Een vergunning & wettelijke register voor incassobureaus.

, , , , , ,

Er is in de afgelopen jaren veel gesproken en geklaagd over malafide incassobureaus die met ongeoorloofde pressie middelen en te hoge kosten de schuldenaar naar de emotionele en financiële ondergang jaagt. Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, wil daarom dat er een wet word aangenomen dat incassobureaus verplicht stelt om een vergunning te hebben en zich in een register te laten opnemen. Hiermee wordt de schuldenaar beschermd van malafide incassobureaus en hun praktijken.

Met dit wetsvoorstel, dat onderdeel is van het regeer akkoord, wil het kabinet de bonafide incassobureaus van de malafide organisaties scheiden. De schuldeiser, die in zijn recht staat, moet uiteraard zijn uitgeleende geld terug kunnen krijgen. Wel is het zo dat de schuldenaar niet dieper in de financiële problemen mag word gedrukt.

Omdat het innen van de schuld op een ethische en verantwoorde manier moet gebeuren, wil het kabinet via een “brede schuldenaanpak” de malafide incasso praktijken en bureaus van de financiële markt weren.

In de toekomst zullen alle incassobureaus die een vergunning hebben en ingeschreven staan bij het landelijke register, wettelijk en legaal schulden mogen innen bij de schuldenaars. Een vergunning word verschaft als blijkt dat ze de schuldenaars juist en duidelijk inlichten over de afbetalingsmogelijkheden van hun schulden. Ook moet het incassobureau personeel, die met de schuldenaars en schuldeisers werken, kunnen aantonen dat ze geen relevant strafblad heeft. Dit om “de kat niet op het spek te binden”, zo gezegd. Boetes zullen worden uitgeschreven aan incassobureaus die zich niet aan de wet houden.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) kan vanaf 01 April 2020 tot de volgende noodregeling overgaan. Kunt u uw boetes niet meer betalen?. Het (CJIB) kan uw betaling(en) daarvan opschorten met vier maanden, maar als de schuldenaar aanklopt bij de schuldsanering kan dat met acht maanden worden verlengd. Na deze adempauze moet u als schuldenaar deze boetes wel gaan betalen, alhoewel de tweede kamer een vorm van kwijtschelding overweegt en bespreekt.

Hier heeft u vijf adviezen hoe u met incassobureaus moet omgaan.

 • Controleer de rekening die u ontvangt. Regelmatig proberen malafide incassobureaus u tot betaling van rekeningen over te laten gaan van producten & diensten die u nooit heeft gekocht. Eis het originele contract en/of nota, want hieruit kunt u de rechtmatigheid herleiden van hun betalingsverzoek.
 • Is de rekening wel terecht ?, controleer dan toch de opgevoerde kosten. U hoort eerst een brief te ontvangen waarin wordt vermeld dat u binnen veertien dagen de rekening moet betalen. Het is pas na deze periode van veertien dagen dat de opvoering van de incassokosten is toegestaan. Wel moet u rekening houden met de wettelijk toegestane incassokosten. Deze beginnen altijd met een minimum van €40,00, en daarna ook de wettelijk vastgestelde percentages. Voor de eerste €2500,00 is dat 15%, maar u moet ook rekening houden dat een wettelijke rente van 2% per annum toegestaan is.
 • Heeft u klachten over een incassobureau?. U kunt via de consuwijzer, online klachtenwebsites of bij de branche vereniging NVI terecht voor uw klachten over intimidatie en andere ondeugdelijke praktijken. Zij kunnen u verder adviseren.
 • Is de rekening wel terecht, maar erg hoog? Neem telefonisch contact met de incassobureau in kwestie, en leg hun uw financiële probleem voor. Ondanks dat het voor een incassobureau niet verplicht is om een betalingsregeling met u te schikken, is het zeker mogelijk dat ze akkoord gaan met dit verzoek. “Radiostilte” van uw kant is nooit een goed idee, omdat u uiteindelijk met veel meer kosten wordt geconfronteerd.
 • Is de rekening onterecht/niet correct, dan moet u altijd terug vechten. Malafide incassobureaus kunnen op verschillende manieren aandringen dat u de onterechte rekening(en) toch betaald, ondanks dat u de nota goed heeft gecontroleerd. Houd alles bij over het telefonisch en schriftelijk contact dat u heeft gehad met het incassobureau, ook de eventuele bedreigingen. Verwittig het incassobureau altijd dat u een jurist/advocaat gaat inschakelen en/of aangifte gaat doen bij de politie. Houd er rekening mee dat een incassobureau u nooit wettelijk mag dagvaarden, dat mag alleen gebeuren door een deurwaarder. Ook zal een deurwaarder nooit langs komen zonder dat er voor een betalingsverplichting een rechtsgeldige basis hiervoor is.

Economische malaise door het aanhoudende Coronavirus

, , , , , ,

De wereld is in beroering en de angst lijkt te regeren: Ziekte, faillissementen, werkeloosheid en economische malaise zijn nu “Hot Topics” geworden. In deze tijd is wijsheid, voorzichtigheid en goede leiderschap op basis van een gezond verstand zeer gewenst, noodzakelijk zelfs.

De Nederlandse regering neemt nu vergevorderde maatregelen om de economische situatie onder controle te krijgen en te houden. Dit doen zij om Nederland op de been te houden als internationale handelsnatie. De uitdaging ligt hem in het feit dat het Corona vraagstuk op het snijvlak ligt tussen sociaal en economisch gedrag. Er wordt dus volop gemotiveerd, want contente mensen zijn namelijk de drijfkracht achter gemeenschappen, clubs, organisaties, bedrijven en dus ook het land in zijn geheel.

De Nederlandse regering doet er alles aan om de Nederlandse bedrijfsleven volledig op de been te houden. Bedrijven zijn de spil van werkvoorziening. Banen hangen namelijk samen met de financiële gezondheid van alle werkgevers in de commerciële sector.

Hier vind u twee maatregelen waar de regering nu mee bezig is.

 • Spoedingreep nodig tegen faillissementen. Hierbij roepen insolventiejuristen de politiek onmiddellijke op tot het invoeren van de WHOA. (Wet homologatie onderhands akkoord) Deze wet maakt het mogelijk dwarsliggende crediteuren te binden aan een akkoord, en kan faillissement van ondernemingen met een hoge schuldenlast, die in essentie gezond zijn, worden voorkomen.
 • Aannemen wet “Gedwongen Schuldsanering”. Via gedwongen schuldsanering worden schuldeisers geholpen, dit omdat de schuldenaar sneller in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) terecht komt. Bedrijven die in financieel zwaar weer zitten worden hiermee geholpen om minder snel failliet te gaan.

Heeft u schulden:

 • Neem adequate maatregelen om financieel solvent te worden en te blijven.
 • Wees verstandig en wijs ten aanzien van u uitgaven.
 • Benader zelf uw schuldeisers om tot een regeling te komen.
 • Onderzoek welke instellingen u kunnen helpen om van uw schulden af te komen.
 • Onthoud! Proactief gedrag ten opzichte van uw schulden wekt vertrouwen bij uw schuldeisers.

Bent u schuldeiser:

 • Onderzoek welke wettelijke regelingen er zijn om u in deze tijd te helpen om uw geld terug te krijgen.
 • Benader uw schuldenaren op tijd en ga met hun in dialoog.
 • Wees op tijd met actie ondernemen ten aanzien van al uw financiële zaken. Dit zal u meer bescherming bieden tegen faillissement en andere financiële malaise.
 • Neem op tijd contact op met uw incassopartner, en bespreek uw plan van aanpak.

Links naar relevante artikelen.

Schuld incasso: Makkelijker kunnen we het niet altijd maken, maar wél leuker

, , ,

Schuld incasso: Makkelijker kunnen we het niet altijd maken, maar wél leuker

Incassobureaus, deurwaarders en juridische processen, zowel de schuldenaar als de schuldeiser hebben hiermee te maken. Financiële stress en druk geven beide partijen soms het gevoel dat ze geen kant meer op kunnen. Dit is vaak meer de resultante van persoonlijke interactie, dan dat het aan proces complexiteit ligt.

Schuldenaren ervaren de stress omdat ze vaak geen uitweg meer zien om hun financiële problemen op te lossen. Schuldeisers voelen de frustratie, omdat ze ten einde raad zijn vanwege cashflow problemen.

Koud bekeken heeft de schuldeiser het recht om de schuldenaar op zijn betalingsplicht te wijzen en hem of haar te verwittigen van de consequenties van financiële ingebrekestelling. Ondanks dat het verstandiger is om als schuldeiser een bedrijf in de hand te nemen die de expertise in huis heeft om namens uw vorderingen bij de schuldenaren op te eisen, moet u zich wel afvragen wie dat doet en op wat voor manier. In onze ‘internet age’ is een reputatie namelijk snel beschadigd.

