Over Ons

  Home > Over ons > Vraag & Antwoord

Vraag & Antwoord

Centurion FAQ

Vragen die belangrijk zijn voor u als (toekomstig) klant?

Stel hem schriftelijk in gebreke en geef hem een laatste termijn om tot betaling over te gaan. Kondig daarbij aan dat u uw vordering uit handen geeft aan Centurion.

In beginsel dient uw debiteur deze kosten te betalen.

U kunt de wettelijke rente vorderen of zelfs contractuele rente indien u een beroep kunt doen op uw algemene voorwaarden en hierin een bepaald rentetarief is overeengekomen. De rente is verschuldigd vanaf de vervaldatum van de desbetreffende factuur.

U kunt uw debiteur dagvaarden en de rechter vragen om uw debiteur bij vonnis te veroordelen om tot betaling van uw facturen, vermeerderd met rente en kosten, over te gaan.

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust.

U kunt het vonnis laten executeren ofwel ten uitvoer laten leggen door een gerechtsdeurwaarder. Executie van het vonnis kan plaatsvinden vanaf twee dagen na officiële afgifte van dit vonnis aan uw debiteur. Er mag dan bijvoorbeeld beslag gelegd worden op de bankrekening, het inkomen of roerende en onroerende zaken van uw debiteur.

Ja natuurlijk. Misschien heeft u geen factuur verzonden maar bijvoorbeeld een lening uit staan of een aanbetaling gedaan aan een aannemer maar de opdracht gaat om welke reden toch niet door. U heeft deze lening per bank overgemaakt of op een andere wijze schriftelijk vastgelegd. De wederpartij heeft middels brief, e-mail, sms of WhatsApp erkend dat hij/zij/bedrijf dit bedrag zal terugbetalen.

Wij nemen deze incasso op basis van ‘100% no cure, no pay’ van u aan. U loopt hierdoor geen risico en wij zullen nooit kosten aan u doorberekenen.Bent u niet zeker van uw situatie, neem dan gerust contact met ons op.U kunt hier uw vordering of incasso direct starten.Wilt u direct online advies van onze jurist?Vragen die belangrijk zijn voor u als debiteur?

Het onderstaande voorbeeld is genomen voor een vordering van € 1.000,00 op een bedrijf door een bedrijf (B2B) om u een idee te geven van de consequentie in de diverse fases.

Het minnelijke incassotraject (ca. 10-20 werkdagen)

Vordering inclusief btw € 1.000,00
Buitengerechtelijke incassokosten € 150,00
Rente t/m heden bij een factuur van 1 jaar oud € 80,00
Totaal€ 1.230,00
Een verhoging van 23% van de oorspronkelijk factuurGerechtelijke procedure (ca. 15 werkdagen)
Indien u het laat aankomen op een gerechtelijke procedure dan worden, indien de rechter u niet in het gelijk stelt of als u niet op de zitting verschijnt, zullen extra kosten aan u worden doorberekend.

Vordering inclusief btw€ 1.000,00
Buitengerechtelijke incassokosten€ 150,00
Rente t/m heden bij een factuur van 1 jaar oud€ 80,00
Subtotaal minnelijke incassotraject€ 1.230,00
Griffierecht bij een vordering van € 1.230,00€ 470,00
Salaris-gemachtigde bij verstek€ 100,00
Kosten gerechtsdeurwaarder€ 97,31
Totaal€ 1.897,31
Een verhoging van bijna 90% van de oorspronkelijke factuurExecutie en beslaglegging (ca. 30 werkdagen incl. afwachten vonnis)
U geeft geen gehoor aan het vonnis en gaat nog steeds niet over tot directe algehele betaling. Dit is de laatste en definitieve fase waarbij er beslag wordt gelegd op uw loon, bankrekening(en), aandelen, (on)roerende zaken. Ondertussen stijgen de kosten nog verder.

Vordering inclusief btw€ 1.000,00
Buitengerechtelijke incassokosten€ 150,00
Rente t/m heden bij een factuur van 1 jaar oud€ 80,00
Subtotaal minnelijke incasso traject€ 1.230,00
Griffierecht bij een vordering van € 1.230,00€ 470,00
Salaris-gemachtigde bij verstek€ 100,00
Kosten gerechtsdeurwaarder€ 97,31
Subtotaal gerechtelijke procedure€ 1.897,31
Betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarden€ 93,64
Salaris dagvaarding ½ procespunt€ 75,00
Executie kosten, beslaglegging€ 142,05
Diverse kleine kosten€ 7,50
Totaal€ 2.215,50
Een verhoging van 122% van de oorspronkelijke factuur

Zoals u ziet is het voor uw belang dat u zo snel mogelijk tot betaling overgaat. In ieder geval moet u met ons in gesprek gaan. Facturen en brieven negeren is nooit de oplossing. Wij zullen met u meedenken en samen met u naar mogelijkheden en oplossingen zoeken. Wellicht heeft iemand nog een schuld bij u openstaan waar wij mee kunnen helpen?

 
 

Ga naar: Wie zijn wij? | Garantie & Service | Nieuws & blog | Klachten & Feedback | Bedrijsinformatie | Contact