Wordt u ook gepest door telemarketeers?

Telecommunicatiewetgeving

Al jaren worden wij lastiggevallen door ongewenste telefoontjes van callcenters, telemarketeers en andere bedrijven waarop wij helemaal niet zitten te wachten. Ook buitenlandse bedrijven bellen regelmatig naar Nederland en spreken dan vaak alleen in het Engels of Duits. Met onderdrukte en geblokkeerde nummers werden mensen dan dagenlang benaderd voor de aanschaf van allerlei producten en/of diensten. Denk dan aan energieleveranciers en computer/software reparatiediensten. Jarenlang is in Nederland landelijk hierover geklaagd, maar de regering deed daar vrij weinig mee. Dit jaar is daar met de nieuwe telecommunicatiewet toch verandering in gekomen.

Bel-me-niet-register

Tot juli 2021 bestond het bel-me-niet-register, maar dat is sinds de nieuwe wetgeving opgeheven. Op dit register kon je je gegevens achterlaten en na ongeveer zes maanden zouden de ongewenste telefoontjes ophouden, althans dat was de bedoeling. Helaas belden veel bedrijven toch nog.

Telecommunicatiewet

De telecommunicatiewet is aangescherpt. Dit betekent dat de opt-in-systeem het oude bel-me-niet-register heeft vervangen. Verkopers mogen je nu alleen bellen als je speciaal toestemming hebt gegeven. Ook zzp’ers mogen niet zomaar meer worden benaderd. De enige uitzondering is als je al klant bent of in de laatste drie jaren klant bent geweest bij het bellende bedrijf.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Het ACM verzorgt de handhaving van deze regels omtrent de telecommunicatiewetgeving, en schrijft boetes uit waar nodig.  Sinds de aanscherping van de telecommunicatiewetgeving ligt de bewijslast van toestemming bij het bellend bedrijf en niet meer bij diegene die benaderd wordt. 

Er is in 2020 massaal geklaagd over de overtredingen van het Bel-me-niet-register met maar liefst 3700 meldingen. Het ACM gaat sinds de invoering van de nieuwe wetgeving veel strenger en actiever handhaven, en dat zal nu veel makkelijker gaan met de nieuwe spelregels.

WhatsApp Fraude

RTL Nieuws heeft in 2020 ontdekt dat bij veel callcenter medewerkers regelmatig de persoonlijke data van hun klanten doorverkopen aan criminelen. Hier wordt vervolgens fraude mee gepleegd. Er is geconstateerd dat er op het internet een grootschalige markt is voor dit soort informatie, waar vervolgens uitgebreid WhatsApp fraude mee wordt gepleegd. De gebruikte vorm van fraude heet vriend-in-nood fraude en wordt gehanteerd om ouderen en kwetsbaren te bellen waarbij ze zich doen voorkomen als een familielid of een bekende. Het meeste van deze doorverkochte gegevens komt van callcenters die energiecontracten verkopen. De meest verhandelde gegevens zijn namen, geboortedata, adressen, telefoonnummers, maar ook bankgegevens. Op het internet zijn chatgroepen en fora gevonden waar dit soort informatie tegen betaling worden aangeboden, wat uiteraard verboden is.

Consuwijzer

Via Consuwijzer kunt u advies inwinnen over het blokkeren van hardnekkige bellers, nepnummers en stalkers. Het blokkeren van nummers, onderzoek laten doen naar vreemde nummers door uw provider en aangifte doen van stalking bij de politie zijn enkele opties die op de Consuwijzer website worden uitgelegd.

Meldpunt Telemarketing

Sinds de telecommunicatiewet is aangepast bestaat het bel-me-niet-register niet meer. U kunt u nu via een opt-in of opt-out beltoestemming verlenen of weigeren. Bij het Meldpunt Telemarketing kunt u melding maken als u toch ongewenst benaderd wordt.

Wordt u gebeld door een bedrijf/instantie die ooit van u een opt-in heeft gekregen maar u wilt niet meer door hun gebeld worden, dan kunt u tijdens het telefoongesprek gebruik maken van het Recht van Bezwaar. Dit Recht van Bezwaar kan alleen per bedrijf worden ingezet en niet overkoepelend voor meerdere bedrijven tegelijk. Het bellende bedrijf is dan wettelijk verplicht om u uit hun bellijsten te verwijderen.

Wat valt buiten de nieuwe wetswijziging

Er zijn organisaties die buiten de nieuwe wetswijzigingen vallen. Dit zijn organisaties die aan marktonderzoek doen. Wilt u ook dat dit soort organisaties u niet meer bellen dan moet u zich specifiek aanmelden op de website van onderzoekfilter.

Anoniem bellen

Anoniem bellen is sinds 1 juli 2021 verboden. Het nummer van het bellende bedrijf moet zichtbaar zijn, is dat niet zo dan moet de provider van de persoon die gebeld wordt de nummer en gegevens van de beller altijd achterhalen als daar om gevraagd wordt.

Conclusie

De nieuwe telecommunicatiewetgeving geeft het ACM meer macht om bij overschrijdend gedrag boetes uit te schrijven aan bedrijven die de fout in gaan. U heeft de mogelijkheid uzelf uit diverse registers te schrijven. Naast opdringerige bedrijven zijn ook fraudeurs bezig met het lastigvallen. Let dus goed op wie u daadwerkelijk aan de telefoonlijn hebt of in uw berichten box hebt staan. Luister naar uw onderbuikgevoel! Laat het even bezinken uit zelfbescherming om te voorkomen dat u acties doet waarvan u achteraf spijt krijgt. Staat u een ongevraagd en/of opdringerig gesprek niet aan, dan kan u altijd nog ophangen.

Gebruikte links: