Bent u bang voor uw debiteur?

, ,

Een niet betalende klant is geen klant en toch bent u bang om “te ver” te gaan omwille van uw klant. Uw debiteur dicteert wat u wel of niet mag doen en is verontwaardigd als u uiteindelijk toch een incassobureau inschakelt. Het is af en toe best redelijk om uitstel van betaling te verlenen, zeker als de persoon of bedrijf vertrouwenswaardig is gebleken in het verleden. Maar waar trekt u die lijn van ‘nu het is genoeg’?

Onlangs kwam er een groothandel van speelgoed naar ons toe welke twee facturen van ca. 12.000,– euro al voor maanden hebben openstaan. Na veel mails, telefoongesprekken, loze beloftes is een betaling altijd uitgebleven. Onze klant deed het verzoek om tot actie over te gaan maar gaf direct te kennen dat wij niet te hard mogen optreden want het is een klant die zij graag willen houden. Wij luisteren naar de klant omdat de klant de debiteur in kwestie het beste kent en een relatie heeft met de debiteur. Er mochten nog geen incassokosten berekend worden want dat zou de klant niet leuk vinden. Prima en wij hebben een zogenaamde 7 dagen brief gestuurd als service.

Dit uit wettelijke coulance want op grond van de m.i.v. 16 maart 2013 in werking getreden wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, dat automatisch na de vervaldata van de facturen en zonder dat daarvoor überhaupt een ingebrekestelling is vereist, wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.

De debiteur reageerde niet eens. Wij hebben na het verstrijken van de 7 dagen een sommatie verstuurd met rente en buitengerechtelijke incassokosten. Geen enkele reactie. Na bellen wordt verteld dat de volgende dag betaald zou worden. Dit hebben wij bevestigd per email maar de betaling bleef uit. Wat er echter wel gebeurde is dat onze klant regelmatig contact bleef houden met de debiteur. Wij werden wel op de hoogte gehouden van de gesprekken maar het probleem is dat de regie uit handen werd gegeven.

De debiteur kwam met allerlei verhalen van financieel manager ontslagen, geen toegang mails, vakantie, bedrijfspas vergeten, slechte investeringen enz. Elke keer werd er een worst voor gehouden dat als ze nog even geduld zouden hebben er hele grote zaken gedaan konden worden. De debiteur krijgt namelijk partijen speelgoed en zij kunnen daar een graantje van mee pikken. Een betaling bleef echter uit. Het grote probleem was dat de debiteur telkens aan het liegen was. Hij had bijvoorbeeld de betaling al goedgekeurd en morgen hebben wij het geld op de rekening staan. U raad het al, geen geld op de rekening.

Ondertussen heeft de debiteur toch een betaling verricht vanaf een vreemde bankrekening, zonder betalingskenmerk met een bedrag ter grootte van één factuur zonder rente en buitengerechtelijke incassokosten. Hij vond dat die kosten niet nodig waren echter onze klant krijgt wel met provisiekosten te maken hoewel deze lager zijn dan de incassokosten. Omdat er geen betalingskenmerk genoteerd is, wordt de betaling eerst in mindering op de kosten gebracht en daarna pas op de vordering zelf. Het dossier is dus met een klein restbedrag nog niet gesloten.

Na een 2e en 3e sommatie, want onze klant was nog niet toe aan een dagvaarding, heeft de debiteur een kleine partij speelgoed gestuurd naar onze klant, gratis en voor niets. Een voorproefje van de goede samenwerking die op het punt staat te gebeuren. Een betaling bleef echter uit. De debiteur wilde graag betalen in goederen om de provisievergoeding te betalen en er werd onderhandeld over de hoogte van de rente en incassokosten.

Uiteindelijk zijn wij genoodzaakt een concept dagvaarding gaan maken. Wij hebben de bv en de bestuurder zelf aansprakelijk gesteld. Het is aannemelijk om te zeggen dat als er iets besteld wordt, u ervan uit mag gaan dat het bedrijf genoeg financieel draagvermogen heeft. Als er binnen 1 maand vanaf de orderdatum geen factuur kan worden voldaan, dan was dat al vrijwel zeker op voorhand bekend.