Grote incasso-organisaties kunnen grote portfolio’s afhandelen, maar lopen het risico om die ‘bulk’ verwerking aanpak óók in hun klantencontact strategie mee te nemen. Met andere woorden: je wordt een nummer. Dit schept een afstand tussen de twee partijen voor wie er juist bemiddeld zou moeten worden om een correcte afwikkeling van de schuld de bewerkstelligen.

Een goed incassobureau zou dieper en breder moeten gaan dan alleen kennis en expertise. Een puur zakelijke benadering op dit gebied is een klassieke vorm van korte termijn denken. Met welk gevoel blijven de schuldeiser en schuldenaar achter? Bij blijvende frustratie en ergernis houden alle zakelijke interacties tussen beide partijen na de afhandeling van de schulden direct op. Dit is een zakelijk verlies voor beide partijen. Maar wat als er door een goede bemiddeling de relatie tussen beide partijen voldoende instant wordt gehouden zodat ook in de toekomst een zakelijke relatie kan blijven bestaan?

Het zou de wereld goed doen om voor de laatste optie te kiezen. Het in stand houden van de relatie tussen de beide partijen heeft een positieve invloed op de maatschappij als geheel. De zogenaamde ‘gunfactor’ wordt daarbij een actief resolutie middel in een dispuut. Je het incasso proces namelijk niet altijd eenvoudiger maken, maar je kunt het zeker leuker maken als je elkaar het licht in de ogen gunt.

U bent geen nummer voor ons

, , ,

U bent geen nummer voor ons

Bij Centurion Juristen & Incasso ben u geen nummer, maar een gewaardeerde klant die zijn of haar vertrouwen in ons heeft gesteld. 

 • Omdat wij op een transparante ‘no cure, no pay’ werkwijze u als klant maatwerk leveren kennen wij uw dossier(s) persoonlijk. 
 • Door onze “snel geld garantie” krijgt u binnen vijf werkdagen uw geld, zodra wij het van de debiteur op onze derdengeldrekening hebben ontvangen.
 • Door onze derdengelden garantie staat uw geïnde geld veilig op een derdengeldenrekening geparkeerd, los van de BV.
 • Doordat wij ook verder gaan dan alleen het minnelijke incassotraject, stellen wij ook de dagvaarding op, betekenen deze en voeren daarna ook de vonnis van het rechtbank uit.
 • Onze unieke incassocalculator geeft u financieel inzicht in verschillende fases van het minnelijke incassotraject en zelfs de gerechtelijke procedure.
 • Doordat wij als doel hebben om van uw debiteur een goed betalende klant te maken, wordt een duurzamere relatie gewaarborgd. Hiermee wordt uw cashflow verbeterd.
 • Wij houden rekening met de invloed van onze beslissingen op onze medemensen en zoeken altijd naar een eerlijke oplossing. 
 • Doordat wij ten allen tijde streven naar het opbouwen van vertrouwen en het respectvol en integer handelen, zullen wij altijd een open en effectieve communicatie voeren met u als onze klant, maar ook met uw debiteuren. Doordat wij uw debiteuren op correcte wijze benaderen zal u als bedrijf nooit schade oplopen door onze samenwerking.
 • Waarom Centurion Juristen & Incasso?

Succesvolle handel na de Brexit 

, , , , , , ,

Succesvolle handel na de Brexit 

In de afgelopen jaren heeft het Brexit proces veel teweeg gebracht bij de staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk, maar ook bij de inwoners van de overige 27 landen van de Europese Unie. Vooral bij ondernemers die internationale betrekkingen hebben op zakelijk gebied speelt het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een grote rol.

Hoe zal mijn afzet markt zijn in het Verenigd Koninkrijk post Brexit? Gaan mijn zakelijke kosten in de Britse afzetmarkt omhoog? Moet mijn bedrijf zich noodgedwongen gaan richten op andere afzet markten, en hoe lucratief zullen die dan zijn? Deze en andere vragen zijn uiterst relevant nadat het Conservatieve kabinet van Boris Johnson een bijzonder grote mandaat won bij de verkiezingen van 12 december 2019 en Brexit een feit werd. Het is dan ook wellicht tijd om het niet alleen als een realiteit te zien, maar ook om nu te richten op de positieve aspecten van deze nieuwe werkelijkheid.

Hieronder volgen een aantal handige links die meer toelichting geven op de nieuwe situatie. Het is belangrijk dat uw bedrijf administratief zodanig is ingericht zodat het maximum aan veiligheid en groei uit de aankomende regelgeving gehaald kan worden.

