Wat is een kredietverzekering?

Tijdens het ondernemen bestaat er altijd het risico dat een debiteur zijn facturen niet kan betalen. De consequenties hiervan zijn vaak erg onprettig voor u als crediteur, maar gelukkig kan u als ondernemer hiertegen verzekeren. Doormiddel van een kredietverzekering kunt u uw eigen onderneming beschermen tegen de financiële schade die uw niet-betalende debiteuren veroorzaken. Een kredietverzekering, ook wel debiteurenverzekering genoemd, geeft u als ondernemer dus de zekerheid dat u uw geld ontvangt als de klant in financiële gebreke blijft.

Ook bij afnemers met wie u een stabiele en langdurige relatie hebt opgebouwd kan een betalingsachterstand voorkomen, en dat komt vaker voor dan u wellicht denkt. Door “financieel zwaar weer” of een faillissement kan een klant die al jaren netjes op tijd betaald niet meer aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoen, met alle consequenties van dien.

Soorten kredietverzekering

U moet rekening houden dat er verschillende soorten kredietverzekeringen zijn, de een is uitgebreider dan de ander. In de meest complete kredietverzekeringen komen zaken als klantinformatie, incasso en schadevergoeding in ieder geval voor. Bij de meest complete en uitgebreide kredietverzekeringen kan de gehele omzet verzekerd worden tegen de schade die wanbetalers veroorzaken. Vaak heet deze kredietverzekering een “Business polis” of omzetverzekering.

Er zijn vier soorten van kredietverzekering:

 1. Verzekering per transactie
 2. Verzekering per debiteur
 3. Kredietverzekering per land
 4. Omzetverzekering

Hiervan is de Omzetverzekering de meest uitgebreide mogelijkheid.

Welke dekkingsgraad heeft u nodig?

Voordat u een kredietverzekering afsluit moet u eerst goed bekijken wat uw bedrijf exact nodig heeft qua dekkingsgraad. Wat u per maand voor uw kredietverzekering zal moeten betalen, hangt af van wat de verzekeringsmaatschappij per pakket aanbiedt. Mogelijk kunt u met een beperkt pakket al goed uit de voeten.

Afhankelijk van de verschillende factoren die u hanteert bij het zaken doen, zoals de regio’s en landen waarmee u handeldrijft en uw betalingscondities, worden de premiekosten van een kredietverzekering bepaald. U moet ongeveer rekening houden met premiekosten tussen de 0,1% en 0,5% van uw omzet.

Aan de hand van de volgende factoren bepalen verzekeringmaatschappijen de hoogte van uw premie:

 1. Het aantal debiteuren
 2. Het dekkingspercentage bij een schade-uitkering
 3. Omzetvolume
 4. Hoogte van uw eigen risico
 5. Vestigingsland(en) van uw debiteuren

Klanten analyse

De limiet per klant zal tijdens een klantenanalyse bij een goede kredietverzekering in het pakket worden opgenomen, zodat u weet tot welk bedrag u veilig kan factureren. Dat bedrag is dan vaak ook de limiet tot welk de kredietverzekering dan uitbetaald mocht dat noodzakelijk zijn.

Wat is verzekerd?

De onbetaalde rekeningen van uw debiteuren worden gedekt als ze niet in de mogelijkheid zijn om deze te betalen vanwege een faillissement of door zaken zoals oorlog, natuurrampen of door politieke onrust.

Wat is niet verzekerd?

Bij particuliere klanten en bij klanten die wel kunnen betalen, maar uit onwil dit niet doen wordt er niet uitgekeerd.

Wat verwacht de verzekeringsmaatschappij van u?

 1. U moet er zelf alles aan doen om de debiteuren rekeningen betaald te krijgen.
 2. Een eigendomsvoorbehoud in de overeenkomst met uw afnemer opnemen.
 3. De verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte stellen als een afnemer niet op tijd betaald.
 4. Aanmaningen versturen zodra uw afnemer niet op tijd of volgens afspraak betaald.
 5. Met uw afnemers goede leverings- en betalingsvoorwaarden afspreken.
 6. Een goed debiteurenbeheer voert.

Conclusie

Ondanks alle mogelijkheden die een kredietverzekering biedt moet u zich wel afvragen of het financieel verstandig is om deze verzekering af te sluiten. De maandelijkse premies van een kredietverzekering kunnen snel oplopen tot zeer hoge bedragen. Deze kosten moet u afwegen tegen het financiële voordeel die het eventueel zou moeten opleveren.

De “No Cure, No Pay” kosten van een juridisch incassobureau zijn nul, maar bij een juridisch vervolg kunnen wel proceskosten gemoeid zijn. U betaalt dus alleen maar wanneer er resultaatgericht voor u is gewerkt en dus niet maandelijks voor een verzekering.

Wellicht is het daarom wenselijk om met een goed juridisch incassobureau te praten wanneer u openstaande vorderingen heeft, in plaats van u tegen hoge kosten te verzekeren tegen dit soort onzekere voorvallen. Een juridisch incassobureau heeft de mogelijkheid om potentiële klanten door te lichten op de betalingsrisico’s die zij kunnen opleveren. U kunt dan zelf bepalen of u zaken met hun wilt doen.

Zorg dat u altijd goed op de hoogte bent van de verschillende mogelijkheden, zodat u achteraf geen financiële hinder ondervindt van een slechte keuze.