Schuld incasso: Makkelijker kunnen we het niet altijd maken, maar wél leuker

, , ,

Schuld incasso: Makkelijker kunnen we het niet altijd maken, maar wél leuker

Incassobureaus, deurwaarders en juridische processen, zowel de schuldenaar als de schuldeiser hebben hiermee te maken. Financiële stress en druk geven beide partijen soms het gevoel dat ze geen kant meer op kunnen. Dit is vaak meer de resultante van persoonlijke interactie, dan dat het aan proces complexiteit ligt.

Schuldenaren ervaren de stress omdat ze vaak geen uitweg meer zien om hun financiële problemen op te lossen. Schuldeisers voelen de frustratie, omdat ze ten einde raad zijn vanwege cashflow problemen.

Koud bekeken heeft de schuldeiser het recht om de schuldenaar op zijn betalingsplicht te wijzen en hem of haar te verwittigen van de consequenties van financiële ingebrekestelling. Ondanks dat het verstandiger is om als schuldeiser een bedrijf in de hand te nemen die de expertise in huis heeft om namens uw vorderingen bij de schuldenaren op te eisen, moet u zich wel afvragen wie dat doet en op wat voor manier. In onze ‘internet age’ is een reputatie namelijk snel beschadigd.

Grote incasso-organisaties kunnen grote portfolio’s afhandelen, maar lopen het risico om die ‘bulk’ verwerking aanpak óók in hun klantencontact strategie mee te nemen. Met andere woorden: je wordt een nummer. Dit schept een afstand tussen de twee partijen voor wie er juist bemiddeld zou moeten worden om een correcte afwikkeling van de schuld de bewerkstelligen.

Een goed incassobureau zou dieper en breder moeten gaan dan alleen kennis en expertise. Een puur zakelijke benadering op dit gebied is een klassieke vorm van korte termijn denken. Met welk gevoel blijven de schuldeiser en schuldenaar achter? Bij blijvende frustratie en ergernis houden alle zakelijke interacties tussen beide partijen na de afhandeling van de schulden direct op. Dit is een zakelijk verlies voor beide partijen. Maar wat als er door een goede bemiddeling de relatie tussen beide partijen voldoende instant wordt gehouden zodat ook in de toekomst een zakelijke relatie kan blijven bestaan?

Het zou de wereld goed doen om voor de laatste optie te kiezen. Het in stand houden van de relatie tussen de beide partijen heeft een positieve invloed op de maatschappij als geheel. De zogenaamde ‘gunfactor’ wordt daarbij een actief resolutie middel in een dispuut. Je het incasso proces namelijk niet altijd eenvoudiger maken, maar je kunt het zeker leuker maken als je elkaar het licht in de ogen gunt.

U bent geen nummer voor ons

, , ,

U bent geen nummer voor ons

Bij Centurion Juristen & Incasso ben u geen nummer, maar een gewaardeerde klant die zijn of haar vertrouwen in ons heeft gesteld. 

 • Omdat wij op een transparante ‘no cure, no pay’ werkwijze u als klant maatwerk leveren kennen wij uw dossier(s) persoonlijk. 
 • Door onze “snel geld garantie” krijgt u binnen vijf werkdagen uw geld, zodra wij het van de debiteur op onze derdengeldrekening hebben ontvangen.
 • Door onze derdengelden garantie staat uw geïnde geld veilig op een derdengeldenrekening geparkeerd, los van de BV.
 • Doordat wij ook verder gaan dan alleen het minnelijke incassotraject, stellen wij ook de dagvaarding op, betekenen deze en voeren daarna ook de vonnis van het rechtbank uit.
 • Onze unieke incassocalculator geeft u financieel inzicht in verschillende fases van het minnelijke incassotraject en zelfs de gerechtelijke procedure.
 • Doordat wij als doel hebben om van uw debiteur een goed betalende klant te maken, wordt een duurzamere relatie gewaarborgd. Hiermee wordt uw cashflow verbeterd.
 • Wij houden rekening met de invloed van onze beslissingen op onze medemensen en zoeken altijd naar een eerlijke oplossing. 
 • Doordat wij ten allen tijde streven naar het opbouwen van vertrouwen en het respectvol en integer handelen, zullen wij altijd een open en effectieve communicatie voeren met u als onze klant, maar ook met uw debiteuren. Doordat wij uw debiteuren op correcte wijze benaderen zal u als bedrijf nooit schade oplopen door onze samenwerking.
 • Waarom Centurion Juristen & Incasso?

Succesvolle handel na de Brexit 

, , , , , , ,

Succesvolle handel na de Brexit 

In de afgelopen jaren heeft het Brexit proces veel teweeg gebracht bij de staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk, maar ook bij de inwoners van de overige 27 landen van de Europese Unie. Vooral bij ondernemers die internationale betrekkingen hebben op zakelijk gebied speelt het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een grote rol.