Plotseling werd de debiteur wakker en begon onze klant hevig onder druk te zetten. Hij was in al staten en begon te dreigen met een rechtszaak. Hoe is het mogelijk dat wij dit durven te doen was zijn stelling.

Als wij een dagvaarding opstellen doen wij echt onderzoek. Deze meneer had een hele reeks van vier bv’s als bestuurders staan maar uiteindelijk kwamen wij toch bij hem uit. Wij kunnen gegevens van debiteuren opzoeken waardoor wij het woonadres, geboortedatum, telefoonnummers, emailsadressen en nog veel meer gegevens zichtbaar krijgen. Dit had de debiteur duidelijk geraakt en meneer is tot betaling overgegaan van het volledige bedrag.

Wat zijn de lessen om hieruit te leren?

 • Doorbijten en uw angst voor het onbekende laten varen. Lastig? Soms wel natuurlijk maar u hoeft dit niet zelf te doen. Angst is de slechtste raadgever, onthoud dat. Laat u niet dicteren door uw debiteur want het zijn immers uw centen. Misschien staat de toekomst van uw bedrijf wel (deels) op het spel als de debiteur niet betaald.
 • Liegen niet accepteren. Een zakelijke relatie baseren op leugens is een (bijna) onmogelijk opdracht. Als het vertrouwen niet 100% aanwezig is moeten er alarmbellen afgaan. Zelfrespect maakt daar ook een deel van uit. Op langere termijn krijgt u zeker met een grotere teleurstelling te maken. Mag u dan helemaal geen zaken meer doen met uw bestaande klant? Jawel hoor maar laat hem bijvoorbeeld op voorhand betalen of laat het bedrag niet te hoog oplopen. Vaak komen bedrijven (te) laat bij ons. U kunt bijvoorbeeld aan uw debiteur aangeven dat uw systeem automatisch is ingeregeld als er niet tijdig betaald wordt en dat u automatisch onherroepelijk een incassobureau in de arm neemt. Trek dat schilt op van zelfbescherming.
 • Ga nooit met uw debiteur in (diep) gesprek. Om van uw debiteur weer een goed betalende klant te maken is het van groot belang dat u niet zelf in gesprek gaat met de debiteur. Verwijs door naar ons als incassobureau en laat ons het woord voor u doen. Wij lossen dit voor u op en houden de regie in handen. Wij doen niets dat u niet wilt doen, wij houden u op de hoogte en brengen altijd een eerlijk en helder advies uit waar u wel op kunt vertrouwen.

Wat doet u als uw factuur onbetaald blijft?

, ,

Wachten en hopen dat morgen of volgende week wel betaald wordt? Statistisch gezien wordt de kans hierop iedere dag kleiner. Uw inspanning, vriendelijkheid of harde taal van juridische stappen of inzet van een incassobureau verliezen hun kracht en geloofwaardigheid. Een ding is een feit, hoe langer u wacht, hoe onwaarschijnlijker het is dat er dan wel betaald wordt of sneller gaat worden.

Wacht daarom niet (te) lang en laat ons het woord voor u doen, hoe prettig is dat niet voor u? Geen stress meer omdat u weet dat wij het vanaf hier volledig oppakken en het woord voor u doen. Als wij het met uw debiteur in het minnelijk traject kunnen oplossen duurt dat maximaal 10 werkdagen. U weet dan direct waar u aan toe bent en welke eventuele vervolgstappen noodzakelijk zijn of juist niet. Wij helpen u hierbij volledig en verschaffen ongekende duidelijkheid.

Het is van groot belang dat u niet zelf meer in gesprek gaat met de debiteur, dit is een vergissing die veelvuldig voorkomt. U verzwakt uw en onze positie aanzienlijk als u toch blijft discussiëren over of aan een factuur blijft trekken.

In ons filmpje laten wij u zien hoe simpel en snel u facturen online indient. (<—- klik op de link)

Deze stappen zijn nodig:

 • Contactgegevens van u.
 • Heeft de debiteur in kwestie bezwaar gemaakt?
 • Is er een laatste aanmaning verstuurd?
 • Een foto van de factuur die u met uw mobiel maakt en/of u stuurt relevante bestanden mee.