Positieve geluiden door overwinning Britse Conservatieven van Boris Johnson

Sinds de Conservatieve Partij een grote meerderheid heeft wonnen in het Britse Lagerhuis is de Britse Pond, ook wel Sterling genoemd, goed in waarde gestegen ten opzichte van de Euro en de Amerikaanse Dollar. Over het algemeen leidt dit tot een hoger (internationaal) aankoopvolume door het Britse volk.

Volgens “The Straits Times” is uit onderzoek gebleken dat onder Chief Financial Officers (CFO’s) van Britse bedrijven het handels optimisme enorm is toegenomen sinds de verkiezingsuitslag van 2019. Dit is natuurlijk geen garantie voor dramatische aanpassingen, maar is in de regel een goed teken dat er bereidheid is om meer handel te drijven.

Meerdere studies tonen aan dat internationale handel behoorlijk is toegenomen en verbeterd door de WTO* regels die zijn aangenomen door de lid landen van deze organisatie. Ook is in dezelfde studies aangetoond dat de handels barrières bij een afwezigheid van de WTO** beduidend hoger zouden zijn.

Douane formaliteiten met het Verenigd Koninkrijk

Post Brexit zult u als ondernemer te maken krijgen met douane formaliteiten. Op het Brexit Loket geven de Nederlandse Rijksoverheid & Belastingdienst goed weer waar u zich als ondernemer aan moet houden.

Voor een EORI Nummer, AEO Vergunning, Overige Exportdocumenten en “Hoe stress te voorkomen bij zakenreizen” kunt u op volgende websites terecht voor meer informatie.

Conclusie

De wereld veranderd, en u zult als ondernemer mee moeten veranderen. Nieuwe deuren gaan open. Alhoewel er veel geluiden zijn over onzekerheid, geldt ook hier: “Who Dares Wins”. Door goed op de hoogte te zijn van de veranderingen kan een ondernemer tijdens deze periode floreren, waarbij de afwachtende wellicht veel kansen laat liggen op financieel gebied.

*De World Trade Organization (WTO) is een organisatie die zich bezig houd met de regulering van internationale handel tussen landen op een inter-governmentaal niveau, en werd in 1995 door 123 landen ondertekend in Marrakesh, Marokko. Heden zijn 164 landen aangesloten bij deze organisatie. Door het verschaffen van goede onderhandelingskaders, voor lid landen, op het gebied van  geschillenbeslechting en handelsverdragen kan de WTO zich richten op het reguleren van de handel op intellectuele eigendommen, goederen en diensten. Met uitzondering van zaken zoals nationale veiligheid en milieubescherming is discriminatie tussen handels partners verboden door de WTO, en handels onenigheden tussen handels partners worden door onafhankelijke rechters beslecht.

**Het artikel “On the Effects of GATT/WTO Membership on Trade: They are positive and Large After All” van 01/Juli/2019 geeft aan dat een “Hard Brexit”, zoals een Brexit volgens de WTO regels vaak word genoemd, een unieke bijdrage aan de stabiliteit van de wereldeconomie biedt.

Brede schuldenaanpak door de Nederlandse overheid

, , , , ,

Brede schuldenaanpak door de Nederlandse overheid

Iedereen komt weleens in aanraking met schulden. Sommige schulden zijn overwogen, zoals een hypotheek of een lening voor onderneming als starter. Andere kunnen onverwacht komen door bijvoorbeeld werkeloosheid of door een echtscheiding. Beide smaken kunnen uw leven financieel behoorlijk problematisch maken wanneer er door opstapeling van schulden onverhoopt een achterstalligheid optreedt. Hierbij is de additionele zorg over betalingen aan incassobureaus, deurwaarders etc. er eentje die de al benauwende situatie snel van kwaad tot erger kan maken. De overheid wil zich mede daarom gaan inspannen met als doel om de collectieve schuldenlast van de Nederlandse bevolking te reduceren.

De ernst van de schuldenproblematiek

Volgens de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er naar schatting 1.4 miljoen Nederlandse huishoudens met schulden die als risicovol (840.000 huishoudens) of problematisch (540.000 huishoudens) worden aangemerkt.

De uitdaging ligt in het feit dat er formeel maar 193.000 van deze 1.4 miljoen huishoudens bekend en geregistreerd zijn bij schuldverleningsinstanties. Als gevolg hiervan is er maar een klein deel bij (schuld) hulpverlenende instanties of bij het WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) bekend. Hulp kan er daarom niet of niet toereikend geboden.

Oorzaken van de Nederlandse schuldenproblematiek

Rijksuniversiteit Groningen heeft in samenwerking met Syncasso gerechtsdeurwaarders, Kredietbank Nederland en Stichting Lezen & Schrijven een gedetailleerd onderzoek verricht, waaruit voort is gekomen dat:

 • Meer dan 50% van de schuldenaren als “laaggeletterd” kunnen worden gedefinieerd. Een lagere opleiding staat dus vaak in relatie tot meer schulden.
 • Vrouwen kwetsbaarder zijn voor schulden, dan mannen. Dit is mede door “inkomstenterugval” bij echtscheiding en omdat er meer eenoudergezinnen zijn met een vrouw aan het hoofd (23%), dan waar een man voor de kinderen zorgt (14%).

Verder geeft de Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) aan dat minstens 40% van de Nederlanders moeite hebben met hun eigen financiële administratie. In een samenleving waar inkomensvoorzieningen complexer lijken te worden door toeslagen, subsidies en heffingen is dit niet erg rustgevend.

Inzet van landelijke en lokale overheid

De overheid wil op landelijk niveau een realistischer perspectief op zelfredzaamheid en wil daarom de hoeveelheid problematische en risicovolle schulden onder de Nederlandse bevolking terugdringen. Een maatschappelijk verantwoord incassobeleid krijgt hierdoor een hogere prioriteit.

De Gemeente Arnhem is een leidend voorbeeld van dit nieuwe overheidsbeleid. Per 1 januari 2020 wordt er ongeveer 2.3 miljoen euro kwijtgescholden aan personen die voorheen een bijstandsuitkering hadden, maar die geld moesten terugbetalen toen zij weer betaald werk kregen. In dit geval was dit het resultaat van een vaststelling van het incassotarief op EUR 75,- ipv een percentuele berekening over de hoofdsom van de schuld.

Conclusie

Zowel de schuldenaar als de schuldeiser hebben naast hun rechten ook plichten> Het volgende moet u dus als ondernemer goed in overweging nemen:

 • Ondanks dat het de plicht is van alle schuldenaren om hun financiële schulden tijdig te betalen, is het aan u als ondernemer om goed in beeld te krijgen met wie u zaken doet. Wat is de kredietwaardigheid van uw afnemers en klanten, zo gezegd.
 • Doet u zaken met een groot bedrijf met veel liquide middelen, dan zal u zich minder ongerust hoeven maken. Geeft u uw klanten de mogelijkheid om op rekening te kopen, wees dan bewust van een groter risico omdat zij een verhoogde kans hebben op wanbetaling.
 • Het is altijd wijsheid om uw Algemene Voorwaarden scherp te houden voordat u diensten levert of producten overhandigd aan nieuwe klanten.

Invloed van politiek op de incasso branche.

, , , ,

Invloed van politiek op de incasso branche.

Veel bedrijven krijgen tijdens hun bestaan te maken met het incasso proces. Soms als crediteur en soms (als het even tegenzit) als de schuldenaar. Dit heeft nagenoeg altijd financiële gevolgen.

Klanten die hun facturen onbetaald laten leiden vaak tot kopzorgen bij de crediteur, die niet zo 1-2-3 terzijde geschoven kunnen worden: of het nu gaat om een grote of een kleine rekening, u wilt tijdige betalingen zodat de cashflow consistent blijft.

Kennis op het gebied van het administratieve deel van het incasso proces is nuttig, maar het is vaak maar één kant van de medaille. Er zijn namelijk ook politieke invloeden rondom het incasso proces die ook invloed kunnen hebben op uw bedrijfsvoering. Door van deze op de hoogte te zijn, kunt u de problematiek rondom onbetaalde facturen vaak beter pareren.

Het administratieve deel 

Bij incasso geeft een bedrijf of organisatie toestemming aan een externe instantie om de openstaande vorderingen te incasseren op haar debiteuren die in financiële gebreke zijn. Vaak wordt hiervoor een incassobureau voor ingeschakeld.

De twee fasen waarin het incassotraject is op te delen zijn:

 • De minnelijke of buitengerechtelijke fase.
 • De gerechtelijke fase.