Hoe zal mijn afzet markt zijn in het Verenigd Koninkrijk post Brexit? Gaan mijn zakelijke kosten in de Britse afzetmarkt omhoog? Moet mijn bedrijf zich noodgedwongen gaan richten op andere afzet markten, en hoe lucratief zullen die dan zijn? Deze en andere vragen zijn uiterst relevant nadat het Conservatieve kabinet van Boris Johnson een bijzonder grote mandaat won bij de verkiezingen van 12 december 2019 en Brexit een feit werd. Het is dan ook wellicht tijd om het niet alleen als een realiteit te zien, maar ook om nu te richten op de positieve aspecten van deze nieuwe werkelijkheid.

Hieronder volgen een aantal handige links die meer toelichting geven op de nieuwe situatie. Het is belangrijk dat uw bedrijf administratief zodanig is ingericht zodat het maximum aan veiligheid en groei uit de aankomende regelgeving gehaald kan worden.

Positieve geluiden door overwinning Britse Conservatieven van Boris Johnson

Sinds de Conservatieve Partij een grote meerderheid heeft wonnen in het Britse Lagerhuis is de Britse Pond, ook wel Sterling genoemd, goed in waarde gestegen ten opzichte van de Euro en de Amerikaanse Dollar. Over het algemeen leidt dit tot een hoger (internationaal) aankoopvolume door het Britse volk.

Volgens “The Straits Times” is uit onderzoek gebleken dat onder Chief Financial Officers (CFO’s) van Britse bedrijven het handels optimisme enorm is toegenomen sinds de verkiezingsuitslag van 2019. Dit is natuurlijk geen garantie voor dramatische aanpassingen, maar is in de regel een goed teken dat er bereidheid is om meer handel te drijven.

Meerdere studies tonen aan dat internationale handel behoorlijk is toegenomen en verbeterd door de WTO* regels die zijn aangenomen door de lid landen van deze organisatie. Ook is in dezelfde studies aangetoond dat de handels barrières bij een afwezigheid van de WTO** beduidend hoger zouden zijn.

Douane formaliteiten met het Verenigd Koninkrijk

Post Brexit zult u als ondernemer te maken krijgen met douane formaliteiten. Op het Brexit Loket geven de Nederlandse Rijksoverheid & Belastingdienst goed weer waar u zich als ondernemer aan moet houden.

Voor een EORI Nummer, AEO Vergunning, Overige Exportdocumenten en “Hoe stress te voorkomen bij zakenreizen” kunt u op volgende websites terecht voor meer informatie.

Conclusie

De wereld veranderd, en u zult als ondernemer mee moeten veranderen. Nieuwe deuren gaan open. Alhoewel er veel geluiden zijn over onzekerheid, geldt ook hier: “Who Dares Wins”. Door goed op de hoogte te zijn van de veranderingen kan een ondernemer tijdens deze periode floreren, waarbij de afwachtende wellicht veel kansen laat liggen op financieel gebied.

*De World Trade Organization (WTO) is een organisatie die zich bezig houd met de regulering van internationale handel tussen landen op een inter-governmentaal niveau, en werd in 1995 door 123 landen ondertekend in Marrakesh, Marokko. Heden zijn 164 landen aangesloten bij deze organisatie. Door het verschaffen van goede onderhandelingskaders, voor lid landen, op het gebied van  geschillenbeslechting en handelsverdragen kan de WTO zich richten op het reguleren van de handel op intellectuele eigendommen, goederen en diensten. Met uitzondering van zaken zoals nationale veiligheid en milieubescherming is discriminatie tussen handels partners verboden door de WTO, en handels onenigheden tussen handels partners worden door onafhankelijke rechters beslecht.

**Het artikel “On the Effects of GATT/WTO Membership on Trade: They are positive and Large After All” van 01/Juli/2019 geeft aan dat een “Hard Brexit”, zoals een Brexit volgens de WTO regels vaak word genoemd, een unieke bijdrage aan de stabiliteit van de wereldeconomie biedt.

Brede schuldenaanpak door de Nederlandse overheid

, , , , ,

Brede schuldenaanpak door de Nederlandse overheid

Iedereen komt weleens in aanraking met schulden. Sommige schulden zijn overwogen, zoals een hypotheek of een lening voor onderneming als starter. Andere kunnen onverwacht komen door bijvoorbeeld werkeloosheid of door een echtscheiding. Beide smaken kunnen uw leven financieel behoorlijk problematisch maken wanneer er door opstapeling van schulden onverhoopt een achterstalligheid optreedt. Hierbij is de additionele zorg over betalingen aan incassobureaus, deurwaarders etc. er eentje die de al benauwende situatie snel van kwaad tot erger kan maken. De overheid wil zich mede daarom gaan inspannen met als doel om de collectieve schuldenlast van de Nederlandse bevolking te reduceren.

De ernst van de schuldenproblematiek

Volgens de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er naar schatting 1.4 miljoen Nederlandse huishoudens met schulden die als risicovol (840.000 huishoudens) of problematisch (540.000 huishoudens) worden aangemerkt.

De uitdaging ligt in het feit dat er formeel maar 193.000 van deze 1.4 miljoen huishoudens bekend en geregistreerd zijn bij schuldverleningsinstanties. Als gevolg hiervan is er maar een klein deel bij (schuld) hulpverlenende instanties of bij het WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) bekend. Hulp kan er daarom niet of niet toereikend geboden.