Klaar! Het is nu een probleem geworden voor Centurion Juristen & Incasso.

U kijkt realtime mee via ons klantenportaal en volgt al onze stappen en die van de debiteur. Nadat uw debiteur betaald heeft, heeft u gegarandeerd binnen 5 werkdagen uw geld op uw rekening.

Dit allemaal op basis van no cure, no pay ofwel no cure, we pay. Geen dossierkosten of andere verborgen kosten.

Heeft u bulk incasso vorderingen? Dit is geen enkel probleem voor ons. Wij kunnen middels een Excel spreadsheet alle vorderingen van u importeren in ons systeem. Wij stemmen de workflows op ons advies met u af en bepalen hierdoor het verloop van het incassotraject en de eventuele gerechtelijke procedure.  Wij gebruiken brieven, emails en sms berichten die afgestemd zijn op uw onderneming en gaan vervolgens aan de slag. De rapportage gebeurt via ons klantenportaal en is realtime te volgen.

Ervaar de werkwijze van Centurion. Wij zullen op effectieve maar ook ethische manier onze kracht tonen en u bewijzen dat er mogelijkheden zijn voor een iedere situatie.

Incasso rekenvoorbeelden – Misverstanden van ‘No Cure, No Pay’

, , ,

In ons vorige artikel hebben wij een praktijkvoorbeeld gegeven van een loodgieter uit Amsterdam. Om dat artikel te verduidelijken laten wij een aantal rekenvoorbeelden zien die alle onduidelijkheden weg zullen nemen. Wij gebruiken voor deze voorbeelden onze incassocalculator op onze website. Deze calculator is beschikbaar voor eenieder ter controle of als een makkelijke rekentool voor een laatste aanmaning. Deze incasso- en kostencalculator laat inhoudelijke alle kosten zien in het minnelijke en buitengerechtelijk traject zowel voor klant als debiteur. U weet direct waar u nu of in de nabije toekomst aan toe bent.

Wij komen dikwijls bedrijven tegen die hun (kleine) vorderingen als verlies wegboeken in hun boekhouding. Dat is echt onnodig en zeker op basis van no cure, no pay een ‘no brainer’. U als klant hebt altijd de regie in handen wat betreft uw uitgaven. Wij hebben de plicht alle kosten op voorhand inzichtelijk te maken en dit te communiceren met u. Geen verrassingen dus.

Wij gebruiken het volgende voorbeeld:

Een vordering van € 1.000,00 met een totaal opgelopen rente van € 25,00.

Het betreft een sommatie aan een bedrijf waardoor een laatste aanmaning niet verplicht is.

U draag de vordering over aan Centurion Juristen & Incasso.

Debiteur heeft volledig betaald

Minnelijk incassotraject
Hoofdsom vordering

1.000,00
Rente t/m heden

25,00  +p.m.
Buitengerechtelijke incassokosten

150,00

Debiteur betaald

1.175,00

U betaald

0,00

U krijgt uitgekeerd

1.025,00

Centurion krijgt uitgekeerd

150,00

Debiteur heeft een deel betaald

Minnelijk incassotraject
Hoofdsom vordering

1.000,00
Rente t/m heden

25,00  +p.m.
Buitengerechtelijke incassokosten

150,00

Totaal

1.175,00

Debiteur betaald en stopt met betalen

800,00

U betaald aan Centurion

150,00

U krijgt uitgekeerd

650,00

Uw verlies

350,00 plus een beetje rente

In het bovenstaande voorbeeld wordt ervoor gekozen om het incassotraject te stoppen. U start geen gerechtelijke procedure op om welke reden dan ook om de resterende € 350,00 te vorderen. De gedachte hierachter is dat er een resultaat of ‘cure’ is behaald zonder dat u opnieuw geld hoeft inbrengen om te procederen. Van no cure, no pay is geen sprake meer.

Soms is dit voorbeeld moeilijk te verkroppen als u een kleine vordering heeft van bijvoorbeeld € 100,00 en u daar nog eens € 40,00 incasso op moet inleveren. Toch dient dit een goed doel namelijk respect van uw debiteur.

Om een positieve draai te geven, deze gevallen zullen niet heel vaak voorkomen. U heeft in de meeste gevallen een groot deel van uw geld teruggevorderd en slechts een klein deel ingeleverd.

U gaat naar de rechtbank

Minnelijk incassotraject
Hoofdsom vordering

1.000,00
Rente t/m heden

25,00  +p.m.
Buitengerechtelijke incassokosten

150,00

Totaal

1.175,00  +p.m.

Debiteur betaald

0,00
Gerechtelijke procedure
Vordering

1.175,00
Griffierecht

470,00 verschot
Salaris-gemachtigde bij verstek

100,00 verschot variabel, opstellen dagvaarding
Ambtelijke kosten (gerechtsdeurwaarder)

80,42 verschot
BTW

0,00 Nul omdat deze wordt verekend in uw administratie.

Totaal

1825,42  +p.m.
 
Vóór het vonnis

U betaald

550,42 bovenop de niet betaalde vordering

Centurion betaald

250,00 buitengerechtelijke incassokosten + dagvaarding
 
Ná het vonnis

U betaald

0,00

U krijgt uitgekeerd

1575,42  +p.m.

Centurion krijgt

250,00

Het incassotraject wordt een juridisch dossier

Stel dat de debiteur de vordering betwist en verweer voert, zullen in sommige gevallen de incassokosten worden aangevuld met dossierkosten omdat de incassokosten op zich niet meer dekkend zijn. Dit bedoelen wij juist met maatwerk.

Er komt bijvoorbeeld een welles nietes discussie los waar wij met elkaar uit willen komen alvorens er een gerechtelijk procedure opgestart gaat worden. In het bovenstaande voorbeeld komt duidelijk naar voren welke impact het heeft op een vordering van € 1.000,00. Een verhoging van 80% op de oorspronkelijke factuur en dat willen wij graag vermijden. Wij gaan dan bemiddelen tussen u en de debiteur om tot een passende oplossing te komen. In sommige gevallen is een gang naar de rechter echter helaas noodzakelijk maar ook in deze procedure helpen wij u volledig.

Deze kosten zullen op voorhand met u worden besproken en/of afgesproken. Een onverwachte factuur van dossierkosten en/of verschotten is daardoor onmogelijk.

 

De misverstanden van ‘No Cure, No Pay’

, , ,

Een aantal weken geleden kregen wij een incasso-opdracht van onze klant, een loodgieter uit Amsterdam. Het ging om een totaalbedrag van € 181,50. De wederpartij vond dat maar een deel verschuldigd was en maakten haar ongenoegen via een Google review kenbaar. Onze klant heeft daarop netjes en vriendelijk op gereageerd dat de prijs een richtprijs was gebaseerd op de informatie die de klant hem heeft gegeven. De loodgieter gaf aan dat de klant ter plaatse om uitvoering van extra werkzaamheden heeft gevraagd die ook zijn uitgevoerd. De klant bleef echter vasthouden dat de richtprijs een vaste prijs moest zijn en dat de extra werkzaamheden die door de wederpartij ter plaatste waren uitgevoerd met bijbehorend materiaal daarbij inbegrepen had moeten zijn want achteraf gezien konden ze dat uiteindelijk zelf ook wel. Onredelijk of niet u mag het denken maar het resultaat was dat onze klant er niet meer met zijn klant uitkwam en genoodzaakt was de incasso-opdracht aan ons te geven.

Om e.e.a. duidelijker voor u te maken moeten wij erbij vertellen dat de alleen Engelssprekende huurders van dit pand op dat moment niet te traceren waren omdat op het woonadres een bv geregistreerd staat van de verhuurders. Dit gaf natuurlijk een boost voor het zelfvertrouwen dat men hier ongeschonden mee weg kon komen.

