Onze incassodiensten

  Home > Onze incassodiensten > Gerechtelijke procedure

Gerechtelijke procedure

Centurion Gerechtelijke procedure
bron: www.rechtspraak.nl

Ondanks dat wij er alles aan zullen doen om een vordering tijdens het Incasso traject te regelen kan er soms toch voor worden gekozen om rechtsmaatregelen te nemen wanneer er niet betaald wordt. Het incasso traject wordt dan op een efficiënte manier vervolgd door een gerechtelijke procedure. Voordat wij hiertoe overgaan overleggen wij eerst samen met u om vast te stellen of dit traject haalbaar is. De mogelijke opties voor gerechtelijke procedures zijn als volgt:

 
 

Gerechtelijke procedure bij de kantonrechter:

Dit is bij geldvorderingen tot en met EUR 25.000,- (alsmede arbeidszaken en huurzaken boven dit bedrag). De procedure wordt gestart door een dagvaarding die wij voor u opstellen. Indien de debiteur met een verweer komt en er eventueel verdere gerechtelijke documentatie opgesteld moet worden, dan nemen wij dit u uit handen. Wanneer de rechter uiteindelijk vonnis wijst dan dragen wij zorg voor de verdere afwikkeling samen met de debiteur. Mocht de debiteur na het vonnis nog steeds verzuimen te betalen, dan schakelen wij een gerechtsdeurwaarder in die het vonnis alsnog ten uitvoer zal brengen.

 
 

Rechtbank procedures:

Geldvorderingen die boven de EUR 25.000,- zijn moeten bij de rechtbank, sector Civiel, voorgelegd worden. Dit betekent dat er wettelijk de hulp van een advocaat ingeschakeld moet worden. Centurion Juristen en Incasso werkt nauw samen met advocatenkantoren door heel Nederland.

 
 

Kort Geding (Incasso):

Het starten van een kort geding is een optie die zich goed leent bij incasso zaken vanwege het feit dat het traject aanzienlijk korter is dan een standaardprocedure. Een van de voorwaarden is wel dat het zogenaamde “spoedeisend belang” van de zaak wel aangetoond moet kunnen worden door de schuldeiser.

 
 

Conservatoir beslag:

Als laatste is er de mogelijkheid om voorafgaand aan de eerder vermelde gerechtelijke procedures alvast een conservatoir beslag te leggen op bijvoorbeeld (on)roerende zaken of een bankrekening van de debiteur. Onze proces-advocaat verzoekt de rechter dan hier toestemming voor te verlenen. Deze actie kan worden ondernomen als er rede is om aan te nemen dat een debiteur zaken of financiële middelen zou kunnen verduisteren tijdens het gerechtelijk proces.

 
 

Ga naar: Incasso traject | Pré-incasso traject | No cure, no pay | Bulk incasso | Buitenlandse incasso | Debiteuren bezoek | Incasso bewaking | Tarieven