Incasso tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk na Brexit

, , ,

Het Brexit proces dat nu al ruim drie jaar aan de gang is roept door alle onduidelijkheid bij veel mensen vragen en angsten op. Wellicht heeft U als ondernemer te maken gehad met wanbetalers in het Verenigd Koninkrijk en zult u zich zeker afvragen hoe het nu verder moet na de Brexit, ongeacht wat voor soort Brexit er uiteindelijk zal komen. Wat voor zakelijke risico´s krijgt u voor uw kiezen? Krijgt u wel voldoende en correct juridisch advies en hulp? Krijgt u het geld waar U recht op heeft? Ook voor ondernemers die nog geen zakelijke betrekkingen hebben met het Verenigd Koninkrijk, maar die het wel ambiëren, stellen deze vragen aan zichzelf en aan anderen.

Vragen en angsten die gezien de rumoerigheid omtrent Brexit logisch lijken, maar die niet altijd nodig zijn. Dit is een poging om wat meer duidelijkheid te verschaffen over dit onderwerp en waar de pijnpunten daadwerkelijk zitten.

Wetgeving in het Verenigd Koninkrijk

Wetgeving is vaak een complex verhaal, zeker als het gaat om internationale betrekkingen. Men moet zich meestal erg lang verdiepen in zaken die ze niet kennen in een taal en cultuur dat ze niet goed eigen zijn, en dus niet goed begrijpen.  Beslagen ten ijs komen vergt daarom meer tijd, geld en ervaring. Goede hulp van de juiste professionelen is juist in dit soort gevallen noodzakelijk, en zal u als ondernemer op termijn veel geld, tijd en stress besparen.

Ondanks dat het Verenigd Koninkrijk in veel gevallen als één land gezien wordt, is dat qua wetgeving niet altijd het geval. Er zijn drie rechtstelsels waar U mogelijk mee te maken zal krijgen. Afhankelijk van welke regio in het Verenigd Koninkrijk waar u als ondernemer zaken gaat doen, zijn er dus afwijkende juridische regels waar u rekening mee moet houden.

Alhoewel u naar alle waarschijnlijkheid de Engelse taal redelijk tot goed beheerst en het Verenigd Koninkrijk als land behoorlijk goed kent, wilt u niet voor ongewilde verrassingen komen te staan. Het in de arm nemen van de juiste professionelen, die u in specifieke zaken bijstaan, is dan in bepaalde gevallen noodzakelijk. Juridische Incasso is zo een geval.

In het Verenigd Koninkrijk gaat men vaker sneller over tot het inhuren van een juridisch incasso instelling dan in sommige andere Europese landen. Met dit in gedachte zullen veel Britse wanbetalers pas overgaan tot betaling als ze zijn benaderd door een juridisch incasso instelling die uw belangen behartigd. Wel moet u rekening houden dat een incasso advocaat meer indruk wekt dan een gewoon incassobureau bij veel van de Britse bevolking.

Nederlandse Banken

Veel Nederlandse banken, waaronder de ABN AMRO Bank en de ING, zijn al geruime tijd bezig om de juiste voorbereidingen te treffen voor de Brexit. Dit ongeacht de verschillende soorten Brexit mogelijkheden. Zij kijken naar de Soft-Brexit, Hard-Brexit en de WTO Rules Brexit mogelijkheden. Eind 2019 of begin 2020 moet de Brexit naar alle waarschijnlijkheid gebeuren, en uw Nederlandse bank kan u daarbij op zakelijk vlak van dienst zijn.

Uw Britse zakenpartner(s) zitten in hetzelfde schuitje, en hebben ook vragen en angsten omtrent hun internationale handel. Goede communicatie binnen uw netwerk zal alle partijen verbeteringen opleveren.

Ongeacht de soort Brexit, gaan de SEPA-betalingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie gewoon door.