Er zijn een aantal dingen die u in dit geval als ondernemer kan doen. 1) Aangifte bij de Politie doen van laster. De politie doet hoogstwaarschijnlijk niets. 2) De wederpartij dagvaarden en de rechter een uitspraak laten doen. Iedereen die in Nederland woont staat geregistreerd en is daarom te dagvaarden volgens het Nederlands recht. Het vonnis is gewoon uitvoerbaar waarbij er loonbeslag of executie kan plaatsvinden. 3) U kan er toch met z’n tweeën uit proberen te komen met een jurist.

In overleg met onze klant is er voor de 3e optie gekozen. Wij hebben onze 14-dagen brief verstuurd en hebben contact met de wederpartij opgenomen met als gevolg dat er een tweede review geplaatst werd door de wederpartij. Om een lang verhaal kort te maken, want de clou van het verhaal is namelijk de misverstanden van ‘no cure, no pay’.
Wij zijn diverse malen in gesprek gegaan met de wederpartij en zijn daar toch op een nette manier uitgekomen. De negatieve reviews zijn verwijderd van Google en er is een akkoord gemaakt wat betreft de prijs. Een gerechtelijke procedure is hierdoor vermeden naar tevredenheid van beide partijen.

De verrassing kwam bij het presenteren van de declaratie waarbij wij de ontvangen gelden aan onze opdrachtgever hebben overgedragen en daarbij een deel van de juridische kosten in rekening hebben gebracht van slechts € 30,- exclusief btw wat zeker niet toereikend is om onze kosten te dekken.

Wat was de verwarring? 1) De opdrachtgever was in de veronderstelling dat ‘no cure, no pay’ hem helemaal niets zou kosten en dat alle kosten door de wederpartij zouden worden gedragen. Dit is in principe ook het geval indien het een onbetwiste vordering betreft omdat de wederpartij dan ook incassokosten betaald maar in dit geval is het incassodossier ontaard in een juridisch dossier en vond er conflictbemiddeling plaatst. 2) Ook is er een ‘cure’ uitgedrukt in geld naar tevredenheid geleverd waardoor ‘no cure, no pay’ niet van toepassing is omdat logische wijze de kosten enigszins gedekt moeten worden. In dit soort gevallen is het duidelijk dat zonder tussenkomst van een jurist er géén oplossing wordt bereikt, géén betaling gaat plaatsvinden en de negatieve reviews nooit zouden worden verwijderd. 3) Binnen 14-dagen na ontvangst van onze brief mogen er wettelijk geen incassokosten in rekening mogen worden gebracht aan consumenten. Had de wederpartij in deze periode gewoon het bedrag betaald dan waren er géén kosten door ons in rekening gebracht ondanks dat wij een ‘cure’ hebben geleverd door het schrijven van een brief zonder dat wij enige vorm van incassokosten hebben kunnen innen. Dit is een gratis service.

In het kort: ‘No cure, no pay’ ofwel ‘no cure, we pay’ is alleen van toepassing bij onbetwiste vorderingen en in de periode van de 14-dagen brief ofwel laatste aanmaning voor consumenten. In slechts een klein aantal gevallen heeft de klant kosten maar deze vallen in het niets weg door de opbrengsten.

Het nieuwe ethisch incasseren! De gedragsregels van Centurion.

, ,

Geld incasseren is een eeuwenoud principe. U heeft weleens gehoord van de tollenaars uit het oude Israël. Dit heeft natuurlijk betrekking op het heffen van belasting maar het principe is gelijk als men kijkt naar de verafschuwing van het werk dat een incassobureau doet. Beroepen zoals incassobureaus, advocaten of (flits)politie zijn nu eenmaal niet geliefd en men ziet ons als profiteurs van andermans ellende. Toch zijn deze beroepen onmisbaar. Wat zou er gebeuren als de politie niet meer optreedt of als er geen wet meer is? Chaos en wanorde is het ongewenste antwoord.

Over de jaren zijn er vele gewoontes ontstaan bij de meeste incassobureaus. Dubieuze praktijken door gebrek aan kennis, professionaliteit en inlevingsvermogen zijn hier het bewijs van. Ook heeft de incassowereld een karakter ontwikkeld die zeer onpersoonlijk is zowel voor de klant (MKB en ZZP) en de debiteur. Een voorbeeld hiervan is dat een vast contactpersoon die het dossier behandeld nauwelijks meer bestaat voor zowel klant als debiteur. Het incassobureau kent het dossier niet goed genoeg en maakt afspraken met de debiteur of geeft advies die onwenselijk of verkeerd kunnen zijn.