Oorzaken van de Nederlandse schuldenproblematiek

Rijksuniversiteit Groningen heeft in samenwerking met Syncasso gerechtsdeurwaarders, Kredietbank Nederland en Stichting Lezen & Schrijven een gedetailleerd onderzoek verricht, waaruit voort is gekomen dat:

 • Meer dan 50% van de schuldenaren als “laaggeletterd” kunnen worden gedefinieerd. Een lagere opleiding staat dus vaak in relatie tot meer schulden.
 • Vrouwen kwetsbaarder zijn voor schulden, dan mannen. Dit is mede door “inkomstenterugval” bij echtscheiding en omdat er meer eenoudergezinnen zijn met een vrouw aan het hoofd (23%), dan waar een man voor de kinderen zorgt (14%).

Verder geeft de Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) aan dat minstens 40% van de Nederlanders moeite hebben met hun eigen financiële administratie. In een samenleving waar inkomensvoorzieningen complexer lijken te worden door toeslagen, subsidies en heffingen is dit niet erg rustgevend.

Inzet van landelijke en lokale overheid

De overheid wil op landelijk niveau een realistischer perspectief op zelfredzaamheid en wil daarom de hoeveelheid problematische en risicovolle schulden onder de Nederlandse bevolking terugdringen. Een maatschappelijk verantwoord incassobeleid krijgt hierdoor een hogere prioriteit.

De Gemeente Arnhem is een leidend voorbeeld van dit nieuwe overheidsbeleid. Per 1 januari 2020 wordt er ongeveer 2.3 miljoen euro kwijtgescholden aan personen die voorheen een bijstandsuitkering hadden, maar die geld moesten terugbetalen toen zij weer betaald werk kregen. In dit geval was dit het resultaat van een vaststelling van het incassotarief op EUR 75,- ipv een percentuele berekening over de hoofdsom van de schuld.

Conclusie

Zowel de schuldenaar als de schuldeiser hebben naast hun rechten ook plichten> Het volgende moet u dus als ondernemer goed in overweging nemen:

 • Ondanks dat het de plicht is van alle schuldenaren om hun financiële schulden tijdig te betalen, is het aan u als ondernemer om goed in beeld te krijgen met wie u zaken doet. Wat is de kredietwaardigheid van uw afnemers en klanten, zo gezegd.
 • Doet u zaken met een groot bedrijf met veel liquide middelen, dan zal u zich minder ongerust hoeven maken. Geeft u uw klanten de mogelijkheid om op rekening te kopen, wees dan bewust van een groter risico omdat zij een verhoogde kans hebben op wanbetaling.
 • Het is altijd wijsheid om uw Algemene Voorwaarden scherp te houden voordat u diensten levert of producten overhandigd aan nieuwe klanten.

Invloed van politiek op de incasso branche.

, , , ,

Invloed van politiek op de incasso branche.

Veel bedrijven krijgen tijdens hun bestaan te maken met het incasso proces. Soms als crediteur en soms (als het even tegenzit) als de schuldenaar. Dit heeft nagenoeg altijd financiële gevolgen.

Klanten die hun facturen onbetaald laten leiden vaak tot kopzorgen bij de crediteur, die niet zo 1-2-3 terzijde geschoven kunnen worden: of het nu gaat om een grote of een kleine rekening, u wilt tijdige betalingen zodat de cashflow consistent blijft.

Kennis op het gebied van het administratieve deel van het incasso proces is nuttig, maar het is vaak maar één kant van de medaille. Er zijn namelijk ook politieke invloeden rondom het incasso proces die ook invloed kunnen hebben op uw bedrijfsvoering. Door van deze op de hoogte te zijn, kunt u de problematiek rondom onbetaalde facturen vaak beter pareren.

Het administratieve deel 

Bij incasso geeft een bedrijf of organisatie toestemming aan een externe instantie om de openstaande vorderingen te incasseren op haar debiteuren die in financiële gebreke zijn. Vaak wordt hiervoor een incassobureau voor ingeschakeld.

De twee fasen waarin het incassotraject is op te delen zijn:

 • De minnelijke of buitengerechtelijke fase.
 • De gerechtelijke fase.

Minnelijke fase:

In eerste instantie zal er een ingebrekestelling verstuurd worden naar de in gebreke zijnde B2B klanten en respectievelijk een WIK aanmaning naar de B2C klanten die niet aan hun betalingen hebben voldaan. (WIK = Wet Incasso Kosten)

In deze fase zal het incassobureau, namens de schuldeiser, er alles aan doen om de debiteur tot betaling over te laten gaan. U moet hierbij denken aan schriftelijke aanmaningen en telefoongesprekken met de debiteur. Ook kan tijdens deze fase een betalingsregeling aan de debiteur worden aangeboden om zo het schuldbedrag betaald te krijgen.

De minnelijke fase zal pas overgaan tot een gerechtelijke fase nadat de debiteur ruimschoots de kans heeft gekregen om de achterstallige rekeningen te betalen. In alle gevallen heeft de debiteur al twee of drie incassobrieven ontvangen waarin aangemaand word om tot betaling over te gaan van de hoofdsom en de daarbij komende wettelijke kosten.

