Financiële solvabiliteit binnen uw onderneming in relatie tot (inter)nationale handel

Financiële solvabiliteit binnen uw onderneming in relatie tot (inter)nationale handel

Sinds mensenheugenis staat Nederland bekend om haar handelsgeest: In de verste uithoeken van de wereld zijn kenmerken terug te vinden van de aanwezigheid van gedreven ‘Hollanders’ die hun stempel hebben gedrukt op lokale economieën en culturen. Van New York tot Indonesië en van Suriname tot Japan heeft de Nederlander eeuwenlang ter land, ter zee en (meer recent) in de lucht, internationale betrekkingen gesmeed. Dit alles uit een gezond ‘winst-oogmerk’.

In het licht van deze traditionele handelsgeest is goed om van tijd tot tijd de eigen financiële stand van zaken nog eens goed onder de loep te nemen. Handel ik consequent en consistent met een ‘winst-oogmerk’? Hoe werk ik aan mijn relaties op zowel nationaal als internationaal vlak? Weet ik wat voor invloed nieuwe wetgeving heeft op mijn onderneming? Kortom: Hoe staan mijn bedrijf én mijn bedrijvigheid er commercieel voor?

Woelige economische tijden
In het ANP stelt het Europese Commissie dat wij zeer waarschijnlijk een uitdagende economische periode in het vooruitzicht hebben. De groeiverwachtingen van de eurozone voor 2019 en de komende twee jaren worden daarom in hun herfstramingen naar beneden bijgesteld. Internationale handelsconflicten, maar ook een zwakke industrie die aanhoudend is, worden onder andere aangedragen als negatief voor de Europese economie. Ook de spanningen binnen de geopolitiek en de invloed van het Brexit proces worden als frustrerend voor de Eurozone gezien.

Nederlandse politiek
Nederland, net zoals de andere eurozone landen, heeft handelsafspraken gemaakt. Dit in de hoop dat we niet zouden worden zoals Italië, Griekenland en België. Door alle financiële problemen kwam Nederland toch onder verscherpt toezicht te staan van het Europese Commissie, om zo een toekomstige crisis voor te zijn.

De staatsschuld binnen de eurozone moet officieel onder de 60% bruto binnenlands product (bbp) blijven, met een maximale begrotingstekort van 3%.Vanaf 2007, en met name tijdens de Obama Administratie, was de eurocrisis een lange tijd ernstig. Van 2009 tot en met 2012 was in Nederland de norm van 3% tot 5.4% gestegen. De Nederlandse staatsschuld schoot met bijna 10% omhoog tot 67.7%. Pas in 2017 werd de Europese norm van 3% weer gehaald, toen Nederland er naar zes jaren weer net onder zat.

Hoe verder?
Ook in deze roerige tijden is het van belang dat uw bedrijf winst maakt en gaat groeien. Hiervoor moet u de vinger aan de pols houden als het gaan productvoering, doelgroep, locatie van de afzetmarkt, investeringen en nog veel meer. De onderstaande vragen geven goed weer wat essentieel is voor succesvol ondernemerschap en financiële solvabiliteit.
• Met wat voor soort klanten wil ik financieel in zee gaan?
• Hoe ga ik om met Nederlandse en internationale wanbetalers? Krijg ik mijn geld nog wel terug?
• Wat voor effect heeft de Brexit op mijn commerciële handelingen met het Verenigd Koninkrijk?

Het is met al deze statistieken niet de bedoeling dat u en uw bedrijf in doem-scenario’s gaan denken en handelen. Wel is het goed om met voorbedachte rade te gaan plannen en uitvoeren, en om eventueel externe specialisten en kennis in te lenen waar nodig.

De “Vereenigd Oostindisch Compagnie”, welk in 1602 werd opgericht, was destijds het allereerste en grootste handelsbedrijf ter wereld. Ook de titel van “Eerste Naamloze Vennootschap met aandelen die vrij verhandelbaar waren” staat op hun naam. Toch ging het wereldbedrijf na 198 jaren in 1800 roemloos ten gronde. Hiervoor zijn een legio aan redenen te vinden in historische boeken, maar het feit blijft dat er fouten zijn gemaakt die voorkomen hadden kunnen worden.

Het is aan u als ondernemer en aan uw bekwame personeel om die “helikopter view” te krijgen en te behouden, om zo uw bedrijf door de roerige tijden te loodsen en om op de schouders te staan van de Nederlandse ondernemers van weleer.