Incasso rekenvoorbeelden – Misverstanden van ‘No Cure, No Pay’

, , ,

In ons vorige artikel hebben wij een praktijkvoorbeeld gegeven van een loodgieter uit Amsterdam. Om dat artikel te verduidelijken laten wij een aantal rekenvoorbeelden zien die alle onduidelijkheden weg zullen nemen. Wij gebruiken voor deze voorbeelden onze incassocalculator op onze website. Deze calculator is beschikbaar voor eenieder ter controle of als een makkelijke rekentool voor een laatste aanmaning. Deze incasso- en kostencalculator laat inhoudelijke alle kosten zien in het minnelijke en buitengerechtelijk traject zowel voor klant als debiteur. U weet direct waar u nu of in de nabije toekomst aan toe bent.

Wij komen dikwijls bedrijven tegen die hun (kleine) vorderingen als verlies wegboeken in hun boekhouding. Dat is echt onnodig en zeker op basis van no cure, no pay een ‘no brainer’. U als klant hebt altijd de regie in handen wat betreft uw uitgaven. Wij hebben de plicht alle kosten op voorhand inzichtelijk te maken en dit te communiceren met u. Geen verrassingen dus.

Wij gebruiken het volgende voorbeeld:

Een vordering van € 1.000,00 met een totaal opgelopen rente van € 25,00.

Het betreft een sommatie aan een bedrijf waardoor een laatste aanmaning niet verplicht is.

U draag de vordering over aan Centurion Juristen & Incasso.

Debiteur heeft volledig betaald

Minnelijk incassotraject
Hoofdsom vordering

1.000,00
Rente t/m heden

25,00  +p.m.
Buitengerechtelijke incassokosten

150,00

Debiteur betaald

1.175,00

U betaald

0,00

U krijgt uitgekeerd

1.025,00

Centurion krijgt uitgekeerd

150,00

Debiteur heeft een deel betaald

Minnelijk incassotraject
Hoofdsom vordering

1.000,00
Rente t/m heden

25,00  +p.m.
Buitengerechtelijke incassokosten

150,00

Totaal

1.175,00

Debiteur betaald en stopt met betalen

800,00

U betaald aan Centurion

150,00

U krijgt uitgekeerd

650,00

Uw verlies

350,00 plus een beetje rente

In het bovenstaande voorbeeld wordt ervoor gekozen om het incassotraject te stoppen. U start geen gerechtelijke procedure op om welke reden dan ook om de resterende € 350,00 te vorderen. De gedachte hierachter is dat er een resultaat of ‘cure’ is behaald zonder dat u opnieuw geld hoeft inbrengen om te procederen. Van no cure, no pay is geen sprake meer.

Soms is dit voorbeeld moeilijk te verkroppen als u een kleine vordering heeft van bijvoorbeeld € 100,00 en u daar nog eens € 40,00 incasso op moet inleveren. Toch dient dit een goed doel namelijk respect van uw debiteur.

Om een positieve draai te geven, deze gevallen zullen niet heel vaak voorkomen. U heeft in de meeste gevallen een groot deel van uw geld teruggevorderd en slechts een klein deel ingeleverd.

U gaat naar de rechtbank

Minnelijk incassotraject
Hoofdsom vordering

1.000,00
Rente t/m heden

25,00  +p.m.
Buitengerechtelijke incassokosten

150,00

Totaal

1.175,00  +p.m.

Debiteur betaald

0,00
Gerechtelijke procedure
Vordering

1.175,00
Griffierecht

470,00 verschot
Salaris-gemachtigde bij verstek

100,00 verschot variabel, opstellen dagvaarding
Ambtelijke kosten (gerechtsdeurwaarder)

80,42 verschot
BTW

0,00 Nul omdat deze wordt verekend in uw administratie.

Totaal

1825,42  +p.m.
 
Vóór het vonnis

U betaald

550,42 bovenop de niet betaalde vordering

Centurion betaald

250,00 buitengerechtelijke incassokosten + dagvaarding
 
Ná het vonnis

U betaald

0,00

U krijgt uitgekeerd

1575,42  +p.m.

Centurion krijgt

250,00

Het incassotraject wordt een juridisch dossier

Stel dat de debiteur de vordering betwist en verweer voert, zullen in sommige gevallen de incassokosten worden aangevuld met dossierkosten omdat de incassokosten op zich niet meer dekkend zijn. Dit bedoelen wij juist met maatwerk.