Gerechtelijke fase:

De gerechtelijke fase gaat pas in als uw debiteur, ondanks al uw wettelijke pogingen, niet tot betaling is overgegaan van de hoofdsom en de wettelijke kosten. In de dagvaarding zal de debiteur kunnen lezen dat er word opgeroepen tot het verschijnen voor de rechter. De volgende zaken staan daarom in de dagvaarding.

 • Om welke vordering het gaat.
 • Waarom de schuldeiser de debiteur tot betaling wil verplichten.
 • Hoeveel schade de schuldeiser heeft geleden voordat de debiteur tot (af)betaling is overgegaan.
 • De debiteur word ook een verzoek tot het betalen van de proceskosten gepresenteerd.

Bij de rechter kan de debiteur, eventueel, reageren op de ontvangen dagvaarding. De rechter doet zijn uitspraak aan het eind van de zitting, en deze word dan in de eindvonnis vastgelegd. De schuldeiser en debiteur zullen deze eindvonnis schriftelijk ontvangen.

Betaalt een debiteur na het eindvonnis nog steeds niet, dan zal door executie of beslaglegging een dwangbetaling volgen. Een executieverkoop zal pas plaatsvinden als na een beslaglegging de debiteur niet tot betaling overgaat.

Het politieke aspect

De hierboven genoemde incasso procedure is helaas maar al te vaak noodzakelijk om de onbetaalde facturen te vorderen op de in gebreke zijnde debiteuren. Maar elke ondernemer moet zich wel realiseren dat het, in zekere zin, een eindstation is in het zakelijk proces.

De voor uw bedrijf relevante politieke invloeden moet u goed kennen en begrijpen. Deze zijn namelijk onderdeel van uw bedrijfsrisico, en een correlatie met Uw in gebreke zijnde debiteuren is zeker niet ondenkbaar.

U kunt hierbij denken aan de conflicten met het Midden-Oosten en Rusland, waarbij de globale olieprijzen extreem zouden kunnen stijgen. Uw debiteur kan hierdoor de verhoogde rekeningen voor uw kunststof half fabricaten niet meer betalen, omdat zijn duurdere eindproduct niet meer goed verkoopt.

Denk bijvoorbeeld ook aan een groothandel die vanwege Europese politieke veranderingen de aardappelen nu van buiten de Eurozone moet halen. De prijs voor een patat friet gaat dus ook omhoog en daalt wellicht de verkoop van een cafetaria. Dat brengt mogelijk ook betalingsproblemen met zich mee richting u als leverancier.

Conclusie

U zou als voorzorg leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen opstellen die geschikt zijn voor uw bedrijf, maar ook tijdig een betalingsherinnering kunnen sturen aan een ieder in uw debiteuren bestand.

Op de hoogte blijven van de economische veranderingen die uit politiek beleid voortkomen is voor uw onderneming essentieel. Dit kan door simpelweg het nieuws te volgen, maar kan ook door doelmatig op het internet te zoeken op basis van sleutelwoorden die binnen uw bedrijfssector relevant zijn (bijv: aardappel, oogst, Brexit, Oost Europa, etc). Download en configureer een nieuws app die u op de hoogte houdt van deze veranderingen.

Financiële solvabiliteit binnen uw onderneming in relatie tot (inter)nationale handel

, , ,

Financiële solvabiliteit binnen uw onderneming in relatie tot (inter)nationale handel

Sinds mensenheugenis staat Nederland bekend om haar handelsgeest: In de verste uithoeken van de wereld zijn kenmerken terug te vinden van de aanwezigheid van gedreven ‘Hollanders’ die hun stempel hebben gedrukt op lokale economieën en culturen. Van New York tot Indonesië en van Suriname tot Japan heeft de Nederlander eeuwenlang ter land, ter zee en (meer recent) in de lucht, internationale betrekkingen gesmeed. Dit alles uit een gezond ‘winst-oogmerk’.

In het licht van deze traditionele handelsgeest is goed om van tijd tot tijd de eigen financiële stand van zaken nog eens goed onder de loep te nemen. Handel ik consequent en consistent met een ‘winst-oogmerk’? Hoe werk ik aan mijn relaties op zowel nationaal als internationaal vlak? Weet ik wat voor invloed nieuwe wetgeving heeft op mijn onderneming? Kortom: Hoe staan mijn bedrijf én mijn bedrijvigheid er commercieel voor?

Woelige economische tijden
In het ANP stelt het Europese Commissie dat wij zeer waarschijnlijk een uitdagende economische periode in het vooruitzicht hebben. De groeiverwachtingen van de eurozone voor 2019 en de komende twee jaren worden daarom in hun herfstramingen naar beneden bijgesteld. Internationale handelsconflicten, maar ook een zwakke industrie die aanhoudend is, worden onder andere aangedragen als negatief voor de Europese economie. Ook de spanningen binnen de geopolitiek en de invloed van het Brexit proces worden als frustrerend voor de Eurozone gezien.