WTO/WHO Regels

World Trade Organization of Wereld Handels Organisatie in het Nederlands is een internationale organisatie wiens regels en bepalingen zullen worden gebruikt bij een WTO Rules Brexit. Sommigen noemen dit een “No Deal” Brexit, maar dat is niet helemaal correct omdat er nog wel degelijk regels en bepalingen van kracht zijn.

Op basis van deze WTO-regels en bepalingen worden er al internationale handelsbetrekkingen gevormd door meerdere landen, en in de toekomst mogelijk dus ook tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het is een kwestie van goed onderhandelen, mits je op de hoogte bent van hoe de regels werken.

Nederlands Internationale Handel

In 2017 heeft Nederland voor 22,7 miljard geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk. Dit reflecteert hoe belangrijk de Britten zijn voor ons handelsland. Zij zijn ons tweede exportbestemming, en dat levert ons veel geld op.

Dat u vragen hebt omtrent uw huidige of toekomstige internationale handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk is begrijpelijk, maar is zeker niet zo ingewikkeld als het lijkt. Het is gewoon een kwestie van de juiste hulp zoeken.

 

Het nieuwe ethisch incasseren! De gedragsregels van Centurion.

, ,

Geld incasseren is een eeuwenoud principe. U heeft weleens gehoord van de tollenaars uit het oude Israël. Dit heeft natuurlijk betrekking op het heffen van belasting maar het principe is gelijk als men kijkt naar de verafschuwing van het werk dat een incassobureau doet. Beroepen zoals incassobureaus, advocaten of (flits)politie zijn nu eenmaal niet geliefd en men ziet ons als profiteurs van andermans ellende. Toch zijn deze beroepen onmisbaar. Wat zou er gebeuren als de politie niet meer optreedt of als er geen wet meer is? Chaos en wanorde is het ongewenste antwoord.

Over de jaren zijn er vele gewoontes ontstaan bij de meeste incassobureaus. Dubieuze praktijken door gebrek aan kennis, professionaliteit en inlevingsvermogen zijn hier het bewijs van. Ook heeft de incassowereld een karakter ontwikkeld die zeer onpersoonlijk is zowel voor de klant (MKB en ZZP) en de debiteur. Een voorbeeld hiervan is dat een vast contactpersoon die het dossier behandeld nauwelijks meer bestaat voor zowel klant als debiteur. Het incassobureau kent het dossier niet goed genoeg en maakt afspraken met de debiteur of geeft advies die onwenselijk of verkeerd kunnen zijn.

Kortom, er is een verandering in de incassowereld nodig. Zoals de nieuwe, frisse en innovatieve werknemer de oudere werknemer vervangt omdat hij zijn veerkracht, visie en onderwijsbaarheid heeft verloren.

Een doel van ons is om de klant niet alleen bovenaan te zetten maar ook de debiteur. Wij houden hierbij in gedachte dat de klant en debiteur een zakelijk relatie met elkaar hebben en daarom in principe gelijkwaardig moeten zijn. Hierdoor laten wij vertrouwen en respect zien wat bouwstenen zijn voor de snelste oplossing.

Wij hebben daarom gedragsregels opgesteld met als doel om beide partijen te voorzien van een eerlijke, rechtvaardige, persoonlijke en snelle oplossing.

Onze gedragsregels luiden:

  • Wij zullen ons altijd aan de wet houden.
  • Wij handelen te allen tijde naar eer en geweten.
  • Wij houden rekening met de invloed van onze beslissingen op onze medemensen en zoeken altijd naar een eerlijke oplossing.
  • Wij hebben een open en effectieve communicatie met klant en debiteur.
  • Wij streven er te allen tijde naar vertrouwen op te bouwen, respect te tonen en integer te handelen.

Aan deze gedragsregels verbinden wij ons logo en onze naam CENTURION Juristen & Incasso. Wij zijn uitermate trots op ons gedrag, handelen en attitude. Wij staan al onze klanten bij alsof het ons persoonlijk betreft. Wij helpen de debiteur waar wij kunnen en laten hen voelen dat wij respect voor hen hebben. Kortom Centurion, het nieuwe ethisch incasseren.