Er komt bijvoorbeeld een welles nietes discussie los waar wij met elkaar uit willen komen alvorens er een gerechtelijk procedure opgestart gaat worden. In het bovenstaande voorbeeld komt duidelijk naar voren welke impact het heeft op een vordering van € 1.000,00. Een verhoging van 80% op de oorspronkelijke factuur en dat willen wij graag vermijden. Wij gaan dan bemiddelen tussen u en de debiteur om tot een passende oplossing te komen. In sommige gevallen is een gang naar de rechter echter helaas noodzakelijk maar ook in deze procedure helpen wij u volledig.

Deze kosten zullen op voorhand met u worden besproken en/of afgesproken. Een onverwachte factuur van dossierkosten en/of verschotten is daardoor onmogelijk.

 

De misverstanden van ‘No Cure, No Pay’

, , ,

Een aantal weken geleden kregen wij een incasso-opdracht van onze klant, een loodgieter uit Amsterdam. Het ging om een totaalbedrag van € 181,50. De wederpartij vond dat maar een deel verschuldigd was en maakten haar ongenoegen via een Google review kenbaar. Onze klant heeft daarop netjes en vriendelijk op gereageerd dat de prijs een richtprijs was gebaseerd op de informatie die de klant hem heeft gegeven. De loodgieter gaf aan dat de klant ter plaatse om uitvoering van extra werkzaamheden heeft gevraagd die ook zijn uitgevoerd. De klant bleef echter vasthouden dat de richtprijs een vaste prijs moest zijn en dat de extra werkzaamheden die door de wederpartij ter plaatste waren uitgevoerd met bijbehorend materiaal daarbij inbegrepen had moeten zijn want achteraf gezien konden ze dat uiteindelijk zelf ook wel. Onredelijk of niet u mag het denken maar het resultaat was dat onze klant er niet meer met zijn klant uitkwam en genoodzaakt was de incasso-opdracht aan ons te geven.

Om e.e.a. duidelijker voor u te maken moeten wij erbij vertellen dat de alleen Engelssprekende huurders van dit pand op dat moment niet te traceren waren omdat op het woonadres een bv geregistreerd staat van de verhuurders. Dit gaf natuurlijk een boost voor het zelfvertrouwen dat men hier ongeschonden mee weg kon komen.

Er zijn een aantal dingen die u in dit geval als ondernemer kan doen. 1) Aangifte bij de Politie doen van laster. De politie doet hoogstwaarschijnlijk niets. 2) De wederpartij dagvaarden en de rechter een uitspraak laten doen. Iedereen die in Nederland woont staat geregistreerd en is daarom te dagvaarden volgens het Nederlands recht. Het vonnis is gewoon uitvoerbaar waarbij er loonbeslag of executie kan plaatsvinden. 3) U kan er toch met z’n tweeën uit proberen te komen met een jurist.

In overleg met onze klant is er voor de 3e optie gekozen. Wij hebben onze 14-dagen brief verstuurd en hebben contact met de wederpartij opgenomen met als gevolg dat er een tweede review geplaatst werd door de wederpartij. Om een lang verhaal kort te maken, want de clou van het verhaal is namelijk de misverstanden van ‘no cure, no pay’.
Wij zijn diverse malen in gesprek gegaan met de wederpartij en zijn daar toch op een nette manier uitgekomen. De negatieve reviews zijn verwijderd van Google en er is een akkoord gemaakt wat betreft de prijs. Een gerechtelijke procedure is hierdoor vermeden naar tevredenheid van beide partijen.

De verrassing kwam bij het presenteren van de declaratie waarbij wij de ontvangen gelden aan onze opdrachtgever hebben overgedragen en daarbij een deel van de juridische kosten in rekening hebben gebracht van slechts € 30,- exclusief btw wat zeker niet toereikend is om onze kosten te dekken.