Minnelijke fase:

In eerste instantie zal er een ingebrekestelling verstuurd worden naar de in gebreke zijnde B2B klanten en respectievelijk een WIK aanmaning naar de B2C klanten die niet aan hun betalingen hebben voldaan. (WIK = Wet Incasso Kosten)

In deze fase zal het incassobureau, namens de schuldeiser, er alles aan doen om de debiteur tot betaling over te laten gaan. U moet hierbij denken aan schriftelijke aanmaningen en telefoongesprekken met de debiteur. Ook kan tijdens deze fase een betalingsregeling aan de debiteur worden aangeboden om zo het schuldbedrag betaald te krijgen.

De minnelijke fase zal pas overgaan tot een gerechtelijke fase nadat de debiteur ruimschoots de kans heeft gekregen om de achterstallige rekeningen te betalen. In alle gevallen heeft de debiteur al twee of drie incassobrieven ontvangen waarin aangemaand word om tot betaling over te gaan van de hoofdsom en de daarbij komende wettelijke kosten.

Gerechtelijke fase:

De gerechtelijke fase gaat pas in als uw debiteur, ondanks al uw wettelijke pogingen, niet tot betaling is overgegaan van de hoofdsom en de wettelijke kosten. In de dagvaarding zal de debiteur kunnen lezen dat er word opgeroepen tot het verschijnen voor de rechter. De volgende zaken staan daarom in de dagvaarding.

 • Om welke vordering het gaat.
 • Waarom de schuldeiser de debiteur tot betaling wil verplichten.
 • Hoeveel schade de schuldeiser heeft geleden voordat de debiteur tot (af)betaling is overgegaan.
 • De debiteur word ook een verzoek tot het betalen van de proceskosten gepresenteerd.

Bij de rechter kan de debiteur, eventueel, reageren op de ontvangen dagvaarding. De rechter doet zijn uitspraak aan het eind van de zitting, en deze word dan in de eindvonnis vastgelegd. De schuldeiser en debiteur zullen deze eindvonnis schriftelijk ontvangen.

Betaalt een debiteur na het eindvonnis nog steeds niet, dan zal door executie of beslaglegging een dwangbetaling volgen. Een executieverkoop zal pas plaatsvinden als na een beslaglegging de debiteur niet tot betaling overgaat.

Het politieke aspect

De hierboven genoemde incasso procedure is helaas maar al te vaak noodzakelijk om de onbetaalde facturen te vorderen op de in gebreke zijnde debiteuren. Maar elke ondernemer moet zich wel realiseren dat het, in zekere zin, een eindstation is in het zakelijk proces.

De voor uw bedrijf relevante politieke invloeden moet u goed kennen en begrijpen. Deze zijn namelijk onderdeel van uw bedrijfsrisico, en een correlatie met Uw in gebreke zijnde debiteuren is zeker niet ondenkbaar.

U kunt hierbij denken aan de conflicten met het Midden-Oosten en Rusland, waarbij de globale olieprijzen extreem zouden kunnen stijgen. Uw debiteur kan hierdoor de verhoogde rekeningen voor uw kunststof half fabricaten niet meer betalen, omdat zijn duurdere eindproduct niet meer goed verkoopt.

Denk bijvoorbeeld ook aan een groothandel die vanwege Europese politieke veranderingen de aardappelen nu van buiten de Eurozone moet halen. De prijs voor een patat friet gaat dus ook omhoog en daalt wellicht de verkoop van een cafetaria. Dat brengt mogelijk ook betalingsproblemen met zich mee richting u als leverancier.

Conclusie

U zou als voorzorg leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen opstellen die geschikt zijn voor uw bedrijf, maar ook tijdig een betalingsherinnering kunnen sturen aan een ieder in uw debiteuren bestand.

Op de hoogte blijven van de economische veranderingen die uit politiek beleid voortkomen is voor uw onderneming essentieel. Dit kan door simpelweg het nieuws te volgen, maar kan ook door doelmatig op het internet te zoeken op basis van sleutelwoorden die binnen uw bedrijfssector relevant zijn (bijv: aardappel, oogst, Brexit, Oost Europa, etc). Download en configureer een nieuws app die u op de hoogte houdt van deze veranderingen.

Financiële solvabiliteit binnen uw onderneming in relatie tot (inter)nationale handel

, , ,

Financiële solvabiliteit binnen uw onderneming in relatie tot (inter)nationale handel

Sinds mensenheugenis staat Nederland bekend om haar handelsgeest: In de verste uithoeken van de wereld zijn kenmerken terug te vinden van de aanwezigheid van gedreven ‘Hollanders’ die hun stempel hebben gedrukt op lokale economieën en culturen. Van New York tot Indonesië en van Suriname tot Japan heeft de Nederlander eeuwenlang ter land, ter zee en (meer recent) in de lucht, internationale betrekkingen gesmeed. Dit alles uit een gezond ‘winst-oogmerk’.

