Juridische rechtsgebieden

  Home > Over ons > Belag- en executierecht

Beslag- en Executierecht

Centurion Beslag Executierecht

In het civiel recht kan er beslag worden gelegd op bezittingen van een ander, die òf al procespartij is, òf die door degene, die het beslag laat leggen, binnen de door de wet bepaalde termijn, met een dagvaarding in een procedure wordt betrokken.

Er zijn verschillende vormen van beslag:
• Conservatoir beslag
• Executoriaal beslag
• Beslag op roerende zaken
• Beslag op onroerende zaken
• Beslag op inkomsten
• Derdenbeslag

 
 

Executie

Executie is een begrip waarmee het uitvoeren van een vonnis of een bepaald recht wordt aangeduid. Dit komt vaak neer op een gedwongen verkoop van het goed waarop het recht betrekking heeft, gevolgd door verhaal uit de opbrengst.

Voor executie is er altijd een executoriale titel nodig. Dit is meestal een vonnis van een rechter dat uitvoerbaar bij voorraad is, of waar geen beroep meer tegen mogelijk is. Wanneer de wederpartij niet aan het vonnis voldoet, kan de eiser dit vonnis ten uitvoer laten leggen.

Een deurwaarder zal de schuldenaar eerst schriftelijk en persoonlijk benaderen. Wanneer ook aanmaningen van de deurwaarder geen effect sorteren, vindt de echte executie plaats. Allereerst wordt executoriaal beslag gelegd op goederen (dit kunnen zijn, roerende zaken, onroerende zaken, vorderingsrechten zoals salaris enz.) van de schuldenaar, waarna (in geval van roerende en onroerende zaken) een openbare verkoop kan volgen. De eiser neemt via de deurwaarder verhaal uit de opbrengst, en zal de rest -als er wat overblijft- aan de schuldenaar uitkeren.

 
 

Ga naar: Contractrecht | Arbeidsrecht | Huurrecht