Nederlandse politiek
Nederland, net zoals de andere eurozone landen, heeft handelsafspraken gemaakt. Dit in de hoop dat we niet zouden worden zoals Italië, Griekenland en België. Door alle financiële problemen kwam Nederland toch onder verscherpt toezicht te staan van het Europese Commissie, om zo een toekomstige crisis voor te zijn.

De staatsschuld binnen de eurozone moet officieel onder de 60% bruto binnenlands product (bbp) blijven, met een maximale begrotingstekort van 3%.Vanaf 2007, en met name tijdens de Obama Administratie, was de eurocrisis een lange tijd ernstig. Van 2009 tot en met 2012 was in Nederland de norm van 3% tot 5.4% gestegen. De Nederlandse staatsschuld schoot met bijna 10% omhoog tot 67.7%. Pas in 2017 werd de Europese norm van 3% weer gehaald, toen Nederland er naar zes jaren weer net onder zat.

Hoe verder?
Ook in deze roerige tijden is het van belang dat uw bedrijf winst maakt en gaat groeien. Hiervoor moet u de vinger aan de pols houden als het gaan productvoering, doelgroep, locatie van de afzetmarkt, investeringen en nog veel meer. De onderstaande vragen geven goed weer wat essentieel is voor succesvol ondernemerschap en financiële solvabiliteit.
• Met wat voor soort klanten wil ik financieel in zee gaan?
• Hoe ga ik om met Nederlandse en internationale wanbetalers? Krijg ik mijn geld nog wel terug?
• Wat voor effect heeft de Brexit op mijn commerciële handelingen met het Verenigd Koninkrijk?

Het is met al deze statistieken niet de bedoeling dat u en uw bedrijf in doem-scenario’s gaan denken en handelen. Wel is het goed om met voorbedachte rade te gaan plannen en uitvoeren, en om eventueel externe specialisten en kennis in te lenen waar nodig.

De “Vereenigd Oostindisch Compagnie”, welk in 1602 werd opgericht, was destijds het allereerste en grootste handelsbedrijf ter wereld. Ook de titel van “Eerste Naamloze Vennootschap met aandelen die vrij verhandelbaar waren” staat op hun naam. Toch ging het wereldbedrijf na 198 jaren in 1800 roemloos ten gronde. Hiervoor zijn een legio aan redenen te vinden in historische boeken, maar het feit blijft dat er fouten zijn gemaakt die voorkomen hadden kunnen worden.

Het is aan u als ondernemer en aan uw bekwame personeel om die “helikopter view” te krijgen en te behouden, om zo uw bedrijf door de roerige tijden te loodsen en om op de schouders te staan van de Nederlandse ondernemers van weleer.

Welke rentetarieven zijn wettelijk toegestaan?

, , ,

Rente is een vergoeding voor geleden schade die de debiteur dient te betalen wanneer het verschuldigde bedrag niet tijdig aan de crediteur wordt betaald. U kunt zich in dit geval de vraag stellen of er daadwerkelijk schade geleden is. Het korte antwoord hierop is dat de  “wetgever” dit op voorhand heeft bepaald. De hoogte van de rente staat hierdoor niet meer ter discussie. Op 1 december 2002 is er een scheiding gemaakt tussen wettelijke rente voor handelstransacties en niet-handelstransacties ofwel consumentenrente. De Nederlands Bank publiceert deze cijfers t.b.v. handelstransacties als service aan het publiek maar zijn werkelijk van de ECB afkomstig. De wettelijke rente t.b.v. niet-handelstransacties worden vastgesteld door Algemene Maatregel van Bestuur en gepubliceerd door de staat.

Welke rente vormen bestaan er?

Wettelijke rente

In artikel 6:119 van het burgerlijk wetboek wordt aangegeven wanneer er rente verschuldigd is m.b.t. niet-handelstransacties. Dit is de rente die de consument of particulier is verschuldigd indien er financieel verzuim optreedt. Standaard is de wettelijke rente op dit moment 2% op jaarbasis. Rente mag telkens berekend worden over het deel van het desbetreffende jaar waarin er sprake is van verzuim. Het systeem van rente op rente wordt hier gehanteerd ofwel samengestelde rente. De wettelijke consumentenrente kan fluctueren. Zie hier waar u het beste als consument de actuele rente kan bekijken.

Wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW)

In artikel 6:119a van het burgerlijk wetboek wordt aangegeven wanneer er rente verschuldigd is voor alle handelstransacties. De handelsrente wordt ieder halfjaar bepaald namelijk op 1 januari en op 1 juli. De huidige stand is 8,0% op jaarbasis. Op de website van De Nederlandse Bank (DNB) kunt u de tabel uitdraaien met de actuele wettelijke rentes.

Contractuele rente

Dit is de rente die bepaald wordt door het van toepassing zijnde contract behorende bij de overeenkomst. Hier is geen maximum aan verbonden en is niet speciaal voor een doelgroep bedoeld. Uiteraard kan een rechter de contractuele rente matigen indien daar aanleiding toe zou zijn.

Samengestelde of enkelvoudige rente?

