende economische periode in het vooruitzicht hebben. De groeiverwachtingen van de eurozone voor 2019 en de komende twee jaren worden daarom in hun herfstramingen naar beneden bijgesteld. Internationale handelsconflicten, maar ook een zwakke industrie die aanhoudend is, worden onder andere aangedragen als negatief voor de Europese economie. Ook de spanningen binnen de geopolitiek en de invloed van het Brexit proces worden als frustrerend voor de Eurozone gezien.

Nederlandse politiek
Nederland, net zoals de andere eurozone landen, heeft handelsafspraken gemaakt. Dit in de hoop dat we niet zouden worden zoals Italië, Griekenland en België. Door alle financiële problemen kwam Nederland toch onder verscherpt toezicht te staan van het Europese Commissie, om zo een toekomstige crisis voor te zijn.

De staatsschuld binnen de eurozone moet officieel onder de 60% bruto binnenlands product (bbp) blijven, met een maximale begrotingstekort van 3%.Vanaf 2007, en met name tijdens de Obama Administratie, was de eurocrisis een lange tijd ernstig. Van 2009 tot en met 2012 was in Nederland de norm van 3% tot 5.4% gestegen. De Nederlandse staatsschuld schoot met bijna 10% omhoog tot 67.7%. Pas in 2017 werd de Europese norm van 3% weer gehaald, toen Nederland er naar zes jaren weer net onder zat.

Hoe verder?
Ook in deze roerige tijden is het van belang dat uw bedrijf winst maakt en gaat groeien. Hiervoor moet u de vinger aan de pols houden als het gaan productvoering, doelgroep, locatie van de afzetmarkt, investeringen en nog veel meer. De onderstaande vragen geven goed weer wat essentieel is voor succesvol ondernemerschap en financiële solvabiliteit.
• Met wat voor soort klanten wil ik financieel in zee gaan?
• Hoe ga ik om met Nederlandse en internationale wanbetalers? Krijg ik mijn geld nog wel terug?
• Wat voor effect heeft de Brexit op mijn commerciële handelingen met het Verenigd Koninkrijk?

Het is met al deze statistieken niet de bedoeling dat u en uw bedrijf in doem-scenario’s gaan denken en handelen. Wel is het goed om met voorbedachte rade te gaan plannen en uitvoeren, en om eventueel externe specialisten en kennis in te lenen waar nodig.

De “Vereenigd Oostindisch Compagnie”, welk in 1602 werd opgericht, was destijds het allereerste en grootste handelsbedrijf ter wereld. Ook de titel van “Eerste Naamloze Vennootschap met aandelen die vrij verhandelbaar waren” staat op hun naam. Toch ging het wereldbedrijf na 198 jaren in 1800 roemloos ten gronde. Hiervoor zijn een legio aan redenen te vinden in historische boeken, maar het feit blijft dat er fouten zijn gemaakt die voorkomen hadden kunnen worden.

Het is aan u als ondernemer en aan uw bekwame personeel om die “helikopter view” te krijgen en te behouden, om zo uw bedrijf door de roerige tijden te loodsen en om op de schouders te staan van de Nederlandse ondernemers van weleer.