Onze incassodiensten

  Home > Onze incassodiensten > No cure, no pay

No cure, no pay

Centurion No cure, no pay

Veel incassobureaus claimen een zogenaamde ‘no cure, no pay’ garantie, waar er geen kosten zouden zijn voor de klant wanneer het te vorderen bedrag niet wordt ontvangen. Helaas ontbreekt het hier aan transparantie. Het is correct dat de service zelf op basis van een ‘no cure, no pay’ conditie kan zijn, maar dat is alleen in het geval dat de debiteur het te vorderen bedrag in zijn volledigheid betaalt. De debiteur betaalt dan namelijk alle kosten van het incassotraject.

De realiteit is vaak net iets anders. Het kan namelijk zijn dat de debiteur om welke reden dan ook slechts een gedeelte van de vordering betaalt. Indien er dan samen met de klant besloten wordt om het dossier te sluiten, zal er alsnog een provisie door de klant betaald moeten worden.

Het komt ook voor dat de debiteur zich hevig verzet of moeilijk te vinden is waardoor er informatie middels uittreksels opgevraagd dienen te worden via betaalde diensten of er meer directe maatregelen getroffen moeten worden. Wij streven ernaar om deze kosten niet door te berekenen mits dit de maximaal te vorderen buitengerechtelijke incassokosten niet overschrijdt. In ieder geval zullen wij deze kosten nooit in rekening brengen alvorens wij met u overleg hebben gepleegd.

Mocht het zo zijn dat al snel blijkt dat de debiteur failliet is, in een schuldhulpverleningstraject (WSNP) zit of dat de verhaalmogelijkheden nihil zijn, dan zal Centurion Juristen & Incasso besluiten het dossier geheel op basis van no cure, no pay afsluiten. Er zullen geen kosten aan u worden doorberekend.

 
 

Ga naar: Incasso traject | Pré-incasso traject | Bulk incasso | Buitenlandse incasso | Debiteuren bezoek | Gerechtelijke procedure | Incasso bewaking | Tarieven