Bij enkelvoudige rente krijg je rente berekend over het hele jaar (lees 12 maanden). Bij samengestelde rente gaat de rente over het eerste jaar mee in de totaalsom.

Voorbeeld enkelvoudige rente

Na 1 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00 (2% rente over € 1.000,00)

Na 2 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00

Na 3 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00

Na 4 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00

In totaal: € 80,00 rente

Voorbeeld samengestelde rente

Na 1 jaar € 20,00 rente op € 1.000,00 (2% rente over € 1.000,00)

Na 2 jaar € 20,40 rente op € 1.020,00

Na 3 jaar € 20,81 rente op € 1.040,40

Na 4 jaar € 21,22 rente op € 1.061,21

In totaal: € 82,43 rente

Standaard wordt een samengestelde rente toegepast voor alle vorderingen tenzij anders is bepaald in de algemene voorwaarden of overeenkomst/contract.

Wanneer is de rente verschuldigd?

Rente is alleen verschuldigd vanaf het moment van verzuim. Ook als u uw debiteur in gebreke stelt ver nadat de wettelijke betalingstermijn is verstreken wordt de rente met terugwerkende kracht op het moment van het verstrijken van de betalingstermijn doorberekend. Lees meer hierover in ons artikel ‘Waneer kan ik mij geld verwachten’.

Incasso- en proceskostencalculator

Centurion Juristen & Incasso heeft de meest uitgebreide incasso- en proceskostencalculator welke in Nederland bestaat en vrij beschikbaar is. U kunt direct de resultaatberekening in detail zien van iedere vordering door simpelweg het bedrag, rente datum en rentesoort in te vullen. Het resultaat is zichtbaar in het minnelijke incassotraject en de gerechtelijke procedure waarbij met alle scenario’s rekening is gehouden. Deze berekeningen zijn voor alle partijen gemakkelijk te gebruiken ter controle of als werktool.

De rechtsgeldigheid van WhatsApp berichten

, , ,

Met moderne communicatie technologie komt ook de vraag: Hoe staat het met mijn rechtsgeldigheid van de gebruikte communicatie middelen? Mag bijvoorbeeld een WhatsApp bericht als bewijsstuk worden aangedragen tijdens een dispuut?

In het blogartikel ‘Rechtsgeldigheid van een verborgen geluidsopname’ wordt er verwezen naar artikel 139a lid 1 van het wetboek van Strafrecht en ook naar artikel 152 van Wetboek van Rechtsvordering. Hierin wordt bepaald dat het inderdaad als bewijsvoering kan worden gebruikt in de rechtbank. De kanttekening die gemaakt wordt is dat het wél door de rechter beoordeeld moet worden in hoeverre de privacy van de tegenpartij aangetast wordt met openbaar maken van de opname.

Een ander onderdeel van deze casus is dat er een onderscheid gemaakt zal moeten worden tussen overeenkomsten/verklaringen waarvoor papier gebruikt is en welke waarvoor dat niet het geval is. Denk daarbij aan een overeenkomst zoals het kopen van een huis, waarbij er veel dossiervorming plaats heeft gevonden. In het geval van een ingebrekestelling die via een WhatsApp verstuurd wordt, is er alleen het elektronisch bericht zelf. De inzet van WhatsApp kan dan ter discussie kunnen worden gesteld. Een eenvoudige oplossing is op altijd eerst de ingebrekestelling op briefpapier te versturen en pas daarna de elektronische versie om de eerder verstuurde brief kracht bij te zetten. De communicatie is dan 100% rechtsgeldig.

Tip: U kunt in uw Algemene Voorwaarden het gebruik van WhatsApp laten opnemen, zodat er geen discussie meer zal bestaan in de toekomst over de rechtsgeldigheid.

Wat zijn de voor- en nadelen van WhatsApp?

Een voordeel wanneer u een WhatsApp bericht verstuurd is dat u kunt zien wanneer een bericht is verzonden en gelezen. Dit is bij e-mail niet altijd het geval: U kunt de lees- en/of ontvangstbevestiging optie aanzetten, maar aangezien de ontvanger van de email toestemming moet geven om een automatisch bericht terug te sturen is er geen garantie dat de betreffende bevestiging ook daadwerkelijk retour komt. Mocht het wél werken, dan is de email gewoon rechtsgeldig.

Tip: Maak gebruik van de desktopversie van WhatsApp zodat u uw mobiele telefoon als desktop kunt gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld MS Word om uw brief te kopiëren in het bericht. U kunt ook makkelijk een document of foto toevoegen.

Nog een voordeel van WhatsApp is het gemak en de snelheid. Omdat u kunt zien of het bericht gelezen is, kunt u op een praktische wijze follow up doen. Denk bijvoorbeeld aan een telefoontje. Mensen zijn ook vaak geneigd om sneller te reageren, vanwege het praktische aspect.

Het nadeel is dat als je een heel verhaal op een berichtje wil zetten, dat ook niet echt handig werkt en worden fouten makkelijk gemaakt.