In het licht van deze traditionele handelsgeest is goed om van tijd tot tijd de eigen financiële stand van zaken nog eens goed onder de loep te nemen. Handel ik consequent en consistent met een ‘winst-oogmerk’? Hoe werk ik aan mijn relaties op zowel nationaal als internationaal vlak? Weet ik wat voor invloed nieuwe wetgeving heeft op mijn onderneming? Kortom: Hoe staan mijn bedrijf én mijn bedrijvigheid er commercieel voor?

Woelige economische tijden
In het ANP stelt het Europese Commissie dat wij zeer waarschijnlijk een uitdagende economische periode in het vooruitzicht hebben. De groeiverwachtingen van de eurozone voor 2019 en de komende twee jaren worden daarom in hun herfstramingen naar beneden bijgesteld. Internationale handelsconflicten, maar ook een zwakke industrie die aanhoudend is, worden onder andere aangedragen als negatief voor de Europese economie. Ook de spanningen binnen de geopolitiek en de invloed van het Brexit proces worden als frustrerend voor de Eurozone gezien.

Nederlandse politiek
Nederland, net zoals de andere eurozone landen, heeft handelsafspraken gemaakt. Dit in de hoop dat we niet zouden worden zoals Italië, Griekenland en België. Door alle financiële problemen kwam Nederland toch onder verscherpt toezicht te staan van het Europese Commissie, om zo een toekomstige crisis voor te zijn.

De staatsschuld binnen de eurozone moet officieel onder de 60% bruto binnenlands product (bbp) blijven, met een maximale begrotingstekort van 3%.Vanaf 2007, en met name tijdens de Obama Administratie, was de eurocrisis een lange tijd ernstig. Van 2009 tot en met 2012 was in Nederland de norm van 3% tot 5.4% gestegen. De Nederlandse staatsschuld schoot met bijna 10% omhoog tot 67.7%. Pas in 2017 werd de Europese norm van 3% weer gehaald, toen Nederland er naar zes jaren weer net onder zat.

Hoe verder?
Ook in deze roerige tijden is het van belang dat uw bedrijf winst maakt en gaat groeien. Hiervoor moet u de vinger aan de pols houden als het gaan productvoering, doelgroep, locatie van de afzetmarkt, investeringen en nog veel meer. De onderstaande vragen geven goed weer wat essentieel is voor succesvol ondernemerschap en financiële solvabiliteit.
• Met wat voor soort klanten wil ik financieel in zee gaan?
• Hoe ga ik om met Nederlandse en internationale wanbetalers? Krijg ik mijn geld nog wel terug?
• Wat voor effect heeft de Brexit op mijn commerciële handelingen met het Verenigd Koninkrijk?

Het is met al deze statistieken niet de bedoeling dat u en uw bedrijf in doem-scenario’s gaan denken en handelen. Wel is het goed om met voorbedachte rade te gaan plannen en uitvoeren, en om eventueel externe specialisten en kennis in te lenen waar nodig.

De “Vereenigd Oostindisch Compagnie”, welk in 1602 werd opgericht, was destijds het allereerste en grootste handelsbedrijf ter wereld. Ook de titel van “Eerste Naamloze Vennootschap met aandelen die vrij verhandelbaar waren” staat op hun naam. Toch ging het wereldbedrijf na 198 jaren in 1800 roemloos ten gronde. Hiervoor zijn een legio aan redenen te vinden in historische boeken, maar het feit blijft dat er fouten zijn gemaakt die voorkomen hadden kunnen worden.

Het is aan u als ondernemer en aan uw bekwame personeel om die “helikopter view” te krijgen en te behouden, om zo uw bedrijf door de roerige tijden te loodsen en om op de schouders te staan van de Nederlandse ondernemers van weleer.

Incasso tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk na Brexit

, , ,

Het Brexit proces dat nu al ruim drie jaar aan de gang is roept door alle onduidelijkheid bij veel mensen vragen en angsten op. Wellicht heeft U als ondernemer te maken gehad met wanbetalers in het Verenigd Koninkrijk en zult u zich zeker afvragen hoe het nu verder moet na de Brexit, ongeacht wat voor soort Brexit er uiteindelijk zal komen. Wat voor zakelijke risico´s krijgt u voor uw kiezen? Krijgt u wel voldoende en correct juridisch advies en hulp? Krijgt u het geld waar U recht op heeft? Ook voor ondernemers die nog geen zakelijke betrekkingen hebben met het Verenigd Koninkrijk, maar die het wel ambiëren, stellen deze vragen aan zichzelf en aan anderen.