Wat was de verwarring? 1) De opdrachtgever was in de veronderstelling dat ‘no cure, no pay’ hem helemaal niets zou kosten en dat alle kosten door de wederpartij zouden worden gedragen. Dit is in principe ook het geval indien het een onbetwiste vordering betreft omdat de wederpartij dan ook incassokosten betaald maar in dit geval is het incassodossier ontaard in een juridisch dossier en vond er conflictbemiddeling plaatst. 2) Ook is er een ‘cure’ uitgedrukt in geld naar tevredenheid geleverd waardoor ‘no cure, no pay’ niet van toepassing is omdat logische wijze de kosten enigszins gedekt moeten worden. In dit soort gevallen is het duidelijk dat zonder tussenkomst van een jurist er géén oplossing wordt bereikt, géén betaling gaat plaatsvinden en de negatieve reviews nooit zouden worden verwijderd. 3) Binnen 14-dagen na ontvangst van onze brief mogen er wettelijk geen incassokosten in rekening mogen worden gebracht aan consumenten. Had de wederpartij in deze periode gewoon het bedrag betaald dan waren er géén kosten door ons in rekening gebracht ondanks dat wij een ‘cure’ hebben geleverd door het schrijven van een brief zonder dat wij enige vorm van incassokosten hebben kunnen innen. Dit is een gratis service.

In het kort: ‘No cure, no pay’ ofwel ‘no cure, we pay’ is alleen van toepassing bij onbetwiste vorderingen en in de periode van de 14-dagen brief ofwel laatste aanmaning voor consumenten. In slechts een klein aantal gevallen heeft de klant kosten maar deze vallen in het niets weg door de opbrengsten.

Het nieuwe ethisch incasseren! De gedragsregels van Centurion.

, ,

Geld incasseren is een eeuwenoud principe. U heeft weleens gehoord van de tollenaars uit het oude Israël. Dit heeft natuurlijk betrekking op het heffen van belasting maar het principe is gelijk als men kijkt naar de verafschuwing van het werk dat een incassobureau doet. Beroepen zoals incassobureaus, advocaten of (flits)politie zijn nu eenmaal niet geliefd en men ziet ons als profiteurs van andermans ellende. Toch zijn deze beroepen onmisbaar. Wat zou er gebeuren als de politie niet meer optreedt of als er geen wet meer is? Chaos en wanorde is het ongewenste antwoord.

Over de jaren zijn er vele gewoontes ontstaan bij de meeste incassobureaus. Dubieuze praktijken door gebrek aan kennis, professionaliteit en inlevingsvermogen zijn hier het bewijs van. Ook heeft de incassowereld een karakter ontwikkeld die zeer onpersoonlijk is zowel voor de klant (MKB en ZZP) en de debiteur. Een voorbeeld hiervan is dat een vast contactpersoon die het dossier behandeld nauwelijks meer bestaat voor zowel klant als debiteur. Het incassobureau kent het dossier niet goed genoeg en maakt afspraken met de debiteur of geeft advies die onwenselijk of verkeerd kunnen zijn.

Kortom, er is een verandering in de incassowereld nodig. Zoals de nieuwe, frisse en innovatieve werknemer de oudere werknemer vervangt omdat hij zijn veerkracht, visie en onderwijsbaarheid heeft verloren.

Een doel van ons is om de klant niet alleen bovenaan te zetten maar ook de debiteur. Wij houden hierbij in gedachte dat de klant en debiteur een zakelijk relatie met elkaar hebben en daarom in principe gelijkwaardig moeten zijn. Hierdoor laten wij vertrouwen en respect zien wat bouwstenen zijn voor de snelste oplossing.

Wij hebben daarom gedragsregels opgesteld met als doel om beide partijen te voorzien van een eerlijke, rechtvaardige, persoonlijke en snelle oplossing.

Onze gedragsregels luiden:

  • Wij zullen ons altijd aan de wet houden.
  • Wij handelen te allen tijde naar eer en geweten.
  • Wij houden rekening met de invloed van onze beslissingen op onze medemensen en zoeken altijd naar een eerlijke oplossing.
  • Wij hebben een open en effectieve communicatie met klant en debiteur.
  • Wij streven er te allen tijde naar vertrouwen op te bouwen, respect te tonen en integer te handelen.

Aan deze gedragsregels verbinden wij ons logo en onze naam CENTURION Juristen & Incasso. Wij zijn uitermate trots op ons gedrag, handelen en attitude. Wij staan al onze klanten bij alsof het ons persoonlijk betreft. Wij helpen de debiteur waar wij kunnen en laten hen voelen dat wij respect voor hen hebben. Kortom Centurion, het nieuwe ethisch incasseren.