Kortom, er is een verandering in de incassowereld nodig. Zoals de nieuwe, frisse en innovatieve werknemer de oudere werknemer vervangt omdat hij zijn veerkracht, visie en onderwijsbaarheid heeft verloren.

Een doel van ons is om de klant niet alleen bovenaan te zetten maar ook de debiteur. Wij houden hierbij in gedachte dat de klant en debiteur een zakelijk relatie met elkaar hebben en daarom in principe gelijkwaardig moeten zijn. Hierdoor laten wij vertrouwen en respect zien wat bouwstenen zijn voor de snelste oplossing.

Wij hebben daarom gedragsregels opgesteld met als doel om beide partijen te voorzien van een eerlijke, rechtvaardige, persoonlijke en snelle oplossing.

Onze gedragsregels luiden:

 • Wij zullen ons altijd aan de wet houden.
 • Wij handelen te allen tijde naar eer en geweten.
 • Wij houden rekening met de invloed van onze beslissingen op onze medemensen en zoeken altijd naar een eerlijke oplossing.
 • Wij hebben een open en effectieve communicatie met klant en debiteur.
 • Wij streven er te allen tijde naar vertrouwen op te bouwen, respect te tonen en integer te handelen.

Aan deze gedragsregels verbinden wij ons logo en onze naam CENTURION Juristen & Incasso. Wij zijn uitermate trots op ons gedrag, handelen en attitude. Wij staan al onze klanten bij alsof het ons persoonlijk betreft. Wij helpen de debiteur waar wij kunnen en laten hen voelen dat wij respect voor hen hebben. Kortom Centurion, het nieuwe ethisch incasseren.

Centurion Juristen en Incasso - Vrouwe Justitia

‘Van een kale kip kan je niet plukken’ of ‘hoe vind je toch nog veren bij de incasso van een vordering’.

 

In de juridische wereld gaat het om twee dingen: gelijk hebben én gelijk krijgen. Dat dat nogal eens uiteen loopt is vaak maar al te duidelijk. Om bijvoorbeeld een vordering op een debiteur af te dwingen dien je eerst een zogenaamde executoriale titel te verkrijgen. Wanneer je nog een vordering op iemand hebt, en deze vordering wordt niet betaald omdat er is sprake van een geschil met de wederpartij, zal dit vaak uitmonden in een procedure bij de rechtbank.

Om ons punt te maken, gaan we er vanuit dat de procedure wordt gewonnen. De rechtbank heeft je in het gelijk gesteld en je beschikt over een vonnis waarin de wederpartij veroordeeld wordt tot betaling. Dat is mooi, maar dan? Het winnen van een procedure betekent helaas niet dat het geld direct op je rekening staat. Je hebt dus gelijk, maar krijg je het ook? Vaak zal een wederpartij netjes gehoor geven aan het vonnis, maar wat doe je als de wederpartij claimt niet te kunnen betalen?

Als schuldeiser kan je niet in de portemonnee van je debiteur kijken. Of toch wel? De wederpartij stelt dat hij de kale kip is waarvan jij niet kan plukken, maar is dat zo?

Centurion Juristen en Incasso - Vorderingen

In het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is (in artikel 475 g) het volgende bepaald:

 • “Een schuldenaar is verplicht aan een deurwaarder die gerechtigd is tegen hem beslag te leggen, desgevraagd zijn bronnen van inkomsten op te geven.”

Een deurwaarder kan dus in ieder geval met het vonnis is zijn hand inkomensgegevens opvragen, maar in veel gevallen zullen meer gegevens wenselijk zijn.