Vragen en angsten die gezien de rumoerigheid omtrent Brexit logisch lijken, maar die niet altijd nodig zijn. Dit is een poging om wat meer duidelijkheid te verschaffen over dit onderwerp en waar de pijnpunten daadwerkelijk zitten.

Wetgeving in het Verenigd Koninkrijk

Wetgeving is vaak een complex verhaal, zeker als het gaat om internationale betrekkingen. Men moet zich meestal erg lang verdiepen in zaken die ze niet kennen in een taal en cultuur dat ze niet goed eigen zijn, en dus niet goed begrijpen.  Beslagen ten ijs komen vergt daarom meer tijd, geld en ervaring. Goede hulp van de juiste professionelen is juist in dit soort gevallen noodzakelijk, en zal u als ondernemer op termijn veel geld, tijd en stress besparen.

Ondanks dat het Verenigd Koninkrijk in veel gevallen als één land gezien wordt, is dat qua wetgeving niet altijd het geval. Er zijn drie rechtstelsels waar U mogelijk mee te maken zal krijgen. Afhankelijk van welke regio in het Verenigd Koninkrijk waar u als ondernemer zaken gaat doen, zijn er dus afwijkende juridische regels waar u rekening mee moet houden.

Alhoewel u naar alle waarschijnlijkheid de Engelse taal redelijk tot goed beheerst en het Verenigd Koninkrijk als land behoorlijk goed kent, wilt u niet voor ongewilde verrassingen komen te staan. Het in de arm nemen van de juiste professionelen, die u in specifieke zaken bijstaan, is dan in bepaalde gevallen noodzakelijk. Juridische Incasso is zo een geval.

In het Verenigd Koninkrijk gaat men vaker sneller over tot het inhuren van een juridisch incasso instelling dan in sommige andere Europese landen. Met dit in gedachte zullen veel Britse wanbetalers pas overgaan tot betaling als ze zijn benaderd door een juridisch incasso instelling die uw belangen behartigd. Wel moet u rekening houden dat een incasso advocaat meer indruk wekt dan een gewoon incassobureau bij veel van de Britse bevolking.

Nederlandse Banken

Veel Nederlandse banken, waaronder de ABN AMRO Bank en de ING, zijn al geruime tijd bezig om de juiste voorbereidingen te treffen voor de Brexit. Dit ongeacht de verschillende soorten Brexit mogelijkheden. Zij kijken naar de Soft-Brexit, Hard-Brexit en de WTO Rules Brexit mogelijkheden. Eind 2019 of begin 2020 moet de Brexit naar alle waarschijnlijkheid gebeuren, en uw Nederlandse bank kan u daarbij op zakelijk vlak van dienst zijn.

Uw Britse zakenpartner(s) zitten in hetzelfde schuitje, en hebben ook vragen en angsten omtrent hun internationale handel. Goede communicatie binnen uw netwerk zal alle partijen verbeteringen opleveren.

Ongeacht de soort Brexit, gaan de SEPA-betalingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie gewoon door.

WTO/WHO Regels

World Trade Organization of Wereld Handels Organisatie in het Nederlands is een internationale organisatie wiens regels en bepalingen zullen worden gebruikt bij een WTO Rules Brexit. Sommigen noemen dit een “No Deal” Brexit, maar dat is niet helemaal correct omdat er nog wel degelijk regels en bepalingen van kracht zijn.

Op basis van deze WTO-regels en bepalingen worden er al internationale handelsbetrekkingen gevormd door meerdere landen, en in de toekomst mogelijk dus ook tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het is een kwestie van goed onderhandelen, mits je op de hoogte bent van hoe de regels werken.

Nederlands Internationale Handel

In 2017 heeft Nederland voor 22,7 miljard geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk. Dit reflecteert hoe belangrijk de Britten zijn voor ons handelsland. Zij zijn ons tweede exportbestemming, en dat levert ons veel geld op.

Dat u vragen hebt omtrent uw huidige of toekomstige internationale handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk is begrijpelijk, maar is zeker niet zo ingewikkeld als het lijkt. Het is gewoon een kwestie van de juiste hulp zoeken.

 

Wat kunt u met een vonnis van de rechter?