Tip: Een WhatsApp kan nogal onpersoonlijk overkomen bij een zware brief. Gebruik WhatsApp alleen als het niet anders kan. Heeft u een brief, e-mail en sms al gebruikt zonder resultaat? Dan is WhatsApp een uitkomst mits de ontvanger hier ook gebruik van maakt.

Conclusie

Het gebruikt van WhatsApp is vrijwel altijd rechtsgeldig, alleen is het niet zo ‘solide’ en nogal onpraktisch wanneer er veel informatie in moet. WhatsApp is gemakkelijk, maar heeft een ietwat onpersoonlijk karakter. Dus handig als het een zakenrelatie betreft, maar niet ideaal voor een betere kennis. Het is erg geschikt als herinneringstool.

Wanneer kan ik mijn geld verwachten?

,

Een product of dienst is geleverd en u wilt nu zo snel mogelijk betaald worden, maar hoe zit dat eigenlijk met de wettelijke betalingstermijn en impact ervan op de cashflow van uw bedrijf?

ZZP’ers worden tijdens B2B (Business-to-Business) onderhandelingen vaak geconfronteerd met betalingstermijnen die niet heel goed passen binnen de financiële strategie van hun eigen onderneming. Termijnen van 60 dagen of meer zijn zeer gebruikelijk en worden dus standaard dikwijls gehandhaafd vanuit de kant van de koper. Zelfs termijnen van 120 dagen zijn niet ongewoon binnen bepaalde sectoren.

Deze lange periodes zijn voor een ‘gewone’ consument nauwelijks te begrijpen: in de supermarkt hoef je niet aan te komen met een betalingstermijn van 30 dagen. Waarom moet u als ondernemer dan wel wachten op uw geld nadat uw dienst of product geleverd is?

Ons wordt vaak de vraag gesteld: mag een opdrachtgever eenzijdig een betalingstermijn afdwingen? Het is goed om te weten waar uw rechten liggen en welke risico’s uw keuze met zich mee kunnen brengen.

Wat de wet zegt

Artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek legt het volgende uit over betalingstermijnen:

 • Een betalingstermijn van 30 dagen vanaf ontvangst van de prestatie of ontvangst van de factuur.
 • Een langere betalingstermijn is toegestaan door middel van een overeenkomst indien deze niet onbillijk is jegens de schuldeiser waarbij gelet moet worden op: a) Is er een objectieve reden om af te wijken van de 30 dagen termijn? b) De aard van de prestatie. c) Is er nog steeds sprake van een goede handelspraktijk?

Er mag dus worden afgeweken van de standaard termijn van 30 dagen, mits dit in overleg gebeurd en vastgelegd wordt. Dit kan middels een brief, e-mail of een WhatsApp bericht, zolang het maar duidelijk is voor beide partijen. Is er niets overeengekomen? Dan geldt standaard termijn van 30 dagen.

Betalingstermijn van overheidsinstanties

Het kan ook zo zijn dat het een overeenkomst betreft tussen uw onderneming en een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld wanneer er na een aanbesteding aan uw bedrijf gegund wordt. Hoe zit het dan met de betalingstermijn?

Artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek stipuleert dat een betalingstermijn van 30 dagen als standaard wordt aangehouden en bij een specifieke overeenkomst een betalingstermijn van maximaal 60 dagen geldt. Meer dan 60 dagen is niet toegestaan. Ook niet door middel van een overeenkomst.

Uw mogelijkheden

Er zijn dus eigenlijk 2 opties voor u als ondernemer: a) U accepteert de veelal standaard aangehouden termijn van 60 dagen (ook al zou het in vele gevallen gewoon 30 dagen moeten zijn) óf b) u gaat in onderhandeling met de opdrachtgever om tot een akkoord te komen. Als de opdrachtgever u graag wilt hebben zal dit zeker een optie kunnen zijn. Bepaal wel vooraf voor uzelf op welk punt u bereid bent om weg te lopen van de onderhandelingen, indien deze te veel risico met zich mee brengen (liquiditeitsproblemen, inkoopvertragingen etc.)

Redelijk versus onredelijke termijnen

Onze mening is dat een betalingstermijn van meer dan 30 dagen niet redelijk is en vaak ook onnodig. Er zijn risico’s aan verbonden wanneer u 2 maanden op een grote betaling moet wachten. Dit is dus een belangrijke afweging wanneer u met een klant in zee gaat. Zorg er bovendien voor dat de termijn ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt en er niet alsnog te laat betaald wordt. Een professioneel incassobureau kan een oplossing bieden door direct actie te ondernemer indien de betalingstermijn overschreden is.