De Hoge Raad heeft in 1991 al aangegeven dat ook de redelijkheid en billijkheid bepaalde verplichtingen voor uw debiteur met zich meebrengt. De Hoge Raad bepaalde als volgt:

 • “Een schuldenaar is in beginsel verplicht een schuldeiser die een veroordeling tot betaling van een geldsom jegens hem verkreeg, inlichtingen omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie en omtrent voor verhaal vatbare goederen te verschaffen. Die verplichting gaat echter niet zo ver dat de schuldenaar door het overleggen van bescheiden in feite rekening en verantwoording moet afleggen omtrent zijn financiële handel en wandel.”

De Hoge Raad heeft dus bepaald dat het, binnen bepaalde grenzen, redelijk en billijk is dat de schuldenaar c.q. debiteur inzage verschaft in zijn vermogenspositie.

Je hebt als schuldeiser best wat gereedschappen om te onderzoeken of je debiteur echt een kale kip is of niet. Procederen is hiervoor wel nodig, al kunnen bovengenoemde argumenten en uitspraken ook worden gebruikt om tot een schikking te komen. Je debiteur zit waarschijnlijk ook niet op een procedure te wachten, maar denkt misschien dat hij wel wegkomt met de ‘kale kip stelling’. Laat je hiermee echter niet te snel afschepen.

Mocht je hulp nodig hebben bij een vergelijkbare of andere kwestie? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Incassobureau wanbetalers

Wanbetalers, Feit of Fabel?

Wanbetalers, Feit of Fabel?

Onbetaalde facturen, incassobureaus en eindeloos getouwtrek om eindelijk je centen eens te zien. Het leven van een ondernemer gaat niet altijd over rozen. Tijd om alle spookverhalen en goedbedoelde adviezen eens kritisch onder de loep te nemen. Wat zijn eigenlijk de feiten en de fabels rondom wanbetalers?

Een mondeling afspraak is net zoveel waard als een schriftelijke afspraak.
Feit / Fabel
Een gentleman ’s agreement waarbij je elkaar de handen schud en iedereen op zijn woord kan vertrouwen klinkt natuurlijk heerlijk. Helaas leert de praktijk dat het niet zo werkt. Zet je afspraken op papier en voorzie ze van wederzijdse goedkeuring met een handtekening. Je wilt er niet aan denken, maar als het ooit nodig is dan heb jij ijzersterk bewijs dat de afspraak bestaat én rechtsgeldig is.

Een langere betaaltermijn hanteren vergroot de kans om betaald te krijgen.
Feit / Fabel
De termijn is niet waar je focus thuishoort. Bij goede, schriftelijke, afspraken is de betaaltermijn namelijk helemaal niet relevant. De afspraak telt.

Is een klant bewust van plan niet te betalen? Dan maakt het niet uit of je een betaaltermijn van 14, 30 of zelfs 60 dagen hanteert. Kortere termijnen bieden zelfs meer mogelijkheden. Zo kun je het contact met de klant warm houden en er bovenop zitten als een betaling achterwege blijft.

incasso wanbetalers

Centurion juristen & incasso

Iedereen heeft te maken met wanbetalers.
Feit én Fabel
Je zou verwachten dat iedereen het weet; Je rekeningen niet betalen is gewoon niet netjes. Voor niets gaat immers de zon op en als jij een overeenkomst aangaat dien je, je afspraken gewoon na te komen. Betalen is zo’n afspraak. Maak nooit de fout door te denken dat het erbij hoort. Het geld waar jij je product of dienst voor hebt geleverd, daar heb je gewoon recht op. Verlies pakken om gedoe te voorkomen is hier nooit de juiste aanpak.

Een klant die niet betaalt is geen klant.
Feit / Fabel
Hoe leuk een klus ook is of hoe aardig die opdrachtgever ook is; Betaalt hij niet? Dan is hij geen klant. De definitie van ‘klant’ is namelijk: iemand die iets koopt en daar staat doorgaans een betaling tegenover.

Wacht dus niet te lang met de follow up van je betaling. Een vriendelijk telefoontje of een herinneringsmail kan een doeltreffende oplossing zijn. Heb je na herhaaldelijk herinneren nog niets ontvangen? Dan kun je ervoor kiezen het incasseren van je betaling uit te besteden. In de meeste gevallen hoeft dit niet eens te betekenen dat je die klant voor altijd kwijt bent. Dat is immers ook een Feit / Fabel.