Invloed van politiek op de incasso branche.

Invloed van politiek op de incasso branche.

Veel bedrijven krijgen tijdens hun bestaan te maken met het incasso proces. Soms als crediteur en soms (als het even tegenzit) als de schuldenaar. Dit heeft nagenoeg altijd financiële gevolgen.

Klanten die hun facturen onbetaald laten leiden vaak tot kopzorgen bij de crediteur, die niet zo 1-2-3 terzijde geschoven kunnen worden: of het nu gaat om een grote of een kleine rekening, u wilt tijdige betalingen zodat de cashflow consistent blijft.

Kennis op het gebied van het administratieve deel van het incasso proces is nuttig, maar het is vaak maar één kant van de medaille. Er zijn namelijk ook politieke invloeden rondom het incasso proces die ook invloed kunnen hebben op uw bedrijfsvoering. Door van deze op de hoogte te zijn, kunt u de problematiek rondom onbetaalde facturen vaak beter pareren.

Het administratieve deel 

Bij incasso geeft een bedrijf of organisatie toestemming aan een externe instantie om de openstaande vorderingen te incasseren op haar debiteuren die in financiële gebreke zijn. Vaak wordt hiervoor een incassobureau voor ingeschakeld.

De twee fasen waarin het incassotraject is op te delen zijn:

  • De minnelijke of buitengerechtelijke fase.
  • De gerechtelijke fase.

Minnelijke fase:

In eerste instantie zal er een ingebrekestelling verstuurd worden naar de in gebreke zijnde B2B klanten en respectievelijk een WIK aanmaning naar de B2C klanten die niet aan hun betalingen hebben voldaan. (WIK = Wet Incasso Kosten)

In deze fase zal het incassobureau, namens de schuldeiser, er alles aan doen om de debiteur tot betaling over te laten gaan. U moet hierbij denken aan schriftelijke aanmaningen en telefoongesprekken met de debiteur. Ook kan tijdens deze fase een betalingsregeling aan de debiteur worden aangeboden om zo het schuldbedrag betaald te krijgen.

De minnelijke fase zal pas overgaan tot een gerechtelijke fase nadat de debiteur ruimschoots de kans heeft gekregen om de achterstallige rekeningen te betalen. In alle gevallen heeft de debiteur al twee of drie incassobrieven ontvangen waarin aangemaand word om tot betaling over te gaan van de hoofdsom en de daarbij komende wettelijke kosten.

Gerechtelijke fase:

De gerechtelijke fase gaat pas in als uw debiteur, ondanks al uw wettelijke pogingen, niet tot betaling is overgegaan van de hoofdsom en de wettelijke kosten. In de dagvaarding zal de debiteur kunnen lezen dat er word opgeroepen tot het verschijnen voor de rechter. De volgende zaken staan daarom in de dagvaarding.

  • Om welke vordering het gaat.
  • Waarom de schuldeiser de debiteur tot betaling wil verplichten.
  • Hoeveel schade de schuldeiser heeft geleden voordat de debiteur tot (af)betaling is overgegaan.
  • De debiteur word ook een verzoek tot het betalen van de proceskosten gepresenteerd.

Bij de rechter kan de debiteur, eventueel, reageren op de ontvangen dagvaarding. De rechter doet zijn uitspraak aan het eind van de zitting, en deze word dan in de eindvonnis vastgelegd. De schuldeiser en debiteur zullen deze eindvonnis schriftelijk ontvangen.

Betaalt een debiteur na het eindvonnis nog steeds niet, dan zal door executie of beslaglegging een dwangbetaling volgen. Een executieverkoop zal pas plaatsvinden als na een beslaglegging de debiteur niet tot betaling overgaat.

Het politieke aspect

De hierboven genoemde incasso procedure is helaas maar al te vaak noodzakelijk om de onbetaalde facturen te vorderen op de in gebreke zijnde debiteuren. Maar elke ondernemer moet zich wel realiseren dat het, in zekere zin, een eindstation is in het zakelijk proces.

De voor uw bedrijf relevante politieke invloeden moet u goed kennen en begrijpen. Deze zijn namelijk onderdeel van uw bedrijfsrisico, en een correlatie met Uw in gebreke zijnde debiteuren is zeker niet ondenkbaar.

U kunt hierbij denken aan de conflicten met het Midden-Oosten en Rusland, waarbij de globale olieprijzen extreem zouden kunnen stijgen. Uw debiteur kan hierdoor de verhoogde rekeningen voor uw kunststof half fabricaten niet meer betalen, omdat zijn duurdere eindproduct niet meer goed verkoopt.

Denk bijvoorbeeld ook aan een groothandel die vanwege Europese politieke veranderingen de aardappelen nu van buiten de Eurozone moet halen. De prijs voor een patat friet gaat dus ook omhoog en daalt wellicht de verkoop van een cafetaria. Dat brengt mogelijk ook betalingsproblemen met zich mee richting u als leverancier.

Conclusie

U zou als voorzorg leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen opstellen die geschikt zijn voor uw bedrijf, maar ook tijdig een betalingsherinnering kunnen sturen aan een ieder in uw debiteuren bestand.

Op de hoogte blijven van de economische veranderingen die uit politiek beleid voortkomen is voor uw onderneming essentieel. Dit kan door simpelweg het nieuws te volgen, maar kan ook door doelmatig op het internet te zoeken op basis van sleutelwoorden die binnen uw bedrijfssector relevant zijn (bijv: aardappel, oogst, Brexit, Oost Europa, etc). Download en configureer een nieuws app die u op de hoogte houdt van deze veranderingen.