Tips

 • Om een gezonde cashflow te houden binnen uw bedrijf, is het aan te raden om de standaard betalingstermijn van 30 dagen aan te houden (zo lang dit niet uw acquisitie van nieuwe klanten in gevaar brengt. Worden het er meer? Leg het vast.)
 • Probeer middels Algemene Voorwaarden vooraf aan te geven hoe uw bedrijf zakendoet m.b.t. betalingstermijnen.
 • Schakel op tijd een incassobureau in wanneer termijnen worden overschreden, zodat er op een gezonde manier zakengedaan kan worden en er geen frustratie optreedt.
stiekem geluidsopnames maken

De rechtsgeldigheid van verborgen geluidsopnames

, , ,

Wij hebben onlangs een arbeidszaak met succes afgerond, waarbij de cliënt geluidsopnames had gemaakt van alle gesprekken tussen hem, zijn werkgever sinds 17 jaar en de bedrijfsarts. Dat ging als volgt: Voordat ieder gesprek aanving, zette hij de dictafoon app van zijn smartphone aan. Hij nam dan vervolgens zijn mobiele mee de vergaderkamer in en legde deze stiekem met het scherm naar beneden op tafel. Een tikkeltje riskant, wat ook bleek toen hij een keer de vergissing maakte door het scherm tijdens een gesprek naar boven te laten wijzen. Het scherm kwam tot leven en toonde een felle rode knop in opname stand. Deze drukte hij snel weg en deed alsof er niets aan de hand was. Niemand had gelukkig iets in de gaten en dat is maar goed ook, want dat zou het gesprek direct een andere wending hebben gegeven en wellicht een invloed hebben gehad op de uitkomst van de mondelinge afspraken.

Op het eerste gezicht klinkt dit allemaal erg James Bond-achtig. En inderdaad, het is nogal sneaky. Maar de vraag of de geluidsopname zelf rechtsgeldig is, is natuurlijk een uiterst belangrijke. Het ging hier namelijk om onderhandelingen die een grote impact zouden hebben gehad op een vervolg carrière, om dan nog maar te zwijgen over de eventuele financiële uitbetalingen voor deze soon-to-be ex-werknemer. De cliënt had zo zijn eigen redenen om opnames te maken.

Zo waren bijvoorbeeld situaties waarbij er zeer relevante uitlatingen vanuit het bedrijf kwamen, maar die vervolgens nooit officieel werden vastgelegd op papier. Helaas werden deze wel als pesterij gebruikt of in de vorm van pressie/intimidatie middel boven het hoofd van de cliënt gehouden. Een aantal van deze uitlatingen vanuit de kant van de werkgever konden met het opnameapparaat worden vastgelegd. Deze geluidsopnames vormden een duidelijke onderbouwing van zijn standpunt en motivatie. Ook gaf het hem een stuk rust in een tamelijk slopende periode van machteloosheid.

Maar mag je wel iemands stem opnemen?

De grote vraag is dus of je een geluidsopname mag maken ja of nee. Op grond van artikel 139a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht is het antwoord: JA, het mag. Er zijn wel wat condities, bijvoorbeeld dat het stiekem opnemen van een gesprek alleen is toegestaan als je ook zélf een deelnemer bent in het gesprek. Een derde persoon die niet deelneemt aan het gesprek mag wel het gesprek opnemen mits dat in opdracht is van de deelnemer van het gesprek.

Maar wat als de werkgever expliciet aangeeft dat er dat geen geluidsopname gemaakt mag worden? Dan mag je alsnog een verborgen geluidsopname maken. Waarom? Omdat niemand boven de wet staat, dus ook niet een werkgever.

Artikel 152 van het Wetboek van Rechtsvordering geeft aan dat alle mogelijke middelen ingezet mogen worden in een civiele procedure. Anders dan in een strafrechtelijke procedure, geldt voor het civiele recht geen algemene regel dat bewijsvoering onrechtmatig verkregen kan zijn. Kanttekening is wel dat de rechter altijd bepaald of de geluidsopname vanuit zijn oogpunt als relevant bewijs mag dienen. Wat hier zwaar weegt is de privacywetgeving. (In 1987 heeft de Hoge Raad de uitspraak gedaan dat uitsluiting van bewijs alleen in het geval van “rechtens ontoelaatbare inbreuk op de privacy” van toepassing is. Het maatschappelijk belang dat de waarheid boven tafel komt weegt namelijk zwaarder dan uitsluiting van bewijs vanwege inbreuk op de privacy.)

Kantonrecht Amsterdam in 2010

De werkgever heeft zijn werknemer gevraagd of hij een gesprek tussen beiden heeft opgenomen. De werknemer heeft dit altijd ontkend waardoor de verbazing groot was toen als bewijsvoering een stiekem opgenomen gesprek boven water kwam. De rechter oordeelde dat dit als bewijs aangevoerd mocht worden omdat dit geen inbreuk op de privacy was maar oordeelde wel dat de werknemer zich niet overeenkomstig de eisen van goed werknemerschap heeft gedragen. De werknemer kreeg als gevolg een lagere ontbindingsvergoeding.

Conclusie

Voor wat betreft geluidsopnames hoeft U niets van tevoren aan te kondigen en heeft u geen toestemming nodig, mits u zélf in het gesprek aanwezig bent. Bedenk echter wel dat u ook wordt opgenomen en dat bewijs tegen u gebruikt zou kunnen worden. Een ding is zeker: Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus let op uw woorden. Probeer altijd eerlijk en respectvol te communiceren, want dat voorkomt misverstanden en geschillen zodat een geluidsopname wellicht nooit nodig zal hoeven zijn.